Byla B2-1292-153/2014
Dėl banko patikslintas finansinis reikalavimas pagal 2007-03-05 kredito sutartį Nr. LOAN_41466 sudaro 72 627,75 Lt

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslinto finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Lanlita“ bankroto byloje klausimą ir

Nustatė

2BUAB „Lanlita“ kreditorius UAB Medicinos bankas pateikė bankroto administratoriui UAB „Actualis“ kreditorinį reikalavimą (b. l. 36), kuriuo prašė pateikti teismui tvirtinti patikslintą bendrą 550 948,65 Lt UAB Medicinos banko finansinį reikalavimą BUAB „Lanlita“ bankroto byloje. Nurodė, kad 2010-02-05 teismas patvirtino UAB Medicinos banko 5 613 661,18 Lt (reikalavimas užtikrintas įkeitimu) ir 943 929,44 Lt (trečios eilės reikalavimas) finansinį reikalavimą UAB „Lanlita“ bankroto byloje. Atsižvelgiant į tai, kad dalis įsiskolinimo buvo padengta, banko finansinis reikalavimas UAB „Lanlita“ pagal 2005-01-20 kredito sutartį Nr. 1/2005 sudaro 171 125,28 Lt, o pagal 2006- 07-10 kredito sutartį Nr. 37504 sudaro 239 901,59 Lt. UAB „Lanlita“ laidavimu buvo užtikrinusi V. G. prievoles pagal 2003-11-10 kredito sutartį Nr. 58/2003. V. G. skola pagal sutartį Nr. 58/2003 sudaro 67 294,03 Lt. Taip pat UAB „Lanlita“ laidavimu buvo užtikrinusi UAB „Baldų vizija“ prievoles pagal 2007-03-05 kredito sutartį Nr. LOAN 41466. UAB „Baldų vizija“ skola pagal sutartį Nr. LOAN 41466 sudaro 72 627,75 Lt.

3BUAB „Lanlita“ administratoriaus įgaliotas asmuo, teikdamas teismui tvirtinti kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintą finansinį reikalavimą (b. l. 18–20), prašė patvirtinti patikslintą 363 618,97 Lt (53 250,23 Lt + 239 914,99 Lt + 70 453,75 Lt = 363 618,97 Lt) dydžio UAB „Medicinos bankas“ trečios eilės kreditorinį reikalavimą, kitą finansinio reikalavimo dalį ginčijo. Nurodo, kad teismas 2012-09-10 nutartimi patvirtinto patikslintą bendrą trečios eilės UAB Medicinos banko 1 824 454,66 Lt finansinį reikalavimą. Nesutinka su UAB Medicinos banko nurodytu 171 125,28 Lt dydžio UAB „Lanlita“ skolos likučiu pagal kredito sutartį Nr. 1/2005, nes vadovaujantis bankroto proceso eigoje kreditoriaus pateiktais dokumentais, po atliktų atskaitymų tvirtintinas skolos likutis – 53 250,23 Lt. Taip pat vadovaujantis turimais duomenimis ir iš pridėto banko išrašo matomais kredito padengimais, tvirtintinas 239 914,99 Lt nepadengtas įsiskolinimas (469 914,99 Lt – 230 000,00 Lt = 239 914,99 Lt) pagal kredito sutartį Nr. LOAN_37504. Banko nurodytas 500 053,77 Lt reikalavimas pagal sutartį Nr. 58/2003 buvo padengtas, 2013-02-26 atlikus mokėjimą. Remiantis 2012-04-19 teismo nutartimi, galutinė tvirtintina reikalavimo suma pagal sutartį Nr. LOAN_41466, atėmus 2013-02-08 atliktą 285,96 Lt mokėjimą, yra 70 453,75 Lt (70 739,71 Lt – 285,96 Lt = 70 453,75 Lt).

4Trečiasis asmuo V. G. prašė (b. l. 45) patvirtinti UAB Medicinos banko 332 175,27 Lt finansinio reikalavimo dalį. Nurodė, kad išieškotos banko naudai sumos yra didesnės, nei parodyta banko apskaitoje.

5Kreditorius UAB Medicinos bankas atsiliepimu į administratoriaus prieštaravimus (b. l. 48–49) patikslinęs finansinį reikalavimą, prašė patvirtinti patikslintą bendrą 483 668,02 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad bankas pagal 2005-01-20 kredito sutartį Nr. 1/2005 pateikė tvirtinti 171 125,28 Lt finansinį reikalavimą. Administratorius ginčija 109 338,84 Lt. Pardavus bankui įkeistą BUAB „Lanlita“ nekilnojamąjį turtą bankui 2012-08-10 mokėjimo nurodymu Nr. 900642 buvo pervesti 4 130 000 Lt. 2012-08-16 bankas 109 338,84 Lt pervedė į UAB „Lanlita“ sąskaitą PVM grąžinimui. Bankas turėtas advokato, turto draudimo, saugojimo ir išlaikymo išlaidas prašo įtraukti į banko patikslintą finansinį reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, pagal 2005-01-20 kredito sutartį Nr. 1/2005 banko patikslintas finansinis reikalavimas sudaro 171 125,28 Lt. Pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. 37504 banko patikslintas finansinis reikalavimas sudaro 239 914,99 Lt. Bankas patikslina, kad banko reikalavimas pagal 2003-11-10 kredito sutartį Nr. 58/2003 yra padengtas. Taip pat pažymi, kad administratoriaus ginčijamos 2174 Lt banko patirtos išlaidos – žyminis mokestis, nėra naujos išlaidos, jos jau buvo įtrauktos į patvirtintą banko 72 913,71 Lt finansinį reikalavimą (skaičiavimas jau buvo pateiktas), todėl banko patikslintas finansinis reikalavimas pagal 2007-03-05 kredito sutartį Nr. LOAN_41466 sudaro 72 627,75 Lt.

62014-06-06 UAB Medicinos bankas pateikė teismui procesinį dokumentą (b. l. 132–133), kuriuo patikslino pareikštą reikalavimą, nurodydamas, kad reiškia patikslintą bendrą 470 168,48 Lt reikalavimą, kurį sudaro: 159 990,38 Lt – skolininkės BUAB „Lanlita“ skola bankui pagal 2005-01-20 kredito sutartį Nr. 1/2005 (laiduotojai ant užtikrinimo priemonės – vekselio – V. ir K. G.); 239 914,99 Lt – skolininkės BUAB „Lanlita“ skola bankui pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. LQAN_37504; 70 263,11 Lt – BUAB „Lanlita“ kaip laiduotojo už skolininko UAB „Baldų vizija“ skolą bankui pagal 2007- 03-05 kredito sutartį Nr.LOAN_41466. Pateikė detalius esamų skolų likučių apskaičiavimus (nurodant pirminius patvirtintus reikalavimus, jų dengimus ir esamą likutį pagal kiekvieną sutartį).

7Administratoriaus įgaliotas asmuo sutinka su UAB Medicinos banko 2014-06-06 raštu Nr. 1673 pateiktu perskaičiuotu kreditorinio reikalavimo BUAB „Lanlita“ bankroto byloje dydžiu – 470 168,48 Lt (b. l. 145–147).

8Trečiojo asmens K. G. atstovė advokatė Brigita Pauliukevičienė pateikė teismui prašymą (b. l. 148–150) netvirtinti UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo BUAB „Lanlita“ bankroto byloje, priimti atskirąją nutartį dėl UAB Medicinos banko veiksmų teikiant tvirtinti teismui kreditorinį reikalavimą ir informuoti Lietuvos banką, įpareigoti Lietuvos banką atlikti finansinį auditą dėl UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo pagrįstumo, taip pat pateikti išvadą šiuo klausimu. Nurodo, kad teisme nagrinėjant finansinio reikalavimo patikslinimą, kreditorius nuolat teikė teismui tikrovės neatitinkančią informaciją. Tik per keletą kartų išreikalavus priešpriešinius dokumentus iš antstolės, vykdančios išieškojimą, po paskutinio teismo posėdžio, kreditorius UAB Medicinos bankas trečią kartą patiksimo reikalavimus ir trečią kartą pakeitė savo reikalavimų dydį, kuris sumažėjo apie 80 000 Lt. Toks kreditoriaus elgesys yra nesuderinamas su sąžiningo proceso dalyvio elgesiu. Duomenų neatitinkančių tikrovės teikimas suponuoja išvadą, kad bankas negali tiksliai žinoti savo debitorinių, kreditorinių įsipareigojimų, buhalterinė apskaita galbūt vedama aplaidžiai, kyla klausimas dėl banko veiklos patikimumo.

9Kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintas 470 168,48 Lt kreditorinis reikalavimas tvirtintinas.

10Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 2010-02-05 teismas patvirtino UAB Medicinos banko 5 613 661,18 Lt (reikalavimas užtikrintas įkeitimu) ir 943 929,44 Lt (trečios eilės reikalavimas) finansinį reikalavimą UAB „Lanlita“ bankroto byloje (b. l. 7–13). Įkeitimu užtikrintą 5 613 661,18 Lt kreditorinį reikalavimą sudarė 5 143 468,40 Lt skola bankui pagal 2005-01-19 kredito sutartį Nr. 1/2005 ir 469 914,99 Lt skola pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. LOAN_37504. Trečios eilės 943 929,44 Lt kreditorinį reikalavimą sudarė 73 875,67 Lt UAB „Baldų vizija“ skola bankui pagal 2007-03-05 kredito sutartį Nr.LOAN_41466, už kurios grąžinimą UAB „Lanlita“ laidavo 2007-03-05 laidavimo sutartimi Nr. 28/2007 ir 870 053,77 Lt V. G. įsiskolinimas UAB Medicinos bankui pagal 2003-11-10 kredito sutartį Nr.58/2003, už kurios grąžinimą UAB „Lanlita“ laidavo 2003-11-10 Laidavimo sutartimi Nr. 4/2003.

11Medicinos bankas pateikė patikslintą kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė patvirtinti patikslintą 550 948,65 Lt kreditorinį reikalavimą, tačiau kilus tarp šalių ginčui dėl kreditorinio reikalavimo dydžio, o kreditoriaus reikalavime ir pateiktuose įrodymuose bei administratoriaus pateiktuose prieštaravimuose dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir trečiojo asmens V. G. atsiliepime dėl kreditorinio reikalavimo neatitinkant kreditorinį reikalavimą sudarančių dalių apskaičiavimams ir jų dydžiams, teismas išreikalavo iš antstolės R. S., atlikusios vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose, kuriose skolininkai V. G., K. G. ir UAB „Lanlita“, išieškotojas UAB Medicinos bankas (b. l. 114). Antstolė R. S. pateikė vykdomąsias bylas Nr. 106/09/10969, 0106/10/09230/1, 106/11/1817, 106/11/1818, 106/11/1820, 106/11/2679, 0106/12/03177. Taip pat teismas 2014-06-02 teismo posėdyje apklausė liudytoją antstolę R. S., kuri patvirtino, jog yra išieškotos sumos ir iš V. G. ir iš K. G. asmeninio turto atliekant vykdomuosius veiksmus, kurios pervestos UAB Medicinos bankui. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė advokatė Brigita Pauliukevičienė nurodė, kad antstolė nurodė sumas, kurios nėra įtrauktos į banko pateiktas skolų likučių apskaičiavimo lenteles. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje paaiškėjo naujos aplinkybės po antstolės apklausos, nustatė šalims terminą galutinai suformuluoti savo reikalavimus šioje byloje ar pateikti prieštaravimus.

12UAB Medicinos bankas, įvertinęs pareikštus prieštaravimus, 2014-06-06 pateikė patikslintą reikalavimą – patvirtinti patikslintą 470 168,48 Lt reikalavimą (b. l. 132–133), kurį sudaro: 159 990,38 Lt BUAB „Lanlita“ skola bankui pagal 2005-01-20 kredito sutartį Nr. 1/2005 (laiduotojai ant užtikrinimo priemonės – vekselio – V. ir K. G.); 239 914,99 Lt – BUAB „Lanlita“ skola bankui pagal 2006-07-10 kredito sutartį Nr. LQAN_37504; 70 263,11 Lt – BUAB „Lanlita“ kaip laiduotojo už skolininkės UAB „Baldų vizija“ skolą bankui pagal 2007-03-05 kredito sutartį Nr. LOAN_41466. BUAB „Lanlita“ administratoriaus įgaliotas asmuo neginčija UAB Medicinos banko pateikto perskaičiuoto kreditorinio reikalavimo dydžio (b. l. 145–147). Trečiasis asmuo V. G. nepateikė savo prieštaravimų dėl patikslinto UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo. Trečiojo asmens K. G. atstovė savo prašyme (b. l. 148–150) iš esmės nenurodė prieštaravimų dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo dydžio ar jo apskaičiavimo, o nurodė argumentus dėl, atstovės nuomone, netinkamų UAB Medicinos banko procesinių veiksmų teikiant teismui tvirtinti kreditorinį reikalavimą.

13Nesant ginčo dėl kreditoriaus UAB Medicinos banko pareikšto patikslinto 470 168,48 Lt finansinio reikalavimo pagrįstumo bei dydžio, kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintas 470 168,48 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Lanlita“ bankroto byloje tvirtintinas.

14Trečiojo asmens K. G. atstovė advokatė Brigita Pauliukevičienė pateikė teismui prašymą (b. l. 148–150) priimti atskirąją nutartį dėl UAB Medicinos banko tyčinio piktnaudžiavimo teikiant tvirtinti teismui kreditorinį reikalavimą ir apie tai informuoti Lietuvos banką, įpareigoti Lietuvos banką atlikti finansinį auditą dėl UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo pagrįstumo, pateikti išvadą šiuo klausimu. Nurodė, kad duomenų neatitinkančių tikrovės teikimas suponuoja išvadą, kad banke buhalterinė apskaita galbūt vedama aplaidžiai, kyla klausimas dėl banko veiklos patikimumo.

15CPK 299 straipsnis numato, kad jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą padaro išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta jokių aplinkybių, suteikiančių pagrindą priimti atskirąjį nutartį dėl UAB Medicinos banko procesinių veiksmų nagrinėjamoje byloje. Civilinis procesas pagrįstas šalių disponavimu joms suteiktomis procesinėmis teisėmis laisva valia. Dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, jog civilinė byla gali būti iškelta tik ieškovo iniciatyva, tik jis turi teisę pasirinkti, kokiam asmeniui ar kokiems asmenims reikšti reikalavimus, kokius reikalavimus jam (jiems) reikšti, kokiomis aplinkybėmis grįsti pareikštus reikalavimus, kokiais įrodymais įrodinėti išdėstytas aplinkybes (CPK 13 straipsnis). Teismas nekonstatuoja UAB Medicinos banko įstatymų normų pažeidimų, dėl kurių būtų pareiga vykdyti anksčiau nurodytą įstatymo nuostatą. Nagrinėjamos bylos atveju ginčo dalyku yra ieškovo reikalavimo atsakovei dydis ir jo pagrįstumas. Ar byloje yra reikalingos specialistų išvados, ar juos tikslinga kviesti į teismo posėdį, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Teismas, atmesdamas prašymą įpareigoti Lietuvos banką atlikti finansinį auditą dėl UAB Medicinos banko finansinio reikalavimo pagrįstumo ir pateikti išvadą šiuo klausimu kaip nepagrįstą, mano, kad šalių teisės pažeistos nebus (CPK 42, 158–160 straipsniai).

16Šiai teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. S. vykdomąsias bylas Nr. 106/09/10969, 0106/10/09230/1, 106/11/1817, 106/11/1818, 106/11/1820, 106/11/2679, 0106/12/03177.

17Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 26 straipsniu, teismas

Nutarė

18patvirtinti kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintą 470 168,48 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Lanlita“ bankroto byloje.

19Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

20Šiai teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. S. vykdomąsias bylas Nr. 106/09/10969, 0106/10/09230/1, 106/11/1817, 106/11/1818, 106/11/1820, 106/11/2679, 0106/12/03177.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka... 2. BUAB „Lanlita“ kreditorius UAB Medicinos bankas pateikė bankroto... 3. BUAB „Lanlita“ administratoriaus įgaliotas asmuo, teikdamas teismui... 4. Trečiasis asmuo V. G. prašė (b. l. 45) patvirtinti UAB Medicinos banko 332... 5. Kreditorius UAB Medicinos bankas atsiliepimu į administratoriaus... 6. 2014-06-06 UAB Medicinos bankas pateikė teismui procesinį dokumentą (b. l.... 7. Administratoriaus įgaliotas asmuo sutinka su UAB Medicinos banko 2014-06-06... 8. Trečiojo asmens K. G. atstovė advokatė Brigita Pauliukevičienė pateikė... 9. Kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintas 470 168,48 Lt kreditorinis... 10. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad 2010-02-05 teismas patvirtino UAB Medicinos... 11. Medicinos bankas pateikė patikslintą kreditorinį reikalavimą, kuriuo... 12. UAB Medicinos bankas, įvertinęs pareikštus prieštaravimus, 2014-06-06... 13. Nesant ginčo dėl kreditoriaus UAB Medicinos banko pareikšto patikslinto 470... 14. Trečiojo asmens K. G. atstovė advokatė Brigita Pauliukevičienė pateikė... 15. CPK 299 straipsnis numato, kad jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą... 16. Šiai teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. S. vykdomąsias... 17. Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu,... 18. patvirtinti kreditoriaus UAB Medicinos banko patikslintą 470 168,48 Lt... 19. Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi... 20. Šiai teismo nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei R. S. vykdomąsias... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...