Byla 2A-972-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant ieškovo atstovui K. K., atsakovo atstovui advokatui S. P., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Inovita“ ir atsakovo B. P. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimo civilinėje byloje dėl įmonės antspaudo ir dokumentų išreikalavimo pagal ieškovo UAB „Inovita“ ieškinį atsakovams B. P. ir M. U.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Inovita“ 2009-04-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė išreikalauti iš atsakovų B. P. ir M. U. UAB „Inovita“ antspaudą ir dokumentus už laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo iki 2008-09-01: 1. bendrovės sudarytas sutartis (tiekimo, nuomos, pirkimo-pardavimo, kredito ir kt.); 2. įsakymų žurnalus (registrą); 3. darbo sutartis; 4. darbo sutarčių žurnalą; 5. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas; 6. pareigybių aprašymus; 7. vertybinių popierių sąskaitas, akcininkų knygą; 8. darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 9. darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius; 10. ilgalaikio turto korteles; 11. ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščius; 12. sandėlio apskaitos žiniaraščius; 13. kasos knygą; 14. banko sąskaitų išrašus; 15. avanso apyskaitos žiniaraščius; 16. kelionės lapus; 17. pardavimo ir pirkimo sąskaitų-faktūrų registro žurnalus; 18. didžiąją knygą; 19. bendrąjį žurnalą; 20. buhalterinių sąskaitų apyvartų žiniaraščius; 21. buhalterinių sąskaitų operacijų žiniaraščius; 22. deklaracijas ir finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus SODRAI, VMI, Registrų centrui, Statistikos departamentui; atsakovams neįvykdžius teismo reikalavimų per teismo nustatytą terminą skirti baudą.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas B. P. iš bendrovės direktoriaus pareigų buvo atleistas 2008-08-26, atsakovas M. U. direktoriaus pareigas užėmė nuo 2008-08-28 iki 2009-09-01, tačiau šie asmenys bendrovės dokumentų, antspaudo naujai bendrovės direktorei neperdavė. Tikėtina, jog atsakovai siekia gauti „premiją“ už įmonės nesužlugdymą, nes bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, registrai, finansinės atskaitomybės turi ypatingą reikšmę bendrovės finansinės veiklos teisėtumui ir rezultatams įvertinti, pinigų srautams atskleisti ir ekonominiams sprendimams priimti. Kadangi atsakovai pažeidė pareigą, pasibaigus pavedimo santykiams, perduoti dokumentus ir turtą, neteisėtai valdo dokumentus, antspaudą, varžo bendrovės veiklą, todėl būtina juos išreikalauti.

4Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t. y. įpareigojo atsakovą B. P. per 10 kalendorių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui UAB „Inovita“ antspaudą, jeigu toks įpareigojimas nebūtų įvykdytas, skyrė ieškovui iš atsakovo B. P. 500 Lt baudą, kitus reikalavimus atsakovui B. P. atmetė, taip pat atmetė ieškinį, pareikštą atsakovui M. U.. Teismas nustatė, kad juridinių asmenų registre yra įregistruotas vienasmenis UAB „Inovita“ atstovavimas, nuo 2000-02-07 iki 2008-08-26 bendrovės direktoriumi buvo atsakovas B. P., nuo 2008-08-26 - G. V., nuo 2008-08-26 iki 2008-09-01 direktoriaus pareigas laikinai ėjo atsakovas M. U., nuo įmonės įsteigimo iki 2008-09-08 visos ieškovo akcijos priklausė atsakovui M. U.. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, jog atleistas iš direktoriaus pareigų atsakovas B. P. perdavė naujai paskirtai direktorei 2007-01-27 bendrovės steigimo aktą, įmonės registravimo pažymėjimą, įmonės įstatus, akcininko M. U. sprendimus Nr. 1, 2, 3, antspaudus Nr. 1, 2, tačiau neperdavė UAB „Inovita“ antspaudo, kurį valdo nepagrįstai ir neteisėtai. Teismas sprendė, jog byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas B. P. atleistas iš pareigų perdavė visus turėtus bendrovės dokumentus, taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių ieškovo teiginius, jog šis atsakovas turi visus ieškovo išvardytus dokumentus, kad tokia dokumentacija buvo įmonėje. Teismas nurodė, kad buvusių valdymo organų veiklos vertinimas išeina už nagrinėjamo ginčo ribų, tačiau pažymėjo, jog nėra duomenų, kad ieškovo valdymo organai tinkamai organizavo įmonės veiklą, tvarkė dokumentus. Teismas, įvertinęs byloje nustatytą faktinę aplinkybę, kad naujai paskirta vadovė G. V., iš atsakovo B. P. perėmusi bendrovės dokumentus, antspaudus, jų neperdavė laikinai direktoriaus pareigas ėjusiam atsakovui M. U., sprendė, jog ieškinys šiam atsakovui pareikštas nepagrįstai. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas įpareigojo atsakovą B. P. per protingą 10 dienų terminą perduoti ieškovui antspaudą, nustatė skirtinos baudos dydį, jei atsakovas įpareigojimo nevykdytų, o kitus reikalavimus atmetė.

5Ieškovas UAB „Inovita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria teismas atmetė ieškinį, pareikštą atsakovui M. U., netenkino reikalavimų, pareikštų atsakovui B. P., ir dėl šios sprendimo dalies priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas. Nurodo, kad teismo išvada, jog atsakovas B. P. neturi bendrovės dokumentų, yra nepagrįsta, nes įmonė įsteigta daugiau kaip prieš 10 metų ir tvarkant įmonės dokumentus jai privaloma yra vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Apskaitos instituto 2004-01-01 patvirtintais Verslo apskaitos standartais, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179, Lietuvos archyvų departamento prie Vyriausybės įsakymu Nr. 13 „Dėl buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“. Dėl to bendrovė privalo turėti tokius dokumentus ir atsakovas B. P. privalėjo juos perduoti naujai paskirtam bendrovės vadovui, tačiau to nepadarė. Atsakovai neneigė, jog dokumentai buvo sudaryti, nenurodė aplinkybių, susijusių su jų išsaugojimu ar neišsaugojimu, dėl to teismas išėjo už ieškinio ribų, pasisakydamas dėl dokumentų išsaugojimo aplinkybės. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jis (ieškovas) neįrodė, jog bendrovės dokumentai buvo tinkamai registruojami ir tvarkomi, kadangi atsakovai neneigė, jog ieškinyje nurodyti dokumentai buvo, jis neneigė, jog dalis dokumentų bendrovei buvo perduota. Dėl to teismo sprendimo dalis, susijusi su atsakovu B. P., turi būti panaikinta ir priimtas naujas sprendimas. Teismo teiginys, kad dokumentai nebuvo perduoti atsakovui M. U. jo laikino vadovavimo metu, yra nesuprantamas, nes jis reikalauja, jog būtų perduoti tie dokumentai, kurie niekuomet nebuvo perduoti naujai paskirtai bendrovės vadovei, t. y. reikalauja iš viso neperduotų dokumentų. Teismas nesiaiškino, kokie dokumentai atsakovo B. P. buvo perduoti atsakovui M. U., neatsižvelgė į baudžiamojoje byloje esančius šio asmens parodymus, todėl nepagrįstai atmetė šią ieškinio dalį. Be to, šis atsakovas neneigė, jog tvarkė įmonės dokumentus.

6Atsakovas B. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo jį perduoti ieškovui antspaudą, ir dėl šios sprendimo dalies priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas. Nurodo, kad teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nukrypo nuo teismų praktikos, todėl priėmė neteisėtą ir naikintiną sprendimą. Teismas, nustatydamas faktą, jog jis turi bendrovės antspaudą, nepagrįstai vadovavosi Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2010-02-19 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą, neatsižvelgė į visą ikiteisminio tyrimo, kuris iki šiol nėra pasibaigęs, medžiagą. Iš šios ikiteisminės medžiagos matyti, jog nėra nustatyta, ar dabartiniai ieškovo atstovai yra teisėti, t. y. ar turi reikalavimo teisę į įmonės antspaudą. Teismas neįvertino aplinkybės, kad dėl analogiškų pagrindų yra sustabdyta Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2692-734/2009.

