Byla 2-2113-1003/2016
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos bei rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus skyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl tėvystės nuginčijimo, tretieji asmenys Volosovų šeimyna „Fiesta“, Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, I. E

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Editai Pleškaitei, atsakovo R. E. atstovei advokatei Eugenijai Povilaitienei, trečiojo asmens Volosovų šeimynos „Fiesta“ atstovei Ingridai Volosovai, nedalyvaujant atsakovui R. E., trečiojo asmens Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ atstovui, trečiajam asmeniui I. E., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui R. E. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos bei rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus skyrimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl tėvystės nuginčijimo, tretieji asmenys Volosovų šeimyna „Fiesta“, Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, I. E.,

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktu ieškiniu atsakovui R. E. prašė: neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui R. E. nepilnametės dukters I. E., gim. ( - ), atžvilgiu; priteisti iš atsakovo išlaikymą dukteriai I. E. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 162 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės; atleisti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ nuo I. E. rūpintojos ir turto administratorės pareigų; paskirti Volosovų šeimyną „Fiesta“ I. E. rūpintoja ir turto administratore; nustatyti I. E. rūpybos vietą su rūpintoja Volosovų šeimyna „Fiesta“. Ieškinyje nurodyta, kad nuo 2010-08-13 I. E. gyveno Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“, kuri buvo paskirta nepilnamečio vaiko globėja ir turto administratore. Esant I. E. ir Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ nesutarimams, konfliktams, išreikštam vaiko nenorui gyventi šeimynoje, 2015-07-27 Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Volosovų šeimyna „Fiesta“ buvo paskirta I. E. laikinąja rūpintoja ir turto administratore. I. E. gimimo akto įraše nurodyta, kad nepilnamečio vaiko tėvas yra atsakovas R. E.. Kadangi I. E. gyvena Volosovų šeimynoje „Fiesta“, tikslinga atleisti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ nuo rūpintojos ir turto administratorės pareigų, paskiriant Volosovų šeimyną „Fiesta“ I. E. rūpintoja ir turto administratore. Be to, tikslinga neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui R. E. nepilnametės dukters I. E. priteisti iš atsakovo išlaikymą dukteriai I. E..

3Teismo posėdyje ieškovo atstovė patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindama, kad atsisako ieškinio reikalavimų dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir sutinka su atsakovo priešieškiniu, kuriuo atsakovas ginčija tėvystę, atsižvelgiant į DNR ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, jog atsakovas nėra I. E. tėvas. Prašo tenkinti ieškinį dalyje nuolatinės rūpybos bei rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus skyrimo, kadangi I. E. nenorėjo gyventi Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“, bėgo iš jos, grįžti atsisakė, tačiau šiuo metu gyvena ir gerai jaučiasi Volosovų šeimynoje „Fiesta“, kurioje vaikas pritapo. Dabartinė gyvenamoji vieta, aplinka atitinka vaiko interesus.

4Atsakovas R. E. priešieškiniu ieškovui prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą tėvystei nuginčyti ir nustatyti, kad I. E., gim. ( - ), gimimo įraše nurodyti duomenys apie tėvą „R. E., a. k. ( - ) gim. ( - ), amžius 28 metai, Tautybė – lietuvis, Pilietybė – Lietuvos Respublikos, gyv. ( - ), išsilavinimas – vidurinis – 2“, yra neteisingi, nes R. E. nėra I. E. tėvas. Priešieškinyje nurodyta, kad su I. E. motina V. E. susituokė ( - ), tais pačiais metais išėjo atlikti karo tarnybos. Kai grįžo iš karo tarnybos 1991 metais, V. E. gyveno su kitu vyru, todėl jis apsigyveno atskirai nuo sutuoktinės ir vėliau jokių santykių nepalaikė, jos gyvenimu nesidomėjo. 2005 metais buvo iškviestas į Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių ir sužinojo, kad yra įrašytas I. E. tėvu. Jam paaiškino, kad jis gali ginčyti tėvystę arba duoti sutikimą dėl įvaikinimo. Jis davė sutikimą, kad I. E. būtų įvaikinta. Iki bylos iškėlimo buvo įsitikinęs, kad vaikas įvaikintas, nes dėl vaiko niekas daugiau jo nebeinformavo. Jis nesutinka su ieškovo reikalavimais dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, kadangi nėra biologinis I. E. tėvas. Sutinka, kad praleido vienerių metų senaties terminą dėl tėvystės nuginčijimo, tačiau terminą praleido suklydęs, nes manė, kad jo sutikimas dėl I. E. įvaikinimo reiškia tėvystės nuginčijimą, o jis neturi jokių pareigų vaiko atžvilgiu. Mano, kad nepilnamečio vaiko interesai nebus pažeisti, nes vaikas jo nepažįsta ir nelaiko savo tėvu, be to, vaikas turi teisę žinoti tikruosius savo tėvus.

5Atsakovo atstovė patvirtino priešieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindama, kad DNR ekspertizė patvirtino, jog atsakovas nėra I. E. tėvas, tarp atsakovo ir I. E. nėra jokių socialinių ryšių, santykių, jie nepažįsta vienas kito. Prašo tenkinti priešieškinį.

6Ieškinys ir priešieškinys tenkintini, byla dalyje nutrauktina.

7Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo atleisti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ nuo I. E. rūpintojos ir turto administratorės pareigų, paskirti Volosovų šeimyną „Fiesta“ I. E. rūpintoja ir turto administratore, nustatyti I. E. rūpybos vietą su rūpintoja Volosovų šeimyna „Fiesta“.

8Pareikštu priešieškiniu atsakovas R. E. prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą tėvystei nuginčyti ir nustatyti, kad jis nėra I. E. tėvas.

9Dėl ieškinio reikalavimų

10CK 3.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad vaiko rūpybos tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. CK 3.246 str. 2 d. nustatyta, kad globėjas ar rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-08-13 nutartimi (31 b. l.) nepilnametės I. E. globėja ir turto administratore paskirta Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, vaiko globos vieta nustatyta šioje šeimynoje. Byloje esantys Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ gyvenančių asmenų paaiškinimai (33-35 b. l.) patvirtina, kad tarp I. E. ir Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ gyvenančių asmenų buvo nuolatiniai konfliktai, nesutarimai, konfliktinę situacija buvo bandoma spręsti dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistei (37 b. l.). Pažymėtina, kad I. E. išreiškė nenorą toliau gyventi Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“, atsisakė į ją grįžti (38 b. l.). Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ 2015-07-23 prašyme (39 b. l.) nurodyta, kad šeimynos atstovė B. B. nebeturi jokios įtakos I. E. auklėjimui, ji terorizuoja mažesnius vaikus, mušasi, bėga iš namų, nepadeda nei psichologo, nei psichiatro pagalba, todėl prašo atleisti nuo I. E. globėjos pareigų.

122015 m. liepos 27 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (41 b. l.) Volosovų šeimyna „Fiesta“ buvo paskirta I. E. laikina rūpintoja ir turto administratore, o vaiko rūpybos vieta nustatyta Volosovų šeimynoje „Fiesta“. 2016 m. vasario 4 d. sutikime (18 b. l.) I. E. nurodo, kad ji gyvena ir toliau nori gyventi Volosovų šeimynoje „Fiesta“, šioje šeimynoje jaučiasi gerai, su visais sutaria, puikūs santykiai tiek su vaikais, tiek su globėja. Volosovų šeimynoje „Fiesta“ gyvenantys asmenys taip pat sutinka (19-25 b. l.), kad I. E. nuolat gyventų Volosovų šeimynoje „Fiesta“. Teismo posėdyje ieškovo atstovė patvirtino, kad I. E. puikiai pritapo Volosovų šeimynoje „Fiesta“, joje gerai jaučiasi, todėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymas šioje šeimynoje visiškai atitinka vaiko interesus. Trečiojo asmens Volosovų šeimynos „Fiesta“ atstovė Ingrida Volosova taip pat sutiko, kad teismas tenkintų ieškinį ir paskirtų Volosovų šeimyną „Fiesta“ I. E. rūpintoja ir turto administratore, nustatytų I. E. rūpybos vietą su rūpintoja Volosovų šeimyna „Fiesta“, paaiškindama, kad šioje šeimynoje I. E. gerai jaučiasi, su visai šeimynos gyventojais sutaria, todėl šioje šeimynoje vaiko interesai bus pilnai užtikrinti.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys dalyje dėl I. E. nuolatinės rūpybos bei rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus skyrimo yra visiškai pagrįstas ir tenkintinas, Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“ atleistina nuo I. E. rūpintojos ir turto administratorės pareigų, Volosovų šeimyna „Fiesta“ paskirtina I. E. nuolatine rūpintoja ir turto administratore, taip pat nustatytina I. E. rūpybos vieta Volosovų šeimynoje „Fiesta“ (CK 3.246 str. 2 d., 3.255 str. 3 p., 3.260 str., 3.264 str., 3.265 str., 3.275 str.).

14CPK 508 str. 4 d. numato, kad paskirtam rūpintojui ir turto administratoriui teismas išaiškina jo teises ir pareigas, todėl Volosovų šeimynai „Fiesta“ išaiškintinos šios teisės ir pareigos: 1) įgyvendinti ir ginti I. E. teises ir interesus be specialaus pavedimo; 2) duoti sutikimą rūpintiniui sudaryti sandorius (CK 3.240 str. 3 d.); 3) privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo buvimo vietos pasikeitimą (CK 3.243 str. 5 d.); 4) privalo rūpintinio turtą ir jo duodamas pajamas naudoti išimtinai šio asmens interesais (CK 3.244 str. 1 d.); 5) sandoriams, kurių suma didesnė nei 1500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), sudaryti privalo gauti išankstinį teismo leidimą (CK 3.244 str. 2 d.); 6) privalo gauti išankstinį teismo leidimą, jeigu rūpintojas ketina duoti sutikimą rūpintiniui parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti nekilnojamąjį turtą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį sandorį, jeigu dėl šio sandorio rūpintinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos rūpintinio daiktinės teisės (CK 3.244 str. 3 d.); 7) rūpintojas negali sudaryti sandorių su rūpintiniu, išskyrus atvejus, kai turtas rūpintiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka rūpintinio interesus (CK 3.244 str. 4 d.). Rūpintojas, kurie netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo rūpintojo pareigų. Jeigu šiais rūpintojo veiksmais buvo padaryta žala neveiksniam tam tikroje srityje ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje asmeniui, rūpintojas privalo ją atlyginti (CK 3.246 straipsnio 3 dalis).

15Sprendimo dalis dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 str. 1 d.).

16Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad atsisako ieškinio atsakovui reikalavimų dalyje dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui I. E. priteisimo.

17CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovas pateikė prašymą, kuriuo jis atsisako ieškinio dalyje, kurioje prašė neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui R. E. nepilnametės dukters I. E. atžvilgiu, priteisti iš atsakovo išlaikymą dukteriai I. E. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 162 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės. Ieškovas nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam žinomos. Teismas sprendžia, kad ieškinio atsisakymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia (CPK 42 str., 140 str. 1 d.). Ieškovui išaiškintina, jog atsisakius ieškinio, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d., 140 str. 1 d.). Ieškovo ieškinio atsisakymas priimtinas, byla dalyje dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo nutrauktina (CPK 293 str. 4 p., 140 str. 1 d.).

18Dėl priešieškinio reikalavimų

19Atsakovas pareikštu priešieškiniu prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą tėvystei nuginčyti. CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas apie tai, jog vaiko gimimo įraše yra įrašytas I. E. tėvu, sužinojo 2005 metais, kai buvo iškviestas į Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių. Atsakovas davė sutikimą, kad I. E. būtų įvaikinta, nes jis nėra biologinis I. E. tėvas. Iki bylos iškėlimo buvo įsitikinęs, kad vaikas įvaikintas, nes dėl vaiko niekas daugiau jo nebeinformavo. Atsakovas praleido vienerių metų senaties terminą dėl tėvystės nuginčijimo dėl suklydimo, nes manė, kad jo sutikimas dėl I. E. įvaikinimo reiškia tėvystės nuginčijimą.

21CPK 576 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, prašydamas atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti.

