Byla AS-552-308-12
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Generalinei prokuratūrai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, Kauno apygardos prokuratūrai, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.

3Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą nuo ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 20-At-00249-11 nušalinti Kauno miesto apylinkės prokuratūrą bei Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą; 2) įpareigoti atsakovą pavesti atlikti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 20-At-00249-11 dėl nukentėjusiojo V. J. užpuolimo ir sužalojimo 2011 m. birželio 22 d. Kauno apygardos administraciniame teisme kitos vietovės prokurorui ir ikiteisminio tyrimo įstaigai, esančiai Vilnius ar Panevėžio apygardoje; 3) įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorų A. M. bei J. B. įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių atlikti tarnybinį patikrinimą; 4) įpareigoti atsakovą Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorams A. M. bei J. B. už įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus bei prokuroro vardą žeminančius poelgius skirti tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš tarnybos; 5) įpareigoti atsakovą Kauno apygardos prokuratūrą įpareigoti vietoj prokuroro N. M. 2011 m. spalio 5 d. atsakymo Nr. 220-9192 nukentėjusiajam pateikti naują išsamų ir pilnai bei konkrečiai teisiškai pagrįstą atsakymą; 6) įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro D. V. padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių atlikti tarnybinį patikrinimą; 7) įpareigoti atsakovą dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro D. V. padarytų įstatymų pažeidimų, tarnybinių nusižengimų bei prokuroro vardą žeminančių poelgių skirti tarnybinę nuobaudą – perkėlimą į žemesnes pareigas; 8) įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti turtinę 146,74 Lt žalą; 9) įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti neturtinę 350 000,00 Lt žalą.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi laikė nepaduotu pareiškėjo V. J. skundą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti 146,74 Lt turtinę ir 350 000,00 Lt neturtinę žalą. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą priėmė. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi, ta pačia nutartimi teismas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą ir Kauno apygardos teismą.

5Pareiškėjas dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą dėl trečiųjų asmenų bei skundo priėmimo dalyje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atsakovo viešojo administravimo veiksmais išspręsti iš esmės

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo V. J. atskirojo skundo dalį dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties dalies, kuria teismas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą, Kauno apygardos teismą. Priėmė pareiškėjo likusią V. J. atskirojo skundo dalį dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties dalies laikyti nepaduota V. J. skundo dalį dėl reikalavimų įpareigoti atsakovą pareiškėjui atlyginti 146,74 Lt turtinę ir 350 000,00 Lt neturtinę žalą.

8Teismas nurodė, kad iš pateikto atskirojo skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties dalimi , kuria teismas pašalino iš trečiųjų suinteresuotų asmenų Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą, Kauno apygardos teismą.

9Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) nenumato teisės paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi, iš bylos proceso pašalina netinkamą administracinės bylos proceso šalį. Todėl šią pareiškėjo atskirojo skundo dalį atsisakė priimti ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį, skundą patenkinti ir klausimą dėl trečiųjų suinteresuotųjų asmenų išspręsti iš esmės.

12Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas, iš trečiųjų asmenų pašalindamas pareiškėjo nurodytus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos ir su kurių veiksmais susiję skundžiami atsakovo veiksmai, pažeidė ABTĮ 5, 6, 48, 53, 57, 86 ir 87 straipsnio 4 dalies nuostatas. Pažymi, kad teismo iš bylos nagrinėjimo proceso pašalintos šalys savo atsakomybės ir įgaliojimų srityje pareiškėjui darė nusikalstamą ir kitokį poveikį, kuris susijęs su atsakovo atsakomybe bei įgaliojimais. Tokiu būdu teismas nuo pat skundo pradžios atkakliai ir tikslingai vilkina bylos nagrinėjimą, yra šališkas, teismo procesą daro neekonomišką. Priimant skundžiamą nutartį buvo pažeistos Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 4 dalies, 5 dalies, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 10, 13, 14 straipsnių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 6, 7, 18, 25, 29, 30, Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 11 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3 punkto, 22 straipsnio 1 dalies, 87 straipsnio 4 dalies 4 punkto, 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos. Teismo nutartyje nepagrįstai taikomos ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatos, nepagrįstai neigiamas atsakovo veiksmų teisėtumo priskirtinumas administraciniams teismams. Tuo tarpu, neigiamų teisinių pasekmių pareiškėjui dėl trečiųjų asmenų pašalinimo iš proceso buvimas pažeidžia pareiškėjo teisę proceso dalyviams užduoti klausimus, rungimosi principą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, saviraiškos laisvę, laisvę ir saugumą, į veiksmingas gynybos priemones, apsaugą nuo diskriminacijos. Teismas nenagrinėjo bei nenurodė, ar skundo dalykas šiuo atveju tinkamai suformuluotas ir ar tinkamai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas pašalintų trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Pareiškėjas mano, jog pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovui pažeidinėjant pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, jam talkino ir bendrininkavo tretieji suinteresuotieji asmenys, kuriuos teismas skundžiama nutartimi siekia pašalinti iš bylos.

13Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą, Kauno apygardos teismą, nes ABTĮ nenumato teisės paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi, iš bylos proceso pašalina netinkamą administracinės bylos proceso šalį. Nors pareiškėjas skunde tvirtina, kad bylos nagrinėjimas vilkinamas, o teismas yra šališkas, tačiau administracinės bylos dokumentai ir skundo nagrinėjimo eiga rodo, kad šie teiginiai yra nepagrįsti.

15Tretieji suinteresuotieji asmenys Kauno apygardos prokuratūra ir Kauno miesto apylinkės prokuratūra atsiliepimuose į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikdami su atskirajame skunde pateiktais argumentais, palaikė atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atsiliepime pateiktą poziciją.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija jo vertinimu neteisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą ir Kauno apygardos teismą.

20Remiantis ABTĮ 149 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: (1) šio įstatymo nustatytais atvejais arba (2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi, iš bylos proceso pašalina netinkamą administracinės bylos proceso šalį. Be to, šiuo atveju pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalis neatėmė pareiškėjo teisės ginti savo interesus teisme ir neužkirto kelio tolesnei bylos eigai.

22Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties dalis (dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino) nepatenka į ABTĮ 149 straipsnio 1 dalyje numatytų skundžiamų nutarčių kategoriją, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas šią pareiškėjo atskirojo skundo dalį atsisakė priimti pagrįstai.

23Atskirajame skunde pareiškėjas taip pat prašo apeliacinės instancijos teismą išnagrinėti bylą iš esmės, t.y. skundą patenkinti, o klausimą dėl trečiųjų suinteresuotųjų asmenų išspręsti iš esmės. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas aiškiai reglamentuoja proceso administraciniame teisme eigą ir nenumato galimybės, nepriėmus skundo ir jo neišnagrinėjus pirmosios instancijos teisme, bylą iš esmės nagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Be to, kaip minėta, pagal ABTĮ 37 straipsnio 4 dalį, galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje, todėl klausimą dėl trečiųjų suinteresuotųjų asmenų sprendžia pirmosios instancijos teismas. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, nurodyti pareiškėjo prašymai negali būti tenkinami.

24Pažymėtina, kad atskirajame skunde nurodyti kiti pareiškėjo motyvai susiję ne su skundžiamos nutarties panaikinimu, o su skundo dalyku, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties dalį, kuria teismas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų bylos procese pašalino Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto apylinkės teismą, Kauno apygardos teismą, palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi... 5. Pareiškėjas dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad iš pateikto atskirojo skundo turinio matyti, kad... 9. Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau –... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. J. prašo panaikinti... 12. Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas, iš trečiųjų asmenų... 13. Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į... 14. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš trečiųjų... 15. Tretieji suinteresuotieji asmenys Kauno apygardos prokuratūra ir Kauno miesto... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija jo vertinimu neteisėtą pirmosios... 20. Remiantis ABTĮ 149 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti... 22. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 23. Atskirajame skunde pareiškėjas taip pat prašo... 24. Pažymėtina, kad atskirajame skunde nurodyti kiti pareiškėjo motyvai susiję... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama Vilniaus apygardos... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties dalį,... 29. Nutartis neskundžiama....