Byla e2-3571-545/2015
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei V. N

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B., sekretoriaujant A. Š., dalyvaujant atsakovei V. N. žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei V. N.,

Nustatė

2ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 4745,18 Eur (16 384,11 Lt) skolos, 18,50 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą pagal kredito sutartį 2189,53 Eur (7560 Lt) dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014-11-15 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 106,87 Eur (369 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas nurodo, kad „Swedbank“, AB, kurio buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“, ir V. N. 2009-08-26 pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 09-069796-GV, kurios pagrindu atsakovei suteikė 7 560 Lt sumos kreditą. Atsakovė nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų Kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal Kredito sutartį. Atsakovė buvo įspėta apie Kredito sutarties nevykdymo pasekmes Banko raštais, tačiau Kredito sutarties pažeidimų nepašalino. Atsakovės skola Bankui pagal Kredito sutartį yra 4745,18 Eur (16 384,11 Lt), iš jų: 2189,53 Eur (7560 Lt) negrąžinto kredito; 1864,08 Eur (6 436,29 Lt) nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą; 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą; 315,12 Eur (1 088,03 Lt) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

4Atsakovė teismo posėdyje teismui paaiškino, kad gyvena nedideliame bute su nepilnamečiu sūnumi. Ji nedirba, gauna 83 Eur dydžio pašalpą iš darbo biržos ir 55 Eur alimentų. Gautos pajamos skirtos jos ir jos sūnaus poreikiams patenkinti. Taip pat atsakovė turi 50 proc. neįgalumą. Atsakovė neneigia skolos ir prašo teismo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis.

5Ieškovas „Swedbank“, AB ieškinyje nurodė, kad palaiko ieškinyje nurodytus reikalavimus ir prašo bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-08-26 ieškovas (tuo metu - AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovė V. N. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-069796-GV, kuria remiantis atsakovei buvo suteiktas 7600 Lt dydžio kredito limitas (b. l. 3-4). Atsakovė nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį. Atsakovė banko raštais buvo įspėta apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau kredito sutarties pažeidimų nepašalino (b. l. 6). Pagal pateiktus rašytinius įrodymus atsakovės skola ieškovui šiuo metu sudaro 2189,53 Eur (7560 Lt) negrąžinto kredito; 1864,08 Eur (6 436,29 Lt) nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą; 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą; 315,12 Eur (1 088,03 Lt) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (b. l. 6).

9Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Asmuo neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Konstatuota, jog atsakovė netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, laiku nemokėjo ieškovui kredito grąžinimo įmokų, todėl iš atsakovės ieškovui priteisiamas 2189,53 Eur (7560 Lt) negrąžinto kredito (CK 6.4 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str. 4 d., 6.873 str., 6.874 str.).

10Ieškovas prašo priteisti 1864,08 Eur (6 436,29 Lt) nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą; 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą; 315,12 Eur (1 088,03 Lt) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą metinę palūkanų normą – 18,50 proc. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Ieškovas, vadovaudamasis šia įstatymo norma, prašo teismo iš atsakovės priteisti 1864,08 Eur (6 436,29 Lt) nesumokėtų palūkanų.

11CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės sunkią turtinę padėtį, į tai, prašomų priteisti palūkanų ir delspinigių suma yra beveik lygi vartojimo kredito sumai, kad nesumokėjus ieškovui skolos ir perdavus skolos išieškojimą vykdyti antstoliams, atsakovė būtų iškeldinta iš jai priklausančių gyvenamųjų patalpų, nusprendė už negrąžintą kreditą priteisti iš atsakovės 503,59 Eur skolos, t.y. 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito, skaičiuojant nuo 360 dienų (Sutarties 5.1 p). Palūkanos paskaičiuotos pagal formulę 7560 Lt/ 360x 1656 dienų (1656 dienos – iš banko pažymos (b.l. 6), t.y. negrąžinto kredito likutis 7560 Lt /18,5 proc. metinių palūkanų/360 dienų), kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Ieškovas prašo teismo priteisti 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą; 315,12 Eur (1 088,03 Lt) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Prašymas atmestinas, nes ieškovas nepateikė teismui Vartojimo paskolos specialiosios dalies, kurioje nurodytas šių prašomų priteisti mokesčių paskaičiavimo formulės, taip pat, teismo nuomone, įvertinus atsakovės turtinę padėtį, tai, kad negrąžintas kreditas sudaro 2189,53 Eur (7560 Lt), o prašoma priteisti 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą ir 315,12 Eur (1 088,03 Lt) delspinigių už nesumokėtas palūkanas, ir kitas aplinkybes, darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai laikytini neobjektyviai dideliais, todėl prašymas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

13CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovės yra priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo 2557,12 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovės ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 106,87 Eur (369 Lt) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

15Teismas, svarstydamas galimybę taikyti CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą galimybę išdėstyti sprendimo vykdymo tvarką, vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, vertintina, ar išdėstant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Teismas, spręsdamas teismo sprendimo vykdymo išdėstymo arba atidėjimo klausimą turi vadovautis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Teismas, įvertinęs atsakovės V. N. turtinę padėtį, bei į tai, kad skolininkė turi mažas, bet nuolatines pajamas, yra 50 proc. neįgali, augina nepilnametį vaiką, tenkina atsakovės prašymą dėl skolos sumokėjimo išdėstymo. Nors skolos sumokėjimo terminas užsitęs, tačiau teismo nuomone, taip bus užtikrinti protingumo ir sąžiningumo principai, užtikrinant, kad atsakovė mokės skolą, tačiau tuo pačiu ir nepažeistos jos teisės. Teismo nuomone, skolininkė neturi finansinių galimybių iš karto padengti visos įsiskolinimo sumos, tačiau sutinka skolą mokėti dalimis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, tikslinga skolininkei išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, atsakovei mokant 2557,12 skolą po 30 Eur per mėnesį iki visiško skolos sumokėjimo, pradedant mokėti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 284 straipsnis).

16Valstybė patyrė 2,68 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo pakeitime Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2015-01-01) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovės.

17Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1 d., teismas,

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės V. N., a.k. ( - ) ieškovui Swedbank, AB, į.k. 112029651, 2557,12 Eur (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 12 ct) skolos ir nesumokėtų palūkanų, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2557,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 106,87 Eur (šimtą šešis eurus 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Išdėstyti atsakovei V. N., a.k. ( - ) 2557,12 Eur skolos ir nesumokėtų palūkanų skolos mokėjimą ieškovui Swedbank, AB, į.k. 112029651, mokant po 30 Eur (trisdešimt eurų) kiekvieną mėnesį iki visiško skolos sumokėjimo, pradedant mokėti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B., sekretoriaujant A.... 2. ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 3. Ieškovas nurodo, kad „Swedbank“, AB, kurio buvęs pavadinimas AB bankas... 4. Atsakovė teismo posėdyje teismui paaiškino, kad gyvena nedideliame bute su... 5. Ieškovas „Swedbank“, AB ieškinyje nurodė, kad palaiko ieškinyje... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančių rašytinių įrodymų... 9. Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos... 10. Ieškovas prašo priteisti 1864,08 Eur (6 436,29 Lt) nesumokėtų palūkanų... 11. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba... 12. Ieškovas prašo teismo priteisti 376,45 Eur (1 299,79 Lt) nesumokėtų... 13. CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę... 14. Iš atsakovės ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias... 15. Teismas, svarstydamas galimybę taikyti CPK 284 straipsnio 1 dalyje... 16. Valstybė patyrė 2,68 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės V. N., a.k. ( - ) ieškovui Swedbank, AB, į.k.... 20. Išdėstyti atsakovei V. N., a.k. ( - ) 2557,12 Eur skolos ir nesumokėtų... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...