Byla 2-168-377/2012
Dėl asmeninio testamento patvirtinimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl asmeninio testamento patvirtinimo, ir

Nustatė

3Pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti 2007 m. liepos 5 d. E. Ž., a.k. ( - ) parašytą asmeninį testamentą ir teismui nurodė, kad 1995 m. ji kartu su savo sutuoktiniu J. J. ir nepilnamečiais vaikais Audriumi, Dovydu ir Justinu atsikraustė gyventi į ( - ) Žygaičių sen. Tauragės r. į penkių butų gyvenamąjį namą. Jos kaimynystėje, t.y. tame pačiame name, gretimame bute, adr. ( - ) Tauragės r. gyveno E. Ž.. Jos atsikraustymo momentu E. Ž. buvo 69 metų amžiaus. E. Ž. tuo metu buvo visiškai vieniša, neturėjo jokių giminaičių, mažai su kuo bendravo, jos sutuoktinis buvo miręs 1986 m., vaikų, brolių, seserų ir tėvų ji neturėjo. Ji ir E. Ž. susidraugavo, laikui bėgant ir jos sveikatai silpnėjant, ji pradėjo E. Ž. prižiūrėti ir ja rūpintis, kadangi tai buvo visiškai vienišas žmogus. Iš tiesų ji tapo pačiu artimiausiu E. Ž. žmogumi. Nuo 2003 m. E. Ž. jau buvo labai sunku judėti, ji turėjo antsvorį, svėrė apie 100 kg, todėl nei apsipirkti, nei namų susitvarkyti, nei skalbti pati jau negalėjo. Visus šiuos ūkiškus darbus E. Ž. darė pareiškėja. 2008 m. birželio mėn. 26 d. tarp E. Ž. ir jos buvo sudaryta Buto perleidimo sutartis su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Pagal šią sutartį jai buvo perleistas E. Ž. priklausęs butas, unikalus Nr. ( - ) ( - ) ( - ) Tauragės r. Pagal minėtos sutarties 5 p. ji privalėjo Rentos gavėjai E. Ž. teikti materialinį aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, maisto, priežiūros, reikiamos pagalbos pavidalu,o jeigu Rentos gavėjos sveikatos būklė reikalauja – ir jį prižiūrėti. Visas sutarties sąlygas ji vykdė. 2008 m. liepos 30 d. E. Ž. mirė. E. Ž. ji palaidojo, iki šiol prižiūri jos kapą. Jokie giminės E. Ž. atminimu nesirūpina iki šiol.

42007-07-05 E. Ž., dalyvaujant E. B., parašė asmeninį testamentą savo ranka, kuriuo padarė patvarkymą, kad „žemę, butą, viską“ po savo mirties paliko pareiškėjai. Asmeninio testamento sudarymo metu E. Ž. buvo šviesaus proto, visus savo atliekamus veiksmus visuomet suprato. Aš apie testamento sudarymą nieko nežinojo iki 2011 m. gruodžio mėnesio. Būtina atkreipti dėmesį, kad 2008-06-26 sudarant susitarimą dėl Rentos buvo aptartas tik E. Ž. priklausiusio buto klausimas, o apie jai priklausančių žemės sklypų likimą nebuvo kalbama. E. Ž. jai apie žemes taip pat neužsiminė matomai manydama, kad žemių klausimas jau yra sutvarkytas ir jai paliktas testamentu.

5Po E. Ž. mirties, bute kuriame ji visuomet gyveno, ji absoliučiai nieko nedarė, šiuo butu nesinaudoja daugiau nei trejus metus. Butas buvo labai prastos būklės, jam buvo reikalingas didelis remontas, o ji šiems darbams atlikti neturėjo lėšų. Todėl po E. Ž. mirties ji sutvarkė tik smulkius asmeninius jos daiktus, o visa kita paliko kaip buvo. 2011 m. gruodžio mėnesį ji pradėjo minėto buto remonto darbus, pradėjo išnešinėti baldus. Pajudinus E. Ž. lovą, kurioje ji miegojo visą savo gyvenimą, iš jos iškrito keli popieriaus lapai. Tai buvo keli seni mokėjimo kvitai ir ranka parašytas testamentas, kuriame E. Ž. ranka buvo surašytas jos asmeninė valia. Susipažinus su testamento turiniu, paaiškėjo, kad testamento sudarymo momentu kartu su E. Ž. buvo ir testamento surašymą paliudijo E. B.. Ji nedelsiant kreipėsi į E. B., kuri patvirtino, kad toks testamentas tikrai buvo surašytas ir ant jo tikrai yra jos, t.y. E. B. parašas. E. B. nurodė, kad rašant testamentą buvusi kalba apie notarinį testamento patvirtinimo variantą, tačiau šis veiksmas buvo atidėtas vėlesniam laikui, kai E. Ž. geriau jausis fiziškai, neskaudės kojų ir ji galės pati nuvykti iki notaro.

6E. Ž. ranka parašytas testamentas atitinka Lietuvos Respublikos CK 5.30 str. nurodytus reikalavimus, todėl turėtų būti patvirtintas. Tenka pažymėti, kad E. Ž. buvo nedaug raštinga ir jai rašyti buvo labai sunku.

7Teismui pateikė Tauragės rajono 3-ojo notaro biuro pažymą, kurioje nurodoma kad palikimo po E. Ž. mirties niekas nepriėmė, paveldėjimo byla nėra užvesta. Tai įrodo, kad jokie įstatyminiai įpėdiniai į E. Ž. tenkantį turtą niekuomet nepretendavo ir nepretenduoja. Bet to teismui pateikė ir išrašą iš gyventojų registro, kuriame nurodom, kad E. Ž. mirė našle, vaikų neturėjo.

8Suinteresuoti asmenys Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcija prieštaravimų dėl pareiškėjos pareiškimo teismui per nustatytą įstaymo terminą nepateikė.

9Pareiškimas tenkintinas. 2008-07-30 mirus E. Ž., palikimą iš dalies priėmė pareiškėja. Tačiau būtina atsižvelgti į E. Ž. paskutinę valią, kad ji norėjo visą savo turtą palikti pareiškėjai vienai ir dėl tos priežasties savo ranka parašė asmeninį testamentą. E. Ž. ranka parašytas testamentas atitinka Lietuvos Respublikos CK 5.30 str. nurodytus reikalavimus, t. y. surašytas E. Ž. ranka ( b. l. 5 ). Lietuvos CK 5.30 str. 1 d. reglamentuoja asmeninio testamento formą ir surašymo būdą, t. y. nustato privalomus tokio testamento rekvizitus bei jo techninį atlikimą. Asmeninis testamentas turi būti surašytas tik testatoriaus ranka ir jo paties pasirašytas. 2007-07-05 surašant asmeninį testamentą E. Ž., kuriuo ji visą turtą paliko V. J., dalyvavo liudytoja E. B.. E. Ž. sugebėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.

10Iš visumos surinktų įrodymų darytina išvada, kad E. Ž. parašytas asmeninis testamentas turėtų būti teismo patvirtintas ir palikimas turėtų atsirasti pagal testamentą, o ne pagal įstatymą.

11Vadovaudamasis LR CPK 579-582 str., LR CK 5.31 str. 4 d., teismas

Nutarė

12Patvirtinti 2007 m. liepos 5 d. E. Ž., a.k. ( - ), mirusios 2008-07-30 parašytą 2007-07-05 asmeninį testamentą, kuriuo visą savo turtą palieka V. J. a.k ( - )

13Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai