Byla AS-442-127-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu siekiančio veikti J. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu J. S. paduotą skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir uždarajai akcinei bendrovei „Fortum Klaipėda“, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjo vardu jo pirmininku prisistatęs J. S. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T2-317. Taip pat J. S. prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi skundą atsisakė priimti. Taip pat teismas netenkino prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjo vardu skundą padavė jo pirmininku prisistatęs J. S.. Tačiau pagal juridinių asmenų registro duomenis, J. S. nėra įregistruotas pareiškėjo pirmininku. Pareiškėjo vadovu yra įregistruotas B. G.. Esant tokioms aplinkybėms, skundą atsisakytina priimti kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Nepriėmus skundo, netenkintinas ir prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjo vardu siekiantis veikti J. S. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

10J. S. nurodo, kad jis yra tinkamas pareiškėjo atstovas. Jo įgalinimus veikti pareiškėjo vardu patvirtino teismui pateiktas įgaliojimas ir kiti duomenys. Juridinių asmenų registre yra užfiksuoti pareiškėjo duomenys jo įregistravimo metu, tačiau šie duomenys neatspindi dabar esančios padėties. Šiuo metu pareiškėjo pirmininkas yra J. S. ir jis turi teisę atstovauti pareiškėją teisme. Šią jo teisę patvirtina ir papildomai su atskiruoju skundu pateikiami 2006 m. gegužės 2 d. neeilinio pareiškėjo suvažiavimo protokolas bei 2010 m. sausio 7 d. pareiškėjo valdybos posėdžio protokolas.

11Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortum Klaipėda“ su atskiruoju skundu nesutinka.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjo vardu teismui paduotą skundą pasirašė jo pirmininku prisistatęs J. S.. Kaip savo įgalinimų veikti pareiškėjo vardu patvirtinimą, J. S. pateikė 2010 m. lapkričio 15 d. įgaliojimą. Tačiau šis įgaliojimas yra surašytas ir pasirašytas paties J. S., todėl jis negali būti laikomas dokumentu, patvirtinančiu J. S. įgalinimus veikti pareiškėjo vardu. Jokių kitų dokumentų, kurie patvirtintų J. S., kaip pareiškėjo pirmininko, statusą ar kitokia forma pareiškėjo jam suteiktus įgalinimus, prie skundo nebuvo pridėta. Tuo tarpu iš byloje esančių juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad pareiškėjo valdymo organų nariais yra įregistruoti visai kiti asmenys. J. S. juridinių asmenų registre nenurodytas nei kaip pareiškėjo pirmininkas, nei kaip valdybos narys.

16Kartu su atskiruoju skundu J. S. pateikė papildomus dokumentus, jo manymu, turinčius patvirtinti jo įgalinimus veikti pareiškėjo vardu (2010 m. sausio 7 d. valdybos posėdžio protokolą ir 2006 m. gegužės 2 d. suvažiavimo protokolą). Tačiau šie dokumentai nėra reikiamai išsamūs ir aiškūs. Juose minimi visai kiti asmenys, nei asmenys, nurodyti juridinių asmenų registre kaip pareiškėjo valdymo organų nariai, ir juose nėra aiškiai atskleistas valdymo organų narių statuso perėmimas tarp juridinių asmenų registre nurodytų asmenų ir naujais valdymo organų nariais įvardintų asmenų. Be to, pagal Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus bei 5 dalį, duomenų apie juridinių asmenų valdymo organų narius pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Tuo tarpu J. S. pateiktuose dokumentuose nurodyti pakeitimai, kaip matyti iš bylos, juridinių asmenų registre nėra įregistruoti.

17Taigi, įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju J. S. neturi įgaliojimų pareiškėjo vardu paduoti skundą teismui. Todėl J. S. pareiškėjo vardu paduotą skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu.

18Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Tenkinti J. S. atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atskirąjį skundą atmesti.

21Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai