Byla II-1664-525/2007
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas L. Alechnavičius, sekretoriaujant R. Rackevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktai N. K., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovei Vilitai Juzėnei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal N. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo, ir

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyr. valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007 04 18 nutarimu Nr.VR-14.1-139 AM 001762 vadovaujantis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 286 str., 287 str. N. K. pagal ATPK 5112 str. 4 d. paskirta 800 Lt bauda už tai, kad pagal A. G. PĮ ( - ) N. K., atsakingos už mokesčių pateikimą, pateiktus dokumentus, 2007 04 16 nustatyta, jog įmonė nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių 2006 m. apskaitos ataskaitos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos, kai ataskaitą ir deklaraciją Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui reikėjo pateikti iki 2007 m. kovo 1 d., tuo N. K. savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 26 p.

3N. K. skunde prašo nutarimą pakeisti sumažinant nutarimu paskirtą baudą arba visai neskiriant baudos (b.l. 2). Paaiškino, kad į vidaus rinką išleistų pakuočių 2006 m. apskaitos ataskaitos laiku nepateikė dėl vaiko ligos, nors pakuočių mokestis buvo sumokėtas laiku. Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi. Viena augina 18 ir 1,5 metų vaikus, prieš mėnesį nutraukė vaiko priežiūros atostogas. Buvęs sutuoktinis vengia vaikus materialiai išlaikyti. N. K. materialinė padėtis sunki, turi finansinių įsipareigojimų bankui, taip pat įsiskolinusi už komunalines paslaugas bei elektros energiją. 1,5 metų sūnus sunkiai serga, jam reikalinga atlikti operaciją.

4Institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog su skunde išdėstytais argumentais, kad bauda būtų sumažinta, sutinka, tačiau nesutinka, kad bauda būtų panaikinta (b.l. 35-36).

5Skundas tenkintinas.

6N. K. pripažįsta padarytą administracinį teisės pažeidimą. Be prisipažinimo jos kaltę pilnai įrodo byloje surinkti dokumentai: administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 22-23), į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaita (b.l. 25), A. G. PĮ įgaliojimas (b.l. 26), mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracija (b.l. 27). Šie įrodymai patvirtina, kad N. K., eidama A. G. PĮ buhalterės pareigas ir būdama atsakinga už mokesčių pateikimą, iki 2007 m. kovo 1 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė įmonės į vidaus rinką išleistų pakuočių 2006 m. apskaitos ataskaitos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos. Tuo N. K. savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 26 p. reikalavimus ir baustina pagal ATPK 5112 str. 4 d.

7Byloje nustatyta N. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – dėl pažeidimo ji prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi (b.l. 2, 22-23) (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

8Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyr. valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007 04 18 nutarimas Nr.VR-14.1-139 AM 001762 yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas.

9Tačiau atsižvelgiant į nustatytą N. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į sunkią šeimos materialinę padėtį (b.l. 3-16, 18-19), į tai, kad N. K. viena augina du vaikus, vienas iš kurių yra mažametis (b.l. 19, 30, 32-33) bei į jos šeimos interesus ir byloje nesant nustatytų jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, konstatuotina, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, skirti jai mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali, t.y. vietoj skundžiamu nutarimu paskirtos 800 Lt baudos jai paskirti 100 Lt baudą.

10Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str.,

Nutarė

11Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyr. valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007 04 18 nutarimą Nr.VR-14.1-139 AM 001762, kuriuo N. K. paskirta 800 Lt bauda, pakeisti ir N. K. paskirti 100 (šimto) Lt baudą.

12Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai