Byla 2S-431-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės – išlaikymas iš K. V. nepilnametei dukrai P. V. ir atsakovei A. V..

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas K. V. kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą, prašydamas pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-10-05 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iš ieškovo priteistą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 800 Lt laikiną išlaikymą nepilnametei dukrai P. V. sumažinti iki 300 Lt ir panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-10-05 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iš ieškovo priteistą laikiną išlaikymą atsakovei A. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 800 Lt. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos atsižvelgiant į tai, kad atsakovė buvo laikinai nedarbinga, buvo atostogose vaikui prižiūrėti iki vaikui sukaks treji metai. Pažymėjo, kad 2010-07-25 dukrai P. sukako ( - ) metai ir atsakovė A. V. tapo darbinga. Teigė, kad atsakovė įsidarbino Šiaulių universitete.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovo K. V. prašymą tenkino iš dalies. Pakeitė nuo 2011 m. balandžio 18 d. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-10-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą išlaikymą iš K. V. nepilnametei dukrai P. V., jį sumažinęs nuo 800 litų iki 600 litų; priteistą K. V. išlaikymą A. V. sumažino nuo 800 litų iki 500 litų. Nurodė, kad, kadangi šalių dukrai P. sukako ( - ) metai, pasikeitė atsakovės situacija: ji tapo darbinga, įgijo mokslinius laipsnius, tapo nepriklausoma nuo UAB „Baltic metal center“, įgijo galimybę ieškoti gerai apmokamo darbo, dirbti didesniu krūviu. Pažymėjo, kad iš ieškovo priteistas išlaikymas yra gana solidus trejų metų amžiaus vaikui ir sveikai, darbingai motinai. Teismas taip pat įvertino atsakovės nenorą gerinti asmeninę finansinę padėtį.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas K. V. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį; pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iš ieškovo priteistą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 800 Lt laikiną išlaikymą nepilnametei dukrai P. V. nuo 2010-07-25 sumažinti iki 300 Lt; pakeisti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – iš ieškovo priteistą laikiną išlaikymą atsakovei A. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 800 Lt nuo 2010-07-25 panaikinti. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismo išvados neatitinka nustatytų aplinkybių. Apelianto teigimu, teismas skundžiama nutartimi praktiškai atleido atsakovę nuo CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus. Pažymi, kad dėl priteisto laikino išlaikymo ieškovui nepakanka pajamų išlaikyti dvylikametę dukrą ir patenkinti savo poreikius. Apeliantas teigia, kad nepilnametė dukra P. neturi specialių poreikių. Mano, kad jau 2010-07-25 išnyko aplinkybės, kuriomis teismas grindė priteistą išlaikymą.

10Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovė A. V. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime į atskirąjį skundą pažymima, kad teismas neteisingai aiškino atsakovės galimybes dirbti, sumenkino motinystės ir rūpinimosi šeima svarbą, realias aplinkybes įsidarbinti, todėl nepagrįstai sumažino priteistą išlaikymo dydį atsakovei ir dukrai. Atsakovė nurodo, kad jos galimybės dirbti yra ribotos ir ženkliai blogesnės nei ieškovo. Teigia, kad susirasti gerai apmokamą darbą kliudo nestabili šalies ekonomika ir nepalanki situacija darbo rinkoje. Mano, kad ieškovas teismui nepateikė įrodymų dėl turtinės padėties pasikeitimo. Atsakovės vertinimu, ieškovas neatskleidžia visų savo pajamų, o teismas nevertino jo turtinės padėties. Pažymi, kad teismas padarė procesinius pažeidimus.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14LR CK normos, reglamentuojančios išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį ir formą, numato, kad teismas gali priteisti laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus (CK 3.196 str. 1 d.). Laikinas išlaikymo priteisimas nepilnamečiams vaikams yra laikinoji apsaugos priemonė (CK 3.65 str. 2 d. 4 p., 3.196 str. 2 d., CPK 145 str. 1 d. 11 p.), skirta apsaugoti vaikų interesus civilinės bylos nagrinėjimo metu, nes vaikų išlaikymas iš esmės skirtas kasdieniams poreikiams tenkinti, o civilinės bylos nagrinėjimas, kurioje sprendžiamas išlaikymo priteisimo, jo dydžio pakeitimo klausimas, gali trukti tam tikrą laiką, kurio metu vaikų interesai turi būti apsaugoti. Šių priemonių taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus bylos nagrinėjimo metu, t. y. tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaikų teisės. Laikinas išlaikymas gali būti priteisiamas ne tik tais atvejais, kai vienas iš tėvų apskritai nevykdo pareigos išlaikyti vaikus, bet ir tais atvejais, kai ši pareiga vykdoma netinkamai (pvz., skiriant vaikų išlaikymui per mažai lėšų), kadangi išlaikymas turi užtikrinti minimalių vaikų poreikių patenkinimą.

15Viena galimų laikinųjų apsaugos priemonių numatyta CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punkte – priteisimas iš vieno sutuoktinio laikino išlaikymo kitam sutuoktiniui, kol bus priimtas teismo sprendimas.

16Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės. Pažymėtina, kad tiek ieškovo, tiek atsakovės reikalavimai bus išnagrinėti ir išspręsti bylos nagrinėjimo iš esmės metu ir galutinai išspręsti bylą išnagrinėjus iš esmės, todėl kolegija nepasisako dėl argumentų ir įrodymų, susijusių su nagrinėjamos bylos esme – dėl šalių turtinės padėties nustatymo, gaunamų pajamų ir išlaidų, išlaikymo reikalingumo ir jo dydžio nustatymo ir kt.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog apeliantas turi kitokią nuomonę vertindamas byloje pateiktus įrodymus ir jų įrodomąją reikšmę, nesuponuoja išvados, jog skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota arba kad buvo pažeisti įrodinėjimo procesą nustatantys procesiniai įstatymai. Be to, priešingai, nei savo skunde teigia apeliantas, kad iš jo darbo užmokesčio atėmus priteistą laikiną išlaikymą, jam lieka mažiau nei 500 Lt, teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą pateikti dokumentai paneigia šiuos apelianto teiginius. Iš 2011-03-30 UAB „Baltic metal center“ pažymos Nr. ( - ) matyti, kad iš atsakovo darbo užmokesčio nėra visai išskaičiuojamas laikinasis išlaikymas, todėl apelianto prieš tai minėti skundo teiginiai yra nepagrįsti (108 b. l).

18Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas iš esmės neginčija paties išlaikymo vaikui priteisimo pagrįstumo, atskiruoju skundu prašydamas tik pakeisti priteisto laikino išlaikymo dydį (sumažinti jį iki 300 Lt). Pažymėtina, kad vaikui skiriamo išlaikymo paskirtis – būtiniausių vaikų maisto, aprangos ir pan. poreikių tenkinimas, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, deklaratyviais apelianto skundo teiginiais negali būti paneigiamas įstatyme įtvirtintos pareigos materialiai išlaikyti vaiką nevykdymas. Be to, tėvai yra pilnamečiai asmenys, turintys potencialias galimybes uždirbti pinigų, priešingai nei vaikas, kuris galimybių teikti sau išlaikymą neturi. Tėvai yra atsakingi už vaiko išlaikymą ir dėl jų finansinių sunkumų išlaikymas vaikui negali būti mažinamas tiek, kad nebūtų užtikrinti net būtini vaiko poreikiai. Taigi atsižvelgiant į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kolegija sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje ši laikinoji apsaugos priemonė – išlaikymas nepilnametei dukrai P. buvo taikytina pagrįstai, kadangi būtina užtikrinti vaikų poreikius iki šalių ginčas bus galutinai išspręstas.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas iš esmės nesuformulavo teisinių argumentų, kuriais pagrindžiamas skundžiamos nutarties dalies dėl išlaikymo atsakovei sumažinimo neteisėtumas ar nepagrįstumas (LR CPK 306 straipsnio 1 dalies 3 punktas), o tik išreiškia savo nuomonę dėl skundžiamos nutarties dalies ir iš esmės atkartoja skundžiamos nutarties motyvus. Įstatyme įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktiniui reikalingas išlaikymas tuo atveju, jeigu jis augina bendrą šalių nepilnametį vaiką, todėl spęsdamas dėl laikino išlaikymo priteisimo, skundžiama nutartimi sumažinęs priteistą išlaikymą atsakovei nuo 800 litų iki 500 litų, teismas atsižvelgė į atsakovės realius poreikius.

20Teisėjų kolegija nurodo, kad atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi sutikimo arba nesutikimo su atskiruoju skundu motyvai ir atsiliepimo reikalavimas turi būti suformuluotas atsižvelgiant į teismui pateiktą atskirąjį skundą, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepimu skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, prašydama ją panaikinti ir perduoti teismui nagrinėti iš naujo dėl kitokių argumentų, nei skunde nurodo apeliantas. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovė nepateikė teismui atskirojo skundo dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo nagrinėti atsakovės atsiliepime pateiktus teiginius dėl skundžiamos nutarties nepagrįstumo.

21Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Apelianto atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti nutarties nėra įstatymo pagrindo, atskirasis skundas atmestinas, o Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

23Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas K. V. kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą, prašydamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas K. V. prašo pakeisti Šiaulių rajono apylinkės... 10. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą atsakovė A. V. prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. LR CK normos, reglamentuojančios išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį ir... 15. Viena galimų laikinųjų apsaugos priemonių numatyta CK 3.65 straipsnio 2... 16. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog apeliantas turi kitokią nuomonę... 18. Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas iš esmės neginčija paties... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas iš esmės nesuformulavo... 20. Teisėjų kolegija nurodo, kad atsiliepime į atskirąjį skundą nurodomi... 21. Kiti atskirojo skundo teiginiai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro... 22. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali... 23. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį palikti...