Byla eAS-869-968/2018
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko (pranešėjas) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ skundą atsakovui valstybės įmonei „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 8 d. priėmė nagrinėti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Versina“ (toliau – pareiškėjas) skundą atsakovui valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (toliau – Centras), kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti Centro 2018 m. spalio 8 d. priimto sprendimo Nr. 138 „Dėl atestavimo ekspertų 2018 m. spalio 3 d. išvados Nr. IA-83“ (toliau – Sprendimas) 9, 10 ir 11 punktus.

6Pareiškėjas teismo taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Centro Sprendimo 9, 10 ir 11 punktų galiojimą, iki kol įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad nesustabdžius Sprendimo galiojimo, pagal Sprendimo 10 ir 11 punktus, po 3 mėnesių, pareiškėjo kvalifikacijos atestatas Nr. 7302 bus sustabdytas 6 mėnesiams. Tai reikš, kad nuo to momento pareiškėjas realiai nebeturės teisės būti ypatingų statinių statybos rangovu ir verstis statybos rangos veikla. Jeigu pareiškėjas darytų teisės pažeidimą ir elgtųsi priešingai, jo kvalifikacijos atestatas apskritai būtų panaikintas ir dėl naujo atestato išdavimo prašymą būtų galima teikti tik po vienerių metų. Vienintelė pareiškėjo vykdoma veikla yra būtent statybos darbų veikla, iš kurios pareiškėjas gauna 99 proc. visų pajamų. Nors formaliai Sprendimu kvalifikacijos atestatas stabdomas 6 mėnesiams, tačiau realiai tai reiškia, kad įmonės veikla turės būti nutraukiama ir per šį terminą pareiškėjas neteks pajamų, o be pajamų įmonės veikla yra neįmanoma. Nevykdant pagrindinės įmonės veiklos nebus gaunamos pajamos, todėl nebus galimybių vykdyti sudarytas sutartis ir atsiskaityti su kreditoriais, įskaitant darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, mokesčius valstybei ir t. t. Beveik visas pareiškėjo pajamas sudaro pajamos iš viešųjų pirkimų būdu sudarytų ir vykdomų statybos rangos darbų sutarčių. Pareiškėjas vykdo viešųjų pirkimų būdu sudarytų viešųjų statybos rangos darbų sutarčių, kurių vertė viršija 30 mln. Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Šioms sutartims vykdyti ir statybos darbams atlikti pareiškėjui yra būtina turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, o jo neturint (ar sustabdžius jo galiojimą), sutartinių įsipareigojimų vykdymas būtų neleistinas dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų draudimų. Viešojo pirkimo sutarčių nutraukimas sąlygotų nuostolius tiek pareiškėjui, tiek statybos darbų užsakovams (perkančiosioms organizacijoms), todėl didelė žala būtų padaryta ne tik pareiškėjui, bet nukentėtų ir viešasis interesas. Pareiškėjui laimėjus ginčą šioje byloje, atkurti nutrauktas statybos darbų pirkimo sutartis taptų neįmanoma ir liktų tik ginčai dėl nuostolių atlyginimo (ne)pagrįstumo. Neturėdamas galiojančio kvalifikacijos atestato pareiškėjas taip pat negalės vykdyti jau atliktų statybos darbų kokybės užtikrinimo garantiniu laikotarpiu, todėl užsakovai (perkančiosios organizacijos) turės savarankiškai šalinti trūkumus arba atlygintinai samdyti trečiuosius asmenis.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Teismas pažymėjo, kad skundžiamu Sprendimu nėra savaime stabdomas pareiškėjo kvalifikacijos atestato galiojimas, jis siejamas su pareiškėjui nustatyta pareiga pašalinti defektus ir pateikti raštišką patvirtinimą, jog šiuos reikalavimus jis įvykdė. Tik tokiu atveju, jei pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalins defektų ir nepateiks atsakovo nurodytų dokumentų, bus stabdomas jo kvalifikacijos atestatas Nr. 7302, taigi pareiškėjo nurodomų pasekmių skundžiamas Sprendimas savaime nesukelia. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindžia išimtinai finansinėmis aplinkybėmis, jog nesustabdžius kvalifikacijos atestato galiojimo jis nebegalės vykdyti savo tiesioginės veiklos ir dėl to patirs itin didelių nuostolių. Vertindamas šiuos pareiškėjo argumentus pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

8II.