22Teismas, spręsdamas, ar remiantis šios bylos aplinkybėmis yra pagrindas atnaujinti terminą tėvystei ginčyti, atsižvelgia į byloje esančius rašytinius įrodymus, atsakovo argumentus dėl termino praleidimo priežasčių, kitų dalyvaujančių byloje asmenų išdėstytą poziciją. Atsakovo išdėstyti argumentai dėl termino tėvystei nuginčyti praleidimo priežasčių teismo vertintini kaip pagrįsti, įtikinantys, todėl teismas neturi pagrindo jais netikėti. Ieškovas Vaiko teisių apsaugos skyrius taip pat neprieštaravo, kad teismas atnaujintų atsakovui terminą ginčyti tėvystę, todėl atsakovo prašymas tenkintinas, praleistas įstatymo nustatytas terminas atnaujintinas (CPK 576 – 578 straipsniai).

23Kai vaikas gimė susituokusiems tėvams, duomenis gimimo liudijime apie vaiko tėvą leidžiama nuginčyti tik pareiškus ieškinį teisme ir tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas (CK 3.149 str. 1 d., 3.150 str. 1 d.). Ieškovas, vaiko gimimo įraše įrašytas kaip tėvas, turi teisę kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo (CK 3.151 str. 1 d.). Tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse yra ne kartą pažymėjęs, kad šio klausimo sprendimas negali būti redukuojamas iki biologinės tikrovės konstatavimo, t. y. egzistuoja ar ne kraujo ryšys tarp tėvo ir vaiko. Bylose dėl tėvystės nuginčijimo būtina vadovautis tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Siekiant sudaryti sąlygas darniai vaiko fizinei ir psichologinei raidai, būtina įvertinti tai, kad tėvystė yra teisinis tėvo ryšys su vaiku, kuris reiškia socialinį ir teisinį vaiko ir tėvo ryšio pripažinimą, ir nagrinėjant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo, kiekvienu atveju yra svarbu nustatyti, kokie yra susiklostę vaiko ir tėvo santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2007). Sprendžiant apie tėvo santykį su vaiku, turi būti atsižvelgiama į daugelį objektyvių veiksnių bei į tėvo ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2007). Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant klausimą dėl tėvystės nuginčijimo turi būti randama teisinga pusiausvyra tarp asmens, siekiančio nuginčyti tėvystę, šeimos ir visuomenės interesų, tačiau visada būtina vadovautis vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2007).

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (gimimo liudijimo, gimimo akto įrašo Nr.29) nustatyta, kad I. E., gim. ( - ), tėvu nurodytas atsakovas R. E. (8, 9 b. l.). Atsakovas teigia, kad kai jis grįžo iš karo tarnybos 1991 metais, sutuoktinė V. E. gyveno su kitu vyru, todėl jis apsigyveno atskirai nuo sutuoktinės ir vėliau jokių santykių nepalaikė, jos gyvenimu nesidomėjo. Iš teismo medicinos specialisto išvados Nr. 0131/16 (100-103 b. l.) matyti, kad atlikus DNR ekspertizę, nustatyta, jog atsakovas R. E. nėra biologinis vaiko I. E. tėvas, nes nesutapo genetiniai duomenys. Ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė sutiko, kad teismas tenkintų priešieškinį, nes nėra jokių abejonių dėl to, kad atsakovas nėra biologinis I. E. tėvas.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus dėl priešieškinio reikalavimų, DNR ekspertizės išvadą, teismas sprendžia, jog atsakovas R. E. nėra biologinis I. E. tėvas, ieškovas, tretieji asmenys šios aplinkybės neginčija, todėl priešieškinio reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo vertintinas kaip pagrįstas ir tenkintinas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Atsižvelgiant į ieškovo, atleisto nuo žyminio mokesčio valstybei mokėjimo, ieškinio reikalavimus bei tai, kad ieškovas atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, taip pat atsižvelgus į atsakovo priešieškinio reikalavimus ir atsakovo patirtas žyminio mokesčio bei teisinių paslaugų išlaidas, pagrindus ieškiniui ir priešieškiniui pareikšti, ieškovo prievolę veikti išimtinai vaiko interesais ir atsakovo pasyvumą iki ieškinio pareiškimo teismui bei aktyvumą jau ieškovui pareiškus ieškinį teisme, šalių procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu ir pasiektą teisinį rezultatą, bylinėjimosi išlaidos atsakovui iš ieškovo nepriteistinos, taip pat nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo valstybei.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 140 str. 1 d., 259 str., 260 str., 263–265 str., 268–270 str., 496 str. 1 d., 293 str. 4 p., teismas

Nutarė

29ieškinį ir priešieškinį tenkinti.

