Byla 2S-1390-259/2014
Dėl paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Evikta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-7897-713/2014 pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei UAB „Evikta“, trečiajam asmeniui notarei R. S. dėl paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu ieškovo išduotą UAB „Evikta“ naudai 2012-05-30 paprastąjį neprotestuotiną vekselį 114740,00 Lt sumai; panaikinti notarės 2012-11-06 UAB „Evikta“ išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ); taikyti restituciją, įpareigojant UAB „Evikta“ grąžinti ieškovui visas išieškotas pinigines lėšas pagal vykdomąjį įrašą ir/ar vekselį. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Evikta“ turtines teises pagal 2012-05-30 paprastąjį vekselį; sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, pradėtoje pagal notarės R. S. 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ); uždrausti antstoliui ir/ar UAB „Evikta“ atlikti bet kokius skolos išieškojimo ir/ar vykdymo veiksmus pagal notarės R. S. 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) ir/ar A. P. 2012-05-30 paprastąjį vekselį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Ieškovas nurodė, kad, vykdant išieškojimą, buvo areštuotas ieškovo ir jo sutuoktinės turtas, piniginės lėšos, gali būti pradėtas turto realizavimas, kas įtakotų kitus teisminius procesus, jei teismas priimtų galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Be to, nesustabdžius išieškojimo, atsakovei būtų išieškomos piniginės lėšos, kurių ji, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, neturės kaip grąžinti, kadangi žymiai pablogėjo atsakovės finansinė padėtis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – areštavo UAB „Evikta“ turtines teises pagal 2012-05-30 paprastąjį vekselį; sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, pradėtoje pagal notarės R. S. 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ); uždraudė antstoliui ir/ar UAB „Evikta“ atlikti bet kokius skolos išieškojimo ir/ar vykdymo veiksmus pagal notarės R. S. 2012-11-06 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) ir/ar A. P. 2012-05-30 paprastąjį vekselį. Laikinąsias apsaugos priemones taikė iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad teismui patenkinus ieškovo pareikštą reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, išnyktų ieškovo pareiga apmokėti atsakovei ieškovo išduotą vekselį dėl 114740,00 Lt, todėl sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų išlaikyta esama padėtis dėl ginčo objekto, o tai leistų ieškovui, priėmus jam palankų teismo sprendimą, tikėtis, kad jis bus realiai įvykdytas. Be to, nurodė, kad nagrinėjamu atveju nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali būtų parduotas ieškovo nekilnojamasis turtas, o tai reikštų, kad iš ieškovo atsakovės naudai būtų nepagrįstai išieškota 114740,00 Lt suma.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad nutartis naikintina dėl šių motyvų:

81. Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, nėra, o jos nebuvimas eliminuoja sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 144 str. 1 d.). Ieškovas teismui pateikė duomenis, tariamai patvirtinančius ieškinio reikalavimo pagrįstumą, tačiau, apeliantė pažymi, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės ir motyvai yra tik ieškovo melagingos interpretacijos, neatitinkačios vekselio pasirašymo metu ieškovo išreikštos valios ir yra tik būdas visomis įmanomomis priemonėmis išvengti prievolės įvykdymo pagal vekselį ir galimai paslėpti turtą. Prieš pateikiant vekselį antstoliui įvykdyti/išieškoti, ieškovas buvo ne kartą informuotas apie skolą pagal ginčo vekselį, tačiau ieškovas jokių pretenzijų atsakovei neturėjo. Savo nuomonę dėl vekselio pasirašymo metu buvusios valios pradėjo keisti tik pradėjus anstoliui vykdymo/išieškojimo veiksmus. Apeliantės nuomone, ieškovas galimai piktnaudžiauja savo teisėmis.

92. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patirtų neproporcingų suvaržymų ir nuostolių, kurie ieškinio nepatenkinimo atveju galėtų būti sunkiai atlyginami, nes ieškovas ieškinyje aiškiai nurodė, jog jo finansinė būklė sunki.

103. Teimas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, atsakovės turtinės - finansinės padėties santykyje su ieškinio reikalavimo dydžiu. Apeliantė nurodo, kad ji yra moki įmonė ir jos finansinė padėtis yra gera. 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis atsakovės turtas yra 3119628,00 Lt vertės, todėl, net ir ieškinio patenkinimo atveju, atsakovė būtų pajėgi tariamai neteisėtai išieškotas sumas grąžinti.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

121. Ieškovo pateikti įrodymai, jų pakankamumas ieškinio reikalavimams pagrįsti gali būti įvertinti tik bylą nagrinėjant iš esmės, įvertinus visus argumentus ir nustačius bylai reikšmingas faktines aplinkybes, o ne pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, juo labiau, kad bylos eigoje, gali būti teikiami papildomi įrodymai ir paaiškinimai. Be to, dėl vekselio sudarymo aplinkybių vyksta ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 straipsnio 2 dalyje. Šio tyrimo metu gali būti nustatytos papildomos aplinkybės, patvirtinančios ieškinio pagrįstumą. Ieškovas nurodo, kad nei iki vykdymo veiksmų atlikimo pradžios, nei pradėjus atlikti vykdymo veiksmus, jis nepripažino skolos atsakovei, nes vekselis neatitinka jo valios - vekselis buvo pasirašytas panaudojus apgaulę. Apeliantė remiasi vien prielaidomis, o ne objektyvią tiesą galinčiais įrodyti dokumentais, dėl to jos teiginiai, kad ieškovas savo nuomonę dėl vekselio pasirašymo metu buvusios valios pradėjo keisti tik pradėjus antstoliui vykdymo/išieškojimo veiksmus, atmestini kaip nepagrįsti.

132. Atsakovės teiginiai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji patirs neproporcingų suvaržymų ir nuostolių, yra nepagrįsti, nes atsakovė suvaržymų ir nuostolių dydžio nenurodo ir nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Be to, jeigu atsakovė ir patirtų ar galėtų patirti nuostolių, ji turi teisę prašyti jų atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.), bet ne laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Ieškovo turtas, į kurį atsakovė siekia nukreipti skolos pagal vykdomąjį įrašą išieškojimą, jau yra areštuotas vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, o areštuoto turto vertė sudaro net 1 417 150 Lt. Todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nekelia jokios grėsmės, kad ieškovas mėgins nuslėpti turtą.

143. Ieškovo nuomone, atsakovės pateikti įrodymai nepagrindžia jos geros finansinės padėties. Nepaisant to, kad 2013 m. atsakovė turėjo turto, kurio vertė yra 3 119 628 Lt, tačiau ilgalaikio turto atsakovė turėjo tik už 274 929 Lt, o likusi atsakovės turimo turto dalis yra priskiriama trumpalaikiam turtui. Be to, atsakovei nors ir gavusiai 2013 finansiniais metais pelno, galimai kiltų sunkumų dėl atsiskaitymo su ieškovu, kadangi atsakovė turi beveik 900 000 Lt per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų kreditoriams. Todėl 114 740 Lt suma atsakovei gali būti pakankamai didelė ir net realiai neįvykdoma.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Dėl šios priežasties kiekvienu konkrečiu atveju prieš parenkant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės rūšį ir taikymo mastą, visada turi būti įvertinamas konkretaus ieškinio materialinio reikalavimo, kurio įvykdymą prašoma užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pobūdis.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu ieškovo atsakovei išduotą paprastąjį vekselį 114 740 Lt sumai; panaikinti ginčijamo vekselio pagrindu atliktą notarės vykdomąjį įrašą ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę grąžinti ieškovui visas išieškotas pinigines lėšas pagal vykdomąjį įrašą. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų pobūdžio bei ieškinio faktinio pagrindo turinio, ieškovas reiškia vieną savarankišką reikalavimą dėl paprastojo vekselio nuginčijimo ir du išvestinius reikalavimus, kurių tenkinimas tiesiogiai priklausys nuo pagrindinio reikalavimo tenkinimo. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje pagrindas yra grėsmė, jog teismo sprendimu panaikinus vekselį ir jo pagrindu išduotą notarės vykdomąjį dokumentą bei taikius restituciją, tokio teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės ar taps neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad negalimumas įvykdyti teismo sprendimą suvokiamas ne tik kaip galimybės gauti teismo sprendimu priteistą turtą ar reikalavimo atlikti teismo sprendimu nustatytus veiksmus praradimas. Vadovaujantis teisminės gynybos prieinamumo principu (CPK 5 str.), negalimumas įvykdyti teismo sprendimą suvokiamas ir kaip pačiu teismo sprendimo sukeliamų teisinių pasekmių realumo eliminavimas, kuomet teismo sprendimas tampa formaliu ir beprasmiu, nes realiai ieškovo teisės bei teisėti interesai, kurių gynimui ieškovas buvo pateikęs ieškinį, nėra apginami. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad šioje byloje priimtas būsimas teismo sprendimas, kuriuo galimai bus patenkintas ieškinys, ieškovui taps formaliu (beprasmiu) tuo atveju, jei ieškovas neturės galimybės iš vekselio gavėjo (atsakovės) atgauti sumų, išieškotų pagal nuginčytą vekselį. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje ginčijamas paprastasis vekselis, kurio pagrindu jau yra išduotas vykdomasis dokumentas ir pradėtas išieškojimas, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui parinko tinkamos rūšies laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, draudimą vykdyti veiksmus bei atsakovės turinių teisių areštą (CPK 145 str. 1 d. 3 p., 6 p., 10 p.).

19Kaip aukščiau nutartyje nustatyta, šioje byloje nagrinėjant ginčą pagal ieškinio reikalavimus (pagrindinį ir išvestinius) dėl vekselio nuginčijimo, bus tiriamos tos aplinkybės, kurios susijusios su atsakovės teise reikalauti išmokėti vekselyje nurodytas sumas. Dėl šios priežasties atmetami kaip nepagrįsti atsakovės atskirojo skundo argumentai, kuriais ji įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų pažeidimą vien dėl to, kad atsakovė turi reikalavimo teisę gauti sumas, nurodytas vekselyje (CPK 12 str. ir 178 str.). Kaip kitą atskirojo skundo motyvą atsakovė nurodo preliminarų ieškinio nepagrįstumą, teigdama, kad notarė įstatymo nustatyta tvarka padarė vykdomąjį įrašą, kuris galioja ir išieškojimas turi būti vykdomas; kad ieškovas savo nuomonę dėl vekselio pasirašymo metu buvusios valios pradėjo keisti tik pradėjus antstoliui išieškojimo veiksmus ir pan. Pažymėtina, kad preliminarus (prima facie) ieškinio nepagrįstumas reiškia, jog teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai mato, jog ieškinys yra netenkintinas ir šiai išvadai patvirtinti nereikia atlikti jokio įrodymų tyrimo. Preliminariai įvertinus šioje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio materialinio pagrindo argumentų turinį bei kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus, nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai atmestinas. Dėl šios priežasties minėti atsakovės atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nenagrinėtini sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 12 str. ir 178 str.).

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nepagrįsti ir atskirojo skundo motyvai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patirs neproporcingų suvaržymų ir nuostolių, be to, tai yra tik būdas ieškovui visomis įmanomomis priemonėmis išvengti prievolės įvykdymo pagal vekselį ir galimai paslėpti savo turimą turtą. Kaip pagrįstai nurodė ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, nagrinėjamu atveju atsakovė patiriamų suvaržymų ir nuostolių dydžio nenurodė ir nepagrindė jokiais objektyviais įrodymais. Jeigu atsakovė ir patirtų ar galėtų patirti nuostolių, ji turi teisę prašyti jų atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.), bet ne laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Be to, pažymėtina, jog skundžiama nutartimi nebuvo areštuotos atsakovės piniginės lėšos ar nekilnojamasis turtas, o tik turtinės teisės pagal byloje ginčijamą vekselį, todėl atsakovė dėl jos turtui taikomo arešto nepatiria nepagrįstų suvaržymų ir nuostolių, kas patvirtina skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atitikimą ekonomiškumo principui (CPK 145 str. 2 d.). Taip pat pažymėtina, jog, kaip patvirtina prie ieškinio pateikti priedai, ieškovui bei jo sutuoktinei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, į kurį atsakovė siekia nukreipti skolos pagal vykdomąjį įrašą išieškojimą, jau yra areštuotas antstolio vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/00114, o areštuoto turto vertė sudaro net 1 417 150 Lt (b. l. 13-39). Todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nekelia jokios grėsmės, kad ieškovas mėgins nuslėpti turtą ar sieks perleisti jį tretiesiems asmenis, ar kitaip sieks išvengti skolos išieškojimo, taigi, neegzistuoja ir objektyvios aplinkybės, galinčios patvirtinti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patirs tariamus nuostolius.

21Nesutiktina ir su atskirojo skundo motyvais, kad atsakovės turtinė – finansinė padėtis yra gera ir ji būtų pajėgi tariamai neteisėtai išieškotas sumas grąžinti ieškovui. Šiuo atveju kvestionuodama pirmosios instancijos teismo nutartį, kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 46-48). Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateikti įrodymai nepagrindžia atsakovės įmonės geros finansinės padėties. Nors iš byloje pateikto 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 3119628 Lt, tačiau iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudaro tik 274929 Lt, o trumpalaikis – 2844699 Lt. Pagrindinis trumpalaikio turto objektas – 2045519 Lt debitoriniai įsiskolinimai, reiškiantys tik turtinių teisių turėjimą, bet negarantuojantys įmonės mokumo ir tai sudaro net 66 % viso atsakovės įmonės turto. Tuo tarpu įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 874729 Lt, iš to skaičiaus įmonė skolinga tiekėjams - 93730 Lt, valstybės biudžetui - 6804 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė - 128384 Lt. Esant nustatytoms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. atsakovės įmonės grynasis pelnas siekė tik 38559 Lt, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė egzistuojant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje pagrindą, o apeliantės motyvai pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigė (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.).

22Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovės UAB „Evikta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties atsakovės atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d.... 8. 1. Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, nėra, o jos... 9. 2. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė patirtų... 10. 3. Teimas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino, atsakovės turtinės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Kauno apylinkės teismo... 12. 1. Ieškovo pateikti įrodymai, jų pakankamumas ieškinio reikalavimams... 13. 2. Atsakovės teiginiai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 14. 3. Ieškovo nuomone, atsakovės pateikti įrodymai nepagrindžia jos geros... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 19. Kaip aukščiau nutartyje nustatyta, šioje byloje nagrinėjant ginčą pagal... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nepagrįsti ir atskirojo skundo... 21. Nesutiktina ir su atskirojo skundo motyvais, kad atsakovės turtinė –... 22. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovės UAB „Evikta“ atskirąjį... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....