Byla e2-2277-592/2020
Dėl draudimo išmokų pagal atlikimo laidavimo raštus priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ atstovui advokato padėjėjui Andriui Petruškevičiui, atsakovo ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, atstovui advokatui Dariui Butvilavičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl draudimo išmokų pagal atlikimo laidavimo raštus priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 29 750 Eur pagal 2018 m. birželio 7 d. atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 80961, 7 400 Eur pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81961, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Žemkasta“ (toliau – Rangovas) atlikto viešojo pirkimo pagrindu 2018 m. gegužės 30 d. sudarė rangos sutartį Nr. PK-D18-6 (toliau – I Rangos sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo už 322500 Eur be PVM atlikti Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimo darbus. Vadovaujantis I Rangos sutarties 11.1 punktu, Rangovas turėjo pateikti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis buvo nustatytas viešojo pirkimo sąlygų 6.5.1.2 punkte, t. y. ne mažesnis kaip 10 proc. nuo I Rangos sutarties kainos be PVM. Nurodytu pagrindu Rangovas ir atsakovas 2018 birželio 6 d. sudarė laidavimo draudimo sutartį, o atsakovas išdavė Rangovui atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 80961 (toliau - I Atlikimo laidavimas), kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui I Atlikimo laidavime nurodytą sumą, neviršijant 32 250 Eur sumos, jei Rangovas nevykdys ar netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal I Rangos sutartį.

62018 m. birželio 29 d. ieškovas ir Rangovas atlikto viešojo pirkimo konkurso pagrindu sudarė rangos sutartį Nr.PK-D18-22 (toliau – II Rangos sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo už 424 000 Eur be PVM atlikti Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo V-to etapo darbus. Pagal II Rangos sutarties 11.1. punktą Rangovas turėjo pateikti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis buvo nustatytas viešojo pirkimo sąlygų 6.5.1.2 punkte, t. y. ne mažesnis kaip 10 proc. nuo I Rangos sutarties kainos be PVM. Tuo pagrindu Rangovas su atsakovu 2018 m. rugpjūčio 19 d. sudarė laidavimo draudimo sutartį, o atsakovas išdavė Rangovui atlikimo laidavimo raštą Nr. 81691 (toliau – II Atlikimo laidavimas), kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui II Atlikimo laidavime nurodytą sumą, neviršijant 42 400 Eur sumos, jei Rangovas nevykdys ar netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal II Rangos sutartį.

7Rangovas nevykdė I ir II Rangos sutarties sąlygų, todėl ieškovas 2019 m. kovo 15 d. ir 2019 m. kovo 27 d. raštais informavo Rangovą apie tai, kad vienašališkai nutraukia I ir II Rangos sutartis.

82019 m. balandžio 5 d. raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl išmokos pagal II Atlikimo laidavimą (42 400 Eur) išmokėjimo. Atsakovo prašymu ieškovas 2019 m. birželio 19 d. raštu pateikė jam paaiškinimus ir dokumentus ir dar kartą paprašė išmokėti draudimą pagal II Atlikimo laidavimą. 2019 m. birželio 19d. raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl išmokos pagal I Atlikimo laidavimą (32 250 Eur) išmokėjimo.

9Atsakovas 2019 m. liepos 16 d. raštais pripažino, kad įsipareigojimų pagal I ir II Rangos sutartį Rangovas neįvykdė, todėl įvykius pripažino draudžiamaisiais. Minėtais raštais atsakovas pagal I Atlikimo laidavimą sutiko ieškovui išmokėti 2 500 Eur išmoką, bet atsisakė išmokėti likusią 29 750 Eur I Atlikimo laidavimo sumą; pagal II Atlikimo laidavimą sutiko ieškovui išmokėti 35 000 Eur išmoką, bet atsisakė išmokėti likusią 7 400 Eur II Atlikimo laidavimo sumą.

10Ieškovo teigimu, atsakovas turi sumokėti 29 750 Eur ir 7 400 Eur sumas, nes: I ir II Atlikimo laidavimu atsakovas sutiko sumokėti juose nurodytas sumas, jeigu Rangovas nesilaikys rangos sutarčių sąlygų; tuo atsakovas patvirtino, kad jis prisiima įsipareigojimus už Rangovą pagal I ir II Rangos sutarčių sąlygas, neviršijant išduotų atlikimų laidavimų sumų; Rangos sutarčių 12.4 punkte nurodyta, kad jei sutartis bus nutraukiama dėl šalies kaltės, tai ji kitai šaliai privalės sumokėti 10 proc. sutartyje numatytos darbų kainos dydžio sumą, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, o jei sutartis nutraukiama dėl rangovo kaltės ir rangovas nesumokės nurodytos sumos, tai ieškovas turės teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu; ieškovui rangos sutartis nutraukus dėl Rangovo kaltės, atsakovas privalo išmokėti visą draudimo sumą pagal I ir II atlikimo laidavimą, nes rangos sutartyse šalys aiškiai nustatė minimalių atlyginamų tiesioginių nuostolių sumą, o atsakovas išdavęs I ir II atlikimo laidavimą sutiko su tokiomis rangos sutarčių sąlygomis.

11Pažymėjo, kad atsakovas 2019 m. rugsėjo 27 d. raštais atsisakė sumokėti reikalaujamas sumas, motyvuodama tuo, jog, vadovaujantis atsakovo Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklių Nr. 029 (galioja nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.) (toliau – Taisyklės) 6.3 punktu, nedraudžiamuoju įvykiu laikomi tokie atvejai, kai pretenzijos reiškėjas nepagrindžia reikalaujamos sumos arba neįrodo savo patirtų nuostolių, o ieškovas nepagrindė reikalaujamos sumos ir neįrodė nuostolių.

12Ieškovo teigimu, I ir II Rangos sutartyse šalys nusistatė minimalaus nuostolio sumą, kurios įrodyti kitai šaliai nereikia, o pakanka paties fakto, kad sutartis buvo nutraukta dėl vienos iš šalių kaltės. Ieškovui kreipus į atsakovą ir nurodžius, kad sutartis buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės bei pateikus tą įrodančius dokumentus, ieškovas įrodė reikalaujamos išmokėti išmokos dydį ir jį pagrindė. Todėl Taisyklių 6.3 punktas netaikomas. Ieškovas neturi pareigos ir prievolės papildomai įrodinėti nuostolių sumos, nes ji aiškiai nustatyta I ir II Rangos sutarties 12.4 punkte, o tai, kad sutartis buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės yra įrodyta pateikiant atitinkamus dokumentus liudijančius sutarties nutraukimą (atsakovas šį įvykį jau pripažino draudžiamuoju, tuo patvirtindama, kad priežastis atlyginti nuostolius yra pagrįsta). Taigi, yra įrodytos visos sąlygos, pagal kurias atsakovas turi išmokėti draudimo išmoką.

13Atkreipė dėmesį, kad nei Taisyklėse nei I ir II Atlikimo laidavime nėra minima, kad naudos gavėjui bus atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. Priešingai, minėtuose dokumentuose kalbama tik apie nuostolius, vadinasi bet kuriuos nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius), todėl atlikimo laidavimas apima visus, o ne tik tiesioginius nuostolius.

14Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodė, kad pagal 2019 m. liepos 16 d. priimtus sprendimus atsakovas iš viso išmokėjo ieškovui 104 700 Eur draudimo išmokų sumą: pagal laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-80961 draudimo išmokos suma sudarė 2 500 Eur, pagal laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-81691 – 35 000 Eur, pagal laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-81692 – 67 200 Eur.

16Atkreipė dėmesį, kad ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti 29 750 Eur (šią prašomą priteisti sumą sudaro draudimo sumos (32 250 Eur) ir pagal šią laidavimo draudimo sutartį išmokėtos draudimo išmokos sumos (2 500 Eur) skirtumas) draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-80961 bei 7 400 Eur (šią prašomą priteisti sumą sudaro draudimo sumos (42 400 Eur) ir pagal šią laidavimo draudimo sutartį išmokėtos draudimo išmokos sumos (35 000 Eur) skirtumas) draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį Nr. 710-451-81691. Atsakovas draudimo išmokas išmokėjo atsižvelgiant į tai, kad dėl naujai pasirašytų konkrečių rangos sutarčių ieškovas patyrė 176 000 Eur, 35 000 Eur ir 2 500 Eur nuostolius, todėl atsakovas pagal laidavimo draudimo sutartį dėl 176 000 Eur nuostolio sumos išmokėjo ieškovui visą laidavimo draudimo sutartyje Nr. 710-451-81692 numatytą 67 200 Eur draudimo sumą, o pagal laidavimo draudimo sutartis Nr. 710-451-80961 ir Nr. 710-451-81691 atitinkamai išmokėjo 2500 Eur ir 35000 Eur draudimo išmokas.

17Pažymėjo, kad laidavimo draudimo teisiniai santykiai yra draudimo teisiniai santykiai, atsirandantys draudimo sutarties pagrindu. Nesant įrodymų dėl konkrečių ieškovo realiai patirtų nuostolių, ieškovas neturi teisės gauti papildomų draudimo išmokų, nes tai lemtų nepagrįstą ieškovo praturtėjimą. Priteisus draudimo išmokas, nesant realių ieškovo nuostolių pagrindimo, būtų pažeistas kompensacinis draudimo sutarties tikslas.

18Draudimo taisyklių nuostatos liudija, kad laidavimo draudimo sutartimi yra apdraudžiami realūs patirti nuostoliai, o ne tam tikros sutartos draudimo sumos per se (t.y. pačios savaime). Draudimo taisyklių 12.1.2. punkte yra numatyta, kad pagal galimybes reikia stengtis išvengti ar sumažinti nuostolius; Draudimo taisyklių 12.1.3. nurodoma, jog draudikui pareikalavus, privalu leisti jam atlikti bet kuriuos įmanomus tyrimus nuostolių priežastims, jų dydžiui ir apimčiai nustatyti, suteikti pageidaujama forma visą su įvykiu susijusią informaciją bei reikalingus įrodymus; Draudimo taisyklių 12.2. punkte nustatyta, kad jei trečiasis asmuo atlygina užsakovo patirtus nuostolius, tai draudimo išmokos per 14 kalendoriniu dienų grąžinamos draudikui; ir t.t. Aktualiu Draudimo taisyklių 4.3. punkte yra numatyta, jog draudimo objektu nelaikomos draudėjo prievolės, už kurių įvykdymą draudikas neprisiima jokių įsipareigojimu pagal pasiūlymo, atlikimo, išankstinio apmokėjimo bei garantinio laikotarpio atsakomybės dokumentus. Pagal Draudimo taisyklių 6.3. punktą nedraudžiamuoju įvykiu yra laikomi atvejai, kai įgaliotas pretenzijos reiškėjas nepagrindžia reikalaujamos sumos dydžio arba neįrodo savo paties patirtų nuostolių.

19Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

20Teismo posėdyje dalyvaujantys byloje asmenys palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus, pagrįsdami juos iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

21Teismas

konstatuoja:

22Ieškinys tenkintinas visiškai

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus teismas privalo įvertinti byloje esančių įrodymų sąsajumą, leistinumą, patikimumą, įrodomąją reikšmę, palyginti tiriamose įrodinėjimo priemonėse esančią informaciją ir patikrinti, ar ji nėra prieštaringa. Objektyvus įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas juos privalo vertinti nešališkai, visapusiškai ir pagrįsti savo išvadas.