7Ieškovas UAB „Inovita“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti, skundžiamo teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimo dalis dėl įpareigojimo perduoti antspaudą yra teisėta ir pagrįsta, priimta visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes, o skundas yra grindžiamas atsakovo spėjimais. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad teismas nesivadovavo teismų praktika analogiškose bylose, nes tokių bylų apeliaciniame skunde nėra nurodyta. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad atsakovas B. P. neperdavė antspaudo jam, todėl ši teismo sprendimo dalis yra teisinga.

8Atsakovas B. P. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti, sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus baigtas Kauno apylinkės prokuratūros vykdomas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-426-08 dėl ieškovo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo bei jo atleidimo iš bendrovės direktoriaus pareigų ir G. V. paskyrimo į jas. Toje ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra užfiksuotos visos aplinkybės, susijusios su dokumentų perdavimu ieškovui. Teismas teisingai nustatė, jog jis yra perdavęs ieškovui dokumentus, o jo advokatas U. P. teismo posėdyje patvirtino, kad byloje esančios bendrovės sutarčių kopijos, patvirtintos kaip originalių dokumentų nuorašai, tėra techninė dokumentų kopijų tvirtinimo klaida ir nesuponuoja išvados, jog jis turi originalių bendrovės dokumentų.

9Atsakovas M. U. atsiliepimu į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus prašo ieškovo apeliacinio skundo netenkinti, o atsakovo B. P. - tenkinti. Nurodo, kad sutinka su atsakovo B. P. apeliaciniu skundu ir jame nurodytais argumentais, nes ieškovas yra neteisėtai atstovaujamas, todėl tik išnagrinėjus baudžiamąją bylą dėl dokumentų klastojimo ir sukčiavimo būtų galima reikšti reikalavimą dėl neva neperduotų dokumentų grąžinimo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių neginčijamą faktą, kad visi prašomi dokumentai buvo naudojami įmonės veikloje, nenurodė konkrečių dokumentų, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad yra neįrodyta, jog prašomi išreikalauti dokumentai bendrovėje buvo. Taip pat teismas teisingai nustatė, kad vadovė G. V. neperdavė jam bendrovės dokumentų jo laikino vadovavimo bendrovei metu, todėl neturi pagrindo reikalauti tokių dokumentų. Kita vertus, dabartinė direktorė G. V. pretenzijas dėl minėtų dokumentų pradėjo reikšti tik praėjus 2 mėnesiams.

10Apeliaciniai skundai atmestini, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniuose skunduose nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundų faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, tinkamai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pritaikęs materialinės teisės normas, įpareigojo atsakovą B. P. per 10 kalendorių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui UAB „Inovita“ antspaudą, jeigu toks įpareigojimas nebūtų įvykdytas, skyrė atsakovui B. P. 500 Lt baudą, atmetė ieškovo ieškinio reikalavimą išreikalauti iš atsakovų B. P. ir M. U. dokumentus už laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo iki 2008-09-01, nurodytus ieškinyje (CPK 176-185, 263, 265 str., 320 str. 1 d.).

12Byloje nustatyta, kad UAB „Inovita“ juridinių asmenų registre įregistruota 2000-02-07. Juridinių asmenų registre įregistruotas vienasmenis atstovavimas: juridinio asmens vardu veikia vadovas. Iš juridinių asmenų registro matyti, kad nuo įmonės įsteigimo 2000-02-07 iki 2008-09-08 visos ieškovo UAB „Inovita“ akcijos priklausė akcininkui atsakovui M. U., nuo 2008-09-08 iki 2008-10-23 visos bendrovės akcijos priklausė J. K., nuo bendrovės įsteigimo (2000-02-07) iki 2008-08-26 UAB „Inovita“ vadovo - direktoriaus pareigas vykdė atsakovas B. P., nuo 2008-08-26 ieškovo vadovė – direktorė yra G. V.. Byloje buvo pateiktas ieškovo UAB „Inovita“ visų akcijų savininko M. U. 2008-08-29 sprendimo Nr.3, kuriuo nuspręsta paskirti įmonės akcininką M. U. laikinai iki 2008-09-01 vykdyti UAB „Inovita“ direktoriaus pareigas, kopija. Ieškovo UAB „Inovita“ direktorės G. V. įsakymais jos atostogų metu UAB „Inovita“ direktoriaus pareigas laikinai nuo 2009-04-02 vykdo K. K..

13Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūra 2008-09-26 pradėjo ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr.20-2-426-08 dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 1 d. (sukčiavimas) ir 300 str. 1 d. (dokumento klastojimas), pagal atsakovų B. P. ir M. U. pareiškimą apie tai, kad panaudojant suklastotą UAB „Inovita“ akcininko M. U. 2008-08-26 sprendimą Nr. 2 ir vertybinių popierių (akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią M. U. visas akcijas pardavė J. K., kėsinamasi apgaule užvaldyti UAB „Inovita“ ir jos turtą. Tyrimo metu J. K. pateikė pareiškimą dėl B. P. ir M. U. vykdomos galimai nusikalstamos veikos – turto prievartavimo, dokumentų klastojimo, pasikėsinimo užvaldyti svetimą turtą bei sukčiavimo stambiu mastu. Taip pat ikiteisminiame tyrime 2009-01-23 gautas UAB „Inovita“ pareiškimas dėl bendrovei priklausančių dokumentų ir anspaudo slėpimo bei galimo dokumentų klastojimo. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje 2009-07-22 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr.10-2-381-09 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., 302 str. 1 d., pagal ieškovo UAB „Inovita“ pareiškimą apie tai, kad nuo 2008-09-01 neturint teisinio pagrindo laikomi UAB „Inovita“ dokumentai ir antspaudas, taip pat galimai suklastota UAB „Inovita“ ir B. P. 2000-02-07 darbo sutartis.

14Atsakovas B. P. ir jo atstovas apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas Kauno apylinkės prokuratūros vykdomas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-426-08 dėl ieškovo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo bei jo atleidimo iš bendrovės direktoriaus pareigų ir G. V. paskyrimo į jas. Prašymas grindžiamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu bus nustatyta, ar dabartiniai ieškovo atstovai yra teisėti, turi reikalavimo teisę į įmonės antspaudą. Šis prašymas netenkintinas, nes civilinėje byloje yra pateikti įrodymai, kad viešame registre yra įregistruoti duomenys, jog UAB „Inovita“ direktorė yra G. V., nenuginčytas jos įsakymas, kuriuo laikinai pavesta K. K. vykdyti direktoriaus pareigas. Viešo registro duomenys nėra pakeisti, todėl nagrinėjamoje byloje turi būti remiamasi juridinių asmenų registre įregistruotais duomenimis (CK 2.71 str.). Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005; 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; kt.) CPK 163 str. 4 p. pagrindu civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Tokiu atveju, teismui konstatavus svarbias aplinkybes, teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą (CPK 164 str. 4 p.), bet ne pareigą, įtvirtintą CPK 163 str. 4 p. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Nagrinėjamoje byloje nebuvo nurodytos aplinkybės, faktiniai duomenys, kurie leistų daryti išvadą, kad byloje yra susiklosčiusi tokia procesinė situacija, jog būtina civilinę bylą sustabdyti iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas.

15Tai, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, nesudaro pagrindo pripažinti pagrįstais atsakovo B. P. apeliacinio skundo argumentų, kad jis neprivalo grąžinti ieškovui antspaudo. Ieškovas yra veikiantis juridinis asmuo, todėl jam yra reikalingas antspaudas. Kaip jau buvo minėta, viešame registre nurodyta, kad ne atsakovas B. P. yra įmonės vadovas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, nustatęs, kad atsakovas turi ieškovo, kuris yra juridinis asmuo, antspaudą, įpareigojo atsakovą antspaudą grąžinti ieškovui. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad įstatymų nustatyta tvarka yra nuginčyti sprendimai, sutartys, kurių pagrindu įmonės vadove buvo paskirta G. V., laikinai vadovu paskirtas K. K., kad šių vadovų įgalinimai yra sustabdyti, kad įmonės vadovo pareigas vykdo B. P.. Dėl to atsakovo B. P. apeliacinis skundas netenkintinas.

16Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo UAB „Inovita“ apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimą: išreikalauti iš atsakovų B. P. ir M. U. dokumentus už laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo iki 2008-09-01: 1. bendrovės sudarytas sutartis (tiekimo, nuomos, pirkimo-pardavimo, kredito ir kt.); 2. įsakymų žurnalus (registrą); 3. darbo sutartis; 4. darbo sutarčių žurnalą; 5. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas; 6. pareigybių aprašymus; 7. vertybinių popierių sąskaitas, akcininkų knygą; 8. darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 9. darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius; 10. ilgalaikio turto korteles; 11. ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščius; 12. sandėlio apskaitos žiniaraščius; 13. kasos knygą; 14. banko sąskaitų išrašus; 15. avanso apyskaitos žiniaraščius; 16. kelionės lapus; 17. pardavimo ir pirkimo sąskaitų-faktūrų registro žurnalus; 18. didžiąją knygą; 19. bendrąjį žurnalą; 20. buhalterinių sąskaitų apyvartų žiniaraščius; 21. buhalterinių sąskaitų operacijų žiniaraščius; 22. deklaracijas ir finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus SODRAI, VMI, Registrų centrui, Statistikos departamentui.

17Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Kauno miesto 2-ojo notaro biuro notarė siuntė atsakovams ieškovo 2008-11-17 prašymus perduoti ieškovui ieškovo dokumentus, turtą, įmonės antspaudą, kad ieškovas atsakovams 2008-10-22, 2009-02-12, 2009-02-25 siuntė prašymus. Ieškovas byloje pagrįstai ir teisėtai nurodo, kad atsakovas B. P. visus įmonės dokumentus privalėjo perduoti 2008-08-26 paskirtai ieškovo direktorei G. V.. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas B. P. ieškovo vadovei perdavė įmonės 2000-01-27 steigimo aktą, įmonės registravimo pažymėjimą, įmonės įstatus, akcininko M. U. sprendimus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, ieškovo antspaudą Nr.1 ( Kaunas) ir Nr.2 ( Vilnius). Ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus perduoti bendrovės sudarytas sutartis (tiekimo, nuomos, pirkimo-pardavimo, kredito ir kt.), įsakymų žurnalus (registrą), darbo sutartis, darbo sutarčių žurnalą, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareigybių aprašymus, vertybinių popierių sąskaitas, akcininkų knygą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius, ilgalaikio turto korteles, ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščius, sandėlio apskaitos žiniaraščius, kasos knygą, banko sąskaitų išrašus, avanso apyskaitos žiniaraščius, kelionės lapus, pardavimo ir pirkimo sąskaitų-faktūrų registro žurnalus, didžiąją knygą, bendrąjį žurnalą, buhalterinių sąskaitų apyvartų žiniaraščius, buhalterinių sąskaitų operacijų žiniaraščius, deklaracijas ir finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus SODRAI, VMI, Registrų centrui, Statistikos departamentui, tačiau byloje nėra pateikęs jokių įrodymų, kad atsakovas B. P. tokius dokumentus turi, kad tokie dokumentai buvo surašyti ir buvo tvarkomi. Taip pat byloje nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas M. U. turi tokius dokumentus, nes jis laikinai vykdė direktoriaus pareigas, byloje nėra pateikti įrodymai, kad tokius dokumentus M. U. perdavė G. V. ar B. P.. 2010-08-24 teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė, kad patikslintame ieškinyje nurodyti visi dokumentai, kuriuos atsakovai turėjo vesti vykdydami įmonės veiklą, kad įmonėje dirbo kiti darbuotojai, jie eidavo atostogų, vykdavo į komandiruotes ir t. t., viskas yra daroma direktoriaus įsakymais, kurie turėjo būti registruojami įsakymų žurnale, ieškovas negali nurodyti, ar direktorius vedė ar nevedė žurnalo, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti kiekvienoje įmonėje, nes jos privalomos pagal įstatymą, turi būti pareigybių aprašymai, įmonėje turėjo būti tvarkomi vertybiniai popieriai ir už tai yra atsakingas įmonės vadovas, turėjo būti pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, sandėlio apskaitos žiniaraščiai, kiekviena įmonė privalo turėti kasos knygą ir t. t. (b. l. 128-130). Taigi ieškovas ieškiniu prašė išreikalauti iš atsakovų dokumentus, kurie atsižvelgiant į įmonės veiklą ir teisės aktus, reglamentuojančius įmonės ūkinę-finansinę veiklą, turėjo būti rašomi ir tvarkomi. Toks ieškovo reikalavimas netenkintinas, nes byloje nėra įrodymų, kad atsakovas B. P. nuo įmonės įsteigimo iki G. V. buvo paskirta direktore, buvo surašęs tokius dokumentus ir šiuos dokumentus tvarkė, kad G. V. šiuos dokumentus perdavė laikinai direktoriaus pareigas vykdžiusiam M. U.. Byloje buvo pateiktas Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimas, priimtas civilinėje byloje dėl darbo užmokesčio priteisimo pagal ieškovo B. P. ieškinį atsakovui UAB „Inovita“ (b. l. 94-96). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2010-09-09 nutartimi šis sprendimas paliktas nepakeistas. Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-09 sprendimu nustatyta, kad B. P. neorganizavo įmonės veiklos taip, kad būtų įmanoma nustatyti, kiek darbo užmokesčio gavo pats direktorius, ieškovas nevykdė bendrovės vadovo funkcijos: užtikrinti, kad įmonės veikla atitiktų įstatymų reikalavimus, kad tinkamai būtų įformintas piniginių operacijų atlikimas, finansiniai dokumentai būtų išsaugoti, kad atsakovas, ieškovui neišsaugojus įmonės dokumentacijos, turėjo samdyti auditorių, kuris bent dalinai nustatytų realią situaciją įmonėje. Tai, kad pagal teisės aktus atsakovas privalėjo registruoti įmonės dokumentus, sutartis, surašyti pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pildyti kitus ieškovo nurodytus dokumentus ir kt., nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas B. P. tai atliko ir jis turi šiuos dokumentus, kurie turi būti iš jo išreikalauti teismine tvarka. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad neturi duomenų, kokius bendrovės dokumentus B. P. perdavė laikinai (4 dienas) direktoriaus pareigas ėjusiam M. U., todėl reikalavimas reiškiamas abiems atsakovams, tačiau pagal bylos duomenis B. P. dokumentus turėjo perduoti G. V., o G. V. laikinai pareigas einančiam M. U.. Byloje nėra jokių įrodymų, kad M. U. tvarkė dokumentus, nurodytus ieškinyje. Tai, kad atsakovo B. P. advokatas patvirtino dviejų bendrovės vardu sudarytų sutarčių, liudijimo dėl atsiskaitymo, akcijų pirkimo-pardavimo sutarties kopijas, neįrodo, jog atsakovas turi ieškovo ieškinyje nurodytus dokumentus.

18Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovas ieškiniu reikalaudamas išreikalauti iš atsakovų jo nurodytus ieškinyje dokumentus, neįrodė aplinkybių, jog atsakovai turi tokius dokumentus, tačiau neteisėtai jų neperduoda ieškovui ( CPK 12, 176 str.), todėl ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas.

19Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus ieškovo UAB „Inovita“ ir atsakovo B. P. apeliacinių skundų, nurodytos išlaidos priteistinos iš apeliantų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

21Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300 AB “Swedbank”, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Inovita“ ir atsakovo B. P. po 4,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas UAB „Inovita“ 2009-04-16 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovas B. P. iš bendrovės direktoriaus pareigų... 4. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimu... 5. Ieškovas UAB „Inovita“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo... 6. Atsakovas B. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria... 7. Ieškovas UAB „Inovita“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 8. Atsakovas B. P. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo apeliacinio... 9. Atsakovas M. U. atsiliepimu į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus prašo... 10. Apeliaciniai skundai atmestini, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 11. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 12. Byloje nustatyta, kad UAB „Inovita“ juridinių asmenų registre... 13. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Kauno miesto apylinkės... 14. Atsakovas B. P. ir jo atstovas apeliacinės instancijos teismui pateikė... 15. Tai, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, nesudaro pagrindo pripažinti pagrįstais... 16. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo UAB... 17. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Kauno miesto 2-ojo notaro biuro... 18. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovas ieškiniu... 19. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 20. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimą... 22. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...