30Atleisti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, buveinė ( - ), kodas ( - ), nuo I. E., a. k. ( - ) rūpintojos ir turto administratorės pareigų.

31Paskirti Volosovų šeimyną „Fiesta“, buveinė ( - ), kodas ( - ), I. E., a. k. ( - ) nuolatine rūpintoja ir turto administratore.

32Nustatyti I. E. a. k. ( - ) rūpybos vietą Volosovų šeimynoje „Fiesta“.

33Priimti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinio atsakovui R. E. dalyje dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo atsisakymą ir civilinę bylą Nr. 2-2113-1003/2016 šioje dalyje nutraukti.

34Atnaujinti R. E., a. k. ( - ) praleistą vienerių metų ieškinio senaties terminą tėvystei nuginčyti.

35Pripažinti, kad R. E., a. k. ( - ) nėra I. E. a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas, o I. E. nėra R. E. duktė.

36Panaikinti I. E., gim. ( - ), gimimo liudijime ( - ) Nr. ( - ) ir ( - ) gimimo akto įraše Nr. ( - ) įrašytus duomenis, kad I. E., a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas yra R. E., a. k. ( - )

37Sprendimą dalyje dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdyti skubiai.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

39Šio sprendimo kopiją per 1 darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

40Šio sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. Ieškovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovė patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 4. Atsakovas R. E. priešieškiniu ieškovui prašo atnaujinti ieškinio senaties... 5. Atsakovo atstovė patvirtino priešieškinyje nurodytas aplinkybes,... 6. Ieškinys ir priešieškinys tenkintini, byla dalyje nutrauktina.... 7. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašo atleisti Balčiūnų šeimyną... 8. Pareikštu priešieškiniu atsakovas R. E. prašo atnaujinti ieškinio senaties... 9. Dėl ieškinio reikalavimų... 10. CK 3.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad vaiko rūpybos tikslas – užtikrinti... 11. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių rajono apylinkės teismo... 12. 2015 m. liepos 27 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 13. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo... 14. CPK 508 str. 4 d. numato, kad paskirtam rūpintojui ir turto administratoriui... 15. Sprendimo dalis dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdytina... 16. Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad atsisako ieškinio atsakovui... 17. CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 18. Dėl priešieškinio reikalavimų... 19. Atsakovas pareikštu priešieškiniu prašo atnaujinti ieškinio senaties... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas apie tai, jog vaiko gimimo... 21. CPK 576 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, prašydamas atnaujinti... 22. Teismas, spręsdamas, ar remiantis šios bylos aplinkybėmis yra pagrindas... 23. Kai vaikas gimė susituokusiems tėvams, duomenis gimimo liudijime apie vaiko... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (gimimo liudijimo, gimimo akto... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byloje esančius rašytinius įrodymus,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Atsižvelgiant į ieškovo, atleisto nuo žyminio mokesčio valstybei... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 140 str. 1... 29. ieškinį ir priešieškinį tenkinti.... 30. Atleisti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, buveinė ( - ), kodas ( - ),... 31. Paskirti Volosovų šeimyną „Fiesta“, buveinė ( - ), kodas ( - ), I. E.,... 32. Nustatyti I. E. a. k. ( - ) rūpybos vietą Volosovų šeimynoje „Fiesta“.... 33. Priimti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 34. Atnaujinti R. E., a. k. ( - ) praleistą vienerių metų ieškinio senaties... 35. Pripažinti, kad R. E., a. k. ( - ) nėra I. E. a. k. ( - ) gim. ( - ), tėvas,... 36. Panaikinti I. E., gim. ( - ), gimimo liudijime ( - ) Nr. ( - ) ir ( - ) gimimo... 37. Sprendimą dalyje dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdyti... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių... 39. Šio sprendimo kopiją per 1 darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti... 40. Šio sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo jo įsiteisėjimo išsiųsti...