24Nagrinėjamu atveju byloje nekilo ginčas, kad I Rangos sutartis ir II Rangos sutartis buvo sudarytos, kad jos nuo 2019-04-01 buvo nutrauktos ieškovo vienašališkai dėl Rangovo (trečiojo asmens BUAB „Žemkasta“) kaltės, todėl ieškovas turi teisę pasinaudoti sutarčių įvykdymo užtikrinimu.

25Byloje nekilo ginčas, kad atlikimo laidavimo raštai išduoti ginčo rangos sutarčių, kurios įvardintos ir pačiuose raštuose, pagrindu. Laidavimo raštais (jų 5 pastraipa) atsakovas įsipareigojo gavęs pirmą raštišką ieškovo reikalavimą, kai Rangovas pažeidė, dalinai ar visiškai neįvykdė ar netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, per 10 darbo dienų sumokėti ieškovo nurodytą sumą, neviršijant bendros draudimo sumos, kurios atitinkamai sudaro 32 250 Eur ir 42 400 Eur - tai 10 proc. nuo kiekvieno sandorio kainos (be PVM). Tokių sumų atitikimas leidžia daryti išvadą, kad tuo buvo užtikrinta būtent ginčo rangos sutarčių 12.4 punktuose įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, jeigu rangos sutartis nutraukiama dėl šalies kaltės, ji kitai šaliai privalo sumokėti 10 proc. sutartyje numatytos darbų kainos dydžio sumą, kuri šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja; jei sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovui nesumokėjus nurodytos sumos, užsakovas (ieškovas) turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sutartinė sąlyga atsakovui turėjo būti žinoma, nes būtent dėl jos užtikrinimo buvo išduodami atlikimo laidavimo raštai (CPK 185 straipsnis, CK 6.193 straipsnis).

26Taikant šias galiojančias ir neginčijamas sutartines nuostatas, teismo nuomone, atsakovas nepagrįstai reikalauja iš ieškovo pateikti tiesioginius nuostolius pagrindžiančius įrodymus. Be to, atsakovas ir neginčija, kad pagal ginčo rangos darbus nebuvo atlikta bent dalis darbų, už kuriuos ieškovas turėtų atsiskaityti. Atsakovas neginčija, kad ieškovas turėjo sudaryti kitas rangos sutartis darbams visa apimtimi atlikti. Taip pat neginčijo ieškovo atstovo nurodytos aplinkybės, kad naujos sutartys buvo sudarytos praėjus apie 2 (dvejiems) mėnesiams nuo ginčo sutarčių nutraukimo arba apie 1 (vienerius) metus nuo ginčo rangos sutarčių sudarymo (nekilo ginčas dėl ieškovo neveikimo) – tai rangos sutarčių šalių numatyti minimalūs nuostoliai 10 (dešimties) proc. dydžio laikyti protingo dydžio komerciniuose sandoriuose, ypač tokių ženklių sumų statybos rangos sandoriuose (CK 1.5, 6.38, 6.200 straipsniai).

27Atsakovas, atsikirsdamas draudimo taisyklių 6.3 ir 12.1.2 punkto nuostatomis, teigia, kad apdraudžiami realūs nuostoliai. Tačiau iš šių nuostatų matyti, kad jose nėra aptariami atvejai, susiję su šalių (rangos sutarties) sutartiniais minimaliais nuostoliais, o atlyginti tokius nuostolius atsakovas prisiėmė riziką. Pažymėtina, kad taisyklių 6.3 punkte numatyta, jog nedraudžiamuoju įvykiu laikomi atvejai, kai įgaliotas pretenzijos reiškėjas nepagrindžia reikalaujamos sumos dydžio arba neįrodo savo patirtų nuostolių. Tačiau ieškovas ir nurodo, kad reikalavimą grindžia ginčo rangos sutartimis aptartais minimaliais nuostoliais, kurių sąlygas, teismo nuomone, atsakovas galėjo ir privalėjo žinoti, o, nesutikdamas su jų (minimalių nuostolių) taikymu, aptarti tai specialiai, informuodamas tiek draudėją, tiek naudos gavėją (CK 6.38 straipsnis, 6.193 straipsnio 4 dalis).

