Byla 2S-1172-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Maciejevskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo individualios įmonės „Meteorit turas“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. nutarties, kuria panaikinta laikinoji apsaugos priemonė, civilinėje byloje pagal ieškovo individualios įmonės „Meteorit turas“ ieškinį atsakovui UAB „Monrema“ dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, tretieji asmenys UAB „Transteleservis“, Utenos apskrities viršininko administracija.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 45350005, esančio Karlų k., Visagino savivaldybėje, teritorijoje 2377 kv.m plotas, pažymėtas 2008-05-28 žemės sklypo naudojimo schemoje indeksu „S“, naudojamas bendram pravažiavimui. Prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti UAB „Monrema“ kliudyti transporto privažiavimui prie individualios įmonės „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių, unikalus Nr. 4599-5000-4042.

7Visagino m. apylinkės teismas 2008-06-20 nutartimi ieškovo IĮ „Meteorit turas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino; uždraudė atsakovui UAB „Monrema“ kliudyti transporto privažiavimui prie individualios įmonės „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ).

8Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė nustatyti servitutą vartams t4, kurių unikalus Nr. ( - ); nustatyti servitutą kiemo aikštelės b3, unikalus Nr. ( - ), 371 kv.m plotui, kuris 2009-03-19 žemės sklypo naudojimo schemoje pažymėtas indeksu S3; nustatyti, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 45350005, esančio Karlų k., Visagino savivaldybėje, teritorijoje 2006 kv.m plotas, pažymėtas 2009-03-19 žemės sklypo naudojimo schemoje indeksu „S1“, naudojamas bendram pravažiavimui IĮ „Meteorit turas“ ir UAB „Monrema“ transportui.

9Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas prašė priimti patikslintą priešieškinį ir panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovui pakeitus ieškinio dalyką ir pagrindą pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš anksto patenkina ieškovo reikalavimą – leidžia jam neatlygintinai naudotis atsakovo turtu. Net ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas niekaip negali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu.

10Ieškovo atstovas prašė palikti galioti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų panaikinimas suvaržys ieškovo teises.

11Visagino m. apylinkės teismas 2009-06-23 nutartimi prašymą tenkino; Visagino m. apylinkės teismo 2008-06-20 nutartimi byloje pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti UAB „Monrema“ kliudyti transporto pravažiavimui prie individualios įmonės „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), panaikino. Teismas nustatė, jog pirminiame ieškinyje, kuriuo buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nurodė, jog nesutaria su atsakovu dėl pravažiavimo per bendrai naudojamą žemės sklypą tvarkos ir prašė nustatyti, kad žemės sklypas, kuriuo naudojasi ieškovas ir atsakovas, būtų naudojamas bendram pravažiavimui. Teismas konstatavo, jog pirminis ir patikslintas ieškininis pareiškimas iš esmės skiriasi. Ieškovui patikslintu ieškiniu atsisakius pirminių ieškininių reikalavimų, kurių užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir pateikus teismui tikslesnius duomenis apie ginčo objektų savininkus, jų naudojimosi tvarką, teismas sprendė, jog naujų ieškininių reikalavimų kontekste nebeliko pagrindo taikyti 2008-06-20 nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę.

12Atskiruoju skundu ieškovas prašo Visagino m. apylinkės teismo 2009-06-23 nutartį panaikinti. Nurodo, jog 2008-05-23 ir 2008-06-19 atsakovo darbuotojai ties išvažiavimo iš bendrai naudojamo sklypo teritorijos vartais išstatydavo gelžbetoninius blokus, kuriais blokuodavo vienintelį kelią iki ieškovo remonto dirbtuvių. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones didelė tikimybė, jog atsakovo veiksmai pasikartos, yra realus pavojus ieškovo teisėms naudotis ir valdyti nuosavybėje esančiomis mechaninėmis remonto dirbtuvėmis ir visai ieškovo veiklai, nes kitų dirbtuvių neturi. Jeigu pravažiavimas bus užblokuotas bent vieną dieną, apeliantas patirs didelius nuostolius; nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių bankrutuos. Nurodo, jog teismo motyvai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti paskirtą laikinąją apsaugos priemonę; apeliantas pirminių reikalavimų neatsisakė, tik pakeitė sumažinant plotą. Pažymi, jog pagal formulavimą laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo uždrausta daryti veiksmus, kurių atsakovas ir taip negali daryti, t. y. kliudyti savininkui pravažiuoti iki pastato.

13Nustatytu terminu atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

16Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Nors teismas, taikydamas CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, tačiau privalo įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo griežtai laikytis įstatymo reikalavimų ir taikyti tik tokias priemones, kurios padėtų užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės – nebus įvykdytas ar bus netinkamai įvykdytas galimas teismo sprendimas reikalavimo patenkinimo atveju. Kolegijos vertinimu, apeliantas neįrodė būsimo, galimai palankaus ieškovui, teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Kaip matyti iš ieškininių reikalavimų, ieškovas siekia pripažinti, kad sklypas yra bendro naudojimo, nustatyti servitutą. Tačiau laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę grindžia tuo, jog dėl galimų atsakovo veiksmų patirtų nuotolius, bankrutuotų. Kolegijos vertinimu, šie argumentai neparemti jokiais įrodymais, be to nesusiję su būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybe. Kadangi, kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės skirtos teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, o ne jas prašančio taikyti asmens, šiuo atveju apelianto, įmonės veiklos tęstinumui ir stabilumui užtikrinti.

17Apelianto argumentai, jog teismo motyvai nepagrįsti, jog apeliantas pirminių reikalavimų neatsisakė, tik pakeitė sumažinant plotą, nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Net ir konstatavus, jog apeliantas pirminio ieškinio reikalavimo neatsisakė, tik pakeitė, atsižvelgtina į tai, kad reikalavimai papildyti. Todėl kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog naujų ieškininių reikalavimų kontekste (nustatyti servitutą) nebeliko teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2009-06-23 Visagino m. apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

19Iš apelianto (ieškovo) IĮ „Meteorit turas“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 11,20 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

21Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovo IĮ „Meteorit turas“ 11,20 Lt (vienuolika litų, 20 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R. Janovičienės, A. Maciejevskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad žemės sklypo, kurio... 7. Visagino m. apylinkės teismas 2008-06-20 nutartimi ieškovo IĮ „Meteorit... 8. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė nustatyti servitutą... 9. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas prašė priimti patikslintą... 10. Ieškovo atstovas prašė palikti galioti teismo pritaikytas laikinąsias... 11. Visagino m. apylinkės teismas 2009-06-23 nutartimi prašymą tenkino; Visagino... 12. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Visagino m. apylinkės teismo 2009-06-23... 13. Nustatytu terminu atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. Apelianto argumentai, jog teismo motyvai nepagrįsti, jog apeliantas pirminių... 18. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 19. Iš apelianto (ieškovo) IĮ „Meteorit turas“ valstybės naudai... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 21. Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš ieškovo IĮ „Meteorit turas“ 11,20 Lt (vienuolika litų, 20...