Byla 2-232-900/2012
Dėl J. J. pripažinimo veiksniu, suinteresuoti asmenys: J. J. (jo atstovas pagal įstatymą Aukštelkės socialinės globos namai), E. J., O. T., L. K., T. J. ir P. J., išvadą teikiančios institucijos – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir viešoji įstaiga Šiaulių Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centras

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Ugnei Patkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai prokurorei Dainai Songailienei, suinteresuotiems asmenims J. J. ir E. J., suinteresuoto asmens atstovei J. B., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą dėl J. J. pripažinimo veiksniu, suinteresuoti asmenys: J. J. (jo atstovas pagal įstatymą Aukštelkės socialinės globos namai), E. J., O. T., L. K., T. J. ir P. J., išvadą teikiančios institucijos – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir viešoji įstaiga Šiaulių Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centras.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros (ankstesnis pavadinimas – Šiaulių rajono apylinkės prokuratūros) prokurorė, gindama viešąjį interesą, 2011 m. gruodžio 23 d. teismui paduotu pareiškimu (kurį posėdžio metu patikslino) prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą pripažinti J. J. neveiksniu, pripažinti jį veiksniu ir panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį dėl globėjo pakeitimo bei turto administratoriaus skyrimo J. J.. Pareiškimą grindžia tuo, kad, J. J. pripažinus neveiksniu, jo sveikata ženkliai pagerėjo.

4Išvadą teikianti institucija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius atsiliepimu į pareiškimą su pareiškimu sutiko.

5Suinteresuotas asmuo J. J. teismo posėdyje paaiškino, kad jo išsilavinimas – specialus vidurinis, yra agronomas. Pagal specialybę dirbo, iki išėjo į armiją, ir po to truputį. Paskui dirbo statybininku. Buvo vedęs tris kartus. Pirmą kartą susituokė prieš valstybinius egzaminus, nes būsima žmona laukėsi. Grįžęs iš armijos, užtiko žmoną su meilužiu ir tuoj išsiskyrė. Antrą kartą susituokė gyvendamas Druskininkuose, trečią kartą - Kaune. Turi tris vaikus: L., L. ir T.. Dar yra P., bet P. nėra jo biologinis vaikas, nes su P. motina susipažino, kai pastaroji buvo trečią mėnesį nėščia. Su vaikais ryšius palaikė, kol gyveno kartu su atitinkama moterimi. Vėliau ryšiai su vaikais nutrūko. Iš aplinkinių pasakojimų žino, kad neveiksniu buvo pripažintas 2005 m. rugpjūčio 4 d. Prieš tai patyrė stiprią galvos traumą. 3 paras gulėjo komoje. Kai atsigavo, mama (E. J.) jį parsivežė į namus. Praėjus keleriems metams mirė kartu su jais gyvenęs J. J. brolis, po 3 mėnesių – ir tėvas. Dabar motinos E. J. namuose gyvena mirusio brolio šeima: našle likusi brolio žmona R. su vaikais. Brolio sūnaus vardas V., dukters vardo neprisiminė. J. J. turi seserį O. T.; sesuo turi du vaikus: T. ir I.. J. J. teigia, kad supranta, jog jei bus pripažintas veiksniu, nebegalės gyventi Aukštelkės globos namuose. Gyventų Aukštelėje, tarėsi dėl buto nuomos. Buvau nuėjęs į UAB „( - )“, tartis dėl darbo. Jam siūlo dirbti krovėju, fizinė būklė leidžia dirbti fizinį darbą. Gyvendamas Aukšelkės globos namuose, savo noru dirbo įvairius pagalbinius darbus. Turi pinigų smulkioms išlaidoms. Eina nusipirkti į maisto prekių parduotuvę. išlaidas visada pagrindžia čekiais, kvitais. Jeigu reikia įsigyti stambesnės vertės daiktų (pvz., avalynės), būtinai eina ir socialinė darbuotoja.

6Suinteresuotas asmuo E. J. teismo posėdyje paaiškino, kad turėjo tris vaikus. J. J. yra vidurinis vaikas. Mokslai J. sekėsi sunkiai, jis nelabai norėjo mokytis. Baigęs mokyklą, įgijo agronomo specialybę. Bėdos prasidėjo, kai J., būdamas labai jauno amžiaus, pirmą kartą vedė, vėliau išsiskyrė, po to dar du kartus vedė ir tiek pat kartų išsiskyrė. J. J. turi tris vaikus L., L. ir T., gimusius santuokoje, ir vieną (P.), gimusį ne santuokoje. J. J. dažnai keisdavo gyvenamą vietą ir darbą. Jį iš visur atleisdavo už alkoholio vartojimą. 2005 m. pradžioje J. J. patyrė galvos traumą ir buvo pripažintas neveiksniu. J. J. sunkaus charakterio, nes nuolat priekaištauja ir dėl visko linkęs kaltinti kitus žmones. E. J. sutiktų, kad J. J. gyventų pas ją namuose tik tuo atveju, jeigu bus paklusnus vaikas; nevengs darbo, užsikoduos nuo alkoholio.

7Suinteresuoto asmens J. J. atstovo pagal įstatymą Aukštelkės socialinės globos namų atstovė direktorė J. B. teismo posėdyje paaiškino, kad su pareiškimu sutinka. Nurodė, kad J. J. apgyvendintas globos namuose praėjus keleriems metams po to, kai buvo pripažintas neveiksniu. Šiuo metu Aukštelkės socialinės globos namų personalo paslaugų J. J. nereikia. Jis sugeba pasirūpinti savimi pats. J. J. apibūdina kaip komunikabilų žmogų, kuris aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, savo noru padeda atlikti pagalbinius darbus. J. J. pažįsta pinigus ir žino jų reikšmę. Eina apsipirkti.

8Suinteresuotas asmuo P. J. prašė nagrinėti civilinę bylą jam nedalyvaujant, teigdamas, kad J. J. nepažįsta (38 b. l.).

9Pareiškimas tenkinamas.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas 2005 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu (c. b. Nr. 2-694-291/2205) J. J. pripažino neveiksniu (5 b. l.); 2005 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-1065-291/2005) – nustatė J. J. globą, J. J. globėja skyrė jo motiną E. J. (6 b. l.); 2011 m. vasario 9 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-91-459/2011) E. J. atleido nuo globėjos pareigų, J. J. globėju skyrė Aukštelkės socialinės globos namus, E. J. - J. J. turto administratore (7-8 b. l.).

11Aptariamoje byloje keliami J. J. pripažinimo veiksniu ir su tuo susiję globos, globėjo, turto administravimo skyrimo panaikinimo klausimai. Jurisprudencijoje skiriami du būtini neveiksnumo kriterijai: medicininis – asmens psichinė liga, proto negalia, nustatyta ar patvirtinta asmens psichinei būsenai nustatyti teismo paskirtos teismo psichiatrijos ekspertizės metu, ir juridinis – psichinės ligos ar proto negalios nulemtas asmens negalėjimas suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Jei psichikos liga ar proto negalia yra tokios formos, kad dėl jos asmuo negali suvokti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis pripažintinas neveiksniu.

12Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo J. J. detaliai papasakojo savo gyvenimo iki traumos ir po jos istoriją, apie įgytą išsilavinimą, darbą, sukurtas ir iširusias šeimas, t.t. Su šeimų gyvenimu susijusias aplinkybes iš dalies patvirtina Gyventojų registro tarnybos 2010 m. kovo 25 d. pažyma apie asmens duomenis (14 b. l.). Šioje pažymoje nurodytos aplinkybės sutampa su nurodytomis suinteresuotų asmenų J. J. ir E. J., išskyrus duomenis apie J. J. sūnų L. J., apie kurio buvimą byloje duomenų nėra. Tačiau, be J. J., L. J. buvimo faktą paliudijo ir E. J..

13Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0311636 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 9 d. iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. J. J. nustatytas 20 % darbingumo lygis, todėl jis pripažintas nedarbingu; darbingumo lygio pažymoje DL-1 Nr. 0560611 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 28 d. iki 2012 m. lapkričio 29 d. J. J. nustatytas 45 % darbingumas, jis pripažintas iš dalies darbingas (9-10 b. l.).

14Teismo psichiatrijos 2012 m. gegužės 11 d. ekspertizės akte Nr. 86 TPK-103/2012 (28-29 b. l.) pateikta išvada, kad J. J. konstatuojamas psichinės veiklos sutrikimas – potrauminis sindromas, žalingas alkoholio vartojimas, bet psichinės sveikatos būklė leidžia jam teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Ekspertizės akte teigiama, kad J. J. orientuojasi laike ir erdvėje. Kontaktas geras. Į klausimus atsako prasmingai, nuosekliai. Suvokimo sutrikimų nėra. Atmintis pakankama. Instrukcijas supranta ir vykdo. Turi realių ateities planų. Kritiškas. Emocijos adekvačios. Nuotaika lygi. Dėl išvardintų priežasčių yra pagrindo manyti, kad J. J. geba savarankiškai funkcionuoti ir priimti socialinius sprendimus.

15Išanalizavus teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadas, išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, ištyrus kitus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad J. J. psichinės sveikatos būklė leidžia jam teisingai suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos teisingai valdyti. Atsižvelgiant į tai, pareiškimas tenkinamas - J. J. pripažįstamas veiksniu.

16Įsiteisėjus teismo sprendimui pripažinti J. J. veiksniu, panaikinama Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 17 d. nutartis (c. b. Nr. 2-1065-291/2012) dėl globos J. J. nustatymo, globėjo skyrimo ir minėtą nutartį iš dalies keičianti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartis (c. b. Nr. 2-91-459/2011), kuria J. J. globėju paskirti Aukštelkės socialinės globos namai, E. J. - J. J. turto administratore (CK 2.10 str. 3 d.).

17Bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (mutatis mutandis – dėl pripažinimo veiksniu) bylinėjimosi išlaidos padengiamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 468 str. 3 d.).

18Vadovaudamasis CPK 259, 270, 462-469 straipsniais, teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Pripažinti J. J., a. k. ( - ), gyvenantį ( - ), esančiuose adresu ( - ) Šiaulių r., veiksniu.

21Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl J. J. pripažinimo veiksniu, panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 17 d. nutartį (c. b. Nr. 2-1065-291/2012) dėl globos J. J. nustatymo, globėjo skyrimo ir minėtą nutartį iš dalies keičiančią Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį (c. b. Nr. 2-91-459/2011), kuria J. J. globėju paskirti Aukštelkės socialinės globos namai, E. J. - J. J. turto administratore.

22Ne vėliau kaip kitą dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo teismo sprendimo duomenis pateikti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 4. Išvadą teikianti institucija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 5. Suinteresuotas asmuo J. J. teismo posėdyje paaiškino, kad jo išsilavinimas... 6. Suinteresuotas asmuo E. J. teismo posėdyje paaiškino, kad turėjo tris... 7. Suinteresuoto asmens J. J. atstovo pagal įstatymą Aukštelkės socialinės... 8. Suinteresuotas asmuo P. J. prašė nagrinėti civilinę bylą jam... 9. Pareiškimas tenkinamas.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Šiaulių rajono apylinkės teismas 2005 m.... 11. Aptariamoje byloje keliami J. J. pripažinimo veiksniu ir su tuo susiję... 12. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo J. J. detaliai papasakojo savo gyvenimo... 13. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM darbingumo lygio... 14. Teismo psichiatrijos 2012 m. gegužės 11 d. ekspertizės akte Nr. 86... 15. Išanalizavus teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadas, išklausius... 16. Įsiteisėjus teismo sprendimui pripažinti J. J. veiksniu, panaikinama... 17. Bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (mutatis mutandis – dėl... 18. Vadovaudamasis CPK 259, 270, 462-469 straipsniais, teismas... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Pripažinti J. J., a. k. ( - ), gyvenantį ( - ), esančiuose adresu ( - )... 21. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl J. J. pripažinimo veiksniu, panaikinti... 22. Ne vėliau kaip kitą dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo teismo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...