Byla A-502-1265-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjo), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkės) ir Edvardo Sinkevičiaus,

2sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aidai Radauskaitei,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Kristinai Palienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kauno saulėtekis“ skundą atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos akto panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB “Kauno saulėtekis“ skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno miesto skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos aktą Nr. 3-SS-122. Pareiškėjas nurodė, kad pastatą V. Krėvės pr. 57A, Kaune, iki nuomos sutarties su UAB „Kauno saulėtekis“ pasirašymo rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“. Rangos sutartis buvo pasirašyta su TŪB „Virmalda“. Kauno miesto savivaldybė 2004-06-16 TŪB „Virmalda" išdavė leidimą Nr.43-7-13U statybos teritorijos aptvėrimui. Leidimas aptverti teritoriją buvo išduotas vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimus atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Ši teisės norma įtvirtina galimybę statybos darbus vykdantiems asmenims, statybos darbų laikotarpiu, apsitverti didesnę, nei nuosavybės teise valdomą ar nuomojamą, žemės sklypą už tai mokant atitinkamą mokestį (rinkliavą). Leidimas taip pat buvo išduotas remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001-05-03 sprendimu Nr. 119 patvirtintais Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais. TŪB „Virmalda“, baigusi pastato V. Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstrukcijos darbus, vadovaujantis minėtų nuostatų 8 punktu ir leidimu, privalėjo atstatyti dangas ir perduoti darbų vietą savivaldybės Komunalinio ūkio skyriui. Savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius 2005-04-08 raštu kreipėsi į TŪB „Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau atstatyti šalia fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, vykdant pastato V.Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos darbus, sulaužytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti apgadintą fontaną bei sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį viešojo administravimo institucijos įpareigojimą, 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės buvo suderintas planas, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus pagal šalių suderintą planą įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Taigi UAB „Kauno saulėtekis“ vykdė gerbūvio atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos šalia esančio fontano bei jo priklausinių užimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune. Pareiškėjo manymu, šių darbų nėra pagrindo laikyti statinio statybos darbais, kuriems reikalingi nustatyta tvarka suderinti dokumentai, nes pagal Statybos įstatymo nuostatas akivaizdu, kad jokie statinių statybos darbai fontano bei jo priklausinių užimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune nėra vykdomi. Nevykdant tokių darbų be nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų, atsakovas neturėjo pagrindo surašyti savavališkos statybos akto Nr. 3-SS-122.

8Kauno apskrities viršininko administracija prašė skundą atmesti, nurodė, kad pastatą, esantį V. Krėvės pr. 57, Kaune iki nuomos su UAB „Kauno saulėtekis“ sutarties sudarymo rekonstravo pastato savininkė UAB „Plungės kooperatinė statyba“. Kauno apygardos teismas 2005 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-345-173/2005 paliko nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. sausio 11 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones – uždrausta UAB „Plungės kooperatinė statyba“ vykdyti bet kokius statybos darbus teritorijoje šalia sklypo V. Krėvės pr. 57 bei V. Krėvės prospekto, taip pat V. Krėvės pr. 57A, Kaune esančio fontano bei jo priklausinių (unikalus Nr. 19/003-0130-01-60) užimtoje teritorijoje. Teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atstovas nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno miesto skyriaus specialistas, vykdydamas statybos valstybinę priežiūrą, 2005-06-20 nustatęs, kad šalia fontano ir jo priklausinių užimtoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57A, Kaune, klojama betono trinkelių danga, surašė ginčijamą aktą, nes darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų.

9Kauno miesto savivaldybės administracija prašė skundą patenkinti, nes sulaužytą, pėstiesiems skirtą dangą pareiškėjas atstatinėjo pagal 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą planą.

10II.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 3 d. sprendimu skundą patenkino, panaikino Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno miesto skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos aktą Nr. 3-SS-122.

12Teismas nustatė, kad pastatą V.Krėvės pr. 57, Kaune, iki nuomos sutarties su UAB „Kauno saulėtekis“ pasirašymo, rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, pagal statybos leidimą Nr. 38-4-NR116-70. Rangos sutartis buvo pasirašyta su TŪB „Virmalda“. Kauno miesto savivaldybė 2004-06-16 TŪB „Virmalda“ išdavė leidimą Nr.43-7-13Ū statybos teritorijos aptvėrimui. Leidimas aptverti teritoriją buvo išduotas vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą. Šioje teritorijoje buvo sandėliuojamos statybinės medžiagos, o per dangą važinėjo sunkiasvoris transportas, danga buvo sulaužyta, todėl savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius 2005-04-08 raštu kreipėsi į TŪB „Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau atstatyti šalia fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, vykdant pastato V.Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos darbus, sulaužytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti apgadintą fontaną bei sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį viešojo administravimo institucijos įpareigojamą, 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės buvo suderintas planas, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus pagal šalių suderintą planą įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Atstačius apie 280 kv. m. pėstiesiems skirtos dangos, atsakovas surašė ginčijamą aktą.

13Teismas nurodė, kad STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216, nustatyta, kad savavališkos statybos aktas surašomas esant pagrindams, numatytiems STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 8 punkte, o nagrinėjamu atveju – nustačius, kad statinio statyba yra savavališka. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2005 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-345-173/2005 paliko nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. sausio 11 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta UAB „Plungės kooperatinė statyba“ vykdyti bet kokius statybos darbus teritorijoje šalia sklypo V. Krėvės pr. 57 bei V. Krėvės prospekto, taip pat V. Krėvės pr. 57A, Kaune esančio fontano bei jo priklausinių (unikalus Nr. 19/003-0130-01-60) užimtoje teritorijoje. Tačiau, teismo teigimu, laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos UAB „Plungės kooperatinė statyba“, be to, už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą atsakomybė numatyta CPK 149 straipsnyje, todėl teismas padarė išvadą, kad už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą atsakovas nepagrįstai surašė savavališkos statybos aktą. Teismas taip pat padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai surašė ginčijamą aktą remdamasis aplinkybe, jog pėstiesiems skirtos dangos atstatymo darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų. Kaip nurodė teismas, pačiame leidime aptverti teritoriją buvo nurodyta atstatyti dangas, be to, buvo sugadinta betoninė danga, betonine danga ir buvo atstatinėjama sugadintoji, nes taip buvo numatyta prekybos centro rekonstravimo techninio projekto aiškinamajame rašte. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo atstovas teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad jis neturi pareiškėjui priekaištų dėl sugadintos dangos atstatymo pagal suderintą planą, o ginčijamas aktas buvo surašytas už dangos atstatymą išeinant už suderinto plano ribų. Tačiau, teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kad 280 kv. m. danga buvo paklota ne suderinto plano ribose, tokių duomenų atsakovo atstovas negalėjo pateikti ir teismo posėdžio metu. Pastatą iki nuomos sutarties su UAB „Kauno saulėtekis“ pasirašymo, rekonstravo pastato savininkas UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pagal statybos leidimą Nr. 38-4-NR116-70, todėl pagal Statybos įstatymo prasmę, rekonstrukcijos vykdymo metu sugadintos pėstiesiems skirtos dangos atstatymui Statybos įstatymo nuostatos netaikytinos, nes, priešingu atveju, pagal Statybos įstatymo 24 straipsnį būtina surašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kurio tikslas yra įvertinti statinio atitikimą statinio projektiniams reikalavimams bei įstatymo nustatytiems esminiams statinio reikalavimams, o, kaip pripažino atsakovo atstovas, dangos atstatymo darbams pagal 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą planą, surašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto nereikėjo.

14III.

15Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo skundą atmesti. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Kauno saulėtekis“ vykdė tik gerbūvio atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos šalia esančio fontano bei jo priklausinių ir šiems darbams Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos netaikytinos. Statybos įstatymo 2 straipsnyje numatyta, kad statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno miesto skyriaus 2005-06-20 savavališkos statybos akte Nr.3-SS-122 nurodyta, kad UAB „Kauno saulėtekis“ šalia fontano ir jo priklausinių užimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a klojama betono trinkelių danga, įrengiamas drenuojamas pasluoksnis, apie fontaną suklota apie 280,0 kv. m. dangos neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų. Kauno apskrities viršininko administracijos nuomone, teismas netinkamai aiškino Statybos įstatymą konstatuodamas, kad UAB „Kauno saulėtekis“ atliktiems statybos darbams netaikytinos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios savavališką statybą, kadangi atliktiems darbams nereikalingas statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Be to, teismas nesiaiškino aplinkybės, kad UAB „Kauno saulėtekis“ ne tik vykdė gerbūvio atstatymo darbus, bet ir įsirengė automobilių stovėjimo aikštelę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. sausio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-711/2006 konstatavo, kad pareiškėjos J. P. prašymas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus 2004-06-16 leidimą Nr.43-7-13U pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai netenkintas, nes jis buvo išduotas tik teritorijos aptvėrimui, todėl juo nesudarytos jokios sąlygos daryti neigiamą poveikį nuosavybės teisių atkūrimui. Teismas šioje byloje taip pat konstatavo, kad teritorijoje tarp V. Krėvės pr. 55 ir 57 savavališkai įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

16Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmos instancijos teismo sprendimą palikti galioti. Pareiškėjas pažymi, kad Kauno apskrities viršininko administracija dar 2004-08-17 raštu Nr. 19-95 davė sutikimą pagal nustatyta tvarka parengtą dokumentaciją ir gavus statybos leidimą UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ valstybinės žemės sklype, esančiame V. Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstruoti jai priklausančio pastato dalį, o 2004-08-09 raštu Nr. 540 davė sutikimą dėl inžinierinių tinklų statybos/rekonstrukcijos valstybinėje žemėje. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ teisės aktų nustatyta tvarka 2004-06-03 buvo išduotas statybos leidimas Nr. 38-4-NR116-70, pagal kurį UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ vykdė prekybos centro su vandentiekio ir nuotekų tinklais, esančio V.Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstrukcijos darbus. Statybos leidimas buvo išduotas pagal projektinę dokumentaciją. Prekybos centro rekonstravimo V. Krėvės pr. 57, Kaune, techninio projekto Aiškinamojo rašto 2.3 punkte buvo nustatyta teritorijų, lauko inžinierinių tinklų, pažeistų statybos metu, tvarkymo darbų vykdymo tvarka, t. y. paklojus inžinierinius tinklus, tranšėjos turėjo būti užpilamos, gruntas gerai sutankinamas, tvarkomas teritorijos ruožas išlyginamas, sklandžiai sujungiant planiruojamo ruožo paviršių su gretima teritorija; statybos metu išardyti šaligatviai, takai, asfalto danga atstatoma ankstesniais jų dangų tipais ir nuolydžiais. Nustatyta tvarka suderinta projektinė dokumentacija paneigia apelianto motyvą, kad pėstiesiems skirtos dangos atstatymo darbai buvo atliekami neturint nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų. Toks motyvas nepagrįstas ir dėl to, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, vadovaujantis išduotu ir galiojančiu statybos leidimu, Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyrius išdavė dar du leidimus: 2004-06-16 leidimą Nr. 43-7-13U teritorijos aptvėrimui ir 2004-08-08 leidimą Nr.43-7-54“R“ žemės darbams atlikti. Abiejuose šiuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti rekonstrukcijos metu sugadintas dangas. TŪB „Virmalda“, su kuria UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ buvo sudariusi rangos sutartį, baigusi pastato V. Krėvės pr. 57, Kaune, rekonstrukcijos darbus, bei vadovaujantis minėtais leidimais, privalėjo atstatyti dangas ir perduoti darbų vietą Savivaldybės Komunalinio ūkio skyriui. Įmonei to nepadarius, savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius 2005-04-08 raštu Nr. 43-2-382 kreipėsi į TŪB „Virmalda“, reikalaudamas kuo skubiau atstatyti šalia fontano V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančią ir, vykdant pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos darbus, sulaužytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti apgadintą fontaną bei sutvarkyti gerbūvį. Vykdant šį viešojo administravimo institucijos įpareigojimą, 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivalybės buvo suderintas planas, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus pagal šalių suderintą planą įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Tokiu būdu UAB „Kauno saulėtekis“ pradėjo vykdyti gerbūvio atstatymo darbus po pastato V. Krėvės pr. 57 rekonstrukcijos šalia esančio fontano bei jo priklausinių užimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune. Paklojus apie 280 kv. m. dangos 2005-06-20 atsakovas surašė Savavališkos statybos aktą Nr. 3-SS-122. Pareiškėjo manymu, teismas, panaikindamas šį aktą, motyvuojamojoje sprendimo dalyje pagrįstai pasisakė, kad atsakovas nepagrįstai surašė savavališkos statybos aktą motyvuodamas, kad nėra nustatyta tvarka parengtų ir suderintų dokumentų, kadangi sugadintos dangos atstatymo darbai jau buvo suderinti Savivaldybės išduotame leidime aptverti teritoriją. Pareiškėjas pažymi, kad darbai buvo vykdomi pagal statybos projekto rekonstravimo techninę dokumentaciją, kuri nustatyta tvarka buvo suderinta gaunant statybos leidimą. Teismas pagrįstai nurodė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pagrindu surašyti savavališkos statybos aktą UAB „Kauno saulėtekis“. Apeliantas nemotyvuotai šią aplinkybę atkartoja apeliaciniame skunde, nepateikdamas jokių dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ pareigos pagal teismų nutartis teisės aktų nustatyta tvarką buvo ar yra perleistos UAB „Kauno saulėtekis“ . Pareiškėjo manymu, nepagrįstas apelianto motyvas, kad teismas nesiaiškino aplinkybių dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo. Ši aplinkybė nebuvo nagrinėjama teisme, savavališkas statybos aktas nebuvo surašytas dėl automobilių aikštelės įrengimo, o be to UAB „Kauno saulėtekis“ šių darbų nevykdė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr. A5-711/2006 UAB „Kauno saulėtekis“ nebuvo proceso dalyvis, jam nėra žinomos šios bylos aplinkybės ir jis šioje byloje neturėjo galimybės ginti teisių. Apeliantas teismui nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad akto surašymo metu 280 kv. m. dangos atstatymo darbai išėjo už gerbūvio atstatymo teritorijos ribų. Pareiškėjas sutinka su teismo motyvu, kad rekonstrukcijos vykdymo metu pėstiesiems skirtos dangos atstatymui nereikalingas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, todėl šiems darbams ir negali būti taikomos Statybos įstatymo nuostatos.

17Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą taip pat prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, jog savavališka statinio statyba – statinio statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo; nesudėtingo statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas. Kauno miesto savivaldybės administracijos nuomone, teismas tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias savavališką statybą, pripažindamas, jog Kauno miesto viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno miesto skyriaus 2005 m, birželio 20 d. savavališkos statybos aktas Nr. 3-SS-122 surašytas neturint tam teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo posėdžių metu nebuvo pateikta jokios medžiagos, susijusios su ta aplinkybe, jog ginčo teritorijoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

18Į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo J. P. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, priimti jos paaiškinimus ir pateikiamus įrodymus. J. P. paaiškinimuose nurodo, kad sutinka su apeliaciniu skundu, prašo teismo spendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Jos teigimu, ji turėjo būti įtraukta į bylos nagrinėjimą, nes savavališkų statinių statybos akto panaikinimas jai grąžintinoje teritorijoje gali sukelti ir sukels tiesiogines pasekmes atkuriant nuosavybės teises natūra į šią teritoriją.

19Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu teisėjų kolegija nusprendė netenkinti J. P. prašymo įtraukti ją į bylą. Teismo posėdyje pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovės apeliacinio skundo prašė netenkinti, palaikė atsiliepimų argumentus.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Byloje sprendžiamas administracinis ginčas dėl atsakovo tarnautojo pareiškėjo atžvilgiu 2005 m. birželio 20 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. 3-SS-122, pagrįstumo ir teisėtumo. Šiame savavališkos statybos akte užfiksuota, kad pareiškėjas savavališkai vykdo gerbūvio atstatymo-rekonstrukcijos darbus fontano bei jo priklausinių užimamoje teritorijoje V. Krėvės pr. 57a, Kaune, o būtent, pareiškėjas kloja betono trinkelių dangą, įrengia drenuojamą pasluoksnį, apie fontaną suklota apie 280 kv. m. dangos. Iš bylos nagrinėjimo eigos matyti, kad pareiškėjas neneigia paties šių darbų atlikimo fakto ir to, kad juos atliko. Pareiškėjas administracinį aktą ginčija, teigdamas, kad akte užfiksuoti atlikti darbai nebuvo savavališki.

24Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis numato, kad savavališka statinio statyba (griovimas) – statinio statyba (griovimas) be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo; nesudėtingo statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas.

25Taigi, nagrinėjamu atveju byloje pirmiausia būtina įvertinti atliktų darbų pobūdį ir tai, ar jiems buvo reikalingas statybos leidimas ar kitas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas dokumentas.

26Betono trinkelių dangos, drenuojamo pasluoksnio įrengimas, kolegijos vertinimu, atitinka statybos požymius, apibūdintus Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje. Tokią išvadą patvirtina tai, kad statybos darbai buvo atliekami remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus 2005 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 43-2-382, kuriame buvo reikalaujama atstatyti šalia fontano esančią sulaužytą pėstiesiems skirtą dangą, suremontuoti fontaną ir sutvarkyti gerbūvį, 2005 m. gegužės 16 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo, TŪB „Virmalda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ atstovų susitikimo nutarimu, įformintu susitikimo protokole, suderinti planą, pagal kurį nustatytose ribose šalia statinių adresu V. Krėvės pr. 57a, Kaune nedelsiant bus atliekami dangos atstatymo, fontano remonto bei teritorijos sutvarkymo darbai, suderintu planu. Iš šių duomenų galima daryti išvadą apie numatytų atlikti darbų mastą ir tikslą – iš esmės pertvarkyti esamą sulaužytą fontano aikštės dangą, fontaną, ir sukurti naują šių statinių kokybę. Taigi, atliekama statyba atitiko statinio rekonstravimo požymius (Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalis).

27Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad leidimas vykdyti statinio rekonstravimą privalomas, išskyrus nesudėtingus statinius, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, statinio paprastąjį remontą. Nagrinėjamu atveju išimtys, kada nereikalingas statybos leidimas, negali būti taikomos, nes rekonstrukcijos darbai neatitinka paprastojo remonto sąvokos ir rekonstruojamas statinys nepriskirtas nesudėtingiems statiniams (aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 9, 11 punktai, 2 lentelė). Vadinasi, darbams, dėl kurių surašytas savavališkos statybos aktas, buvo būtinas statybos leidimas.

28Pažymėtina, kad statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo subjekto išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti jame nurodytus statybos darbus. Statybos leidimas išduodamas tik tada, kai statytojas pateikia įstatyme nustatytus dokumentus, tarp jų statinio projektą, ir kai įsitikinama, kad statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus (Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis). Statybos leidimui negali būti prilyginti jokie kiti viešojo administravimo subjektų priimami administraciniai aktai. Todėl nagrinėjamu atveju teisės rekonstruoti pėsčiųjų dangą ir fontaną nesuteikė pareiškėjo nurodomi Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus išduoti leidimai: 2004-06-16 leidimas Nr. 43-7-13U teritorijos aptvėrimui ir 2004-08-08 leidimas Nr. 43-7-54“R“ žemės darbams atlikti. Tai, kad abiejuose šiuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti rekonstrukcijos metu sugadintas dangas, neatleido statytojo nuo pareigos, atstatant dangas, laikytis statybą reglamentuojančių teisės aktų. Tas pats pasakytina ir apie savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus 2005-04-08 raštą Nr. 43-2-382 bei 2005-05-16 tarp TŪB „Virmalda“, UAB „Kauno saulėtekis“ ir Kauno m. savivaldybės suderintą planą, pagal kurį gerbūvio atstatymo darbus įsipareigojo atlikti UAB „Kauno saulėtekis“. Nei minėtas raštas, nei planas neatleido statytojo nuo pareigos, numatytos Statybos įstatyme, rekonstrukciją vykdyti tik turint nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 2004-06-03 išduotas statybos leidimas Nr. 38-4-NR116-70 prekybos centro rekonstrukcijos darbams, vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai, išduotas pagal G. J. įmonės parengtą statinio projektą, kurio techninio projekto aiškinamojo rašto 2.3 punkte buvo numatyta statybos metu išardytus šaligatvius, takus, asfalto dangą atstatyti ankstesniais jų dangų tipais ir nuolydžiais, taip pat nesuteikė teisės pareiškėjui vykdyti statybos darbų, už kurių atlikimą surašytas ginčijamas aktas. Pirmiausia pažymėtina, kad statinio projekte nebuvo numatyti dangų atstatymo darbai, nesusiję su pastato rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Tačiau, kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo rekonstruojama sunkiasvorio transporto ir sandėliuojamų statybinių medžiagų sulaužyta danga prie fontano bei numatytas paties fontano rekonstravimas (remontas). Taigi, tokia rekonstrukcija statybos projekte, o tuo pačiu ir statybos leidime Nr. 38-4-NR116-70, nebuvo numatyta. Antra, pareiškėjas, kildindamas savo teisę atlikti rekonstrukcijos darbus iš šio statybos leidimo Nr. 38-4-NR116-70 turinio, neatsižvelgia į tai, kad statybos leidimas buvo išduotas kitam juridiniam asmeniui ir kitu adresu. Statybos leidimas išduotas UAB „Plungės kooperatinė statyba“ atlikti prekybos centro rekonstrukciją adresu V. Krėvės pr. 57, Kaune. Ir tik vandentiekio bei nuotekų tinklų statybos atžvilgiu numatoma galimybė vykdyti statybos darbus už sklypo ribų (b. l. 57). Tuo tikslu atsakovas ir davė 2004-08-09 raštu Nr. 540 išreikštą sutikimą dėl inžinierinių tinklų statybos/rekonstrukcijos valstybinėje žemėje. Galiausiai, pareiškėjas remtis statybos leidimu, išduotu UAB „Plungės kooperatinė statyba“ atlikti prekybos centro rekonstrukciją, negali dar ir dėl to, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. sausio 11 d. nutartimi UAB „Plungės kooperatinė statyba“ buvo uždrausta vykdyti bet kokius statybos darbus V. Krėvės pr. 57a, Kaune, esančio fontano bei jo priklausinių užimamoje teritorijoje.

29Įvertinus šiuos argumentus, darytina išvada, kad atsakovo tarnautojas pagrįstai pareiškėjo vykdytus statybos darbus kvalifikavo kaip savavališkus, t. y. vykdytus be įstatymo reikalaujamų dokumentų. Pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstos, padarytos neteisingai išaiškinus ir pritaikius Statybos įstatymo normas, netinkamai įvertinus dokumentų, kuriais pareiškėjas grindė savo reikalavimą (leidimo aptverti, prekybos centro rekonstravimo techninio projekto, suderinto plano ir kt.), teisinę galią. Todėl apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas. Pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl nauju teismo sprendimu atmestinas.

30V.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje ginčijamas aktas neturi jokios tiesioginės įtakos J. P. teisės į nuosavybės teisių atkūrimą ginčo teritorijoje įgyvendinimui, todėl nėra pagrindo bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl to, kad J. P. nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą patenkinti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

35Pareiškėjo UAB „Kauno saulėtekis“ skundą atmesti.

36Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aidai Radauskaitei,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Kristinai Palienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo Kauno apskrities viršininko... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB “Kauno saulėtekis“ skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 8. Kauno apskrities viršininko administracija prašė skundą atmesti, nurodė,... 9. Kauno miesto savivaldybės administracija prašė skundą patenkinti, nes... 10. II.... 11. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 3 d. sprendimu skundą... 12. Teismas nustatė, kad pastatą V.Krėvės pr. 57, Kaune, iki nuomos sutarties... 13. Teismas nurodė, kad STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos... 14. III.... 15. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu prašo... 16. Pareiškėjas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 17. Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 18. Į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo J. P. Lietuvos vyriausiajam... 19. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu teisėjų kolegija nusprendė... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Byloje sprendžiamas administracinis ginčas dėl atsakovo tarnautojo... 24. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis numato, kad savavališka statinio... 25. Taigi, nagrinėjamu atveju byloje pirmiausia būtina įvertinti atliktų darbų... 26. Betono trinkelių dangos, drenuojamo pasluoksnio įrengimas, kolegijos... 27. Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad leidimas vykdyti statinio... 28. Pažymėtina, kad statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo subjekto... 29. Įvertinus šiuos argumentus, darytina išvada, kad atsakovo tarnautojas... 30. V.... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje ginčijamas aktas neturi jokios... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 33. Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 3 d. sprendimą... 35. Pareiškėjo UAB „Kauno saulėtekis“ skundą atmesti.... 36. Sprendimas neskundžiamas....