Byla 2A-123/2011
Dėl skolos išieškojimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Sergejui Butai, atsakovo atstovui advokatui Artūrui Kalyčiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo If P&C Insurance AS apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-54-368/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Langvesta“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei If P&C Insurance AS bei trečiajam asmeniui akcinei bendrovei SEB bankas dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti 214 659,00 Lt draudimo išmoką bei 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. vasario 20 d. su atsakovu sudarė draudimo sutartį, kuria apdraudė gręžimo įrenginį Nemek 300 H likutine verte 238 510,00 Lt. Šioje sutartyje nurodė, kad naudos gavėjas yra tretysis asmuo AB SEB bankas. Tačiau 2008 m. balandžio 24 d. tretysis asmuo atsisakė savo kaip naudos gavėjo teisės į draudimo išmoką ieškovo naudai.

4Nurodo, kad 2007 metais iš gegužės 1 d. į gegužės 2 d. kilo apdrausto įrenginio gaisras, kurio metu įrenginys buvo nepataisomai sunaikintas. Atskaičiuos 10 procentų franšizę atsakovas turi sumokėti 214 659,00 Lt draudimo išmoką bei 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė reikalingų dokumentų draudimo išmokos mokėjimui, t. y. ieškovas neįrodė, kad jis yra sudegusio įrenginio savininkas, nebendradarbiavo su atsakovu nustatant nuostolių dydį, kreditavimo sutartis su banku buvo pasirašyta dėl kito įrenginio – Nemek 450 įsigijimo finansavimo, tiriant sudegusį įrenginį jo techninės charakteristikos nesutapo su jo įsigijimą patvirtinančiais dokumentais, taip pat ieškovas nepateikė CMR važtaraščio, muitinėje deklaruotą siuntinio vertę pagrindžiančių dokumentų, pirkimo – pardavimo sutarties, sąskaitos – faktūros bei dokumentų, patvirtinančių sąskaitos apmokėjimą. Tarptautinio mokėjimo dokumentai rodo ne Nemek 300 H įsigijimą, o apmokėjimą už kitą įrenginį – Nemek 450. Ieškovas neturi reikalavimo teisės, nes naudos gavėjas yra tretysis asmuo.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus (draudimo sutartį, trečiojo asmens atsisakymą savo, kaip naudos gavėjo teisės į draudimo išmoką ieškovo naudai, gaisro ekspertizės aktą, UAB „Transporto studijos“ 2007 m. gegužės 14 d. specialisto išvadą, turto sugadinimo bei sunaikinimo aktą, draudėjo pranešimą draudikui apie draudiminį įvykį) sprendė, kad ieškovui priklausantis gręžimo įrenginys Nemek 300 H buvo apdraustas, gaisro metu nepataisomai sunaikintas, todėl ieškovas turėjo pagrindą kreiptis į atsakovą dėl draudimo išmokos gavimo (CK 6.987str.).

7Tai, kad ieškovas yra sudegusio gręžimo įrenginio savininkas, patvirtina 2009 m. balandžio 20 d. FNTT specialisto išvada dėl UAB „Langvesta“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo, kurioje nurodyta, kad gręžimo įrenginys Nemek 300 H bendrovės finansinėje apskaitoje buvo užpajamuotas. Šio įrenginio įsigijimo ieškovo nuosavybėn aplinkybes patvirtina 2009 m. liepos 29 d. Telšių rajono prokuroro apylinkės nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą bei Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 30 d. nutartis dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo (baudžiamoji byla Nr. 06-1-07021-08). Atsakovo reikalavimai pateikti eilę dokumentų, kurie neturi nieko bendro su draudiminio įvykio konstatavimu, aiškinimai, kad gal būt sudegė ne tas įrenginys, kuris buvo draustas, o ieškovas nebuvo jo savininkas, tvirtinimas, kad pinigai Švedijos įmonei buvo mokami ne už tą įrenginį, kuris buvo draustas, kad ieškovas neturi draudimo intereso - vertintini kaip ieškovo siekis išvengti draudimo išmokos mokėjimo. Byloje nėra aplinkybių, leidžiančių taikyti CK 6.993, 6.998 bei 6.1014 straipsnių nuostatas. Atsakovo prašymą praėjus beveik 3 metams po gaisro teisme skirti visiškai sudegusio gręžimo įrenginio vertinimo ekspertizę teismas vertino kaip bylos vilkinimą.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo bylą apeliacine tvarka nagrinėti rašytinio proceso tvarka, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais (CPK 329 str. 2 d. 2 p. ir 4 p.) ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismui nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas sprendime apsiribojo labai lakonišku įrodymų bei bylos aplinkybių vertinimu, iš esmės nepateikdamas teismo sprendimo motyvų. Sprendime tik išvardijamos byloje nustatytos aplinkybės ir dalis surinktų įrodymų, neatskleidžiant nei jų turinio, nei įrodomosios reikšmės, o svarbūs apelianto byloje pateikti ar jo prašymu išreikalauti rašytiniai įrodymai sprendime neaptarti (ignoruoti). Teismo sprendimas yra motyvuotas tik tuo atveju, jeigu teismas nurodo savo išvadų ir faktinius, ir teisinius argumentus. Teismo sprendimo motyvų nebuvimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

102. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su tariamai 2007 m. gegužės 2 d. gaisro metu sudegusio įrenginio Nemek 300 H dvigubu draudimu (CK 6.1001 str. 4 d.), susijusių su tariamai sudegusio įrenginio draudimo padidinta suma (CK 6.1001 str. 1 d.), susijusių su tariamai sudegusio įrenginio įsigijimo aplinkybėmis (įrenginys perduotas laikinam naudojimuisi tariamai su trūkumais), susijusių su tariamai sudegusio įrenginio likutine verte ir likimu po gaisro, teismas ignoravo draudimo sutarties sąlygas ir gaisro priežastis.

113. Teismas tenkino ieškinį asmens, kuris neturi reikalavimo teisės. Pakeisti naudos gavėją, kai pastarasis pareiškė reikalavimą draudikui išmokėti draudimo išmoką, draudžiama (CK 6.1006 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2006). Byloje nustatyta aplinkybė, kad reikalavimą išmokėti draudimo išmoką yra pareiškęs pats naudos gavėjas (AB SEB bankas), taigi, naudos gavėjo pakeiti nebegalima. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl nukrypsta nuo praktikos, suformuotos minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje.

124. Apygardos teismas ignoravo aplinkybes, susijusias su gręžimo įrenginio Nemec 300 H dvigubu draudimu (CK 6.1001 str. 4 d.) bei neįtraukė į bylą trečiojo asmens (kito draudiko), kas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Byloje nustatytas įrenginio Nemek 300 H dvigubo draudimo faktas ir ginčo dėl to nekilo (ieškovo atstovas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad įrenginys Nemek 300 H buvo draustas ne tik pas apeliantą bet ir „Baltijos draudime“). 2010 m. sausio 27 d. protokoline nutartimi teismas įpareigojo ieškovą pateikti draudimo sutartį su kitu draudiku, tačiau, jos nepateikus, šią aplinkybę ignoravo. Esant dvigubo draudimo atvejui, apygardos teismas, ignoruodamas šią aplinkybę, iš esmės pasisakė dėl kito draudiko, apdraudusio įrenginį Nemek 300 H teisių ir pareigų, atleisdamas jį nuo pareigos mokėti draudimo išmoką ir šią pareigą be teisėto pagrindo perkeldamas apeliantui (pažeista CK 6.1001 str. 4 d.).

135. Apygardos teismas nevertino draudimo rūšies taisyklių (toliau - Taisyklės), kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis, sąlygų. Taisyklių papildomos sąlygos Nr. 310 B „Išplėstinis mobilių įrengimų draudimas“ 4 punkto m) papunktyje nurodyta, kad nedraudiminiu įvykiu laikomas turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio turtui. Pagal priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2007 m. gegužės 8 d. raštą, gaisro priežastis – labiausiai tikėtina nuo trumpo jungimosi įrenginio variklio instaliacijoje. Šią aplinkybę teismas ignoravo. Be to, ieškovas nebendradarbiavo su draudiku teikiant žalos sureguliavimui reikalingą informaciją.

146. Teismas ignoravo apelianto motyvus dėl proporcinio draudimo. Šioje byloje susidariusi situacija, kai dvigubas draudimas (CK 6.2001 str. 4 d.) yra kartu su draudimu, viršijančiu draudimo vertę (CK 6.1001 str. 1 d.).

157. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo prašymas praėjus beveik 3 metams po gaisro teisme skirti visiškai sudegusio gręžimo įrenginio vertinimo ekspertizę vertintinas kaip bylos vilkinimas. Teismas jau atsiliepime į ieškinį buvo informuotas, kad atsakovas prašys skirti ekspertizę. Bylos nagrinėjimas užtruko dėl paties bylą nagrinėjančio teismo veiksmų.

168. Draudikas neprivalo, sudarydamas draudimo sutartį, apžiūrėti draudžiamą objektą. Draudimo sutarties bruožas – sutarties šalių santykiams taikomas šalių tarpusavio didžiausio pasitikėjimo principas. Tačiau draudėjas nuo pat pradžių veikė nesąžiningai, neinformuodamas atsakovo apie jau sudarytas draudimo sutartis su kitu draudiku dėl to paties draudimo objekto (tokią pareigą nustato Taisyklių 17 p.).

179. CK 6.998 straipsnyje draudžiama ginčyti draudimo sutartyje nurodytą sumą po sutarties sudarymo, išskyrus atvejus, kai draudikas, nepasinaudojęs teise įvertinti draudimo riziką, buvo apgautas dėl to, kad buvo nurodyta žinomai melaginga draudimo vertė arba padaryta aritmetinė arba rašybos klaida.

1810. Teismas ignoravo aplinkybę, kad paprašytas pateikti tariamai sudegusio įrengimo įsigijimo dokumentus, ieškovas pateikė 2006 m. sausio 4 d. sąskaitą ir 2006 m. vasario 22 d. gręžimo įrangos pristatymo sutarties kopijas, tačiau šiuose dokumentuose buvo nurodytas visai kitas gręžimo įrenginys NEMEK 450, kurio specifikacija ir techninė būklė visiškai neatitiko tariamo gaisro vietoje apdegusio renginio techninės specifikacijos ir techninės būklės. Tai užfiksuota UAB „Transporto studijos“ 2007 m. gegužės 14 d. specialisto išvadoje.

1911. Pateikdamas tariamai sudegusio įrenginio įsigijimo aplinkybes įrodančius dokumentus, ieškovas pateikė vienas kitam prieštaraujančius duomenis, tačiau šių aplinkybių ir apelianto nurodytų aplinkybių, sudarančių prielaidas išvadoms, kad ieškovas klastoja dokumentus ir klaidina draudiką, teismas neanalizavo.

2012. Draudimo įstatymo 82 straipsnis imperatyviai draudžia išmokėti draudimo išmoką, neįsitikinus draudimo įvykio buvimu. Todėl atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti prašomus dokumentus arba nurodyti priežastis, kodėl jų pateikti negali, tačiau ieškovas nei dokumentų, nei informacijos nepateikė.

2113. Ieškovas galimai 2006 m. kovo 30 d, 2006 m. vasario 28 d. ir 2006 m. gegužės 23 d. tarptautiniais mokėjimo nurodymais sumokėjo už dvejus gręžimo įrenginius Nemek 300 H ir Nemek 450 (draudimo suma sutampa su atliktų trijų mokėjimų suma, o mokėjimų už Nemek 450 nepateikta), tačiau visų atliktų mokėjimų sumas „prikabino“ tik Nemek 300 H, neįtraukdamas į apskaitą Nemek 450, ir taip sąmoningai padidino buhalterinę Nemek 300 H vertę, kurią ir nurodė draudikui įrašyti į draudimo polisą. Šios aplinkybės buvo pagrindas prašyti paskirti ekspertizę įrenginio likutinei vertei sutarties sudarymo bei gaisro dienai nustatyti.

2214. Triplike ir teismo posėdžio metu prašytų išreikalauti dokumentų originalai yra būtini, kadangi apeliantas ketina prašyti teismo skirti teismo ekspertizę ieškovo pateiktų dokumentų autentiškumui ir tikrumui nustatyti, o ieškovo atsisakymas pateikti dokumentų originalus tik sustiprina prielaidas, kad ieškovas bando nuslėpti svarbias aplinkybes (2006 m. gruodžio 6 d. gręžimo įrangos pristatymo sutartį ir 2006 m. vasario 22 d. gręžimo pristatymo sutartį akivaizdžiai pasirašė ne tas pats asmuo, nors jose deklaruojama, kad pasirašė tas pats).

23AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir nurodė, kad laikosi pozicijos, išdėstytos 2010 m. vasario 23 d. atsiliepime į ieškinį - prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra banko atstovams nedalyvaujant.

24Ieškovas BUAB „Langvesta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jį atmesti, o bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo šiuos argumentus:

251. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį asmens, kuris neturi reikalavimo teisės byloje, naudai. 2007 m. liepos 3 d. AB SEB Vilniaus banko Mažeikių filialo raštas, kuriame naudos gavėjas nurodo „Jeigu 2007 m. gegužės 2 d. įrengimo gaisro faktas bus pripažintas draudiminiu įvykiu, manytume, kad draudimo įmoka turėtų būti išmokėta AB SEB Vilniaus banko Mažeikių filialui“, negali būti pripažintas reikalavimu draudikui išmokėti draudimo išmoką CK 6.1006 straipsnio prasme nei dėl formos, nei dėl turinio.

262. Dėl argumentų, susijusių su dvigubu draudimu, pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad kitas draudikas būtų ieškovui išmokėjęs draudimo išmoką. Pareiga įrodyti, jog pagal kitą draudimo sutartį ieškovui išmokėta draudimo išmoka, tenka atsakovui.

273. Nepagrįsti teiginiai apie ieškovo nebendradarbiavimą. Atsakovas ne tiek tyrė įvykio priežastis, kiek, ar įrenginys buvo įtrauktas į įmonės apskaitą, ar už jį sumokėta. Į visus klausimus buvo atsakyta nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

284. Ieškovas negali būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Byloje nagrinėjamas ginčas dėl draudimo išmokos priteisimo. Ieškovas BUAB ,,Langvesta“ pagal 2007 m. vasario 20 d. turto draudimo sutartį apdraudė gręžimo įrenginį NEMEK 300H AB SAB Vilniaus bankas naudai likutine verte 238510 Lt sumai. Apdraustas gręžimo įrenginys 2007 m. naktį iš gegužės 1 d. į gegužės 2 d. dėl kilusio gaisro buvo sunaikintas. Draudimo įmonė, atsakovas ,,IF draudimas“ 2007 m. liepos 4 d. atsisakė išmokėti draudimo išmoką:

  1. dėl ieškovo nebendradarbiavimo su draudiku, nepateikiant prašomų dokumentų, reikalingų žalai sureguliuoti;
  2. dėl to, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės;
  3. dėl to, kad gaisro metu buvo sugadintas gręžimo įrenginys, kuris nebuvo apdraustas pagal draudimo sutartį.

31Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį patenkino.

32Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu nurodo, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes sprendime apsiribojo nevisapusišku surinktų įrodymų bei bylos aplinkybių įvertinimu ir iš esmės nepateikė sprendimo motyvų, dėl ko liko neatskleista bylos esmė, o priimtas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

33Teismų praktikoje ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus teisių teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90, van de Hurk v. Neatherlands), svarbu kad iš sprendimo motyvų būtų aiškiai matyti, jog bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hizvisaari v. Finland, no 4968/99, par 30, 27 september 2001) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008). Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas išdėstytus reikalavimus atitinka. Teismas pateiktus įrodymus įvertino, nurodė kokiomis teisės normomis vadovaudamasis patenkino ieškinį, todėl šie apeliacinio skundo argumentai atmetami.

34Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad gaisro metu sudegęs įrenginys Nemek300H buvo apdraustas pagal kelias draudimo sutartis su keliomis draudimo įmonėmis ir dėl to pagal CK 6.1002 straipsnio 1 dalį draudimo vertę viršijanti draudimo išmoka negali būti išmokama. Tokį teiginį apeliantas remia baudžiamojoje byloje esančiais A. P. parodymais. Byloje nėra duomenų apie kitą draudimo sutartį. Ieškovo atstovas paaiškino, kad SEB Vilniaus bankui nesutikus, kad įrenginys būtų apdraustas ,,Baltija“ draudimo įmonėje, jis buvo apdraustas atsakovo įmonėje, o draudimo sutartis su ,,Baltijos“ draudimo įmone buvo pakeista apdraudžiant kitą turtą. Esant tokioms aplinkybėms apelianto argumentai dėl dvigubo draudimo nepagrįsti.

35Apeliantas teigia, jog įrengimo Nemek 300H draudimo sutartis buvo sudaryta AB SEB Vilniaus bankas naudai, todėl atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmoka turi būti išmokama AB SEB Vilniaus bankui, kaip naudos gavėjui, o ieškovas UAB ,,Langvesta“ neturi reikalavimo teisių ir neturi teisinio suinteresuotumo.

36Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Byloje nėra duomenų ir atsakovas neteigia, jog jam reikalavimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo už sudegusį įrenginį NEMEK 300H yra pareiškęs AB SEB Vilniaus bankas. Tokiu banko reikalavimu atsakovui negalima laikyti minėto banko rašto, jog draudimo išmoka turėtų atitekti jam, imant dėmesin tai, kad įrenginys pirktas už šio banko paskolą, kuri nėra grąžinta, o UAB ,,Langvesta“ yra bankrutuojanti įmonė. Pagal CK 6.181 straipsnio 1 dalį, jeigu sutartį sudaręs asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, tai prievolę įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sutartį sudaręs asmuo, tiek ir trečiasis asmuo, kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė. Naudos gavėjas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu jis įvykdė kokias nors prievoles pagal draudimo sutartį arba pareiškė reikalavimą draudikui išmokėti draudimo atlyginimą (CK 6.100 str. 1 d.). Taigi šis apelianto argumentas yra nepagrįstas.

37Apeliantas teigia, jog ieškovui žalos dėl įrenginio NEMEK 300H sugadinimo atlyginti pagal draudimo sutartį neprivalo, nes šis įrenginys buvo sunaikintas (sudegė) nedraudiminio įvykio pasėkoje.

38Įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta draudimo išmoka pagal CK 6.987 straipsnį apskaičiuojama įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvykdyta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2010 teisėjų kolegija pabrėžė, kad nedraudžiamieji įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl jie draudimo taisyklėse turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai, o kai abejojama, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Draudimo įstatyme nedraudžiama draudimo sutartyje numatyti išimčių, kada draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti. Ši teisė neturi paneigti draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų.

40Tarp šalių sudarytos draudimo sutarties papildomos sąlygos Nr. 310B ,,Išplėstinių mobilių įrengimų draudimas“ 3103 4 punkto papunktyje nustatyta, kad nedraudiminiu įvykiu laikomas turto sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl šio turto vidaus gedimų, kai žala atsiranda ne dėl išorinių jėgų poveikio turtui.

41Atsakovas, remiasi neturinčiu teismo ekspertizės statuso ekspertizės aktu dėl gaisro, kilusio 2007 m. gegužės 2 d. gręžimo įrenginyje NEMEK 300H, adresu Zastančių km. Mažeikių r. Šiame akte teigiama, kad gaisro įrenginyje priežasties negalima nustatyti, tačiau iškeliamos dvi gaisro kilimo versijos: pašalinis atviros ugnies šaltinis ar elektros instaliacijos avarinis darbo režimas, o išvadoje teigiama, jog dėl to, kad apžiūros metu nebuvo sąlygų apžiūrėti visų elektros instaliacijos laidų, esančių variklio skyriaus apatinėje dalyje, negalima nustatyti gaisro kilimo priežasties. Taigi draudikas reikiamai neištyrė gaisro kilimo priežasčių, ką padaryti jis privalėjo. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudimo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Teisėjų kolegija mano, kad draudikas reikiamų pastangų įrodyti, kad įrenginys NEMER 300H buvo sugadintas nedraudiminio įvykio pasėkoje, nesiėmė ir to neįrodė, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad įrenginys buvo sugadintas ne dėl sutartyje nustatyto draudiminio įvykio, atmetamas.

42Apeliaciniame skunde teigiama, jog ieškovas vengė bendradarbiauti su draudiku, nepateikė reikalaujamų dokumentų, todėl atsakovas turėjo teisę nemokėti draudimo išmokos.

43Pareigas draudikui ir draudėjui nustato CK 6.993 straipsnis. Šio straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinta, kad esminėmis aplinkybėmis, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką, pripažįstamos aplinkybės, nurodytos standartinėse draudimo sutarties sąlygose (draudimo rūšies taisyklėse), taip pat aplinkybės, apie kurias draudikas raštu prašė suteikti informaciją. Draudėjas, pagal šalių sudarytos draudimo sutarties standartinių sąlygų 33 punktą, įvykus įvykiui, kuris gali būti draudiminis, privalo imtis veiksmų žalai sumažinti ir pateikti draudikui jo reikalaujamus dokumentus (Taisyklių 33.1-33.8, 36 punktai). Draudikas teigia, kad draudėjas jam pateikė dokumentus įrenginio NEMEK 450, kuris pagal draudimo sutartį nebuvo apdraustas.

44Draudikui nusprendus pasinaudoti jam suteikta teise visiškai ar iš dalies atsisakyti vykdyti prievolę išmokėti draudimo išmoką, jis privalo įvykdyti Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalies reikalavimą įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Šio straipsnio 7 dalis riboja draudiko galimybę piktnaudžiauti minėta teise, t. y. dėl nereikšmingo pažeidimo atsisakyti vykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2004).

45Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas buvo sudaręs sutartį su tiekėju dėl įrenginio NEMEK 450 sukomplektavimo ir pardavimo, tačiau užsitęsus sutarties įvykdymui ieškovas persigabeno kitą įrenginį Nemek 300H, kurį ir apdraudė. Šis faktas byloje nenuginčytas ir patvirtintas į bylą pateikta sąskaita faktūra bei buhalterine pažyma apie įrenginio Nemek 300H įtraukimą į įmonės turtą. Taigi ieškovas įrenginį Nemek 300H valdė ir naudojo. Aplinkybė, jog ieškovas draudikui tiriant įvykį dėl įrenginio gaisro pateikė ne to įrenginio įgijimo dokumentus, yra reikšminga, tačiau pateikus įrenginio Nemek 300H įgijimo dokumentus ši aplinkybė negali būti pagrindu atsisakyti vykdyti prievolę išmokėti draudimo išmoką. Įrenginio įgijimo, jo transportavimo aplinkybės ne visuomet yra reikšmingos sudarant ir vykdant prievoles pagal draudimo sutartį. Pagal CK 6.993 straipsnio 1 dalį draudikui draudėjas turi suteikti informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui. Teisėjų kolegija mano, kad įrenginio įgijimo ir jo transportavimo aplinkybės šioje byloje nėra reikšmingos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei. Todėl įrenginio Nemek 300H savininko nustatymas, sandorių įgyjant ir naudojant šį įrenginį nagrinėjimas taip pat nėra reikšmingi sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą.

46Draudimo įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad draudėjas gali sudaryti draudimo sutartį dėl savo ar kito asmens, kuris, sudarius draudimo sutartį, tampa apdraustuoju, turtinių interesų. Turto draudimo atveju naudos gavėju gali būti tik asmuo, kurio turtiniai interesai apdrausti. Draudikas teigia, kad nepateikė tikslių dokumentų, kokiu pagrindu yra įgytas įrenginys Nemek 300H ir mano, kad buvo apgautas dėl žinomai melagingos draudimo vertės, dėl ko turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Apeliantas teigia, kad jam nepateikti dokumentai, kurie pagrįstų nuostolių dydį, o pateikti nėra patikimi, nes ieškovas įgijo du įrengimus Nemek 300H ir Nemek 450. Ieškovas duomenų apie apmokėjimą už įrenginį Nemek 450 nepateikė, todėl manoma, jog buvo sąmoningai padidinta įrenginio Nemek 300H vertė.

47Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Byloje yra pateikta įrenginio Nemek 300H įgijimo sąskaita faktūra Nr. 1912061044, kurioje nurodyta šio įrenginio kaina 960 000 Švedijos kronų ir atsiskaitymų tvarka. Kokiu būdu ir kiek sumokėjo ieškovas už įrenginį nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes tokią kainą susiderėjo pirkėjas UAB ,,Langvesta“ ir pardavėjas. Draudimo sutartyje gręžimo įrenginys Nemek 300H apdraustas visa likutine verte 238 510 Lt, kuri nėra didesnė už 960 000 Švedijos kronų (2006 m. gruodžio 6 d. SEK kursas 10 kronų lygu 3.8104 litų 960 000 SEK=251 942.05 Lt). Pagal CK 6.997 straipsnio 2 dalį ne gyvybės draudimo atveju, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, draudimo suma negali viršyti tikrosios draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertės (draudimo vertės). Taigi draudimo sumos nustatymas įstatymui neprieštarauja, o apelianto samprotavimai apie įrenginio Nemek 450 kainos pridėjimo prie įrengimo Nemek 300H kainos ir tokiu būdu nustatant draudimo sumą, neparemti įrodymais.

48Draudikas apeliaciniame skunde teigia, jog jis pagal draudimo sutartį yra įsipareigojęs atlyginti nuostolius pagal įsigijimo dokumentus, bet ne daugiau rinkos vertės, nustatomos pagal oficialius šios srities rinkos vertintojų pateikiamus duomenis, įvykio dienai. Draudėjas jam nesuteikė galimybės laisvai ir nevaržomai nustatyti nuostolių dydį.

49Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad draudiko specialistas apžiūrėjo apgadintą įrenginį Nemek 300H tikslu atlikti šio įrengimo įvertinimą žalos nustatymui ir 2007 m. gegužės 14 d. surašė išvadą, kurioje konstatavo įrenginio blogą būklę ir specializuotos apžiūros būtinumą. Specialistas įrengimo Nemek 300H neįvertino dėl to, kad techninė dokumentacija jam buvo pateikta kito įrenginio. Tokią reikalaujamą techninę specifikaciją (T. 1, b. l. 106) draudėjas pateikė 2007 m. gegužės 26 d., tačiau tolesni tyrimai nebebuvo atliekami, buvo reikalaujami vis papildomi dokumentai, teisėjų kolegijos manymu, nereikšmingi įrenginio vertei nustatyti (CMR važtaraštis, dokumentai, patvirtinantys sąskaitos apmokėjimą ir kt.), ko pasėkoje šalys nustojo bendradarbiauti.

50Pirmosios instancijos teismas įrenginio vertės turto vertintojų pagalba nenustatinėjo ir priteisė ieškovo reikalaujamą draudimo išmoką, nepritaikydamas draudimo sutarties 8.1 b punkte nustatyto likutinės vertės nustatymo būdo. Dėl tokio materialinės teisės normų pažeidimo teismo pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 330 straipsnis).

51Draudėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė įrenginio Nemek 300H vertės nustatymo aktą, kuriame nurodyta, kad draudiminio įvykio dieną 2007 m. gegužės 2 dieną jo vertė buvo 189 000 Lt, po draudiminio įvykio 1000 Lt. Draudėjo atstovas su tokiu įvertinimu nesutinka, nes įvertinimas atliktas įrenginio neapžiūrėjus vietoje. Teisėjų kolegija mano, kad įrenginio įvertinimas atliktas tinkamai, atsižvelgiant į tai, jog po draudiminio įvykio praėjo vos ne keturi metai, įrenginys nebesurandamas, todėl kitokiu būdu įvertinti įrenginį nebėra galimybės. Turto vertinimas atliktas laikantis nustatytų reikalavimų, atitinkamos kvalifikacijos specialisto.

52Iš atsakovo priteista draudimo išmoka mažintina iki 178 000 Lt (189000-1000 likutinė vertė – 10000 franšizė).

53Kadangi pirmosios instancijos sprendimas keičiamas, atitinkamai turi būti perskirstomos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 ir 5 d.).

54Byloje pateiktas trečiojo asmens AB SEB banko prašymas atlyginti bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas, kurios lygios 888,74 Lt. Teisėjų kolegija, įvertinus tai, kad AB SEB banko atstovas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme teismo posėdžiuose nedalyvavo, išsamių procesinių dokumentų nerengė, tik nurodė, kad laikosi atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų, taip pat atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius už advokato pagalbą priteistinus išlaidų dydžius, sprendžia, kad pagrįsta AB SEB bankui priteistina bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų sumą yra 250 Lt.

55Kadangi į teismo posėdį iškviestas liudytojas neprašė atlyginti dėl vykimo į teismo posėdį turėtų išlaidų, į teismo depozitinę sąskaitą šioms išlaidoms atlyginti sumokėtas užstatas grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.

56Procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 patvirtintos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš proceso dalyvių nepriteistinos.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

58Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą pakeisti.

59Sumažinti iš atsakovo AB If P&C Insurance AS ieškovui UAB „Langvesta“ priteistą draudimo išmoką iki 178 000 Lt (šimtas septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai litų), sumažinti priteistą žyminio mokesčio už ieškinį sumą iki 4393 Lt (keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys litai), sumažinti priteistas išlaidas už advokato pagalbą iki 1660 Lt (tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt litų).

60Sumažinti valstybei iš atsakovo AB If P&C Insurance AS priteistiną išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumą iki 40, 21 Lt (keturiasdešimt litų dvidešimt vienas centas).

61Priteisti iš ieškovo UAB „Langvesta“ atsakovui AB If P&C Insurance AS 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų už advokato pagalbą.

62Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

63Priteisti trečiajam asmeniui AB SEB bankas iš atsakovo AB If P&C Insurance AS 250 Lt išlaidų už advokato paslaugas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

64Grąžinti 2011 m. spalio 3 d. mokėjimo nurodymu į teismo depozitinę sąskaitą sumokėtą 100 Lt (šimtas litų) užstatą liudytojo L. S. vykimo į teismo posėdį išlaidoms padengti šį užstatą sumokėjusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti 214 659,00... 4. Nurodo, kad 2007 metais iš gegužės 1 d. į gegužės 2 d. kilo apdrausto... 5. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepateikė reikalingų dokumentų draudimo... 6. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 7. Tai, kad ieškovas yra sudegusio gręžimo įrenginio savininkas, patvirtina... 8. Atsakovas dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 9. 1. Teismas sprendime apsiribojo labai lakonišku įrodymų bei bylos... 10. 2. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su tariamai 2007 m. gegužės 2 d.... 11. 3. Teismas tenkino ieškinį asmens, kuris neturi reikalavimo teisės. Pakeisti... 12. 4. Apygardos teismas ignoravo aplinkybes, susijusias su gręžimo įrenginio... 13. 5. Apygardos teismas nevertino draudimo rūšies taisyklių (toliau -... 14. 6. Teismas ignoravo apelianto motyvus dėl proporcinio draudimo. Šioje byloje... 15. 7. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo prašymas praėjus beveik 3 metams... 16. 8. Draudikas neprivalo, sudarydamas draudimo sutartį, apžiūrėti... 17. 9. CK 6.998 straipsnyje draudžiama ginčyti draudimo sutartyje nurodytą sumą... 18. 10. Teismas ignoravo aplinkybę, kad paprašytas pateikti tariamai sudegusio... 19. 11. Pateikdamas tariamai sudegusio įrenginio įsigijimo aplinkybes... 20. 12. Draudimo įstatymo 82 straipsnis imperatyviai draudžia išmokėti draudimo... 21. 13. Ieškovas galimai 2006 m. kovo 30 d, 2006 m. vasario 28 d. ir 2006 m.... 22. 14. Triplike ir teismo posėdžio metu prašytų išreikalauti dokumentų... 23. AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir nurodė, kad... 24. Ieškovas BUAB „Langvesta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir... 25. 1. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas tenkino... 26. 2. Dėl argumentų, susijusių su dvigubu draudimu, pažymėtina, kad byloje... 27. 3. Nepagrįsti teiginiai apie ieškovo nebendradarbiavimą. Atsakovas ne tiek... 28. 4. Ieškovas negali būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl draudimo išmokos priteisimo. Ieškovas BUAB... 31. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį patenkino.... 32. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu nurodo, kad teismas pažeidė... 33. Teismų praktikoje ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje... 34. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino... 35. Apeliantas teigia, jog įrengimo Nemek 300H draudimo sutartis buvo sudaryta AB... 36. Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Byloje nėra... 37. Apeliantas teigia, jog ieškovui žalos dėl įrenginio NEMEK 300H sugadinimo... 38. Įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta draudimo išmoka pagal CK 6.987... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2010... 40. Tarp šalių sudarytos draudimo sutarties papildomos sąlygos Nr. 310B... 41. Atsakovas, remiasi neturinčiu teismo ekspertizės statuso ekspertizės aktu... 42. Apeliaciniame skunde teigiama, jog ieškovas vengė bendradarbiauti su... 43. Pareigas draudikui ir draudėjui nustato CK 6.993 straipsnis. Šio straipsnio... 44. Draudikui nusprendus pasinaudoti jam suteikta teise visiškai ar iš dalies... 45. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas buvo sudaręs sutartį su... 46. Draudimo įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad draudėjas gali sudaryti... 47. Su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Byloje yra... 48. Draudikas apeliaciniame skunde teigia, jog jis pagal draudimo sutartį yra... 49. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad draudiko specialistas apžiūrėjo... 50. Pirmosios instancijos teismas įrenginio vertės turto vertintojų pagalba... 51. Draudėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė įrenginio Nemek 300H... 52. Iš atsakovo priteista draudimo išmoka mažintina iki 178 000 Lt (189000-1000... 53. Kadangi pirmosios instancijos sprendimas keičiamas, atitinkamai turi būti... 54. Byloje pateiktas trečiojo asmens AB SEB banko prašymas atlyginti... 55. Kadangi į teismo posėdį iškviestas liudytojas neprašė atlyginti dėl... 56. Procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 58. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą pakeisti.... 59. Sumažinti iš atsakovo AB If P&C Insurance AS ieškovui UAB... 60. Sumažinti valstybei iš atsakovo AB If P&C Insurance AS priteistiną... 61. Priteisti iš ieškovo UAB „Langvesta“ atsakovui AB If P&C Insurance AS... 62. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 63. Priteisti trečiajam asmeniui AB SEB bankas iš atsakovo AB If P&C... 64. Grąžinti 2011 m. spalio 3 d. mokėjimo nurodymu į teismo depozitinę...