Byla II-309-281/2010
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. J., teismo posėdyje išnagrinėjo V. J. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Agentūra) 2009-12-28 nutarimu Nr.VR-14.1-506 AM053408 V. J. pagal LR ATPK 5113 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 750 Lt bauda.

3Nuobauda paskirta nustačius, kad V. J. Kairėnės upelio pakrantės apsaugos juostoje nuardė velėną ir šiais veiksmais pažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo (toliau – Nutarimas) Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 126.6. p. reikalavimus.

4Skunde teismui V. J. prašo Agentūros 2009-12-28 nutarimą panaikinti. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad jokio pažeidimo nepadaręs, nes norėdamas išnaikinti piktžoles, sklindančias iš kaimynui priklausančio žemės sklypo ir nenorėdamas tam naudoti chemikalų, šį pavasarį pasamdė ekskavatorių žemės darbams atlikti. Vėliau ruošėsi užvežti dirvožemį bei užsėti naują veją. Kasimo darbus prižiūrėjo pats ir jie buvo vykdomi griežtai sklypo ribose. Tai nesunku įsitikinti, nes yra atlikti šio žemės sklypo kadastriniai matavimai, sukalti riboženkliai. Nurodo, kad vyr. inspektorius P. B. naudojosi prietaisais, kuriais tik labai apytiksliai nustatomas žemės plotas ir atstumai, tuo tarpu vingiuotame upelio reljefo kontūre privalu naudotis tiksliais matavimo prietaisais. Tai, jog pažeidimas nebuvo padarytas, pareiškėjo nuomone, patvirtina ir jo darytos nuotraukos iš kurių matosi, kad apsaugos zona nėra pažeista. Be to, prašo atsižvelgti į tai, kad gamtai padaryta žala yra nedidelė, bei tai, kad šiuo metu pareiškėjas ir jo žmona yra užsiregistravę darbo biržoje, todėl paskirtoji bauda labai skaudžiai atsilieps šeimos biudžetui.

5Skundas tenkintinas.

6LR ATPK 35 str. 1d. nurodoma, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Administracinė nuobauda už šio kodekso dvyliktajame skirsnyje nurodytus pažeidimus, taip pat už 85, 185(2), 193(2), 209, 209(1), 209(2), 209(3), 209(4), 209(5), 209(6), 210, 214(11) straipsniuose numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai. Esant minėto straipsnio 3 d. nurodom sąlygom, administracinės nuobaudos skyrimo terminai gali būti pratęsti iki 1 metų.

7Taigi, vadovaujantis LR ATPK 35 str. nuostatomis, asmuo administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas tik tuo atveju, jei nėra suėję administracinėn atsakomybėn patraukimo senaties terminai.

8Iš skundžiamo Agentūros 2009-12-28 nutarimo matyti, kad V. J. traukiamas administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 5113 str. 1d. numatytą administracinį teisės pažeidimą, kuris nėra trunkamasis, nepatenka į LR ATPK XXII skyrių bei LR ATPK 35 str. 1d. nurodytus pažeidimus, todėl administracinė nuobauda, nepratęsus nuobaudos skyrimo terminų, už šį pažeidimą galėjo būti paskirta per 6 mėnesius nuo pažeidimo padarymo dienos.

9Savo 2009-12-15 paaiškinime Agentūrai bei teisminio nagrinėjimo metu V. J. nurodė, kad kasimo darbus, už kuriuos ir yra traukiamas atsakomybėn, atliko 2009 m. gegužės mėnesį (b.l. 18, 35, 47).

10Teisminio nagrinėjimo metu liudininkas D. K. paaiškino, kad tai, jog nukasta žemė bei nušienauta žolė pastebėjo 2009 m. rugsėjo mėnesį. Tačiau, iš žmonių, kurie matė dirbantį geltoną traktorių, paaiškinimų, kasimo darbai galėjo būti atlikti anksčiau, galbūt liepos mėnesį (b.l. 35).

11Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad pareigūnai administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo metu nesiaiškino esminės aplinkybės, kada V. J. atliko žemės kasimo darbus. Tai teisminio nagrinėjimo metu patvirtino ir liudytojas P. B.. Taip pat paaiškino, kad jo nuomone pažeidimas galėjo būti padarytas prieš mėnesį (b.l. 46).

12P. B. paaiškinimus, jog nagrinėjamu atveju kasimo darbai buvo atlikti ne vėliau kaip prieš mėnesį (lapkričio mėnesį), paneigia D. K. teisminio nagrinėjimo metu duoti parodymai.

13Jokių kitų objektyvių duomenų, kuriuos vertinant galima būtų spręsti apie V. J. inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo padarymo laiką, byloje nėra.

14Todėl darytina išvada, kad jokiais byloje esančiai įrodymais nepaneigtos tos V. J. nurodytos aplinkybės, jog kasimo darbai, kurie sudaro nagrinėjamo teisės pažeidimo objektyviąją pusę, buvo atliekami 2009 m. gegužės mėnesį.

15Tokiu būdu, vadovaujantis LR ATPK 35 str. nuostatomis, už šiuos veiksmus V. J. administracinė nuobauda galėjo būti paskirta ne vėliau kaip 2009 m. lapkričio mėnesį.

16Įvertinus nurodytas aplinkybes, sprendžiama, kad skundžiamu Agentūros 2009-12-28 nutarimu, V. J. administracinėn atsakomybės yra patrauktas pasibaigus LR ATPK 35 str. nurodytiems administracinės nuobaudos skyrimo terminams.

17LR ATPK 250 str. 1d. 7 p. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai.

18Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai sprendžiama, kad Agentūros 2009-12-28 nutarimu V. J. pagal LR ATPK 5113 str. 1 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas suėjus LR ATPK 35 str. numatytam terminui, todėl minėtas nutarimas naikintinas ir byla V. J. atžvilgiu nutrauktina.

19Teismui konstatavus, kad Agentūros 2009-12-28 nutarimas priimtas praleidus administracinės nuobaudos skyrimo terminus, kiti V. J. motyvai, kurias ginčijamas administracinio pažeidimo padarymo faktas, teisiškai nereikšmingi ir teismas dėl jų nepasisako.

20Teismas, vadovaudamasis R administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str. 1d. 2 p.

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-12-28 nutarimą Nr.VR-14.1-506 AM053408, kuriuo V. J. pagal LR ATPK 5113 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 750 Lt bauda, ir bylą nutraukti.

22Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 3. Nuobauda paskirta nustačius, kad V. J. Kairėnės upelio... 4. Skunde teismui V. J. prašo Agentūros 2009-12-28 nutarimą... 5. Skundas tenkintinas.... 6. LR ATPK 35 str. 1d. nurodoma, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama... 7. Taigi, vadovaujantis LR ATPK 35 str. nuostatomis, asmuo administracinėn... 8. Iš skundžiamo Agentūros 2009-12-28 nutarimo matyti, kad V.... 9. Savo 2009-12-15 paaiškinime Agentūrai bei teisminio nagrinėjimo metu 10. Teisminio nagrinėjimo metu liudininkas D. K. paaiškino,... 11. Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos... 12. P. B. paaiškinimus, jog nagrinėjamu atveju kasimo darbai... 13. Jokių kitų objektyvių duomenų, kuriuos vertinant galima būtų spręsti... 14. Todėl darytina išvada, kad jokiais byloje esančiai įrodymais nepaneigtos... 15. Tokiu būdu, vadovaujantis LR ATPK 35 str. nuostatomis, už šiuos veiksmus 16. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sprendžiama, kad skundžiamu Agentūros... 17. LR ATPK 250 str. 1d. 7 p. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo... 18. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai sprendžiama, kad Agentūros... 19. Teismui konstatavus, kad Agentūros 2009-12-28 nutarimas priimtas praleidus... 20. Teismas, vadovaudamasis R administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,... 21. Panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 22. Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...