Byla 2A-1916-260/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės O. M. apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-418-840/2015 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei O. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš ieškovės O. M. 444,28 Eur skolos ir palūkanų, 8,40 Eur žyminio mokesčio ir 159,29 Eur atstovavimo išlaidų (b. l. 4 - 5). Nurodė, kad 2009 m. lapkričio 28 d. susitarimu šalys susitarė, kad atsakovė O. M. parduoda, o ieškovas A. D. perka žemės sklypą, susitarimui užtvirtinti ieškovas davė 362,03 Eur (1250 Lt) dydžio avansą atsakovei, kuri savo ranka surašė raštelį, kuriuo patvirtino, kad pinigus gavo už 1,250 ha žemės sklypą (b. l. 9). Šalys sutarė, kad 2010 metų pavasarį sudarys žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau atėjus sutartam laikui atsakovė atsisakė sudaryti sandorį, o gautų pinigų už sklypą negrąžino.

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 16 d. preliminariu sprendimu ieškovo A. D. ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovės O. M. ieškovo A. D. naudai 444,28 Eur avanso ir palūkanų, 8,40 Eur žyminio mokesčio ir 159,29 Eur teisinio atstovavimo išlaidų (b. l. 12 - 14).

5Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015 m. vasario 12 d. buvo gauti ir priimti atsakovės O. M. prieštaravimai dėl ieškovo A. D. ieškinio ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. preliminaraus sprendimo (b. l. 21 - 22). Atsakovė nurodė, kad su Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. preliminariu sprendimu nesutinka, kadangi jis nepagrįstas ir neteisėtas, dėl ko prašė jį panaikinti.

6Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015 m. kovo 10 d. buvo gautas ieškovo A. D. atsiliepimas į atsakovės O. M. prieštaravimus. Ieškovas nurodė, kad su atsakovės pareikštais prieštaravimais nesutinka, prašė Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

7II. Pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo esmė

8Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 19 d. galutiniu sprendimu Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. preliminarų sprendimą, kuriuo buvo priteista iš atsakovės O. M. 444,28 Eur avansas su palūkanomis, 8,40 Eur žyminis mokestis ir 159,29 Eur teisinio atstovavimo išlaidų ieškovui A. D., paliko nepakeistą, papildomai priteisė ieškovui 80 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 11,32 Eur pašto išlaidų valstybei.

9Teismas, įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės O. M. paaiškinimus bei civilinės bylos nagrinėjimo metu ištirtus rašytinius įrodymus, sprendė, kad šalis siejo ikisutartiniai nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, t.y. šalys sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį ? atsakovė O. M. surašė pinigų gavimo raštą ir nurodė, jog 2009 m. lapkričio 28 d. ji iš ieškovo A. D. gavo 362,03 Eur (1 250,00 Lt) už 1,250 ha žemės sklypą (b. l. 9), ką teismas laikė avansu. Teismas nurodė, kad pagrindinė žemės pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės O. M. kaltės, kadangi ji neperdavė ieškovui A. D. pažadėtos žemės sklypo dalies, tokiu būdu pažeisdama prisiimtą prievolę, bei negrąžino ieškovo jai sumokėto avanso.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinį sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, tenkindamas ieškovo reikalavimus ir vertindamas tik byloje esančius rašytinius įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesines teisės normas, nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

132. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi tik ieškovo subjektyvia pozicija dėl rašto (raštelio) kilmės ir paskirties.

143. Teismas neteisingai laikė raštą (raštelį) preliminaria pirkimo-pardavimo sutartimi ir neteisingai sprendė, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl O. M. kaltės.

154. Teismas sprendime iškraipė ir savaip interpretavo atsakovės teismo posėdžio metu duotus parodymus.

165. Teismas nevertino aplinkybės, kad jokių prievolių ir sutarčių tarp ieškovo ir atsakovės pagal CK 6.38 str., 6.200 str. ir 6.256 str. sudaryta nebuvo, o ieškovo atsakovei 2010 metų pavasarį sumokėti pinigai 362,03 Eur (1 250 Lt) buvo už jai priklausančios žemės nuomą.

176. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai skaičiavo 5 procentų metines palūkanas nuo

182010 m. birželio 1 d.

19Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai įvertino visus byloje surinktus įrodymus, remiantis savo vidiniu įsitikinimu bei tikėtinumo taisykle priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinio sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

23Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas, kuriuo, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas - ieškovo ieškinys patenkintas.

24Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo patirtos išlaidos atsirado būtent dėl atsakovės kaltės, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas.

25Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl įrodymų nepakankamumo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs 2015 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio metu atsakovės O. M. duotus paaiškinimus, nustatė, kad pati apeliantė patvirtino, jog ieškovo A. D. reikalavimai pagrįsti. Apeliantė patvirtino, jog ieškovo teismui pateiktą raštą surašė ir pasirašė ji pati, kad pinigus iš ieškovo ji gavo už jai priklausančią 1,250 ha žemės sklypo dalį, susitarė, kad 2010 metų pavasarį ją perrašys ieškovui, t. y. apeliantė patvirtino, kad ieškovo jai perduotus pinigus ji laikė kaip avansą už ketinamą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Apeliantė paaiškino, kad pasirašant raštelį iš ieškovo pinigus ji gavo, tačiau laikė, kad jeigu pirkimo-pardavimo sutartis 2010 metų pavasarį nebus sudaryta, ji jo duotus pinigus laikys kaip atlygį už jai priklausančios žemės sklypo dalies nuomą. Atsakovė taip pat nurodė, kad jeigu ieškovas būtų laiku sumokėjęs ir jos broliui už žemės sklypo dalį, kurią brolis taip pat 2010 metų pavasarį norėjo parduoti ieškovui, tai šio ginčo nebūtų buvę. Atsakovė paaiškino, jog 2010 metų pavasarį pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, kadangi ieškovas nesumokėjo broliui pinigų už jam priklausančią žemės sklypo dalį.

26Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas galutiniu sprendimu tenkindamas ieškovo ieškinį vertindamas tik byloje esančius rašytinius įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesines teisės normas, nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, rėmėsi tik ieškovo subjektyvia pozicija, prielaidomis, iškraipė ir savaip interpretavo atsakovės teismo posėdžio metu duotus parodymus, yra nepagrįsti.

27Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl to, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai skaičiavo 5 procentų metines palūkanas nuo

282010 m. birželio 1 d., sprendžia, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad šalis siejo ikisutartiniai nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, t. y. 2009 m. lapkričio 28 d. šalys susitarė dėl žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje, apeliantei ieškovas sumokėjo avansą, o apeliantė įsipareigojo 2010 metų pavasarį perduoti ieškovui preliminarioje žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą žemės sklypo dalį, tačiau iki 2010 metų pavasario sezono pabaigos, t. y. iki 2010 m. birželio 1 d., to nepadarė ir tokiu būdu pažeidė prisiimtą prievolę dėl ko turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs 2015 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio metu atsakovės O. M. duotus paaiškinimus, pripažįsta, kad apeliantė patvirtino, jog 2009 metų lapkričio 28 d. sudaryta preliminaria žemės pirkimo-pardavimo sutartimi įsipareigojo iki 2010 metų pavasario įvykdyti prisiimtą prievolę ir ieškovui perrašyti jai priklausančią žemės sklypo dalį. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog palūkanos turi būti pradedamos skaičiuoti nuo 2010 m. birželio 1 d. 2009 m. lapkričio 28 d. preliminaria pirkimo-pardavimo sutartimi šalys susitarė, kad ji bus įvykdyta 2010 metų pavasarį, o pavasario sezonas, kaip visuotinai įprasta skaičiuoti metų laikų trukmę, baigėsi 2010 m. gegužės 31 d. Todėl teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 30 d.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas paliekamas galioti nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo nepriteistinas atsakovei jos už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

31Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo priteisti jam iš apeliantės išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Byloje esantys įrodymai patvirtina ieškovo turėtas 160 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b. l. 89–92). Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų (Rekomendacijų 8.11 punktas), yra pagrįstos, todėl atmetus apeliacinį skundą priteistinos ieškovui iš apeliantės (CPK 93 str., 98 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

33apeliacinį skundą atmesti.

34Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti ieškovui A. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės O. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 160 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti... 4. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 16 d. preliminariu... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015 m. vasario 12 d. buvo gauti ir... 6. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2015 m. kovo 10 d. buvo gautas ieškovo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo esmė... 8. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 19 d. galutiniu... 9. Teismas, įvertinęs teismo posėdžio metu duotus ieškovo A. D. ir atstovės... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės... 12. 1. Teismas, nagrinėdamas bylą dokumentinio proceso tvarka, tenkindamas... 13. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi tik... 14. 3. Teismas neteisingai laikė raštą (raštelį) preliminaria... 15. 4. Teismas sprendime iškraipė ir savaip interpretavo atsakovės teismo... 16. 5. Teismas nevertino aplinkybės, kad jokių prievolių ir sutarčių tarp... 17. 6. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai skaičiavo 5 procentų metines... 18. 2010 m. birželio 1 d.... 19. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 23. Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo galutinis... 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą... 26. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą... 28. 2010 m. birželio 1 d., sprendžia, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog apeliacinio skundo... 30. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo nepriteistinas atsakovei jos už... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo priteisti jam iš... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 33. apeliacinį skundą atmesti.... 34. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. galutinį... 35. Priteisti ieškovui A. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės O. M.,...