9Pareiškėjas UAB „Versina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

10Pareiškėjas atskirajame skunde pakartotinai dėsto reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo motyvus, kuriuos jau buvo išdėstęs prašyme pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog skundžiamu Sprendimu nėra stabdomas pareiškėjo kvalifikacijos atestato galiojimas, yra formali, nepagrįsta ir neteisinga. Pareiškėjas į teismą kreipėsi, nes nesutiko ne tik su Sprendime nustatyta sankcija, bet ir su abstrakčiais įpareigojimais bei sąlygomis, nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios, už kurių neįgyvendinimą pareiškėjas yra baudžiamas ypač giežtomis sankcijomis. Pareiškėjui neaišku, kokius defektus jis turėtų šalinti, Kauno miesto savivaldybės administracija defektų taip pat nenurodė. Be to, individualus administracinis aktas negali būti sąlyginis. Taigi, jei Sprendime nustatytų įpareigojimų pareiškėjas neišpildo dabar, jų neišpildys ir pasibaigus Sprendime nurodytam 3 mėnesių terminui, todėl sankcijų įsigaliojimas yra tik laiko klausimas. Ateityje atskiru sprendimu dėl pareiškėjo kvalifikacijos atestato galiojimo pasibaigus įspėjimo terminui stabdymo nebebus sprendžiama, atsakovas jau dabar yra nusprendęs stabdyti kvalifikacijos atestatą ir priėmė tai įforminantį Sprendimą, kuris pareiškėjui sukuria jame nurodytas neigiamas pasekmes.

11Atsakovas VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyrius 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 44-2-126 atsakovui patvirtino, jog pareiškėjas defektus ištaisė, todėl atsakovas 2018 m. gruodžio 4 d. priėmė sprendimą Nr. 142, kuriuo nesustabdė pareiškėjo atestato Nr. 7302 galiojimo. Šios aplinkybės patvirtina, kad neliko ginčo objekto, taip pat kad pirmosios instancijos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis buvo ir yra teisėta bei pagrįsta.

12Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. gruodžio 17 d. gautas pareiškėjo UAB „Versina“ atsisakymas nuo atskirojo skundo ir administracinės bylos Nr. eAS-869-968/2018 nutraukimo. Pareiškėjas nurodo, kad jam yra žinomos atskirojo skundo atsisakymo teisinės pasekmės.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 151 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis. ABTĮ 136 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliantas turi teisę apeliacinio skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). Jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius (ABTĮ 136 str. 2 d.).

16Pareiškėjo atsisakymas nuo atskirojo skundo yra pateiktas laikantis ABTĮ 136 straipsnyje nustatytų reikalavimų, apeliacinio proceso pagal atskirąjį skundą nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei viešojo intereso nepažeidžia, atsisakymas priimamas ir apeliacinis procesas pagal UAB „Versina“ atskirąjį skundą nutraukiamas (ABTĮ 136 str. 2 d.). Pareiškėjui išaiškintina, jog vadovaujantis ABTĮ 136 straipsnio 3 dalimi, atskirojo skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo, nenustatė priežasčių, dėl kurių šis pareiškimas negali būti tenkinamas. Atsižvelgiant į šį pareiškimą, pareiškėjo prašymas nutraukti apeliacinį procesą pagal jo atskirąjį skundą administracinėje byloje Nr. eAS-869-968/2018 yra tenkinamas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalimi ir 151 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Apeliacinį procesą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties dalies nutraukti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai