Byla eB2-3909-656/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Avenus“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės BUAB „Stucta geometria“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Avenus“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Stucta geometria“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“, kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Avenus“.

3Pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

4Kaip matyti iš pareiškimo, ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą remdamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punktu – įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Kreditorė, kreipdamasi į teismą, privalėjo laikytis ĮBĮ 6 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse reglamentuotos privalomos ikiteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija.

6ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis numato, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

7ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis nustato, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius (kreditoriai) privalo pateikti įmonei.

8Kaip teisingai nurodė pareiškėja, jai ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinės tvarkos sąlyga netaikoma, nes antstolis yra surašęs išieškojimo negalimumo aktą ir pareiškėja pareiškimą teismui padavė per mėnesį laiko nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo (ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis).

9Tačiau pareiškėja netinkamai įvykdė išankstinės tvarkos sąlygą, nustatytą ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje, dėl pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašų kreditoriui įteikimo. Pareiškėja nepateikė teismui duomenų, kad pareiškimo teismui pateikimo metu pareiškimo su priedais nuorašus atsakovei buvo įteikusi CPK 123 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies nustatyta tvarka. Pateiktais teismui duomenimis, pareiškimo su priedais nuorašus pareiškėja atsakovei išsiuntė registruota pašto siunta 2018-05-21, t.y. tą pačią dieną kai pateikė pareiškimą dėl bankroto iškėlimo teismui. Viešais siuntų paieškos duomenimis teismas nustatė, kad pareiškimo teismui pateikimo dieną, kaip ir šios nutarties surašymo metu, atsakovei siunta nėra įteikta.

10Konstatavus, kad ieškovė netinkamai įvykdžiusi ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus, t.y. netinkamai laikėsi išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, yra pagrindas pareiškimą atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

11Teismas pažymi, kad atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo ieškovei vėl kreiptis į teismą su pareiškimu, jeigu bus pašalintos aplinkybės, kliudžiusios jį priimti.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovės BUAB „Stucta geometria“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Avenus“ iškėlimo.

14Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai