Byla 1A-173-350-2014
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nuosprendžio, kuriuo D. P. pagal BK 206 str. 1 d. ir 236 str. 1 d. išteisinta, nesant jos veiksmuose šių nusikaltimo sudėties

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininko Algirdo Gapučio (pranešėjas), teisėjų Ričardo Gilio ir Bronės Vidzėnienės,

2sekretoriaujant Jolitai Žukauskienei,

3dalyvaujant prokurorei Danutei Baltrušaitytei,

4išteisintajai D. P.,

5išteisintosios gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui,

6teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-01-06 nuosprendžio, kuriuo D. P. pagal BK 206 str. 1 d. ir 236 str. 1 d. išteisinta, nesant jos veiksmuose šių nusikaltimo sudėties.

7Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 206 str. 1 d. nuteistas V. P., tačiau jo atžvilgiu apeliacinių skundų negauta.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9D. P. buvo kaltinama tuo, kad ji 2010-02-17, Panevėžyje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir nenustatytu laiku, veikdama kartu su V. P., pasirašiusi ( - ) prašymą dėl didesnės nei 150 MGL tikslinės paskolos V. P. vardu būsto remontui gavimo, ir V. P. pagal 2010-02-26 paskolos sutartį Nr. ( - ), ( - ) patalpose, esančiose ( - ), Panevėžyje, gavus 40 000 Lt tikslinės paskolos pinigus, ją panaudojo ne pagal paskirtį, t.y. su jos žinia V. P. tikslinės paskolos pinigus iš karto perdavė B. M. B..

10Be to, D. P. buvo kaltinama tuo, kad ji 2012-06-25, 09 val. 50 min., Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate, esančiame Panevėžyje, Tulpių g. 60, pareiškimu melagingai pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą bei melagingai įskundė policijai nekaltą asmenį - V. P., kaip padariusį nusikalstamą veiką, kad 2010-02-17 V. P., be jos žinios, iš ( - ) paėmė 40 000 Lt paskolą ir galimai suklastojo pasirašydamas už ją - prašyme vartojimo paskolai gauti skiltyje „Aš, paskolos gavėjo sutuoktinis pareiškiu..." eilutėje (parašas). Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ), pagal požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK) 300 str. 1 d., o V. P., B.M. B., J. K. buvo apklausti liudytojais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d.

11Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokurorė prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nuosprendį dalyje dėl D. P. išteisinimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį: pripažinti D. P. kalta padarius nusikaltimus, numatytus BK 206 str. 1 d. , 236 str. 1 d., ir ją nubausti : pagal BK 206 str. 1 d. laisvės apribojimu 9 mėnesiams, skiriant įpareigojimus; pagal BK 236 str. 1 d. skirti jai 9 mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant išdirbti 60 val. neatlygintinai visuomenės labui. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 65 str. 1 d., 2 d. bausmes subendrinti ir skirti galutinę bausmę - 1 metus laisvės apribojimo, įpareigojant 100 val. neatlygintinai dirbti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais ar kitais žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba.

12Nurodo, kad D. P. išteisinta nepagrįstai, teismo išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Teismas neįvertimo nuoseklių A. B. parodymų, kad prašymą pasirašytą išteisintosios atnešė pats V. P., nors V. P. teisme teigė, kad 2010-02-17 prašymą kredito unijoje paliko be D. P. parašo (t.2, b.l. 77). Tai paneigia išteisintosios versiją, kad ji nežinojo, jog jos vyras, su kuriuo ji seniai nebegyvena, paėmė paskolą būsto remontui.

13Kaip matyti pranešimai V. P. paštu buvo siunčiami paties V. P. nurodytu adresu (( - ), Panevėžys ) ( t. l, b.l. 119; t.2, b.l. 81-82). Tą patį gyvenamą adresą nurodo ir D. P.. Jos santuoka su V. P. nėra oficialiai nutraukta (t.l,b.l. 112). Tai, kad visos aplinkybės dėl paskolos D. P. buvo žinomos, patvirtino ir 2012-03-07 sudaryta buto adresu ( - ), Panevėžys, dovanojimo sutartis P. sūnui, bei B. M. B. parodymai, kad dar 2011 m. prieš Kalėdas ji buvo nuėjusi pas D. P. ir pasakė apie įsiskolinimą. Jai D. P. pasakė, kad bendradarbių prašys 3000 Lt. 2012-01-26 B.M. B. namuose rado visus asmenis ir pasakė, kad pati pinigų nebeturi paskolai dengti (t.l. b.1. 113, 119). Tokius pat parodymus B. M. B. davė ir teisme.

14Teismo išvada dėl BK 236 str., kad D. P. sąžingai klydo, t.y. neturėjo tyčios V. P., nei kitų asmenų įskųsti, nei duoti apie bylą reikšmingas aplinkybes melagingų parodymų, nepagrįsta. Iš D. P. 2012-06-25 pareiškimo matyti, jog D. P. nurodė, kad V. P. buvo suteikta 40 000 Lt dydžio paskola, kurią jo prašė paimti B. M. B. ir kuri visus klausimus dėl paskolos paėmimo su ( - ) tvarkė pati. D. P. prašo atlikti tyrimą ir nustatyti 2010-02-17 V. P. prašyme ( - ) vartojimo paskolai gauti jos parašą suklastojusį asmenį ir patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn (t.l, b.l. 4-5).

15Tai, kad D. P. civilinėje byloje rašysenos ekspertizės skirti neprašė, o parašė pareiškimą policijos įstaigai, rodo, kad ji siekė išvengti turtinių įsipareigojimų ( - ). D. P. teigė, kad laiškų, kuriuos siuntė V. P. ji neskaitė, todėl nieko apie jo skolas nežinojo. Pageidavo, kad civilinė byla būtų sustabdyta iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl parašo suklastojimo (t. l,b.l. 110-112, 126). Tai rodo, kad D. P. žinodama, kad teismo sprendimas dėl paskolos suteikimo V. P. yra įsiteisėjęs, jo nevykdo todėl, kad laukia, kaip baigsis ikiteisminis tyrimas dėl jos parašo (t.l,b.l. 128). Tačiau teismas nevertino šių D. P. parodymų.

162013-05-23 specialisto išvadoje nurodyta, kad 2010-02-17 ( - ) prašyme vartojimo paskolai gauti, pasirašė D. P. (t.2,b.l. 2-4). Ji suprato, kad informacija, kurią ji pateikia, neatitinka tikrovės, tačiau siekė, kad policijos įstaiga reaguotų į jos informaciją ir rodo, kad D. P. veikė tiesiogine tyčia.

17Kaip matyti teismas nuosprendyje padarė išvadas neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, nevertino byloje surinktų įrodymų viseto, todėl D. P. atžvilgiu priimtas išteisinamasis nuosprendis naikintinas ir priimtinas apkaltinamasis nuosprendis pripažįstant, kad D. P. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 206 str. 1 d., 236 str. 1 d..

18Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, išteisintosios gynėjas ir išteisintoji – atmesti.

19Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.

20Vadovaudamasis BPK 320 str. 3 d. įtvirtintomis nuostatomis, teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti.

21Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais, (kasacinė nutartis Nr. 2K-204/ 2008).

22D. P. teismui buvo perduota kaltinant ją tuo, kad ji veikdama kartu su V. P. pasirašė prašymą dėl tikslinės paskolos būsto remontui gavimo, po ko V. P., gavęs 40 000 Lt tikslinės paskolos, šiuos paskolos pinigus su jos žinia panaudojo ne pagal paskirtį, t.y. perdavė B. M. B.. Be to, D. P. buvo kaltinama tuo, kad ji policijai pareiškimu melagingai pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą bei melagingai įskundė V. P., kad jis be jos žinios paėmė paskolą ir galimai suklastojo jos parašą prašyme vartojimo paskolai gauti.

23Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai yra susiję su tuo, jog, prokurorės manymu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Prokurorė skunde išdėstytais argumentais, kurie grindžiami savaip aprašytais ir įvertintais buvusiais įvykiais, iš esmės ginčija teismo nustatytas faktines aplinkybes. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas, nuosprendyje vertindamas byloje surinktus duomenis ir juos pripažindamas įrodymais, BPK 20 str. reikalavimų nepažeidė, taip pat nepadarė ir kitų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų. Kolegija pažymi, kad įrodymų visumos vertinimas priklauso teismo kompetencijai. Tuo tarpu prokurorės skunde pateikiami samprotavimai apie įrodymų vertinimą yra subjektyvūs, paremti prielaidomis ir nepaneigia teismo išvadų šiuo klausimu.

24Išteisinamąjį nuosprendį apylinkės teismas priėmė išsamiai ištyręs visus byloje surinktus įrodymus, kuriuos įvertino tiek kiekvieną atskirai, tiek jų visetą ir visiškai pagrįstai konstatavo, kad nėra duomenų, pagrindžiančių D. P. kaltę dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 236 str. 1 d. ir 206 str. 1 d., padarymo. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstytu įrodymų vertinimu visiškai sutinka.

25Pagal BK 206 str. atsako tas, kas gavęs 150 MGL dydžio ar didesnės vertės kreditą, paskolą ar tikslinę paramą panaudojo juos ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką.

26D. P. parodymai viso proceso metu buvo nuoseklūs, ji neigė kaltinime nurodytu laikotarpiu žinojusi apie V. P. vardu imamą tikslinę paskolą, nurodo, kad apie vyro paimtą paskolą sužinojo tik tuomet, kai namų adresu vyro vardu kredito unija ėmė siųsti laiškus dėl nemokamų įmokų. Su vyru kartu negyveno nuo 2002 metų, nors oficialiai nėra išsituokę, V. P. dėl paskolos ėmimo su ja nesitarė. Teigė, kad M. B. prašymu 2008 metais buvo jai paėmusi 22 000 Lt paskolą, prieš tai M. B. į namus jai atnešė pasirašyti reikiamus dokumentus, taip pat ir prašymą dėl paskolos ėmimo, tuo metu galėjo pasirašyti ir daugiau pateiktų dokumentų. Apie jos 2010-02-17 pasirašytą prašymą dėl paskolos suteikimo sužinojo tik civilinės bylos nagrinėjimo metu, savo parašo ji neatpažino, nežinojo, kaip jos parašas atsirado šiame blanke, todėl parašė pareiškimą, kuriuo prašė ištirti kas galėjo už ją pasirašyti pareiškime nieko nekaltindama.

27Byloje apklausti asmenys – nuteistasis V. P., kuris savo vardu buvo paėmęs minimą paskolą, liudytoja B. M. B., kuriai V. P. perdavė gautus pinigus, I. S., kuri paskolos paėmimo metu buvo V. P. laiduotoja, nurodė, kad jie su D. P. nesitarė dėl paskolos paėmimo ir nepatvirtino prokurorės skunde nurodomų aplinkybių, kad D. P. dalyvavo paskolos paėmimo bei pinigų perdavimo B. M. B. metu ir žinojo apie šias aplinkybes.

28Liudytojas – kredito unijos valdybos pirmininkas A. B. taip pat tvirtino, kad visus dokumentus dėl paskolos gavimo atnešė ir pildė V. P., D. P. sudarant paskolos sutartį nedalyvavo, į kredito uniją atėjusi nebuvo.

29Liudytojas M. P. taip pat parodė, kad jo motina D. P. apie tėvo vardu imamą paskolą nežinojo, to daryti ji nebūtų sutikusi, tėvai kartu negyvena, dėl paskolos gavimo į kredito uniją ir atgal vežė tik V. P. ir B. M. B..

30Nors specialisto išvada patvirtina, kad prašyme dėl vartojimo paskolos suteikimo be V. P. pasirašiusi ir D. P., tačiau kaip teisingai ir nurodyta skundžiamame nuosprendyje, byloje nenustatyta, kokiomis aplinkybėmis D. P. parašas atsirado šiame dokumente, visi pirmosios instancijos teisme apklausti asmenys teigė, kad D. P. sudarant paskolos sutartį nedalyvavo, apie jos sudarymo aplinkybes su ja tartasi nebuvo, sutikimo imti ar duoti paskolą ji nedavė, apie pinigų perdavimą B. M. B. ji informuota taip pat nebuvo. Nepaneigta D. P. versija, kad apie jos pasirašytą prašymą tikslinei paskolai gauti ji sužinojusi tik nagrinėjant civilinę bylą.

31Nors prokurorė skunde teigia, kad visos aplinkybės dėl paskolos D. P. buvo žinomos, nes tiek jai, tiek V. P. pranešimai buvo siunčiami tuo pačiu adresu - ( - ), Panevėžys, o B. M. B. parodė, kad ji buvo pas P. 2011 m. pabaigoje, sakė apie įsiskolinimą, namuose visus asmenis ji rado ir 2012-01-26, tačiau šios aplinkybės neduoda pagrindo kategoriškai išvadai, kad D. P. kaltinime nurodytu metu žinojo apie imamą paskolą ir paskolos pinigų perdavimą B. M. B..

32Kaip jau buvo minėta, tiek D. P., tiek V. P. parodė, kad jie kaip sutuoktiniai kartu negyvena, nors oficialiai išsituokę nėra. D. P. teigė, kad nuo 2002 metų V. P. gyveno Utenos raj. L., tačiau jie bendrauja, V. P. gyveno ir ( - ), tik atskirai, kitame kambaryje, šiuo adresu gautus laiškus adresuotus V. P. perduodavo sūnus, ji pati jokių laiškų dėl jos nemokamų paskolų įmokų ar paimtų kreditinių paskolų nėra gavusi. Tokiu būdu aplinkybės, kad B. M. B. matė V. P. adresu ( - ), ar kad šiuo adresu jam siunčiami laiškai, jokiu būdu nepatvirtina, kad D. P. žinojo apie V. P. tikslinės paskolos paėmimo aplinkybes. Aplinkybės, kad apie V. P. paimtą paskolą ji sužinojo vėliau, kai jau nebebuvo mokamos įmokos, neginčija ir D. P., tačiau tai jos atsakomybės klausimo sprendimui reikšmės neturi.

33Pagal BK 236 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas melagingai įskundė įstaigai ar pareigūnui, turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, nekaltą asmenį kaip padariusį nusikalstamą veiką, jeigu dėl to šis asmuo pradėtas persekioti, arba pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą,

34Melagingas pranešimas apie nebūtą nusikaltimą, dėl ko buvo pareikšti kaltinimai D. P., yra aktyvūs veiksmai, kuriais institucijoms, nurodytoms BK 236 str., bet kokia forma ir būdu (raštu, žodžiu, anonimiškai ir pan.) pranešama apie tariamai padarytą, rengiamą nusikaltimą arba pasikėsinimą jį padaryti. Pagal BK 236 str. prasmę melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ją sąmoningai iškraipo, kai liudytojas ar nukentėjusysis asmuo nuslepia realius, egzistuojančius faktus ar pateikia išgalvotus duomenis. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą ir atitinkami parodymai nelaikytini melagingais, jeigu liudytojas ar nukentėjusysis asmuo, pranešdamas, duodamas parodymus, sąžiningai klydo. Taigi, BK 236 str. numatyta nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia.

35Iš pareiškimo policijos įstaigai matyti, kad D. P. prašė išsiaiškinti, kas galėjo už ją pasirašyti prašyme paskolai gauti, pareiškime ji nieko nekaltina, o prašo tik atlikti tyrimą ( 1 t. b.l. 2,4).

36Kaip jau buvo pasisakyta ir bylos duomenimis nepaneigta, kad D. P. vardu pasirašytą prašymą dėl paskolos suteikimo D. P. pamatė tik nagrinėjant civilinę bylą. Ji teigė nesupratusi, kokiu būdu jos parašas atsirado šiame dokumente, savo parašo ji neatpažino, todėl kreipėsi į policiją, kad būtų išsiaiškinta, kas galėjo pasirašyti minėtame dokumente.

37Taigi, išanalizavus proceso dalyvių parodymus, rašytinę bylos medžiagą, matyti, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad išteisintoji D. P. kartu su V. P. kaltinime nurodytu metu pildė prašymą dėl tikslinės paskolos gavimo V. P. vardu ir jam gavus paskolą būsto remontui pinigus su jos žinia V. P. perdavė B. Be to nėra jokių įrodymų, kad ji į policijos įstaigą kreipėsi norėdama melagingai pranešti apie tai, kad jos parašas prašyme dėl paskolos suteikimo suklastotas, o V. P. kreditą paėmė be jos žinios, ir kad tai ji darė tyčia, nes iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad pareiškimo policijai rašymo metu ji buvo įsitikinusi, kad prašyme dėl paskolos gavimo parašas yra ne jos, tokiu būdu sutiktina su apylinkės teismo nuosprendyje padaryta išvada, kad rašydama pareiškimą ir jame dėstydama kaltinime nurodytas aplinkybes bei duodama parodymus, ji sąžiningai klydo.

38Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas išteisintosios bei kitų proceso dalyvių parodymus, rašytinius įrodymus vertino išsamiai išnagrinėjęs bylos aplinkybes ir nepadarė BPK pažeidimų, kurie galėjo sukliudyti teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti neteisingą nuosprendį, todėl šie prokurorės skundo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

39Įvertinus tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 6 d. nuosprendis yra teisėtas, teisingas ir pagrįstas, todėl tenkinti apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

41Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Jolitai Žukauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Danutei Baltrušaitytei,... 4. išteisintajai D. P.,... 5. išteisintosios gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui,... 6. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 7. Tuo pačiu nuosprendžiu pagal BK 206 str. 1 d. nuteistas V. P., tačiau jo... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. D. P. buvo kaltinama tuo, kad ji 2010-02-17, Panevėžyje, ikiteisminio tyrimo... 10. Be to, D. P. buvo kaltinama tuo, kad ji 2012-06-25, 09 val. 50 min.,... 11. Apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos prokurorė prašo Panevėžio miesto... 12. Nurodo, kad D. P. išteisinta nepagrįstai, teismo išdėstytos išvados... 13. Kaip matyti pranešimai V. P. paštu buvo siunčiami paties V. P. nurodytu... 14. Teismo išvada dėl BK 236 str., kad D. P. sąžingai klydo, t.y. neturėjo... 15. Tai, kad D. P. civilinėje byloje rašysenos ekspertizės skirti neprašė, o... 16. 2013-05-23 specialisto išvadoje nurodyta, kad 2010-02-17 ( - ) prašyme... 17. Kaip matyti teismas nuosprendyje padarė išvadas neatitinkančias faktinių... 18. Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 19. Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.... 20. Vadovaudamasis BPK 320 str. 3 d. įtvirtintomis nuostatomis, teismas patikrina... 21. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti... 22. D. P. teismui buvo perduota kaltinant ją tuo, kad ji veikdama kartu su V. P.... 23. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad pagrindiniai apeliacinio skundo... 24. Išteisinamąjį nuosprendį apylinkės teismas priėmė išsamiai ištyręs... 25. Pagal BK 206 str. atsako tas, kas gavęs 150 MGL dydžio ar didesnės vertės... 26. D. P. parodymai viso proceso metu buvo nuoseklūs, ji neigė kaltinime nurodytu... 27. Byloje apklausti asmenys – nuteistasis V. P., kuris savo vardu buvo paėmęs... 28. Liudytojas – kredito unijos valdybos pirmininkas A. B. taip pat tvirtino, kad... 29. Liudytojas M. P. taip pat parodė, kad jo motina D. P. apie tėvo vardu imamą... 30. Nors specialisto išvada patvirtina, kad prašyme dėl vartojimo paskolos... 31. Nors prokurorė skunde teigia, kad visos aplinkybės dėl paskolos D. P. buvo... 32. Kaip jau buvo minėta, tiek D. P., tiek V. P. parodė, kad jie kaip... 33. Pagal BK 236 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas melagingai įskundė įstaigai... 34. Melagingas pranešimas apie nebūtą nusikaltimą, dėl ko buvo pareikšti... 35. Iš pareiškimo policijos įstaigai matyti, kad D. P. prašė išsiaiškinti,... 36. Kaip jau buvo pasisakyta ir bylos duomenimis nepaneigta, kad D. P. vardu... 37. Taigi, išanalizavus proceso dalyvių parodymus, rašytinę bylos medžiagą,... 38. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos... 39. Įvertinus tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Panevėžio miesto... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 41. Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti....