Byla 2S-1147-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Zitos Smirnovienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės I. D. atskiruosius skundus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 dviejų nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi du atskiruosius skundus,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Trakų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo, 2010-09-27 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė, kad palikti nepakeistu Trakų rajono apylinkės teismo 2010-03-31 preliminarų sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta, be kita ko, nutraukti 2009-05-21 tarp ieškovo ir atsakovės sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, iškeldinti atsakovę su visu jai priklausančiu turtu, priteisti iš atsakovės 21 306,45 Lt nuomos mokesčio, 4 376,47 Lt delspinigių, 2 197,99 Lt komunalinių mokesčių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 27 880,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52010-10-29 Trakų rajono apylinkės teisme buvo gautas atsakovės I. D. apeliacinis skundas dėl minėto teismo sprendimo, kuris neatitiko įstatymo numatytų reikalavimų ir 2010-11-04 nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2010-11-22 apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Atsakovė 2010-11-12 pateikė teismui prašymą pratęsti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, kurio 2010-11-17 nutartimi teismas netenkino, kadangi teismas konstatavo, kad atsakovė iš viso turėjo 46 dienų terminą paruošti įstatymų reikalavimus atitinkančius procesinius dokumentus. Atsakovei iki 2010-11-22 nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų 2010-11-30 nutartimi nutarta atsakovės skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti atsakovei. 2010-12-13 atsakovė teismui pateikė skundą, kuriuo prašė nustatyti jai naują terminą apeliaciniam skundui pateikti. 2010-12-17 nutartimi jos prašymas buvo atmestas. 2010-12-31 atsakovė pateikė skundą dėl 2010-12-17 nutarties, kuriuo vėl prašė nustatyti naują terminą apeliaciniam skundui pateikti, kadangi šis skundas neatitiko įstatymo numatytų reikalavimų 2011-01-05 nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2011-01-21 trūkumams pašalinti, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovei skirta 3 000,00 Lt bauda. 2011-01-24 teisme gautas atsakovės apeliacinis skundas dėl 2010-09-27 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo. 2011-01-24 teisme taip pat buvo gautas atsakovės prašymas panaikinti 2011-01-05 nutartimi jai paskirtą 3 000 Lt baudą. Atsakovė nurodė, kad su paskirta bauda nesutinka, kadangi nemoka lietuvių kalbos, todėl negali atsakyti šia kalba ir laiku. Nurodė, kad, kadangi nemoka lietuvių kalbos, turi teisę atsakyti rusų kalba ir tokiu būdu gintis.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Trakų rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė jau buvo pateikusi apeliacinį skundą, kuris neatitiko įstatymo numatytų reikalavimų ir šių trūkumų nešalino, prašė pratęsti terminą jiems pašalinti ir nepatenkinus šio prašymo skundas buvo jai grąžintas, o vėliau ji kreipėsi į teismą su prašymais atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, kurie nebuvo teismo patenkinti, 2011-02-04 nutartimi atsisakė priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės apeliacinį skundą ir grąžino jį atsakovei.

72011-02-04 Trakų rajono apylinkės teismas priėmė dar vieną nutartį, kuria nutarė netenkinti atsakovės teismui pateikto prašymo panaikinti jai paskirtą baudą. Teismas nustatė, kad atsakovė ne kartą pateikinėjo teismui procesinius dokumentus neatitinkančius teisės aktų numatytų reikalavimų, kurie, be kitų trūkumų, buvo pateikinėjami rusų kalba (2010-04-22 apeliacinis skundas, 2010-06-02 papildoma opozicija, 2010-06-09 atsiliepimas į teismo 2010-06-02 raštą, 2010-06-30 procesinis dokumentas) ir net po baudos paskyrimo 2011-01-26 ir 2011-01-28 atsakovė atsiuntė elektroninius laiškus į teismo pašto dėžutę rusų kalba. Šių aplinkybių atsakovė neginčijo. Teismas, įvertinęs prašyme dėl baudos panaikinimo atsakovės nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad jos nepaneigia atsakovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto, todėl nesudaro pagrindo teismo paskirtos baudos panaikinimui ar sumažinimui.

  1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės apeliacinį skundą jį grąžinant atsakovei, atsakovė prašo apeliacinės instancijos teismo priimti jos apeliacinį skundą. Nurodo, kad raštas, išsiųstas teismo 2011-01-07 neregistruotu laišku, jį atsakovė pastebėjo atsitiktinai, tačiau nepaisant to, apeliacinis skundas buvo išsiųstas prieš teismo nurodytą terminą, t. y. 2011-01-21. Pažymėjo, kad nemoka lietuvių kalbos, tačiau ši aplinkybė neatima jos teisės į gynybą. Nurodė, kad visos teismo nurodytos klaidos buvo ištaisytos.

9Atskiruoju skundu dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo nutarta netenkinti atsakovės teismui pateikto prašymo panaikinti jai paskirtą baudą, atsakovė apeliacinės instancijos teismo prašo panaikinti atsakovei skirtą baudą. Nurodo, kad kalbos nežinojimas ir gynyba negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesu. Pažymėjo, kad nemoka lietuvių kalbos ir nežino Lietuvos nacionalinių teisės aktų reikalavimų, todėl atsakovei reikia laiko, kad parengti atsakymą ir jo vertimą teismui.

10Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo nutarta netenkinti atsakovės teismui pateikto prašymo panaikinti jai paskirtą baudą, ieškovas nurodė, kad baudą už piktnaudžiavimą procesu atsakovei paskirta pagrįstai, kadangi atsakovė elgiasi nesąžiningai ir neteisėtai, imdamasi visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią 2010-09-27 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo įsiteisėjimui. Per tą laiką nuo 2010-10-27, kai atsakovė pateikė pirmą apeliacinį skundą, iki 2011-01-21, kai atsakovė pateikė antrą apeliacinį skundą, praėjo 3 mėnesiai, kas laikytina nepateisinamai ilgu laiko tarpu, per kurį atsakovė turėjo galimybę tinkamai parengti ir teismui pateikti apeliacinį skundą. Ieškovas prašo apeliacinės instancijos teismo atsakovės atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo nutarta netenkinti atsakovės teismui pateikto prašymo panaikinti jai paskirtą baudą, atmesti kaip nepagrįstą ir Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį palikti nepakeistą, minėtą atsakovės atskirąjį skundą nagrinėti kartu su kitu atsakovės atskiruoju skundu dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės apeliacinį skundą jį grąžinant atsakovei, kadangi abu atsakovės atskirieji skundai ir ieškovo atsiliepimai į juos grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės apeliacinį skundą jį grąžinant atsakovei, atmestinas.

12Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

13Patikrinus atsakovės atskirojo skundo dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės apeliacinį skundą jį grąžinant atsakovei, faktinį ir teisinį pagrindą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jis yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15CPK 301 straipsnis nustato, jog apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai. Apeliacinį skundą teisę paduoti turi dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 straipsnis). Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 307 straipsnio 1 dalis). Apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 307 straipsnio 2 dalis).

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, Trakų rajono apylinkės teismas sprendimą byloje paskelbė 2010-09-27, taigi CPK nustatytas trisdešimties dienų terminas apeliaciniam skundui dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo paduoti baigėsi 2010-10-27. Atsakovė laiku pateikė apeliacinį skundą Trakų rajono apylinkės teismui (laiškas išsiųstas 2010-10-27) (T. 2, b. l. 17), tačiau teismas 2010-11-04 nutartimi nustatė, kad apeliacinis skundas turi trūkumų, kuriuos atsakovė buvo įpareigota pašalinti iki 2010-11-22 (T. 2, b. l. 18). 2010-11-04 nutartį atsakovė gavo 2010-11-06 (T. 2, b. l. 19). 2010-11-12 Trakų rajono apylinkės teisme buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti minėtą terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti (T. 2, b. l. 20), kurio teismas 2010-11-17 nutartimi netenkino, kadangi teismas konstatavo, kad atsakovė iš viso turėjo 46 dienų terminą (nuo 2010-09-27 iki 2010-11-12) paruošti įstatymų reikalavimus atitinkančius procesinius dokumentus. Atsakovei iki 2010-11-22 nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų, 2010-11-30 nutartimi nutarta atsakovės 2010-10-27 apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti atsakovei (T. 2, b. l. 26). 2010-12-13 atsakovė teismui pateikė skundą, kuriuo prašė nustatyti jai naują terminą apeliaciniam skundui pateikti (T. 2, b. l. 29-30). 2010-12-17 nutartimi minėtas atsakovės prašymas buvo atmestas (T. 2, b. l. 32). 2010-12-31 atsakovė pateikė skundą dėl 2010-12-17 nutarties, kuriuo vėl prašė nustatyti naują terminą apeliaciniam skundui pateikti (T. 2, b. l. 35), tačiau šis skundas neatitiko įstatymo numatytų reikalavimų, todėl 2011-01-05 nutartimi atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2011-01-21 trūkumams pašalinti, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovei skirta 3 000,00 Lt bauda (T. 2, b. l. 40). 2011-01-21 Trakų rajono apylinkės teismui atsakovė išsiuntė (žyma ant voko, T. 2 , b. l. 47) apeliacinį skundą dėl 2010-09-27 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo (T. 2, b. l. 44-46), kurio Trakų rajono apylinkės teismas 2011-02-04 nutartimi (T. 2, b. l. 53) nepriėmė ir grąžino jį atsakovei. Atskirajame skunde dėl minėtos 2011-02-04 nutarties atsakovė nurodė, kad laiku pateikė apeliacinį skundą (iki 2011-01-21), o lietuvių kalbos nemokėjimas neatima iš jos teisės į gynybą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2011-01-21 – tai terminas, iki kurio atsakovė turėjo pareigą ištaisyti trūkumus dėl savo 2010-12-31 Trakų rajono apylinkės teismui pateikto skundo (kuriuo atsakovė skundė 2010-12-17 teismo nutartį), o ne teisę antrą kartą pateikti apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-09-27 sprendimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė turėjo pakankamai laiko, kad pašalintų 2010-10-27 apeliacinio skundo trūkumus, t. y. 56 dienas (nuo 2010-09-27 iki 2011-11-22), ir pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė šį terminą pratęsti, kadangi kalbos ir teisės aktų reikalavimų nežinojimas neatėmė iš apeliantės teisės kreiptis į vertimo bei teisinės pagalbos paslaugas teikiančius asmenis tam, kad per teismo nustatytą protingą ir įstatymų reikalavimus atitinkantį terminą pateikti apeliacinį skundą be trūkumų.

17CPK numato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai tam, kad bylinėjimosi procesas truktų apibrėžtą laiką. Šia priemone siekiama įgyvendinti CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, reiškiantį siekį, kad bylos būtų išnagrinėtos ir jose priimti teismo sprendimai įvykdyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimą, tačiau ši galimybė įgyvendinama per įstatymo nustatytą terminą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo terminą svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-863/2002; 2001-09-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-800/2001; kt.). Teisėjų kolegiją daro išvadą, kad Trakų rajono apylinkės teismas, priimdamas 2011-02-04 nutartį, pagrįstai vadovavosi CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir atsisakė priimti atsakovės antrą apeliacinį skundą (išsiųsta teismui 2011-01-21), kadangi atsakovė šį apeliacinį skundą pateikė praleidusi terminą ir šio termino neprašė atnaujinti.

18Atsakovės atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad apeliacinio skundo trūkumai buvo pašalinti, taip pat negali būti laikomas pagrindu naikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, kadangi pagal CPK 315 straipsnio 3 dalį apeliantas po teismo atsisakymo priimti apeliacinį skundą šio straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais turi teisę pašalinęs trūkumus vėl kreiptis su apeliaciniu skundu tik tokiu atveju, jeigu nepažeidžiami apeliacinio skundo padavimo terminai, kurie nagrinėjamu atveju buvo pažeisti.

19Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas 2011-02-04 nutartimi pagrįstai, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti apeliacinį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui – apeliantei I. D.

20Atskirasis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties, kuria buvo nutarta netenkinti atsakovės teismui pateikto prašymo panaikinti jai paskirtą baudą, tenkintinas iš dalies.

21Apeliantė skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jos prašymą panaikinti teismo paskirtą 3 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis savo teisėmis, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar teismo nutartis teisėta ir pagrįsta (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 302 ir 338 straipsniai).

22Teismo nuobaudos, iš jų ir baudos, skiriamos teismo nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims bei kitiems asmenims CPK numatytais atvejais (CPK 103 straipsnio 2 ir 3 dalys, 106 straipsnis).

23CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis), tačiau baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes, t. y. piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas, ieškinio kainą ir t. t.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005 yra išaiškinęs, jog CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas žymiai didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę.

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis siejo su tuo, kad atsakovė ne kartą teismui pateikė įstatymų reikalavimų neatitinkančius procesinius dokumentus, kurie be kitų trūkumų buvo pateikiami rusų kalba. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu nurodytų veiksmų vertinimu. Dauguma atsakovės Trakų rajono apylinkės teismui pateiktų procesinių dokumentų ar jų priedų (T. 2, b. l. 1-14, 20, 23-24, 29-30, 35-36) buvo surašyti ne lietuvių kalba, be to, turėjo ir kitų trūkumų, kuriuos atsakovė turėjo pašalinti per pirmos instancijos teismo nustatytą terminą, tačiau to nepadarė. Toks atsakovės elgesys, ginant savo teises, nepateisinamas. Dėl šių ir kitų Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartyje nurodytų aplinkybių bei argumentų pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, jog apeliantė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą paskirti atsakovei baudą (CPK 95, 185 ir 302 straipsniai). Kiti apeliantės atskirajame skunde nurodyti teiginiai nepaneigia teismo išvados teisingumo.

26Tačiau, atsižvelgdama į atsakovės piktnaudžiavimo procesine teise pobūdį bei aplinkybes, į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo ir nėra duomenų, kad ji būtų bausta dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis anksčiau ir kad dėl tokio piktnaudžiavimo byloje dalyvaujantiems asmenims buvo padaryta reali žala, teisėjų kolegija daro išvadą, kad paskirtoji 3 000 Lt bauda yra neadekvati padaryto pažeidimo sunkumui ir pasekmėms, todėl baudos dydis sumažintinas iki 800 Lt.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 ir 4 punktais, 336 ir 338 straipsniais,

Nutarė

28Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti 2011-01-24 teisme gautą atsakovės I. D. apeliacinį skundą jį grąžinant atsakovei, palikti nepakeistą.

29Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, kuria buvo nutarta netenkinti atsakovės I. D. teismui pateikto prašymo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-01-05 nutartimi jai paskirtą 3 000 Lt (trijų tūkstančių litų) baudą.

30Atsakovei I. D. paskirtą baudą sumažinti iki 800 Lt (aštuonių šimtų litų).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi du atskiruosius skundus,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Trakų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 5. 2010-10-29 Trakų rajono apylinkės teisme buvo gautas atsakovės I. D.... 6. Trakų rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė jau... 7. 2011-02-04 Trakų rajono apylinkės teismas priėmė dar vieną nutartį, kuria... 8. Atskiruoju skundu dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties,... 9. Atskiruoju skundu dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties,... 10. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės... 11. Atskirasis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties,... 12. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 13. Patikrinus atsakovės atskirojo skundo dėl Trakų rajono apylinkės teismo... 14. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas... 15. CPK 301 straipsnis nustato, jog apeliacine tvarka yra skundžiami... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Trakų rajono apylinkės teismas sprendimą... 17. CPK numato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam... 18. Atsakovės atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad apeliacinio skundo... 19. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 20. Atskirasis skundas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutarties,... 21. Apeliantė skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jos prašymą... 22. Teismo nuobaudos, iš jų ir baudos, skiriamos teismo nutartimi byloje... 23. CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas piktnaudžiavimą... 26. Tačiau, atsižvelgdama į atsakovės piktnaudžiavimo procesine teise pobūdį... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 ir 4 punktais, 336 ir... 28. Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, kuria buvo atsisakyta... 29. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį, kuria buvo... 30. Atsakovei I. D. paskirtą baudą sumažinti iki 800 Lt (aštuonių šimtų...