Byla e2-1837-753/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Alytaus skyriaus ieškinį atsakovui I. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui I. P., prašydamas iš jo VSDFV Alytaus skyriui priteisti 307,26 Eur žalos atlyginimo regreso tvarka.

4Priėmus ieškinį ir iškėlus civilinę bylą, procesiniai dokumentai buvo išsiųsti atsakovui I. P. ir tinkamai įteikti 2017 m. spalio 3 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovo pareikštą reikalavimą ir jo nurodytas aplinkybes, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad I. P. 2015 m. lapkričio 1 d., apie 0.30 val., atlikdamas bausmę Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 3-io sektoriaus Sveikatos priežiūros tarnybos stacionaro palatoje, Pravieniškių II k., Kaišiadorių r., konflikto dėl asmeninių nesutarimų su A. M. metu kumščiais bei kojomis sudavė ne mažiau kaip 15 smūgių nukentėjusiajam į kaklą, galvą, krūtinę, o vėliau jį pasmaugė, nuo ko A. M. mirė vietoje. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-332-498/2016 I. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį už A. M. nužudymą bei patenkintas VSDFV Alytaus skyriaus civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo, t. y. priteista išmokėta žuvusiojo sūnui M. M. valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

8VSDFV Alytaus skyrius nužudytojo sūnui M. M. paskyrė ir moka valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją.

9Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 straipsnyje nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

10CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato prievolę atsakingam asmeniui padarytą žalą visiškai atlyginti, o asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenumato kitokio dydžio. CK 6.290 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, o to paties straipsnio 3 dalyje suteikia draudimo išmokas išmokėjusioms socialinio draudimo įstaigoms regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus numatytus atvejus.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad dėl I. P. nusikalstamos veikos VSDF Alytaus skyriui, mokant M. M. našlaičių pensiją nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d., Fondo biudžetui padaryta 307,26 Eur materialinė žala, kurią turi atlyginti atsakovas.

12Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkinamas ir iš atsakovo priteistina 307,26 Eur dydžio žala.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo priteistinas 15 Eur žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas. Taip pat iš atsakovo priteistinos 0,38 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Iš atsakovo I. P., a. k. ( - ) priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui 307,26 Eur (trijų šimtų septynių eurų, 26 centų) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti.

17Priteisti iš atsakovo I. P., a. k. ( - ) valstybei 15 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį ir 0,38 Eur (38 centų) pašto išlaidoms apmokėti.

18Atsakovas I. P. per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo sprendimą už akių priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 -4 dalių reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodamas per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai