Byla II-58-547/2019
Dėl Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskrities VPK) Varėnos rajono policijos komisariato 2019-03-12 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 55-ANR_N-303-2019 pakeitimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Ritai Tamulienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. B., jo atstovui advokatui Sauliui Pikturnai, nedalyvaujant administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo R. B. skundą dėl Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskrities VPK) Varėnos rajono policijos komisariato 2019-03-12 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 55-ANR_N-303-2019 pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK įgaliotasis pareigūnas 2019-02-17 surašė administracinio nusižengimo protokolą Nr. 55-ANR_P-47800-2019 R. B. už tai, kad jis 2019-02-17 12 val. 48 min., magistraliniame kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas 102 km vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,49 promilės, įvertinus paklaidą 0,47).

5Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK įgaliotasis pareigūnas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, 2019-03-12 nutarimu už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalyje padarymą skyrė R. B. 300,00 Eur baudą ir taikė administracinio poveikio priemonę – specialiosios teisės atėmimą (teisės vairuoti transporto priemones) 12 mėnesių.

6Nesutikdamas su paskirta nuobauda, R. B. pateikė skundą Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmams, kuriuo prašo 2019-03-12 nutarimu paskirtą nuobaudą panaikinti ir sumažinti administracinio poveikio priemonę - specialiosios teisės atėmimą iki 3 mėnesių.

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas R. B. nurodė, kad jis visiškai nesutinka su jam paskirta administracinio poveikio priemone - specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 12 mėn. Jis mano, kad ši nuobauda yra pernelyg griežta ir neproporcinga priemonė jo atžvilgiu, kadangi jis tikrai nėra piktybinis teisės pažeidėjas, šiukščiai pažeidinėjantis kelių eismo taisykles. Jis suklydo, neteisingai įvertindamas savo būseną, neabejodamas, jog vairuoti gali, tačiau patikrinus girtumą buvo nustatytas kiekis viršijantis leistiną normą, ir dėl to labai gailisi.

8R. B. skunde nurodė, kad alkoholio matuoklio parodymai jam buvo labai netikėti, nes alkoholį vartojo saikingai dieną prieš patikrinimą. Ryte atsikėlė apie 12 val. ir nepusryčiavęs išvyko. Ryte jautėsi visiškai blaivus, jam nekilo abejonių, kad yra blaivus ir gali vairuoti automobilį. Nurodė, kad jis važiavo su moterimi R. A., kuri buvo visiškai blaivi ir policijos pareigūnai jai perdavė vairuoti automobilį, nušalinus nuo vairavimo R. B.. Nurodė, kad jis prašė pareigūnų, jog būtų leista jam pūsti antrą kartą, praskalavus burną, tačiau pareigūnas nesutiko. Tuomet jis klausė, kurioje gydymo įstaigoje jis galėtų duoti kraują ir jam buvo pasiūlyta Varėnos ligoninė. Kaip paaiškėjo atvykus į ligoninę, čia paimtas kraujas netransportuojamas į specialias laboratorijas. Kraują paimti galima, tačiau jis būtų perduodamas pačiam asmeniui pristatyti į laboratoriją, o tada jau gali kilti visokių interpretacijų dėl to, kieno kraujas yra pateiktas. R. B. nurodė, kad gydytojas patikrino jo neblaivumą apžiūros būdu ir surašė aktą, jog jis yra blaivus, vairuoti gali. Gydytojo patikros metu apie 14 val. alkotesterio aparatu VR 0854479 jam buvo nustatytos 0,22 promilės. R. B. paaiškino, kad tokia gydytojo išvada patvirtina aplinkybę, jog jis negalėjo numatyti, kad galėjo būti neblaivus, kai vairavo automobilį.

9Nutarime nurodoma, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika suaugusio asmens alkoholio koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15-0,2 promilių per valandą. Nurodo, kad jo atveju alkoholio koncentracija kraujyje per valandą sumažėjo 0,27 promilėmis, todėl mano, kad negalima atmesti tikimybės, jog pakartotinai patikrinimo metu papūtus į alkotesterį būtų neviršijęs leistinos normos.

10R. B. nurodė, kad jis pripažįsta, kad padarė šiurkštų Kelių eismo taisyklių pažeidimą ir pažeidimo fakto nekvestionuoja - jei pripūtė, vadinasi taip ir yra, nurodė, kad pritaikius paklaidą, jo girtumas buvo tik 0,47 promilės, kas labai nedaug viršija leistiną normą. Todėl yra pagrindo spręsti, jog taip galėjo atsitikti dėl sąžiningo klydimo. Nurodė, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, o lengvinanti aplinkybė, jog prisipažino padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi. Savo veiksmais žalos niekam nesukėlė ir kitų KET pažeidimų nepadarė. Nurodė, kad anksčiau yra buvęs baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, tačiau tai buvo seniau. Niekada nebuvo baustas už vairavimą išgėrus. Administracinį pažeidimą padarė nepiktybiškai, nesąmoningai, nesitikėjo, kad gali įpūsti į alkotesterį. Jautėsi gerai, nesijautė, kad yra neblaivus ar apsvaigęs. Prieš vairuodamas transporto priemonę buvo visiškai įsitikinęs, kad gali vairuoti. Jei tik būtų žinojęs, kad yra neblaivus, tai tikrai nebūtų sėdęs už vairo, kadangi nepraktikuoja vairuoti transporto priemones išgėręs ir taip lengvabūdiškai nesielgia niekada. R. B. pažymėjo, jog ne visiems pažeidėjams turi būti skiriamos vienodos nuobaudos. Kiekvienos veikos pavojingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, pažeidėjo pavojingumas turi būti vertinamas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, pažeidėjo asmenybę.

11R. B. nurodė, kad jis dirba ( - ), darbo metu jam būtina vairuoti automobilį. Taip pat jis turi du vaikus, kurie lanko Ž. A. pagrindinę mokyklą Vilniuje, atstumas nuo namų apie 15 km. Vaikus veža į mokyklą iš mokyklos, į būrelius. Iki gyvenamosios vietos visuomeninis transportas nevažiuoja, todėl jis susidurtų su dideliais nepatogumais, kuriuos pajustų ir jo vaikai.

12Nurodė, kad dėl įvykusio jis labai nuoširdžiai gailisi, prašo taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir jam sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą arba visai neskirti administracinio poveikio priemonės.

13Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad R. B. administracinėje byloje surinkti įrodymai buvo objektyviai ir visapusiškai įvertinti ir nutarimas surašytas pagrįstai. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo padarė vieną pavojingiausių ir sunkiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kurie kelia grėsmę eismo saugumui. Atsiliepime nurodoma, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, nutartyse nurodoma, jog ,,...paprastai pareigūnai patikrinimą atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais ir patikimais, jei neįrodoma priešingai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmens neblaivumo laipsnis svarbus tik toks, koks jis buvo vairavimo metu“ (LAT 2014-09-30 nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-39/2014). Mano, kad nėra pagrindo švelninti administracinę atsakomybę už pavojingą KET pažeidimą. Priimant sprendimą buvo atsižvelgta į visus byloje esančius objektyvius įrodymus, administracinio nusižengimo pobūdį ir pavojingumą, įvertinta lengvinanti aplinkybė ir paskirta sankcijoje numatyta minimali bauda su specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam terminui. Todėl prašo palikti nepakeistą Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK priimtą nutarimą ir R. B. skundo netenkinti.

14Teismo posėdžio metu R. B. palaikė skundą, nurodė ir palaikė iš esmės skunde išdėstytus argumentus. Prašė jo skundą patenkinti ir sumažinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

15Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, įgaliotas atstovas byloje nedalyvavo.

16Teismas

konstatuoja:

17skundas netenkinamas.

18Kaip rodo pateiktas skundas, pareiškėjas savo kaltės dėl padaryto administracinio nusižengimo neginčija ir su administracinio nusižengimo kvalifikavimu sutinka, tačiau kelia nuobaudos individualizavimo klausimą bei prašo taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas.

19ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės)) vairuotojai. Toks administracinis nusižengimas užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų. To paties straipsnio 9 dalyje numatyta, kad už ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių mėnesių.

20ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą, nei konkretaus straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymas gali būti pagrįstas tik išskirtiniais ir išimtiniais atvejais, nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos, administracinio poveikio priemonės arba ją švelninant. Teismų praktikoje sutariama, jog administracinė nuobauda gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-36/2013, 2AT-42/2013, 2AT-17/2015). Taigi, teismų praktikoje iš esmės suformuota nuomonė, kad ANK 34 straipsnio 5 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas yra veikiau išimtis iš bendros taisyklės.

21Išanalizavęs skundžiamą nutarimą priėmusios pareigūnės surinktą bei ištirtą medžiagą, pareiškėjo skundo argumentus bei jo pateiktus rašytinius duomenis, teismas neturi pagrindo nesutikti su R. B. kartu su administracine nuobauda paskirta privaloma administracinio poveikio priemone – teisės vairuoti transporto priemones atėmimu – bei nustatytu jos terminu. Transporto priemonės vairavimas neblaiviam pripažįstamas vienu iš pavojingiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, keliančių pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei ir sveikatai, jų turtui, todėl įstatymų leidėjas už šį pažeidimą be skirtinos pagrindinės nuobaudos imperatyviai nustatė ir privalomą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą. Teismo vertinimu, pareiškėjo akcentuota aplinkybė, jog jam nustatytas neblaivumo laipsnis nedaug viršija įstatymo normoje numatytą minimalią ribą, nesudaro pagrindo švelninti jo teisinę padėtį, kadangi atsakomybė už vairavimą neblaiviam, atsižvelgus į nustatytą neblaivumo laipsnį, aktualiuose teisės aktuose jau yra diferencijuota. Nors R. B. teigė neturėjęs tyčios vairuoti transporto priemonę būdamas neblaivus, už vairo sėdo įsitikinęs, jog vairuoti gali, bet dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių nuoširdžiai suklydęs vertindamas galimybę vairuoti transporto priemonę, pažymėtina, kad aktualiame įstatymo straipsnyje numatytas administracinis nusižengimas padaromas tik tyčia. Teismo vertinimu, R. B., kaip vairuotojas, turintis vairavimo stažą, sėsdamas už transporto priemonės vairo, turėjo pareigą tinkamai ir rūpestingai įvertinti savo būklę. Pareiškėjas, be kita ko, prašė teismo atkreipti dėmesį į tai, kad dėl jo teisei priešingų veiksmų nebuvo sukeltas joks eismo įvykis, niekas nenukentėjo, tačiau, teismo įsitikinimu, tai, jog pareiškėjo padarytas administracinis nusižengimas nesukėlė jokių neigiamų pasekmių, taip pat nesudaro pagrindo švelninti jo teisinę padėtį. Panašaus pobūdžio veikos dažnai sąlygoja eismo įvykius ir neatitaisomus padarinius eismo dalyviams, taigi, vien dėl to, kad veikiau atsitiktinumo dėka buvo išvengta rimtesnių pasekmių, vairuotojo veiksmų pavojingumas netampa mažesnis, o atsakomybė menkesnė. Pareigūnė, priėmusi skundžiamą nutarimą, net ir atsižvelgusi į aptartą administracinio nusižengimo pavojingą pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, R. B. paskyrė minimalią baudą bei teisės vairuoti transporto priemones atėmimą minimaliam terminui, ir tai leidžia spręsti, kad tinkamai ir pažeidėjui palankiai buvo įvertintos ir kitos įstatyme nurodytos aplinkybės – atsižvelgta ir į R. B. asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs šiame kodekse numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti, taip pat į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Švelninti pareiškėjo atsakomybę remiantis tais pačiais skunde akcentuotais pagrindais vėlgi nėra teisinio pagrindo, o bendra aptartų aplinkybių visumos analizė nesudaro pagrindo išvadai, kad pareiškėjui turėtų būti taikoma ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtis iš taisyklės. Tai, kad R. B. nedelsdamas sumokėjo jam skundžiamu nutarimu paskirtą piniginę baudą, esminės reikšmės šiuo atveju neturi, kadangi tokiu būdu jis tiesiog įgyvendino dėl padaryto pažeidimo kilusią pareigą. R. B. skunde nurodo, kad po valandos Varėnos gydymo įstaigoje patikrinus jo blaivumą, jau buvo nustatyta tik 0,22 promilės ir gydytojas padarė išvadą, kad jis yra blaivus, vairuoti gali. Tačiau jau aukščiau buvo paminėta, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas analogiškose bylose yra nurodęs, jog svarbus yra tik tas girtumas, kuris buvo užfiksuotas iš karto po vairavimo, kadangi visiškai akivaizdu, jog kuo daugiau laiko praeina, tuo girtumas mažėja, nes alkoholis yra suskaidomas organizme. Tad neturi esminės reikšmės ta aplinkybė, kad gydymo įstaigoje buvo nustatytas tik 0,22 promilių girtumas.

22R. B. nurodė, kad dėl savo darbinės veiklos pobūdžio, jam būtina turėti vairuotojo pažymėjimą, tai yra svarbu ir dėl pareigų savo nepilnamečiams vaikams. Jis nurodė, kad jau dabar, nuo momento, kai buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas, patiria didelius suvaržymus. Vis tik, pareiškėjo darbiniai ir šeimyniniai interesai negali būti vertinami kaip išskirtinės aplinkybės ANK 34 straipsnio 5 dalies prasme. Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Vilniaus apygardos teismas praktikoje yra ne kartą pažymėję, jog ta aplinkybė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbas siejamas su būtinybe vairuoti transporto priemones, panašaus pobūdžio bylose savaime nepripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N16-1756/2006, Nr. N1-1378/2007, Nr. N1-413/2007, Nr. N444-719/2011, Nr. N261-3042/2011 ir kt.; Vilniaus apygardos teismo nutartys Nr. ATP-273/2015, Nr. ATP-567/2015, Nr. ATP-290/2016, Nr. ATP-303/2016, Nr. ATP-403/2016 ir kt.). R. B. pareigos nėra išskirtinės, jis yra darbingo amžiaus, turi išsilavinimą, todėl gali dirbti ir pareigose, išimtinai nesusijusiose su teise vairuoti transporto priemones. Nurodytos problemos dėl vaikų vežimo į mokymosi įstaigą ir būrelius, taip pat negali būti pripažįstamos itin specifinėmis aplinkybėmis ir jos gali būti išsprendžiamos kitomis priemonėmis. Teismas sutinka, kad pareiškėjui, neturint teisės vairuoti, taps sunkiau ir nepatogiau vykdyti tiek šeimyninius, tiek darbinius įsipareigojimus, tačiau administracinės poveikio priemonės taikymas apskritai neužkirs galimybės juos vykdyti. Administracine nuobauda ir jos paskirtį padedančia įgyvendinti administracinio poveikio priemone siekiama atkreipti pažeidėjo dėmesį į padarytą pažeidimą ir padėti jam suvokti atsakomybės neišvengiamumą. Tuo pačiu siekiama ir to, kad suvokęs savo pažeidimo sunkumą ir patyręs negatyvias veikos pasekmes, ateityje asmuo nedarytų pažeidimų. Prevenciniai nuobaudos tikslai negali būti nuvertinami, net ir esant aiškiai išreikštam pažeidėjo kritiniam požiūriui į savo elgesį, motyvacijai daugiau nebenusižengti. R. B. patiriami nepatogumai, neturint teisės vairuoti, yra adekvatus jo neteisėtos veikos rezultatas, reikalingas nuobaudos tikslams pasiekti. Tokių pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų būti laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtą nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N261-3042/2011). Pareiškėją teigiamai apibūdinančios charakteristikos vertintinos teigiamai, tačiau jos taip pat nelaikytinos pakankamu pagrindu taikyti R. B. ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir švelninti jo atsakomybę, kadangi teigiama pareiškėjo asmenybė šiuo atveju neatsveria jo padaryto nusižengimo.

23Tai, jog R. B. patiria (patirs) neigiamus taikomos priemonės padarinius, yra natūralus jo padaryto nusižengimo rezultatas. Įvertinus tiek nusižengimo pobūdį, tiek jo pavojingumą visuomenei, tiek kitus atsakomybei individualizuoti reikšmingus duomenis bei juos sugretinus su asmenybę charakterizuojančiais požymiais, R. B. pagrįstai paskirta švelniausia ANK 422 straipsnio 9 dalyje numatyta administracinio poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas minimaliam terminui. Šiuo atveju buvo įvertinta tai, kad R. B. nubaustas už vairavimą esant neblaiviam, kai jam nustatytos 0,49 promilės (įvertinus paklaidą 0,47), palyginti nedaug viršyta minimali leistina neblaivumo norma, tačiau, kaip matyti iš byloje esančios informacijos apie jo baustumus praeityje, t. y. R. B. administracine tvarka be minėto nusižengimo padarymo 2013-2017 metais buvo baustas ne kartą, t. y. 6 kartus už KET pažeidimus (už greičio viršijimą, kalbėjo telefonu vairuodamas ir neužsisegęs saugos diržo). Todėl šiuo atveju darytina išvada, kad jis linkęs nesilaikyti įstatymų ir juose nustatytos tvarkos, daryti įvairaus pobūdžio KET pažeidimus, ir neleidžia teismui padaryti išvados, kad padarytas nusižengimas atsitiktinis.

24R. B. padarytas nusižengimas nėra mažareikšmis ar nedidelio pavojingumo. Pažeidėjas vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam buvo nustatytas lengvas girtumas ir tokiais savo veiksmais padarė vieną iš pavojingiausių ir šiurkščiausių administracinių nusižengimų transporto bei kelių srityje. Padarytas nusižengimas nepatenka į ANK 12 straipsnio 1 dalį, kurioje numatytos mažai pavojingos veikos. Tai, kad sumokėtos baudos už anksčiau padarytus nusižengimus yra įprasta piliečio pareiga. Taikant 34 straipsnio 5 dalies nuostatas turi būti nustatytos bent dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tuo tarpu nagrinėjamu atveju nustatyta tik viena pažeidėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – R. B. prisipažino padaręs nusižengimą ir gailėjosi. Ši atsakomybę lengvinanti aplinkybė buvo įvertinta pažeidėjui skiriant administracinę nuobaudą ir turėjo įtakos nustatant minimalų jos dydį.

25Esant šioms aplinkybėms, R. B. skundas netenkinamas ir Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 2019-03-12 nutarimas Nr. 55-ANR_N-303-2019 (ROIK: 19097709869) paliktinas nepakeistas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 644 straipsniu, 646 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

27pareiškėjo R. B. skundo netenkinti.

28Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus 2019-03-12 nutarimą Nr. 55-ANR_N-303-2019 (ROIK: 19097709869) palikti nepakeistą.

29Administracinio nusižengimo bylą, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatui.

30Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo R. B. skundą dėl... 3. Teismas... 4. Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK įgaliotasis pareigūnas 2019-02-17... 5. Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK įgaliotasis pareigūnas,... 6. Nesutikdamas su paskirta nuobauda, R. B. pateikė skundą... 7. Administracinėn atsakomybėn patrauktas R. B. nurodė, kad... 8. R. B. skunde nurodė, kad alkoholio matuoklio parodymai jam... 9. Nutarime nurodoma, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika... 10. R. B. nurodė, kad jis pripažįsta, kad padarė šiurkštų... 11. R. B. nurodė, kad jis dirba ( - ), darbo metu jam būtina... 12. Nurodė, kad dėl įvykusio jis labai nuoširdžiai gailisi, prašo taikyti ANK... 13. Institucija, paskyrusi administracinę nuobaudą, pateikė atsiliepimą į... 14. Teismo posėdžio metu R. B. palaikė skundą, nurodė ir... 15. Institucijos, paskyrusios administracinę nuobaudą, įgaliotas atstovas byloje... 16. Teismas... 17. skundas netenkinamas.... 18. Kaip rodo pateiktas skundas, pareiškėjas savo kaltės dėl padaryto... 19. ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta atsakomybė už transporto priemonių... 20. ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto... 21. Išanalizavęs skundžiamą nutarimą priėmusios pareigūnės surinktą bei... 22. R. B. nurodė, kad dėl savo darbinės veiklos pobūdžio,... 23. Tai, jog R. B. patiria (patirs) neigiamus taikomos... 24. R. B. padarytas nusižengimas nėra mažareikšmis ar... 25. Esant šioms aplinkybėms, R. B. skundas netenkinamas ir... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 27. pareiškėjo R. B. skundo netenkinti.... 28. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos... 29. Administracinio nusižengimo bylą, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti... 30. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo)...