28Tokiu atveju konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai prašo priteisti likusias neišmokėtas draudimo išmokas.

29Kadangi reikalavimas dėl draudimo išmokos priteisimo yra pagrįstas, tenkintinas ir reikalavimas dėl procesinių palūkanų, priteisiant 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistiną 37 150 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2019-11-11 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

30Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 3 straipsnio 1 ir 8 dalys, 185 straipsnis).

31Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina ieškovui 3 222 Eur bylinėjimosi išlaidų: žyminis mokestis – 782 Eur, teisinei pagalbai apmokėti – 2 420 Eur; atsakovui nepriteistina jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 93, 98 straipsniai).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 straipsniais teismas

Nutarė

33Patenkinti ieškinį visiškai

34Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „Panevėžio energija“ (juridinio asmens kodas 147248313) iš atsakovo ERGO Insurance SE (kodas 10017013, A. H. Tammsaare 47, Talinas, Estijos Respublika), veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 29 750 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų) pagal 2018 m. birželio 7 d. atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 80961, 7 400 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus) pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. AT 81961, 6 proc. metines palūkanas už priteistą 37 150 Eur sumą nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 222 Eur (tris tūkstančius du šimtus dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidas

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 29 750 Eur... 5. Nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Žemkasta“ (toliau –... 6. 2018 m. birželio 29 d. ieškovas ir Rangovas atlikto viešojo pirkimo konkurso... 7. Rangovas nevykdė I ir II Rangos sutarties sąlygų, todėl ieškovas 2019 m.... 8. 2019 m. balandžio 5 d. raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl išmokos... 9. Atsakovas 2019 m. liepos 16 d. raštais pripažino, kad įsipareigojimų pagal... 10. Ieškovo teigimu, atsakovas turi sumokėti 29 750 Eur ir 7 400 Eur sumas, nes:... 11. Pažymėjo, kad atsakovas 2019 m. rugsėjo 27 d. raštais atsisakė sumokėti... 12. Ieškovo teigimu, I ir II Rangos sutartyse šalys nusistatė minimalaus... 13. Atkreipė dėmesį, kad nei Taisyklėse nei I ir II Atlikimo laidavime nėra... 14. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė jį atmesti,... 15. Nurodė, kad pagal 2019 m. liepos 16 d. priimtus sprendimus atsakovas iš viso... 16. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti 29 750... 17. Pažymėjo, kad laidavimo draudimo teisiniai santykiai yra draudimo teisiniai... 18. Draudimo taisyklių nuostatos liudija, kad laidavimo draudimo sutartimi yra... 19. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 20. Teismo posėdyje dalyvaujantys byloje asmenys palaikė atitinkamai reikalavimus... 21. Teismas... 22. Ieškinys tenkintinas visiškai... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 24. Nagrinėjamu atveju byloje nekilo ginčas, kad I Rangos sutartis ir II Rangos... 25. Byloje nekilo ginčas, kad atlikimo laidavimo raštai išduoti ginčo rangos... 26. Taikant šias galiojančias ir neginčijamas sutartines nuostatas, teismo... 27. Atsakovas, atsikirsdamas draudimo taisyklių 6.3 ir 12.1.2 punkto nuostatomis,... 28. Tokiu atveju konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai prašo priteisti likusias... 29. Kadangi reikalavimas dėl draudimo išmokos priteisimo yra pagrįstas,... 30. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 31. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina ieškovui 3 222 Eur... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 33. Patenkinti ieškinį visiškai... 34. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „Panevėžio energija“ (juridinio... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...