Byla eB2-1222-773/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saulėta šiluma“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saulėta šiluma“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Saulėta šiluma“. Pareiškime nurodė, kad nuo 2014 m. spalio mėn. UAB „Saulėta šiluma“ visai nemoka įmokų į Fondo biudžetą. Pažymėjo, kad šiuo metu UAB „Saulėta šiluma“ dirba 1 darbuotojas, o 2015 m. gruodžio 1 d. įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 2581,59 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo įmokų – 2442,90 Eur ir delspinigių – 138,69 Eur. Pareiškėjo teigimu, siekdamas iš UAB „Saulėta šiluma“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Pinigines lėšas iš draudėjo sąskaitos paskutinį kartą bankas pravedė 2014 m. rugsėjo 11 d. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovą UAB „Saulėta šiluma“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovas UAB „Saulėta šiluma“ neatsiskaitys, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė. Pareiškėjo teigimu, atsakovas UAB „Saulėta šiluma“ yra nemokus, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį, kuria atsakovo UAB „Saulėta šiluma“ vadovą įpareigojo pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, išsiuntė įmonės registruotu buveinės adresu ( - ) (b. l. 36), taip pat įmonės direktoriui G. T. adresais: ( - ) ir ( - ) (b. l. 37-38), tačiau teismo siųsti procesiniai dokumentai įteikti nebuvo (b. l. 39-41). Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 8 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovo buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai (b. l. 42). Atsakovo pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Saulėta šiluma“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjo VSDFV pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 24). VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 25). Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Saulėta šiluma“ nuo jos įregistravimo 2012 m. gruodžio 10 d. jokių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. VSDFV pateiktais duomenimis atsakovo UAB „Saulėta šiluma“ įsiskolinimas Fondo biudžetui 2015 m. gruodžio 1 d. sudarė 2581,59 Eur. Įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro 297,35 Eur (b. l. 29).

7Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą apie UAB „Saulėta šiluma“ sunkią turtinę padėtį. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas UAB „Saulėta šiluma“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, UAB „Saulėta šiluma“ keltina bankroto byla.

8Administruoti atsakovo UAB „Saulėta šiluma“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė Miroslava Vrublevskaja, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Iškėlus UAB „Saulėta šiluma“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Saulėta šiluma“ (( - )) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Saulėta šiluma“ administratore Maroslavą Vrublevskają (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA421).

13Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Saulėta šiluma“ (( - )) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Saulėta šiluma“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai