Byla 2-43/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vinco Versecko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutarties dalies, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti 3 200 Lt žyminį mokestį už ieškinio padavimą civilinėje byloje Nr.2-2964-38/2005 pagal ieškovo A.B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, LR Generalinės prokuratūrai, Policijos departamentui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas A.B. 2005 m. liepos 25 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 100 584,33 Lt turtinę ir neturtinę žalą. Ieškovas reikalavimą priteisti minėtą sumą motyvavo tuo, kad žala jam padaryta 1999m.gruodžio 29 d. Kauno m. prieš jį įvykdytu nusikaltimu (plėšimu) ir neteisėtais policijos bei prokuratūros darbuotojų veiksmais, tiriant baudžiamąją bylą, iškeltą dėl minėto nusikaltimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumų pašalinimui (CPK 138 str.).

52005 m. rugsėjo 28 d. ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: 1) pripažinti, kad nusikaltimu, dėl kurio iškelta baudžiamoji byla Nr.25-1-1960-99, ir neteisėtais policijos bei prokuratūros pareigūnų veiksmais buvo pažeistos ieškovo konstitucinės teisės ir jam padaryta fizinė, moralinė ir materialinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovas Lietuvos valstybė; 2) pripažinti, kad dėl atsakovo Lietuvos Respublikos policijos, prokuratūros, teismų pareigūnų veiksmų yra sistemingai pažeidinėjamos ieškovo teisės į teisingą bylų išnagrinėjimą ir ištyrimą, į veiksmingą teisinės gynybos priemonių užtikrinimą ir vykdoma diskriminacija ieškovo atžvilgiu bei nebaudžiamai žalojama ir luošinama ieškovo sveikata; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos valstybės 584,33 Lt materialinės ir 100 000 Lt fizinės bei moralinės žalos atlyginimą; 4) CPK 229 str. pagrindu priimti atskirąją nutartį dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės V.Čepulytės ir Kauno apygardos prokuratūros prokuroro J.Vitkausko veiksmų dėl netraukimo atsakomybėn policijos pareigūnų, paleidusių į laisvę ir nenustačiusių 1999 m. gruodžio 29 d. tyčinį sunkų nusikaltimą vykdžiusio ir pristatyto į policijos vieno iš trijų plėšimą įvykdžiusio asmens bei nekontroliavus baudžiamosios bylos Nr.25-1-1960-99 eigos ir vilkinimo, tokiu būdu diskreditavus teisingumo vykdymą ir savo veiksmais žeminus prokuratūros instituciją; 5) CPK 300 str. pagrindu apie prokurorės V.Čeputytės ir prokuroro J.Vitkausko veiksmuose esančius nusikaltimo valstybės tarnybai požymius prašo pranešti generaliniam prokurorui.

62005 m. rugsėjo 28 d. ieškinys pateko kitam Vilniaus apygardos teismo teisėjui, kuris iš naujo sprendė ieškinio priėmimo klausimą ir 2005 m. spalio 3 d. nutartimi, konstatavęs ieškinio trūkumus, nustatė terminą jų pašalinimui, t.y. sumokėti žyminį mokestį, pateikti mokėjimą patvirtinančius įrodymus; pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius ieškinyje nurodytas aplinkybes; konkretizuoti antrąjį ieškinio reikalavimą.

72005 m. spalio 12 d. ieškovas A.B. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 3 d. nutarties panaikinimo. Nurodė, jog 2005 m. rugsėjo 26 d. ieškiniu buvo šalinami 2005 m. liepos 25 d. pateikto ieškinio trūkumai, todėl pateiktas procesinis dokumentas negalėjo būti perduotas kitam teisėjui kaip atskiras savarankiškas ieškinys.

8Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 14 d. nutartimi panaikino 2005 m. spalio 3 d. nutartį ir ieškovo A.B. 2005 m. rugsėjo 26 d. ieškinį perdavė tolimesniam nagrinėjimui Vilniaus apygardos teismo teisėjui R.Gabrilavičiui, nagrinėjusiam ieškovo 2005 m. liepos 25 d. gauto ieškinio priėmimo klausimą.

92005 m. spalio 17 d. ieškovas A.B. pateikė kitą patikslintą ieškinį.

10Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi, spręsdamas 2005 m. spalio 17 d. patikslinto ieškinio klausimą priėmimo klausimą, nurodė, jog šis patikslintas ieškinys vertintinas kaip pirmojo ieškinio trūkumų taisymo tąsa - jame suformuluoti galutiniai reikalavimai atsakovui ir iš esmės nurodytos konkrečios aplinkybes, kurioms esant ieškovas patyrė tiek turtinę, tiek neturtinę žalą, tačiau ieškinys neatitinka CPK 135 str. 1 d., 113 str. 2 d., 80 str. 1 d. keliamų reikalavimų, todėl teismas nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumų pašalinimui, įpareigojo pateikti papildomus ieškinio priedų nuorašus bei sumokėti 3 200 Lt žyminį mokestį. Teismas nurodė, jog CPK 80 str. 1 d. numato, kad kiekvienas ieškinys turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, o CPK 85 str. l d. 10 p. nurodo, kad žyminio mokesčio suma nustatoma pagal bendrą visų savarankiškų reikalavimų sumą. Teismas, įvertinęs 2005 m. spalio 17 d. ieškinio turinį, teigė, jog ieškovas jam padarytą turtinę žalą kildina iš nusikalstamų veiksmų, kurie buvo padaryti jo atžvilgiu ir dėl kurių yra iškelta baudžiamoji byla, todėl dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo ieškovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleido (CPK 83 str. l d. 4 p.). Teismas sprendė, jog ieškovas reikalavimo dalyje dėl 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo neturi teisės į atleidimą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu, kadangi jis nepateikė įrodymų, kad neturtinė žala jam padaryta nusikalstamais prokuratūros bei policijos pareigūnų veiksmais bei kad dėl tokių veiksmų būtų iškelta baudžiamoji byla ir priimtas apkaltinamasis nuosprendis minėtų pareigūnų atžvilgiu. Teismas teigė, jog ieškovas ieškinyje nurodė ir dar du savarankiškus neturtinio pobūdžio reikalavimus - jo konstitucinių teisių bei teisės į teisingą bylos išnagrinėjimą pažeidimus, kurie apmokestinami žyminiu mokesčiu CPK 80 str. l d. 2 p. tvarka. Dėl to, teismas įpareigojo ieškovą iki 2005 m. gruodžio 1 d. sumokėti bendrą 3 200 Lt (3 000 + 100 + 100) žyminio mokesčio sumą (CPK 80 str. l d. 1, 2 p.)

11Atskiruoju skundu ieškovas A.B. prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutarties dalį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo už ieškininio padavimą ir perduoti bylą nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui; 2) kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinti, ar reikalavimas mokėti žyminį mokestį už ieškinio dėl žalos atlyginimo padavimą, kai žala padaryta neteisėtais prokurorų, policijos pareigūnų veiksmais atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamoje byloje, neprieštarauja ir nepažeidžia Konstitucijos 29 straipsnio nuostatų bei pareigūnų lygybės prieš įstatymą. Nurodo, jog nutartis dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį yra nepagrįsta ir neteisėta dėl to, kad netinkamai pritaikytos materialinės ir procesinės teisės normos. Atskirajame skunde nurodo šiuos argumentus:

121. Pažeistos CPK 5, 6, 7, 18, 21 straipsnių nuostatos. Teismas 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi nurodęs pašalinti ieškinio trūkumus, kaip trūkumo nenustatė žyminio mokesčio sumokėjimo, kuris kaip trūkumas nurodomas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi. Apelianto manymu, ši aplinkybė įrodo, kad pažeidžiama įsiteisėjusi 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutartis dėl nustatytų ieškinio trūkumų pašalinimo, vilkinamas ieškinio priėmimo klausimas. Tai įrodo, teisėjo R.Gabrilavičiaus šališkumą ir priklausomumą

132. Teismas, nustatydamas sumokėti 3 000 Lt žyminį mokestį, pažeidė CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus, kadangi minėta nuostata nurodo, jog ieškovas atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Apelianto manymu, teismas nutartimi nustatęs, jog ieškovas atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dėl nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo, privalėjo atleisti ir nuo žyminio mokesčio dėl nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

143. Netaikytos ir pažeistos CPK 2, 3 straipsnių, 83 straipsnio l dalies 6 punkto nuostatos, kadangi dėl neteisėtų prokuratūros bei policijos pareigūnų veiksmų padarytos žalos atlyginimo ieškovai taip pat turi būti atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kaip ir dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų. Teigia, jog pagal administracinių bylų teisenos įstatymą nemokamas žyminis mokestis dėl žalos, padarytos valstybės ar vietos savivaldybės institucijos, įstaigos, tarnybos ar jos tarnautojo, einančio tarnybines pareigas neteisėtais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo, todėl neturi būti mokamas žyminis mokestis ir dėl teismo ar teisėjo, prokuroro, policijos pareigūno neteisėtais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos atlyginimo, nagrinėjant ar tiriant baudžiamąsias bylas, kadangi reikalavimas mokėti žyminį mokestį pažeidžia Konstitucijos 29 str.ir prieštarauja Konstitucijai, nes visi pareigūnai yra lygūs prieš įstatymą. Priešingu atveju yra leidžiami ir skatinami neteisėti prokuratūros ir policijos pareigūnų veiksmai. Teigia, jog pagal iki 2003 m. sausio 1 d. galiojusio CPK 102 straipsnio 1 dalies 11 punktą tokiais atvejais ieškovai buvo atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kai kreipdavosi dėl prokurorų ir policijos pareigūnų neteisėtais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos atlyginimo. Pagal CPK 3 straipsnį civilinių bylų procesas vyksta pagal atskirų procesinių veiksmų atlikimo metu galiojančius civilinio proceso kodekso įstatymus. Pažymi, jog neteisėti prokuratūros ir policijos procesiniai veiksmai baudžiamoje byloje Nr.25-1-1960-98 jo atžvilgiu buvo atlikti iki 2003 m. sausio 1 d., t.y. iki naujo CPK įsigaliojimo, kai nebuvo mokamas žyminis mokestis už neteisėtais prokuratūros, policijos ir kitų pareigūnų veiksmais ar neveikimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Dėl to, apeliantas sprendžia, jog reikalavimas mokėti žyminį mokestį už neteisėtus prokuratūros ir policijos pareigūnų veiksmus pažeidžia CPK 2, 3, 83 straipsnių reikalavimus, prieštarauja bei pažeidžia Konstitucijos 29 straipsnį, todėl Lietuvos apeliacinis teismas privalo kreiptis į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar nutarties reikalavimas mokėti žyminį mokestį už neteisėtus prokurorų ir policijos pareigūnų nustatytus neteisėtus veiksmus pagal CPK 83 str. l d. nuostatas neprieštarauja ir nepažeidžia Konstitucijos 29 str. dėl visų pareigūnų ir asmenų lygybės prieš įstatymą.

154. Nutartyje netinkamai taikomos ir pažeidžiamos CPK 85 straipsnio l dalies 10 punkto nuostatos, nes reikalaujama mokėti 200 Lt žyminį mokestį už neva kitus du savarankiškus ieškininio pareiškimo reikalavimus pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 puntą. Pagal CPK 80 straipsnio l dalies 2 puntą yra nustatytas vieno šimto litų žyminis mokestis kituose ginčuose, t.y. ne turtiniuose ginčuose. Pažymi, jog kiti du jo ieškinio reikalavimai, už kuriuos neteisėtai reikalaujama sumokėti 200 Lt žyminį mokestį, nėra savarankiški ieškinio reikalavimai, bet yra susiję su ieškinio reikalavimais dėl turtinių ginčų nusikalstama veika baudžiamojoje byloje Nr.25-1-1960-98 padarytos žalos atlyginimo, todėl reikalavimas mokėti 200 Lt žyminį mokestį yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pažeidžia CPK 80, 85 straipsnių reikalavimus.

165. Nutartimi pažeistos ir materialinės teisės normos, neteisėtai reikalaujama sumokėti žyminį mokestį už ieškinio padavimą, kadangi ieškinio pagrindas ir dalykas yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau Konvencija) nuostatų pažeidimo pripažinimas jo atžvilgiu ir dėl to padarytos žalos atlyginimas pagal Konvencijos nuostatas neapmokestinamas žyminiu mokesčiu. Atsakovas Lietuvos valstybė 1995 m. birželio 20 d. ratifikavo Konvenciją ir jos nuostatos tapo privaloma ir sudėtinė Lietuvos valstybės teisinės sistemos dalis, kaip ir išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-390/2005. Dėl to apeliantas sprendžia, jog neprivalo mokėti žyminio mokesčio už kreipimąsi teisminės gynybos dėl žalos atlyginimo už Konvencijoje įtvirtintų jo teisių pažeidimą.

17Atsiliepimų 318 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Teisę kreiptis į teismą gynybos užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, bei CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Taigi civilinės teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą civilinės teisenos tvarka, kurią reglamentuoja CPK. Civilinio proceso normos konkretizuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintą konstitucinę teisę į teisminę gynybą ir nustato tvarką kaip ši teisė realizuojama, todėl apelianto teiginys, kad CPK normos, reglamentuojančios žyminio mokesčio mokėjimą, prieštarauja Konstitucijai ir dėl to reikia kreiptis į Konstitucinį teismą, nepagrįstas. Taip pat nepagrįstas apelianto teiginys, kad CPK normos prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai.

20Žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš esminių civilinės bylos iškėlimo teisme sąlygų. CPK 80 straipsnio pirma dalis nurodo, kad kiekvienas ieškinys turi būti apmokėtas šiame straipsnyje nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, jeigu ieškovas CPK 83 straipsnyje numatytais pagrindais nėra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

21A.B., prašydamas priteisti iš Lietuvos Respublikos 100 000 Lt moralinę žalą, ieškinio pagrindu nurodė tai, kad 1999 m. buvo užpultas ir sumuštas trijų asmenų, vieną iš kurių jis sulaikė, pristatė į policiją, tačiau policijos darbuotojai, piktnaudžiaudami tarnyba ir netinkamai atlikdami pareigas, sugautą plėšiką paleido. Ieškovo teigimu, neteisėti prokuratūros ir policijos darbuotojų veiksmai organizuotai skatina nebaudžiamą fizinį susidorojimą su juo ir vykdo jo atžvilgiu diskriminaciją, todėl nuo žyminio mokesčio už ieškinį dėl nusikaltimu ir pareigūnų neteisėtais veiksmais padarytos neturtinės žalos priteisimo jis turi būti atleistas. CPK 83 straipsnio pirmos dalies 4 punktas numato, kad ieškovai bylose dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tačiau A.B. ieškinį pareiškė ne nusikaltimą padariusiems asmenims, o Lietuvos Respublikai ir šio ieškinio faktiniu pagrindu nurodo neteisėtus valstybės pareigūnų veiksmus. Ieškovas nenurodė ir nepateikė duomenų, kad valstybės pareigūnai įvykdė nusikalstamus veiksmus ir dėl to jis patyrė neturtinę žalą, todėl pagal CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 4 punktą ar kitus šios dalies punktus, numatančius atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindus, atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo A.B. sumokėti žyminį mokestį už prašomą priteisti neturtinę žalą.

22Kitais dviem ieškinio reikalavimais A.B. prašo pripažinti, kad neteisėtais policijos, prokuratūros pareigūnų veiksmais pažeistos jo konstitucinės teisės ir jam padaryta fizinė, turtinė ir moralinė žala, kuri yra neatlyginta, bei kad dėl prokuratūros, policijos, teismo pareigūnų veiksmų sistemingai pažeidinėjamos jo teisės ir vykdoma diskriminacija jo atžvilgiu bei luošinama jo sveikata nuo 1993 metų. Apeliantas nurodo, kad šie reikalavimai nėra savarankiški, todėl už juos žyminio mokesčio mokėti nereikia. Kolegija pripažįsta, kad minėti reikalavimai susiję, tačiau pagal pateiktą formuluotę jie negali būti pripažinti išvestiniais. Viena, kad apeliantas pats ieškinyje juos argumentuoja ir formuluoja kaip atskirus (savarankiškus) reikalavimus, kita, kad jais apeliantas prašo nustatyti atskirus teisinę reikšmę turinčius faktus, kurių vienas siejamas su ieškinyje neįvardintais sistemingais neteisėtais ne tik policijos, prokuratūros, bet ir teismo darbuotojų veiksmais nuo 1993 metų. Todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 85 straipsnio pirmos dalies 10 punktu, turėjo pagrindo minėtus ieškinio reikalavimus laikyti savarankiškais ir įpareigoti ieškovą už juos sumokėti žyminį mokestį.

23Apelianto argumentai dėl kitų civilinio proceso normų pažeidimo nereikšmingi ir nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK nuostatas.

24Kolegija išnagrinėjo A.B. atskirąjį skundą nepažeisdama jo ribų (CPK 320 str.) ir priėjo išvados, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamą nutarties dalį naikinti ar keisti, todėl, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas A.B. 2005 m. liepos 25 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi nustatė... 5. 2005 m. rugsėjo 28 d. ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį,... 6. 2005 m. rugsėjo 28 d. ieškinys pateko kitam Vilniaus apygardos teismo... 7. 2005 m. spalio 12 d. ieškovas A.B. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 8. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 14 d. nutartimi panaikino 2005 m.... 9. 2005 m. spalio 17 d. ieškovas A.B. pateikė kitą patikslintą ieškinį.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi, spręsdamas 2005 m.... 11. Atskiruoju skundu ieškovas A.B. prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Pažeistos CPK 5, 6, 7, 18, 21 straipsnių nuostatos. Teismas 2005 m.... 13. 2. Teismas, nustatydamas sumokėti 3 000 Lt žyminį mokestį, pažeidė CPK 83... 14. 3. Netaikytos ir pažeistos CPK 2, 3 straipsnių, 83 straipsnio l dalies 6... 15. 4. Nutartyje netinkamai taikomos ir pažeidžiamos CPK 85 straipsnio l dalies... 16. 5. Nutartimi pažeistos ir materialinės teisės normos, neteisėtai... 17. Atsiliepimų 318 straipsnyje nustatyta tvarka negauta.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Teisę kreiptis į teismą gynybos užtikrina Lietuvos Respublikos... 20. Žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš esminių civilinės bylos... 21. A.B., prašydamas priteisti iš Lietuvos Respublikos 100 000 Lt moralinę... 22. Kitais dviem ieškinio reikalavimais A.B. prašo pripažinti, kad neteisėtais... 23. Apelianto argumentai dėl kitų civilinio proceso normų pažeidimo... 24. Kolegija išnagrinėjo A.B. atskirąjį skundą nepažeisdama jo ribų (CPK 320... 25. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....