Byla 2-33-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyriausiajai prokurorei Ritai Dabužinskienei, atsakovo Akmenės rajono savivaldybės atstovei A. S., trečiojo asmens atstovei S. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškovo Akmenės rajono vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Akmenės rajono savivaldybei ir Z. M. dėl administracinio akto panaikinimo ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Mažeikių rajono 2-ojo notarų biuro notarė I. Z. ir G. B.,

Nustatė

2Ieškovą atstovaujanti Šiaulių apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyriausioji prokurorė Rita Dabužinskienė atsisakė dalies byloje pareikštų ieškinio reikalavimų, t. y. reikalavimo pripažinti negaliojančiu 1999-03-30 papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą, patvirtintą Mažeikių rajono 2-ojo notarų biuro notarės I. Zavišnienės, ir reikalavimo priteisti iš Z. M. 133412 Lt valstybei. Ieškinio reikalavimų atsisakymą grindžia tuo, kad 2010-11-10 mirus atsakovei Z. M., procesinis jos teisių perėmimas neįvyko. Nurodo, kad ieškinio reikalavimai nukreipti į atsakovę, todėl, jai mirus ir nesant teisių perėmėjo, reikalavimų patenkinimas tampa negalimas. Todėl prokurorė šioje ieškinio reikalavimų dalyje prašo bylą nutraukti, o reikalavimą dėl Akmenės rajono valdybos 1994-12-08 sprendimo Nr.1421 pripažinimo negaliojančiu nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme vadovaujantis CPK 26 str. 2 d.

3Byloje dalyvaujantys asmenys prieštaravimų dėl pareikšto prašymo nepateikė.

4Prašymas tenkintinas.

52011-04-01 Prokurorė pateikė teismui 2011-03-25 Akmenės 2-ojo notarų biuro notarės S. M. pažymą, kad dėl mirusios Z. M. palikimo priėmimo pareiškimo niekas nepadavė. Pažyma patvirtina, kad procesinis teisių perėmimas nagrinėjamoje byloje neįvyko. Prokuroro pareikštas prašymas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo nepažeidžia viešojo intereso ar imperatyvių teisės normų. Todėl teismas priima pareikštą atsisakymą ir bylą dalyje dėl 1999-03-30 papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal testamentą pripažinimo negaliojančiu ir 133412 Lt kompensacijos priteisimo iš Z. M. nutraukia.

6Pagrindinis teisinis santykis, kurį turės nagrinėti teismas, įsiteisėjus nutarčiai dėl bylos nutraukimo prokuroro pareikštų ieškinio reikalavimų dalyje, yra kilęs būtent viešosios, bet ne privatinės teisės reglamentavimo srityje. 1994-12-08 sprendimą Nr. 1421 dėl nuosavybės teisės atstatymo A. V., Jono ir kompensacijos išmokėjimo priėmė Akmenės rajono savivaldybė, t. y. viešojo administravimo subjektas. Ieškovas skundžia būtent šio subjekto veiksmus. LR ABTĮ 15 straipsnio 2 dalis nustato, kad bylos dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, priskirtinos administracinių teismų kompetencijai.

7CPK 34 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išnagrinėti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus atvejus kai pasikeičia rūšinis teismingumas. Nagrinėjamoje byloje, priėmus prokuroro atsisakymą dalies ieškinio reikalavimų, teismo vertinimu, pasikeitė rūšinis bylos teismingumas – ši byla teisminga Šiaulių apygardos administraciniam teismui.

8Vadovaudamasis LR CPK 34 str. 2 d. 4 p., 36 str., 140 str., 290-291 str., 296 str. 1 d. 4 p. teismas,

Nutarė

9Priimti ieškovo Akmenės rajono vyriausiojo prokuroro atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų dėl 1999-03-30 papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal testamentą, registro Nr.1-1007, pripažinimo negaliojančiu ir 133412 Lt kompensacijos priteisimo iš Z. M. ir šiose ieškinio reikalavimų dalyse civilinę bylą nutraukti.

10Nutarčiai įsiteisėjus perduoti civilinę bylą Nr. 2-33-267/2011 pagal teismingumą nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

11Šios nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai