Byla 2-757-272/2012
Dėl 30480,22 Lt žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Loritransa“ atstovui advokatui Aurimui Keidūnui, atsakovui V. Š., atsakovo atstovui advokatui Sigitui Gedvilui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Loritransa“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl 30480,22 Lt žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas, du kartus patikslinęs savo reikalavimus, pagal 2012-10-03 patikslintą ieškinį prašė priteisti iš atsakovo 30480,22 Lt žalos atlyginimo dėl 2011-01-21 įvykusio eismo įvykio padarinių pašalinimo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovas pagal 2011-01-14 neterminuotą darbo sutartį Nr. 112 dirbo ( - ) vairuotoju – ekspeditoriumi. Darbo sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2011-06-21 pagal jo 2011-06-21 prašymą. 2011-01-17 ( - ) direktoriaus įsakymo Nr. K – 026 pagrindu atsakovas buvo išsiųstas į tarnybinę komandiruotę nuo 2011-01-17 iki 2011-01-23 maršrutu Lietuva – Italija – Lietuva. Komandiruotės tikslas – krovinio pervežimas vilkiku DAF XF105FT, v/n ( - ) su puspriekabe SCHMITZ SKO 24/L, v/n ( - ). Atsakovas komandiruotės metu 2011-01-21, vairuodamas ieškovui priklausantį vilkiką DAF XF105FT, v/n ( - ) su puspriekabe SCHMITZ SKO 24/L, ( - ), važiuodamas Lenkijoje, kelyje Belostokas – Minsk - Mozoveck, naktį nepasirinko saugaus greičio, išvažiavo į priešingą kelio pusę, kliudė priešinga kryptimi važiavusį vilkiką, dėl to nuvažiavo nuo kelio į šalikelėje esantį griovį, apgadino vilkiką ir puspriekabę. Atsakovas dėl apgadintų transporto priemonių patyrė 30480,22 Lt žalos, kurią sudaro 265,77 Lt bauda už eismo įvykį, 5758,35 Lt už transporto priemonės iškėlimą iš griovio ir nutempimą į stovėjimo aikštelę Lenkijoje, Vyškuve, 11187,24 Lt išlaidų už jau atliktus vilkiko ir puspriekabės remonto darbus ir detales, 12877,00 Lt nuostolių dėl apgadintos puspriekabės ir 400,00 Lt išlaidų transporto priemonės vertinimo žalai nustatyti. Šią žalą atsakovas privalo atlyginti visiškai, kadangi su juo 2011-01-14 buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atsakyti už jam perduotų materialinių vertybių saugojimą ir panaudojimą

4Ieškovo atstovas palaikė 2012-10-03 patikslintą ieškinį, prašė jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad 2011-01-21 eismo įvykis kilo dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, dėl to buvo apgadintos ieškovo transporto priemonės ir ieškovas patyrė 30480,22 Lt žalos. Nurodė, kad transporto priemonių (vilkiko ir puspriekabės) perdavimo - priėmimo aktas nebuvo surašytas, nes šis turtas atsakovui perduotas faktiškai, vilkikas ir puspriekabė neapdrausti KASKO draudimu, nes sąlygos, kokiomis buvo vykdoma lizingo sutartis, tenkino tiek lizingo davėją, tiek lizingo gavėją.

5Atsakovas su patikslintais ieškovo reikalavimais sutiko iš dalies. Pripažino ieškovo reikalavimą tik dėl 300 zlotų , t.y. 265,77 Lt, baudos iš jo priteisimo, kadangi bauda sumokėta ( - ) pinigais, kitoje dalyje prašė ieškinio netenkinti ir priteisti jam iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-01-14 su atsakovu sudarytoje visiškos materialinės atsakomybės sutartyje nėra nurodyta, už kokias materialines vertybes atsakovas prisiima visišką materialinę atsakomybę, su atsakovu nesudarytas ir transporto priemonių priėmimo – perdavimo aktas. Be to, ieškovas nepateikė nė vieno finansinio dokumento, pagrindžiančio jo patirtus nuostolius, o iš ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų apie atliktus darbus nėra aišku, kokią transporto priemonę ieškovas remontavo, kada pradėjo ir baigė remontą, kiek remontas kainavo, nepateikė nė vieno dokumento, kad pagal minėtas sąskaitas – faktūras sumokėjo remontą atlikusioms įmonėms. Nurodė, kad pagal VĮ „Regitra“ duomenis šios transporto priemonės eismo įvykio metu nuosavybės teise priklausė UAB „SEB lizingas“, o ieškovas buvo tik naudotojas, kuris neįvykdė pagal lizingo sutartis įsipareigojimų ir nesudarė vilkiko ir puspriekabės draudimo sutarčių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30480,22 Lt žalos atlyginimo dėl 2011-01-21 įvykusio eismo įvykio padarinių pašalinimo pagal 2011-01-18 aktą apie patirtas išlaidas avarijos metu ir transporto priemonių remontui po avarijos (b.l. 14), 2011-01-21 baudos už autoįvykį Lenkijoje kvitą (b.l. 15-16), 2011-01-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija VAT Nr. 12/2011 (b.l. 17-18), 2011-01-27 PVM sąskaitą – faktūrą Serija JAR Nr. 0019889 (b.l. 19), 2011-01-28 PVM sąskaitą – faktūrą Serija CEN Nr. V000579 (b.l. 20), 2011-01-28 PVM sąskaitą – faktūrą Serija CEN Nr. V000578 (b.l. 21), 2011-01-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija HTL1 Nr. 053100 (b.l. 22), 2011-01-27 PVM sąskaitą – faktūrą Serija CEN Nr. V000562 (b.l. 23), „Centrako“ preliminarią detalių, darbų sąmatą (b.l. 44), 2011-04-04 aktą apie patirtas išlaidas avarijos metu ir transporto priemonių remontui po avarijos (b.l. 45), transporto priemonės Schmitz SKO24 vertinimo kėbulo Nr. WSM00000005026040, valst. Nr. ( - ), ataskaitą VER0342 (b.l. 46-57), 2012-04-03 sąskaitą – faktūrą Serija VER Nr. 332 (b.l. 58), 2012-04-03 pinigų priėmimo kvitą Serija MSA Nr. 3468085 (b.l. 59), 2011-01-27 kasos pajamų orderio kvitą Serija APM Nr. 0005564 (b.l. 63), 2012-04-03 „Swedbank“, AB sąskaitos išrašą (b.l. 64), ( - ) ir UAB „Centrako“ 2012-04-03 aktą dėl skolų suderinimo (b.l. 65-66), 2012-06-20 „Swedbank“, AB sąskaitos išrašą (b.l. 107-108).

8Atsakovas komandiruotės metu 2011-01-21, vairuodamas ieškovo vilkiką DAF XF105FT, v/n ( - ) su puspriekabe SCHMITZ SKO 24/L, v/n ( - ) (toliau – transporto priemonės), važiuodamas Lenkijoje, kelyje Belostokas – Minsk - Mozoveck, nepasirinko saugaus greičio, išvažiavo į priešingą kelio pusę, kliudė priešinga kryptimi važiavusį vilkiką, dėl to nuvažiavo nuo kelio į šalikelėje esantį griovį ir apgadino transporto priemones.

9Šalis 2011-01-21 įvykusio eismo įvykio metu siejo darbo teisiniai santykiai, kadangi 2010-01-14 ieškovas ( - ) atstovaujamas direktoriaus A. M., ir atsakovas V. Š. sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 112 dėl vairuotojo – ekspeditoriaus pareigų, atsakovui pradedant dirbti 2011-01-17 (darbo sutartyje padarytas rašymo apsirikimas, nurodant datą - 2010-01-17) (b.l. 5-7), o 2011-01-17 ( - ) direktoriaus A. M. įsakymu Nr. K-026 atsakovas nuo 2011-01-17 iki 2011-01-23 išsiųstas į tarnybinę komandiruotę maršrutu Lietuva – Italija – Lietuva, vilkiku, v/n Nr. ( - ) su puspriekabe, v/n Nr. BH 714, pervežti krovinį (b.l. 11) .

10Priimant atsakovą į darbą su juo 2011-01-14 buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (toliau – Sutartis) (b.l. 9-10), pagal kuria atsakovas įsipareigojo pradėdamas dirbti priimti iš įmonės materialines vertybes, o nutraukęs sutartį jas perduoti pagal aktą, taip pat prisiimti materialinę atsakomybę už darbdavio (ieškovo) jam (atsakovui) patikėtų materialinių vertybių saugumą (Sutarties 2.1. p. ir 2.2. p.) (b.l. 9-10).

11Šalys neginčijo Sutarties sudarymo fakto; tai, kad Sutartis buvo sudaryta, patvirtina byloje esanti šalių parašais patvirtinta šios Sutarties kopija (b.l. 9-10), tačiau atsakovas ginčijo Sutarties teisinę galią atsakovui, kadangi joje nėra nurodyta, už kokias materialines vertybes atsakovas prisiima visišką materialinę atsakomybę.

12Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe (Darbo kodekso (toliau - DK) 256 str. 1 d.). Esant sudarytai tokiai sutarčiai darbuotojas privalo atlyginti visą dėl jo kaltės darbdaviui padarytą žalą (DK 255 str. 3 p).

13Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį galioja sutarties laisvės principas (Civilinio kodekso (toliau – CK)) 6.156 str., leidžiantis šalims nevaržomai nustatyti sutarties turinį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyvios teisės normos.

14Tokios sutarties nesudarymo arba neteisėto sudarymo padariniai tenka darbdaviui, nes, dėl darbdaviui padarytos žalos praradus, sugadinus, išeikvojus ar kitaip netekus turto, darbuotojas, atsakingas už tą turtą, atsakytų tik bendraisiais pagrindais (dažniausiai ribotai). <...> Toks teisinis reguliavimas saugo darbuotoją nuo galimų nepagrįstų, įstatyme nenumatytų, materialinio pobūdžio įsipareigojimų atsiradimo, kartu suteikia darbdaviui teisę nustatyti tokias materialinės atsakomybės sąlygas, kurios išlaikytų pusiausvyrą tarp darbdavio intereso – apsaugoti materialines vertybes, gauti žalos atlyginimą jų praradimo atveju – bei darbuotojo turtinės atsakomybės apimties tokių vertybių neišsaugojus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2012).

15Visiškos materialinės atsakomybės sutartis įforminama raštu, joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų (DK 256 str. 1 d.).

16Nors DK 256 str. 1 d. imperatyviai nurodo, kad tokioje sutartyje turi būti nurodomos darbuotojui perduodamos materialinės vertybės, tačiau ( - ) ir V. Š. 2011-01-14 sudarytoje visiškos materialinės atsakomybės sutartyje nėra nurodyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę, tai yra nėra nurodytas sutarties objektas (Sutarties 1 p., 2.2. p.). Vadinasi 2011-01-21 eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės nepatenka į šalių 2011-01-14 sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutarties reguliavimo sritį ir atsakovui atsakomybė pagal tarp ginčo šalių sudarytą Sutartį neatsiranda.

17Be to, pagal Sutarties 2.1. punktą, pradėdamas dirbti darbuotojas (atsakovas) įsipareigojo materialines vertybes priimti iš įmonės, o nutraukęs sutartį - perduoti jas pagal aktą, kaip ir darbdavys (ieškovas) įsipareigojo sudaryti sąlygas darbuotojui (atsakovui), nutraukiant darbo sutartį, pagal aktą grąžinti materialines vertybes (Sutarties 3.3.p.). Šių šalių sudarytos Sutarties reikalavimų ieškovas taip pat nesilaikė, ir tai patvirtino ieškovo atstovas teismo posėdžių metu, nurodęs, kad materialinių vertybių priėmimo – perdavimo aktas su atsakovu nebuvo sudarytas, nes materialinės vertybės buvo perduotos atsakovui faktiškai.

18Nustačius, kad atsakovui atsakomybė pagal tarp ginčo šalių sudarytą Sutartį neatsiranda, jis už galimai padarytą žalą 2011-01-21 eismo įvykio metu turėtų atsakyti bendraisiais pagrindais.

19DK 255 str. įtvirtina, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą jei: 1) žala padaryta tyčia; 2) žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka; 3) žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis; 4) žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese; 5) žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją visiška materialinė atsakomybė nustatyta specialiuose įstatymuose; 6) žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo; 7) tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje. Iš byloje surinktų įrodymų ir teismo posėdžių metu šalių duotų paaiškinimų nenustatyta, kad žala padaryta atsakovo nusikalstama veika, prarandant jam patikėtą turtą, atsakovas eismo įvykio metu buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų ir pan. Tuo pačiu pažymėtina, kad atsakovas savo kaltės dėl 2011-01-21 eismo įvykio neneigė, tą patvirtina byloje esantis jo paaiškinimas (b.l. 13), baudos kvito Serija CM numeris 1878985, pasirašyto atsakovo, ir kvito vertimo kopijos (b.l. 15-16), taip pat teismo posėdžiu metu duoti atsakovo paaiškinimai, jo dukters, apklaustos liudytoja, D. Š. parodymai. Tačiau kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 str. 2 d.); vadovaujantis DK 255 str. 1 d. darbuotojas privalo atlyginti visą žalą darbdaviui, jei žala padaryta tyčia. Įvertinus byloje surinktus įrodymus daroma išvada, kad eismo įvykis įvyko ne dėl atsakovo tyčios, o dėl neatsargumo – nepasirinkto saugaus greičio, neatsižvelgus į eismo sąlygas, vietovės reljefą.

20Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad 2006-12-06 tarp ieškovo ( - ) ir AB „SEB lizingas“ sudarytos finansinio lizingo sutartys Nr. 2006-120094 (b.l. 109-113) ir Nr. 2006-120093 (b.l. 114-119), kurių 6.1. punkte nurodyta, kad klientas (( - )) įgyja teisę naudotis turtu (transporto priemonėmis) nuo turto priėmimo iš pardavėjo momento, bet ne anksčiau negu bus įsigaliojusi 14 skirsnyje nurodytas sąlygas atitinkanti draudimo sutartis ir Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis; 14.1. punktu ieškovas įsipareigojo apdrausti turtą SEB VB lizingo vardu arba SEB VB lizingo naudai sudaryti su draudiku turto draudimo sutartį ir užtikrinti, kad turto draudimas nepertraukiamai galios nuo faktiško turto atsiėmimo iš pardavėjo momento iki visų sutarties sąlygų įvykdymo; 14.2. punktu šalys susitarė, kad turtas privalo būti apdraustas nuo Draudiko Patvirtintose atitinkamoss turto rūšies draudimo taisyklėse numatytų rizikų ne mažesnei sumai nei mokėjimo grafike-sąskaitoje nurodyta finansuojama suma draudimo dienas; jei turtą numatoma eksploatuoti užsienyje, privalo būti sudaryta už Lietuvos Respublikos ribų galiojanti draudimo sutartis.

21Kadangi transporto priemonės buvo eksploatuojamas užsienyje (eismo įvykis įvyko Lenkijoje, kelyje Belostokas – Minsk - Mozoveck), ieškovas privalėjo sudaryti už Lietuvos Respublikos ribų galiojančią turto, t.y. transporto priemonių, draudimo sutartį, tačiau ieškovas transporto priemonių draudimo sutarties nesudarė, ką patvirtina 2012-06-27 AB „SEB lizingas“ raštas Nr. 03-02-01 – 3837 dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodyta, kad AB „SEB lizingui“ priklausančios transporto priemonės DAF XF105 (valst. Nr. ( - ) ir puspriekabė Schmitz SKO24/L (( - )) (buvęs v/n ( - ) – b.l. 54, 61) (b.l. 120), kurių naudotojas pagal lizingo sutartis yra ( - ), nėra apdraustos KASKO draudimu. Taigi, ieškovas pažeidė finansinių lizingo sutarčių Nr. 2006-120094 ir Nr. 2006-120093 nuostatas ir vadovaujantis šių sutarčių 14.13 p. laikoma, kad šios transporto priemonės nėra apdraustos.

22Nors ieškovo atstovas nurodė, kad transporto priemonių draudimo sutartys nebuvo sudarytos, nes sąlygos, kokiomis buvo vykdoma lizingo sutartis, tenkino tiek lizingo davėją, tiek lizingo gavėją, tačiau išanalizavus minėtas finansinio lizingo sutartis daroma išvada, jog jose imperatyviai nurodytas įpareigojimas klientui (šiuo atveju - ieškovui) apdrausti transporto priemones.

23Ieškovas, kaip įmonė, vykdanti tarptautinius krovinių pervežimus, turėjo būti suinteresuotas savo materialinių vertybių saugumu, jas apdrausdamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, ir įvykus draudiminiam įvykiui (o byloje nėra duomenų, kad įvykęs eismo įvykis galėtų būti pripažintas nedraudiminiu įvykiu) jam draudimo bendrovės būtų kompensuota jo turtui padaryta materialinė žala. Ieškovas pažeidė finansinių lizingo sutarčių Nr. 2006-120094 ir Nr. 2006-120093 imperatyvius įpareigojimus ir nesudarydamas transporto priemonių turto draudimo sutarčių prisiėmė sau minėtų transporto priemonių sugadinimo ar praradimo riziką ir dėl to galimai atsirandančios žalos atlyginimą. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas konstatuoja, kad už dėl 2011-01-21 eismo įvykio atsiradusią žalą atsakomybę turi prisiimti pats ieškovas.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 30480, 22 Lt žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovui tik tą žalos dalį, kurią atsakovas pripažino, t.y. 265,77 Lt - 300 zlotų baudą, kurią atsakovas sumokėjo už 2011-01-21 įvykusį eismo įvykį iš ( - ) lėšų D. S. vardu, kadangi atsakovui ieškovas kelionės metu perdavė D. S. mokėjimo kortelę (b. l. 106).

25Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

26Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

27Ieškovas patyrė 1018,00 Lt bylinėjimosi išlaidų – ieškovo sumokėto žyminio mokesčio valstybei (b.l. 4, 42), atsakovas – 2000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 81). Ieškovui sumažinus savo reikalavimus 3469,42 Lt sumai, t.y. nuo 33949,64 Lt iki 30480,22 Lt, ne dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas juos šioje dalyje patenkino, bet dėl paties ieškovo neteisingai atliktų ieškinio dydžio paskaičiavimų, ieškovui iš atsakovo priteistinų bylinėjimosi dydis proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai nustatytinas ne nuo 1018,00 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, bet nuo 914,00 Lt (30480,22 Lt x 3 %); ieškovo patenkintų reikalavimų dalis – 0,88 %, todėl jam iš atsakovo priteistina 8,05 Lt bylinėjimosi išlaidų; ieškovo atmestų reikalavimų dalis – 99,12 %, todėl atsakovui iš ieškovo priteistina – 1982,40 Lt bylinėjimosi išlaidų; padarius atsakovui iš ieškovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų bei iš atsakovo ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, atsakovui iš ieškovo priteistina 1974,35 Lt bylinėjimosi išlaidų.

28Atmetus 99,12 %, ieškovo reikalavimų, iš ieškovo priteistina 21,42 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 98, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

305, 79, 88, 92, 93, 96, 176-178 str. str., 187 str., 268 str. 5 d., 270, 271,

Nutarė

31ieškinį patenkinti iš dalies.

32Priteisti V. Š. 265 Lt 77 ct žalos atlyginimo ( - ).

33Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

34Priteisti iš ( - ) 1974 Lt 35 ct bylinėjimosi išlaidų V. Š..

35Priteisti iš ( - ) 21 Lt 42 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

36Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas, du kartus patikslinęs savo reikalavimus, pagal 2012-10-03... 3. Nurodė, kad atsakovas pagal 2011-01-14 neterminuotą darbo sutartį Nr. 112... 4. Ieškovo atstovas palaikė 2012-10-03 patikslintą ieškinį, prašė jį... 5. Atsakovas su patikslintais ieškovo reikalavimais sutiko iš dalies. Pripažino... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30480,22 Lt žalos atlyginimo dėl... 8. Atsakovas komandiruotės metu 2011-01-21, vairuodamas ieškovo vilkiką DAF... 9. Šalis 2011-01-21 įvykusio eismo įvykio metu siejo darbo teisiniai santykiai,... 10. Priimant atsakovą į darbą su juo 2011-01-14 buvo sudaryta visiškos... 11. Šalys neginčijo Sutarties sudarymo fakto; tai, kad Sutartis buvo sudaryta,... 12. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su... 13. Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį galioja sutarties... 14. Tokios sutarties nesudarymo arba neteisėto sudarymo padariniai tenka... 15. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis įforminama raštu, joje turi... 16. Nors DK 256 str. 1 d. imperatyviai nurodo, kad tokioje sutartyje turi būti... 17. Be to, pagal Sutarties 2.1. punktą, pradėdamas dirbti darbuotojas (atsakovas)... 18. Nustačius, kad atsakovui atsakomybė pagal tarp ginčo šalių sudarytą... 19. DK 255 str. įtvirtina, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą jei: 1)... 20. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad 2006-12-06 tarp ieškovo ( - ) ir... 21. Kadangi transporto priemonės buvo eksploatuojamas užsienyje (eismo įvykis... 22. Nors ieškovo atstovas nurodė, kad transporto priemonių draudimo sutartys... 23. Ieškovas, kaip įmonė, vykdanti tarptautinius krovinių pervežimus, turėjo... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš... 25. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai... 26. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi... 27. Ieškovas patyrė 1018,00 Lt bylinėjimosi išlaidų – ieškovo sumokėto... 28. Atmetus 99,12 %, ieškovo reikalavimų, iš ieškovo priteistina 21,42 Lt... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 98, 176-178,... 30. 5, 79, 88, 92, 93, 96, 176-178 str. str., 187 str., 268 str. 5 d., 270, 271,... 31. ieškinį patenkinti iš dalies.... 32. Priteisti V. Š. 265 Lt 77 ct žalos atlyginimo ( - ).... 33. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš ( - ) 1974 Lt 35 ct bylinėjimosi išlaidų V. Š..... 35. Priteisti iš ( - ) 21 Lt 42 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...