Byla II-172-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, sekretoriaujant Laurai Žvirblienei,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. N.,

3jos atstovui P. K.,

4institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, bei priėmusios nutarimą, atstovui Valdui Bieliauskui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. N. skundą dėl Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Administracinėn atsakomybėn patraukta D. N. prašo teismo pakeisti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus miesto agentūros) 2009-09-25 nutarimą Nr. AM 054929, kuriuo jai už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 51-24 straipsnio 7 dalį ir 51-18 straipsnio 1 dalį buvo paskirta 1000 Lt bauda, ir paskirti žymiai mažesnę administracinę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali, arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą – įspėjimą.

8Minėtu nutarimu D. N. buvo nubausta pagal ATPK 51-18 straipsnio 1 dalį ir 51-24 straipsnio 7 dalį 1000 Lt bauda už tai, kad 2009-09-15 atlikto neplaninio specifinio UAB „Budruva“ patikrinimo metu parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ) gatvėje 61, Vilniuje, nustatyta, kad įmonėje vartotojams nesudarytos sąlygos atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, įgyjant naują tos pačios paskirties prekinį vienetą. Vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti elektros ir elektroninės įrangą platintojams. Prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vartotojai neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Konstatuota, kad nustatytais veiksmais buvo pažeista Atliekų tvarkymo įstatymo 34-4 straipsnio 2 dalis, 5 dalis, 34-10 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, Aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymo Nr. 386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 11 punkto ir 13.2 punkto reikalavimai.

9Skunde D. N. nurodė, kad pažeidimo neneigia ir nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad jos darbo minėtoje parduotuvėje metu nei vienas pirkėjas ar vartotojas jos asmeniškai neprašė nemokamai priimti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų. Todėl nebuvo būtinumo pasirūpinti šiuo klausimu. Atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi ji buvo paskirta tik UAB „Budruva“ 2009-09-15 įsakymu Nr. 09-09-15/1, tad nespėjo tinkamai pasirūpinti, kad būtų laikomasi reikalavimų. Pažymėjo, kad UAB „Budruva“ neprekiauja nešiojamomis baterijomis ir akumuliatoriais. Nurodė, kad jos turtinė padėtis yra bloga, gauna iki 1200 Lt darbo užmokestį, augina nepilnametį vaiką. Dėl administracinės nuobaudos labai pergyveno, patyrė insultą ir iki šio laiko turi nedarbingumo pažymėjimą. Prašė taikyti ATPK 30-1 straipsnį, nurodydama, kad paskirta bauda akivaizdžiai per didelė. Nurodė, kad dėl nuobaudos paskyrimo bijo netekti darbo.

10Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą bei priėmusios skundžiamą nutarimą atstovas skundą prašė spręsti teismo nuožiūra.

11Skundas tenkintinas iš dalies.

12Nagrinėjant bylą nustatyta, jog Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra 2009-09-15 UAB „Budruva“ pranešė apie sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą (b. l. 10). 2009-09-22 buvo surašytas Patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-626, kuriame konstatuota, kad patikrinus UAB „Budruva“ parduotuvę „( - )“, esančią ( - ) g. 61, Vilniuje, buvo nustatyti elektros ir elektronikos atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai (b. l. 11). 2009-09-22 Administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-14.1-399 D. N. buvo surašytas už tai, kad 2009-09-15 atlikto neplaninio specifinio UAB „Budruva“ patikrinimo metu parduotuvėje „( - )“, esančioje (duomenys neskelbtini) gatvėje 61, Vilniuje, 11-29, nustatyta, kad įmonėje vartotojams nesudarytos sąlygos atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, įgyjant naują tos pačios paskirties prekinį vienetą. Vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti elektros ir elektroninės įrangą platintojams. Prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vartotojai neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Konstatuota, kad nustatytais veiksmais buvo pažeista Atliekų tvarkymo įstatymo 34-4 straipsnio 2 dalis, 5 dalis, 34-10 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, Aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymo Nr. 386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 11 punkto ir 13.2 punkto reikalavimai. Už protokole nurodytus pažeidimus D. N. 2009-09-25 nutarimu Nr. VR-14.1-399 už pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51-24 straipsnio 7 dalyje ir 51-18 straipsnio 1 dalyje buvo paskirta 1000 Lt bauda.

13ATPK 51-18 straipsnio 1 dalis numato asmens atsakomybę už informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams. Už pažeidimą numatyta bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. ATPK 51-24 straipsnio 7 dalis numato atsakomybę už informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams. Už pažeidimą numatyta bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

14Atliekų tvarkymo įstatymo 34-4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Gamintojo ir importuotojo pageidavimu platintojas turi vartotojui nurodyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo išlaidas. To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, kad platintojai, priimantys iš vartotojų buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams. Atliekų tvarkymo įstatymo 34-10 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodoma, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas bei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka informuoti vartotojus apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietose.

15Aplinkos ministro 2001-12-21 įsakymu Nr. 625 buvo patvirtintos Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės. Šios taisyklės buvo keistos Aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymu Nr. D1-386. Taisyklių 11 punkte yra nustatyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo informuoti vartotojus apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje. Ši informacija prekybos vietose turi būti pateikiama raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje. Taisyklių 13 punkte nustatyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus: (…) 13.2. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

16D. N. UAB „Budruva“ 2009-09-15 įsakymu Nr. 09-09-15/1 buvo paskirta atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (b. l. 15). Ji nubausta dėl 4 atskirų veiksmų neatlikimo. O būtent dėl to, kad

171. įmonėje vartotojams nesudarytos sąlygos atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, įgyjant naują tos pačios paskirties prekinį vienetą;

182. vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti elektros ir elektroninės įrangą platintojams;

193. prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

204. vartotojai neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.

21Aiškinantis ar D. N. veiksmuose buvo pažeidimo sudėtis reikalinga atsižvelgti, jog remiantis protokole bei nutarime nurodytais teisės aktais pareigas sudaryti sąlygas atiduoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas turi sudaryti platintojai. UAB „Budruva“ 2009-09-18 rašte (b. l. 16) nurodė, kad nuo 2009-09-18 neprekiauja nešiojamomis baterijomis ir akumuliatoriais. Fakto, kad patikrinimo metu buvo prekiaujama ir šiomis prekėmis, ir elektros ir elektronikos įranga D. N. neneigė. Paties pažeidimo faktą pripažino. Todėl teismui nėra pagrindo išvadai, kad nuobauda buvo paskirta asmeniui, kuris dėl savo atliekamos veiklos negalėtų būti atsakomybės subjektu. Vilniaus miesto agentūra nutarime yra nurodžiusi, kad D. N. pažeidė Aplinkos ministro 2001-12-21 įsakymu Nr. 625 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13.2 punktą. Tačiau iš 13 punkto dėstymo matyti, kad šis reguliavimas skirtas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojams ar importuotojams, tačiau UAB „Budruva“ tokio statuso neturi. Todėl šio reikalavimo pažeidimas jai negali būti inkriminuojamas. Nors D. N. teigė, kad būtinumo taikyti reikalavimus nebuvo dėl to, kad pirkėjai neklausė ir nesidomėjo, tačiau ši aplinkybė nėra teisiškai reikšminga. Pirkėjų informavimas ir sąlygų atliekų priėmimui sudarymas turi būti atliekamas teisės aktų pagrindu nepriklausomai nuo konkretaus poreikio toje parduotuvėje buvimo. Informacija privalo būti pateikiama kiekvienoje platinimo vietoje.

22Skiriant nuobaudą buvo padarytas ATPK 33 straipsnio pažeidimas. ATPK 33 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad skiriant nuobaudą, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus, nuobauda skiriama už kiekvieną atskirai. Vėliau nuobaudos subendrinamos. Nors institucija iš karto paskyrė subendrintą baudą, tačiau tai padarė laikydamasi sankcijų už abu pažeidimus. Kadangi abiejų straipsnių sankcijos yra vienodos, tai akivaizdu, kad už abu pažeidimus buvo paskirta minimali nuobauda. Teismas laiko galimu šį pažeidimą pašalinti teisminio nagrinėjimo metu.

23Skiriant nuobaudą pagrįstai buvo atsižvelgta į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad pareiškėja nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo (ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Administracinės bylos nagrinėjimo metu daugiau lengvinančių aplinkybių nustatyta nebuvo. Pareiškėja prašo taikyti ATPK 30-1 straipsnį ir atsižvelgiant į jos turtinę padėtį bei ligą skirti švelnesnę nuobaudą - įspėjimą.

24ATPK 30 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Remiantis ATPK 302 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jei yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Skiriant nuobaudą D. N. buvo nustatytos nei atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir paskirta minimali sankcijoje numatyta bauda. Vadovaujantis ATPK 301 straipsnio 1 dalimi, organas, nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

25Teismas laikosi nuostatos, kad sprendžiant dėl ATPK 30-1 straipsnio taikymo turi būti įvertintas nuobaudos atitikimas padaryto pažeidimo sunkumui bei pažeidėjo turtinei padėčiai, t. y. įvertintas jos proporcingumas. D. N. darbo užmokestis, tai, kad ji iki šiol turi nedarbingumo pažymėjimą, rodo, jog jai paskirta nuobauda yra pernelyg griežta. Pažeidimas nėra sunkus, jo pavojingumo laipsnis nevertintinas kaip didelis. Todėl teismas laiko galimu paskirtą nuobaudą sumažinti pusiau. Apskritai, įvertinti pažeidimo sunkumą ir jį atitinkantį baudos dydį yra ne teismo, o įstatymų leidėjo prerogatyva. Taikydamas ATPK 30-1 straipsnį teismas gali tik iš dalies pakoreguoti straipsnio sankciją, atsižvelgdamas į individualias bylos aplinkybes. Sprendimo, vietoje griežtos įstatymo leidėjo numatytos nuobaudos skirti įspėjimą, priėmimas būtų nepateisinamas teisės normomis bei principais.

26Remdamasi ATPK 313 straipsniu D. N. dėl turtinės padėties per 40 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali prašyti paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniu, 124 straipsniu,

Nutarė

27Skundą tenkinti iš dalies.

28Pakeisti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-25 nutarimą Nr. AM 054929. D. N. pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51-24 straipsnio 7 dalį paskirti 1000 Lt baudą, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51-18 straipsnio 1 dalį paskirti 1000 Lt baudą. Baudas subendrinti paskiriant 1000 Lt (tūkstantis Lt) baudą. Pritaikius Administracinių teisės pažeidimų kodekso 30-1 straipsnį baudą sumažinti iki 500 Lt (penki šimtai Lt).

29Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

30

31

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. N.,... 3. jos atstovui P. K.,... 4. institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą, bei... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Administracinėn atsakomybėn patraukta D. N. prašo teismo pakeisti Aplinkos... 8. Minėtu nutarimu D. N. buvo nubausta pagal ATPK 51-18 straipsnio 1 dalį ir... 9. Skunde D. N. nurodė, kad pažeidimo neneigia ir nuoširdžiai gailisi.... 10. Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą bei... 11. Skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Nagrinėjant bylą nustatyta, jog Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 13. ATPK 51-18 straipsnio 1 dalis numato asmens atsakomybę už informacijos apie... 14. Atliekų tvarkymo įstatymo 34-4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad platintojai... 15. Aplinkos ministro 2001-12-21 įsakymu Nr. 625 buvo patvirtintos Baterijų ir... 16. D. N. UAB „Budruva“ 2009-09-15 įsakymu Nr. 09-09-15/1 buvo paskirta... 17. 1. įmonėje vartotojams nesudarytos sąlygos atiduoti elektros ir... 18. 2. vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti elektros... 19. 3. prekybos vietoje nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų... 20. 4. vartotojai neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų... 21. Aiškinantis ar D. N. veiksmuose buvo pažeidimo sudėtis reikalinga... 22. Skiriant nuobaudą buvo padarytas ATPK 33 straipsnio pažeidimas. ATPK 33... 23. Skiriant nuobaudą pagrįstai buvo atsižvelgta į atsakomybę lengvinančią... 24. ATPK 30 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad nuobauda už administracinį... 25. Teismas laikosi nuostatos, kad sprendžiant dėl ATPK 30-1 straipsnio taikymo... 26. Remdamasi ATPK 313 straipsniu D. N. dėl turtinės padėties per 40 dienų nuo... 27. Skundą tenkinti iš dalies.... 28. Pakeisti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 29. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama... 30. ... 31. ...