Byla eB2-1583-555/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Svavito“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Svavito“,

Nustatė

2ieškovė VSDFV Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Arimija“ ir nurodo, kad įmonės įsiskolinimas Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 m. II ketvirčio ir 2016 m. vasario 17 d. įsiskolinimas Fondo biudžetui buvo 5 501,33 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų – 4 219,76 Eur, baudų – 780,24 Eur, delspinigių – 501,33 Eur. Draudėjas paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokas priskaičiavo 2002 m. I ketvirtį, visus darbuotojus atleido 2004 m. I ketvirtį.

3Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Ieškinys tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

5Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Svavito“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 26-27). Teismo nutartys nei administracijos vadovui, nei įmonės buveinės adresu nėra įteikta, todėl pareikalauti įmonės finansiniai dokumentai nepateikti. Pagal CPK 123 straipsni 4 dalį laikoma, kad procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7Iš ieškinio nustatyta, kad atsakovė ieškovei VSDFV Kauno skyriui skolinga 5 501,33 Eur priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių (b. l. 4-6), valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų bendrovėje nėra, todėl darytina išvada, kad UAB „Svavito“ veiklos nevykdo (b. l. 24). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad bendrovės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 20), VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nekilnojamojo turto neturi, duomenų apie teiktą finansinę atskaitomybę nėra (b. l. 19, 21-23). VMI prie LR FM duomenimis mokestinės nepriemokos neturi (b. l. 25). Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Vadovaujantis nustatytais duomenimis sunku nustatyti tikrą bendrovės finansinę būklę, tačiau aplinkybė, kad bendrovė nėra teikusi finansinės atskaitomybės taip pat leidžia spręsti, kad bendrovė veiklos nebevykdo, o jos finansinė padėtis yra sunki, todėl atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

8Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB „Svavito“ yra nemoki įmonė ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Tokia UAB „Svavito“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įmonė neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 str. 1 d. 2 p.), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.), bendrovės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Svavito“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

9UAB „Svavito“ bankroto administratore skirtina S. G., kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Svavito“ (j. a. k. 232087410, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jaunimo a. 24) bankroto bylą.

12Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Svavito“ bankroto administratore paskirti S. G. ( - ).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Svavito“ (j. a. k. 232087410, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jaunimo a. 24) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Svavito“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai