Byla I-1972-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su R. K. skundu,

Nustatė

32010-04-26 gautas R. K. skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimą Nr. SI-72 „Dėl žemės sklypo Trakų m. ( - ), detaliojo plano rengimo“ kaip pažeidžiantį viešąjį interesą; 2) įpareigoti Trakų rajono savivaldybę ateityje sprendžiant klausimą dėl detalaus plano rengimo sklype adresu ( - ), Trakai griežtai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei paminklosaugos reglamentų, o būtent Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto nustatyto režimų zonų E (atkuriamas sunaikintas istorinis užstatymas) ir F (užstatymas rekonstruojamas, derinant prie senamiesčio architektūros charakterio) nuostatų.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 str. 1 d. numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d., prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

7Pareiškėja ginčą kelia iš viešosios teisės srities – teritorijų planavimo proceso. Iš skundo ir prie jo pateiktų priedų matyti, kad žemės sklypo Trakų m. (duomenys neskelbti) detalusis planas dar nėra parengtas, todėl pareiškėja turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1,2 dalių nuostatomis. Minėtose nuostatose nurodyta, kad pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui. Nagrinėjamu atveju duomenų, kad R. K. ginče su Trakų rajono savivaldybės taryba tinkamai laikėsi išankstinės dvipakopės jo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, nėra. Todėl pareiškėjos skundą atsisakytina priimti nagrinėti administraciniame teisme.

8Pažymėtina, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėjos antrasis skundo reikalavimas įpareigoti Trakų rajono savivaldybę ateityje sprendžiant klausimą dėl detalaus plano rengimo sklype adresu ( - ), Trakai griežtai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei paminklosaugos reglamentų, o būtent Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto nustatyto režimų zonų E ir F nuostatų iš esmės yra abstraktus ir nukreiptas į ateitį, todėl nenagrinėtinas. Be to, jis yra išvestinis iš pirmojo reikalavimo, todėl atsisakius priimti nagrinėti pirmąjį skundo reikalavimą, negalima priimti nagrinėti ir išvestinio antrojo skundo reikalavimo.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., teisėjas

Nutarė

13atsisakyti priimti R. K. skundą.

14Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir 2010-04-26 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti R. K. .

15Išaiškinti, kad pareiškėja, pasinaudojusi įstatymų nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo procedūra, galės paduoti skundą administraciniam teismui.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai