Byla 2-14-94/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant S. J., dalyvaujant ieškovo UAB „BQ Solutions“ atstovams advokatei G. Š., I. V., atsakovo UAB „Krištodulos transportas“ atstovams advokato padėjėjai K. V., V. G., atsakovo UAB „Didneriai“ atstovui advokatui E. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BQ Solutions“ ieškinį atsakovams UAB „Krištodulos transportas“ ir UAB „Didneriai“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismą priteisti solidariai iš atsakovų UAB“Didneriai“ ir UAB „Krištodulos transportas“ ieškovo UAB „BQ Solutions“ naudai 12965,26 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „BQ Solutions“ ir UAB „Krištodulos transportas“ 2012 m. kovo 22 d. sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. G001/2012.03.22, pagal kurią UAB „Krištodulos transportas įsipareigojo pervežti krovinį Vilnius-Nižnij Novgorod, o ieškovo užsakymu atsakovas UAB „Didneriai“ vykdė minėto krovinio pakrovimą, įšrašė ir pateikė apmokėti ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. DIDN 004788, 222,00 Lt sumai. Nurodė, kad atsakovas UAB „Didneriai“ ieškovui daugkartinių užsakymų pagrindu teikė pervežimo dokumentų forminimo, trumpalaikės sandėlio ploto nuomos ir pakrovimo paslaugas, todėl tarp UAB BQ „Solutions“ ir UAB „Didneriai“ nusistovėjo bendradarbiavimo praktika, kuomet ieškovas kreipdavosi į UAB „Didneriai“ dėl konkrečios paslaugos atlikimo, o UAB „Didneriai“ atlikus paslaugą, UAB „BQ Solutions“ pateikdavo apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Krištodulos transportas pervežė pagal sutartį-užsakymą gavėjui GAZ 603016, Nižnij Novgorodas, Monastyrka g. 17, krovinį, kurį sudarė staklių dalys ir reikmenys, jonų mainų derva, tepimo medžiagos, skysčių valymo įranga. Už šio krovinio pervežimą UAB „Krištodulos transportas“ 2012-03-23 išrašė ieškovui PVM sąskaitą faktūrą dėl 2250 EUR (7768,80 Lt) sumos apmokėjimo už suteiktas transportavimo paslaugas, o ieškovas už krovinio pervežimą atsiskaitė. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. balandžio 2 d. OOO „NPK Logistik“ pranešė atsakovui UAB „Krištodulos transportas“, kad 2012 m. kovo 31 d. bendrovei buvo pristatytas krovinys, kuris neatitiko pervežimo dokumentų, kadangi gavėjui buvo pristatytas netinkamas, kitas nei užsakytas krovinys, kuris buvo skirtas T. V.. Ieškovas nurodė, kad jis nedalyvavo krovinio pakrovime, taigi negalėjo jo patikrinti, o atsakovas UAB „Didneriai“ pats užpildė CMR važtaraštį, todėl jam buvo žinomas tikrasis krovinio gavėjas bei krovinio pristatymo vieta. Dėl šio įvykio 2012-04-03 OOO „NPK Logistik“, ieškovas ir atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ pasirašė krovinio neatitikties aktą, kuriuo ieškovas įsipareigojo pristatyti OOO „NPK Logistik“ tikrąjį krovinį bei sumokėti visas išlaidas patirtas krovinį pervežant iš krovinių siuntėjų kompanijų, taip pat užsakovo patirtas 97539,17 rublių išlaidas už gauto krovinio išmuitinimą. Nurodė, kad 2012-05-01 bei 2012-05-05 OOO „NPK Logistik“ atsiuntė ieškovui pretenzijas, kuriose už nesuteiktas pervežimo paslaugas pareikalavo apmokėti už krovinio pervežimą iš Vokietijos į Lietuvą, iš Lietuvos į Nižnij Novgorod miestą, taip pat krovinio grąžinimą iš Lietuvos į Vokietiją bei visus užsakovo sumokėtus mokesčius už gauto krovinio išmuitinimą, krovinio pakrovimo-iškrovimo paslaugas, šio krovinio laikino saugojimo išlaidas ir už jo persiuntimą tikrajam gavėjui. Šiuo pagrindu 2012-05-10 OOO „NPK Logistik“ išrašė ieškovui 3150 EUR dydžio PVM sąskaitą faktūrą Nr. 05896 dėl nuostolių atlyginimo bei vienašališkai įskaitė šią sumą į ieškovo galiojančius užsakovui reikalavimus OOO „NPK Logistik“. Nurodė, kad ieškovas vienašalio įskaitymo neginčijo ir atlygino OOO „NPK Logistik“ 3150 EUR dydžio nuostoliu. Nurodė, kad kadangi užsakovas krovinio atsisakė, UAB „Didneriai“ 2012-04-03 garantiniu raštu įsipareigojimo krovinį grąžinti siuntėjui, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė, todėl ieškovas krovinį į Vokietiją nugabeno savo lėšomis užsakęs transportavimo paslaugas, dėl ko patyrė 2088,94 Lt nuostolių. Kadangi ieškovas neįvykdė 2012 m. kovo 13 d. sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – nepristatė krovinio užsakovui dėl atsakovų kaltės, todėl atlyginęs užsakovui OOO „NPK Logistik“ jo patirtus nuostolius ir pasirūpinęs kroviniu įgijo teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius iš atsakovų. Ieškovas nurodė, kad dėl netinkamo krovinio pervežimo ieškovas patyrė iš viso 12965,26 Lt nuostolių.

4Atsakovas UAB „Didneriai“ su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad UAB „Didneriai nebuvo ieškovo sudarytų sutarčių šalimi ir pagal ieškovo minėtas sutartis jokių teisių ir pareigų neįgijo, todėl mano, kad negalima daryti išvados, kad UAB „Didneriai“ sutarčių nevykdė, kaip ir negali atsakyti už minėtų sutarčių netinkamą vykdymą. Taip pat nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą kroviniai identifikuojami ne pagal lipdukus ant pakuotės, o pagal krovinį lydinčius dokumentus ir krovinio markiruotę, todėl ieškovo teiginys, kad krovinys buvo pažymėtas ant paties krovinio pakuotės nurodant gavėją ir dėl to transporto dokumentai turėjo būti įforminti atitinkamam gavėjui yra nepagrįstas ir nenurodo jokių UAB „Didneriai“ neteisėtų veiksmų. Be to, UAB „Didneriai“ darbuotojai objektyviai negalėjo žinoti koks krovinys yra pakuotės viduje, todėl pakrovę į transporto priemonę tą krovinį, kurį nurodė ieškovas, UAB „Didneriai“ jokių neteisėtų veiksmų nepadarė. Taip pat nurodė, kad ieškovo pageidaujami dokumentai buvo surašyti griežtai laikantis ieškovo duotų nurodymų, jie ieškovui tiko ir ieškovas pats apmokėjo už dokumentų surašymą. Taigi UAB „Didneriai“ darbuotojai nežinojo ir negalėjo žinoti koks krovinys yra pakuotės viduje, nes jie atliko tik fizinius dokumentų užpildymo veiksmus ir jokių teisinę reikšmę turinčių krovinio išsiuntimo veiksmų nekoordinavo. Nurodė, kad UAB „Didneriai“ nebuvo ieškovo su savo partneriais sudarytų sutarčių šalimis, nežinojo šių sutarčių turinio bei nežinojo ir negalėjo žinoti pagal kokias sutartis ieškovas siunčia prekes, kas yra krovinio pakuotės viduje ir kas yra tikrasis minėtų krovinių gavėjas. UAB „Didneriai“ sutinka su tuo, kad pagal CMR važtaraštį Nr. 6M000080, krovinys iš įmonės Primatec GmbH buvo pristatytas į Lietuvą, (krovinį sudarė 5 paletės, kurių svoris 4077 Kg), tačiau nurodė, jog krovinys iki pristatymo į UAB „Didneriai“ sandėlius buvo perkrautas į kitą transporto priemonę ir tikėtina krovinio perkrovimo metu skirtingiems asmenims priklausę kroviniai buvo supainioti. Nurodė, kad kroviniai buvo supakuoti, todėl patikrinti krovinio turinio atsakovai neturėjo galimybės, o apie jų turinį žinojo tik ieškovas. Prašo teismo atkreipti dėmesį, kad pats ieškovas savo kaltę dėl atsitikusios žalos yra pripažinęs raštu 2012-04-03 surašius ir pasirašius trišalį 2012-04-03 OOO „NPK Logistikc“, ieškovo ir atsakovo UAB „Krištodulos transportas“ krovinio neatitikimo aktą. Taip pat prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, kad UAB „Didneriai“ pagal garantinį raštą įsipareigojo tik pristatyti krovinį pagal žemiau esantį adresą savo lėšomis, todėl tokia garantija negali būti laikoma kaip atsakomybė už nuostolius. UAB „Didneriai“ nurodė, kad byloje esantys transporto dokumentai rodo, kad ieškovas nėra įrodęs regresinio reikalavimo atsiradusio pagrindo, todėl ieškiniu reikalaujama žala yra niekuo nepagrįsta ir ieškinys atmestinas. Prašo teismo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo UAB „Didneriai“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad ieškovas teismui pateikė neteisingus duomenis, kadangi pagal 2012-03-22 užsakymo Nr. G001/2012.03.22, užsakyta buvo pilna a/m, apie 20 t, buvo nurodytos trys iškrovimo vietos: pirma – Maskva, antra-Vladimir, trečia – svh Nizhnij Novgorod. Atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ nurodė, kad ieškovas pateikdamas teismui ieškinį pateikė tik vieną CMR važtaraštį, nuslėpdamas faktą, kad buvo dar du CMR važtaraščiai, todėl ieškovas klaidiną teismą nurodydamas, kad atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ krovinį turėjo pervežti maršrutu Vilnius-Nižnij Novgorod. Be to, užsakyme Nr. G001/2012.03.22 nebuvo nurodytą ką turi pervežti atsakovas UAB „Krištodulos transportas“, buvo nurodytas tik bendras krovinio svoris apie 20 t, todėl laikytina, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus pagal užsakymą Nr. G001/2012.03.22. Atsakovas nurodė, kad tai, jog buvo pakrauta dalis ne to krovinio atsakovui nebuvo žinoma, kadangi pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 8 str., tiek pagal užsakymą Nr. G001/2012.03.22, vežėjo įsipareigojimų 3 p., vežėjas priimdamas krovinį įsipareigoja patikrinti ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeravimas važtaraštyje, taip pat patikrinti krovinio ir jo įpakavimo išvaizdą. Taigi nei pagal konvenciją, nei pagal užsakymą atsakovas neturėjo galimybės atidaryti ar kitaip pažeisti pakuočių, kad įsitikinti kas ten vežama. Nurodė, kad pagal svorį krovinys atitiko, teisingas buvo ir krovinio vietų skaičius, o pats krovinys buvo supakuotas ir pakuotės išorinė būklė buvo gera, krovinys nebuvo pažeistas ar kitaip sugadintas. Nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą kroviniai identifikuojami ne pagal lipdukus ant pakuotės, o pagal krovinį lydinčius dokumentus ir krovinio markiruotę. Prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, kad krovimo darbus atliko ne atsakovas UAB „Krištodulos transportas“, o atsakovas UAB „Didneriai“, kuriems būtent tą krovinį nurodė pakrauti ieškovo darbuotojas. Nurodė, kad koks krovinys UAB „Krištodulos transportas“ buvo įkrautas, tokį atsakovas ir pristatė, laiku ir tinkamai. Taip pat prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, kad 2012-04-03 krovinio neatitikties akte, kurį pasirašė trys šalys – RAB „NPK-Logistik“, ieškovas „BQ Solutions“ ir atsakovas UAB „Krištodulos transportas“, šalys patvirtina, kad netinkamas krovinys buvo pristatytas dėl transporto kompanijos UAB „BQ Solutions“ darbuotojo klaidos, dėl ko buvo išsiųsti dokumentų ir užsakymo neatitinkantis krovinys. Be to, akte UAB „BQ Solutions“ įsipareigoja pristatyti krovinį, siunčiamą kompanijos „Primatec GmgH“ laikydamasi visų muitinės formalumų savo sąskaita iki 2012-04-10 į kompanijos „Primatec GmgH“ sandėlį, taip pat siekdama kompensuoti visas išlaidas, susijusias su krovinio vežimu iš kompanijų „H. S. GmbH“, Vokietiją ir „EDM Swiss S.R.I.“ į Nižnij Novgorodą. Atsakovo nuomone, tai rodo, kad ieškovas pripažino savo kaltę šiuo aktu ir pats įsipareigojo atlyginti nuostolius bei kompensuoti išlaidas. Nurodė, kad nors aktą pasirašė ir UAB „Krištodulos transportas“, tačiau akte nėra nurodyta kokia nors atsakovo UAB „Krištodulos transportas“ atsakomybė ar neteisėti veiksmai vykdant sutartį ir kad jis privalo ar įsipareigoja atlyginti kokius nors ieškovo ar RAB „NPK-Logistik“ patirtus nuostolius. Prašo teismo atsižvelgti į nurodytas aplinkybes atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą, neesant atsakovo UAB „Krištodulos transportas“ neteisėtų veiksmų bei kaltės dėl kilusių nuostolių.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2012 m. kovo 13 d. priėmė užsakymą iš OOO „NPK Logistik“ pervežti iš Vokietijos į Nižnij Novgorod krovinį - 12 453 kg žalvarinės vielos ir 4100 kg elektroerozinėms staklėms naudojamos medžiagos. Iš Vokietijos į Lietuvą krovinį atvežė UAB „Du meškiukai“. Iš Lietuvos į Nižnij Novgorodą krovinio pervežimui ieškovas pasamdė atsakovą UAB „Krištodulos transportas“, su kuriuo krovinio pervežimui iš Vilniaus į Nižnij Novgorodą 2012 m. kovo 22 d. sudarė užsakymą Nr. GOO1, kuriuo atsakovas įsipareigojo krovinį pervežti į paskyrimo vietą. Krovinį į transporto priemonę ieškovo užsakymu pakrovė ir užpildė tarptautinį krovinio transportavimo važtaraštį atsakovas UAB „Didneriai“. 2012 m. kovo 31 d. paskirties vietoje gavėjui OOO „NPK Logistik“ priimant krovinį, buvo nustatyta, kad bendrovei buvo atvežtas visai kitas krovinys, negu nurodyta dokumentuose, ir skirtas T. V. adresu Centralnaja alleja, namas 24, Andrejevo-Melentejevo kaimas, Rostovo sr., Rusija. 2012 m. balandžio 2 d., dalyvaujant OOO„NPK Logistik“, UAB „BQ Solutions“ ir UAB „Krištodulos transportas“ atstovams buvo surašytas krovinio neatitikties aktas, kuriame buvo konstatuotas pristatyto krovinio neatitikties dokumentams faktas, nurodant, kad tai įvyko dėl UAB „BQ Solutions“ klaidos. Ieškovas pagal OOO „NPK Logistik“ reikalavimą atlygino 10876,32 Lt(3150 EUR) išlaidų, turėtų gavėjo ryšium su ne to krovinio jam atvežimu: muito rinkliavą ir mokesčius už laukiamą krovinį, pakrovimo-iškrovimo darbus ir laikant laikinojo prekių saugojimo sandėlyje, krovinio gabenimo išlaidas krovininio gavėjo sandėlio. Taip pat ieškovas krovinį į Vokietiją grąžino savo lėšomis, dėl ko patyrė 2088,94 Lt išlaidų. Visas minėtas išlaidas ieškovas prisiėmė atlyginti krovinio neatitikties akte. Pagal CMR konvencijos 23 str. 4 punktą ieškovas dėl netinkamo krovinio pristatymo turėjo pareigą kompensuoti visą užmokestį už vežimą, muitų rinkliavas ir mokesčius, kitus su vežimu susijusius mokėjimus. Jas kompensavęs, ieškovas prašo priteisti atlyginti iš vežime dalyvavusių atsakovų –UAB „Krištodulos transportas“ ir UAB „Didneriai“ solidariai.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ vežė ieškovo pateiktą krovinį pagal užsakymą Nr. GOO1/2012.03.22. Šiame užsakyme buvo nurodytas tik krovinio svoris, tačiau konkrečios prekės nebuvo nurodytos. Šioje sutartyje nebuvo susitarta ir dėl krovinio pakrovimo procedūrų. Šalys tokių duomenų teismui nepateikė. Tokiu atveju atsakovas, kaip vežėjas, nebuvo įsipareigojęs tikrinti krovinio pakrovimo. Tai rodo, kad už tinkamo krovinio pakrovimą buvo atsakingas pats ieškovas. Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 8 str., vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje, taip pat krovinio išorinę būklę, t.y., patikrinti išorines ir aiškiai matomas krovinio savybes. Iš atsakovo paaiškinimų bei kitos bylos medžiagos darytina išvada, kad jis, kaip vežėjas, elgėsi rūpestingai ir sąžiningai: patikrino pakrautas prekes, CMR važtaraštyje nurodytas krovinio kiekis vietų skaičius ir svoris atitiko. Tokiu būdu nenustatyta, atsakovas UAB „Krištodulos transportas“, kaip vežėjas, netinkamai vykdė savo pareigas ir todėl jis už netinkamo krovinio pristatymą neatsako.

8Iš sutarties su krovinio siuntėju matyti, kad ieškovas atsako siuntėjui kaip vežėjas, nors pats atliko tik ekspedijavimo paslaugas, tačiau pagal susitarimą su siuntėju buvo įsipareigojęs krovinį nugabenti į paskyrimo vietą. Tokiais atvejais ieškovas, atlyginęs pagal CMR konvencijos nuostatas žalą, turi regreso teisę kitų vežime dalyvavusių asmenų atžvilgiu. Byloje nustatyta, kad ieškovo užsakymu krovinį į UAB „Krištodulos transportas“ transporto priemonę pakrovė, muitinės ir transporto dokumentus užpildė atsakovas UAB „Didneriai“. Šalys pripažįsta, kad susitarimo ir bendradarbiavimo pagrindu atsakovas „Didneriai“ teikė ieškovui paslaugas, įforminant muitinės ir transporto dokumentus, krovinio pakrovimo paslaugas ir trumpalaikes sandėlio ploto nuomos paslaugas. Tačiau, kaip nurodo atsakovas, tai tik buvo fizinių veiksmų atlikimas be jokios civilinės atsakomybės. Su tokiu aiškinimu sutikti negalima. Kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis tinkamai, kad savo veikimu ar neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos. Iš bylos medžiagos darytina išvada, kad UAB „Didneriai“ sandėlyje krovinio pakrovimo metu buvo abu kroviniai: tiek krovinys, kuris turėjo būti nugabentas OOO „NPK-Logistik“, tiek krovinys, skirtas Rostovo sr. gyventojai. Tai rodo, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas UAB „Didneriai“, pakraunant krovinį, elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai ir pakrovė ne tą krovinį, kas rodo, kad jie abu yra atsakingi už nuostolius dėl netinkamo krovinio pristatymo. UAB „Didneriai“ atsakomybės apimtis ir mastas buvo nustatyta šalių susitarimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „Didneriai“ įsipareigojo ieškovui garantiniu raštu pristatyti krovinį atgal į Vokietiją savo lėšomis. Todėl ieškovui atsirado ta apimtimi teisė regreso tvarka išieškoti iš atsakovo krovinio pristatymo į Vokietiją išlaidas - 2088,94 Lt Dėl kitos turtinės žalos dalies tenka atsakomybė pačiam ieškovui.

9Pagal CPK 93 str. šaliai, kurios naudai yra priimamas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atlyginti iš antrosios šalies. Šio straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, ieškovui turėtos bylinėjimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinys yra patenkintas 20 procentų.

10Ieškovas turėjo 559,35 Lt žyminio mokesčio, vertimo paslaugų 383,48 lt, advokatės atstovavimo išlaidų 750 Lt , viso kitų bylinėjimosi išlaidų 1133,48 Lt. Ieškinys tenkinamas 20 procentų, tai priteisiama ieškovui iš atsakovo kitų bylinėjimosi išlaidų 226,69 Lt ir žyminio mokesčio 72 litus.

11Atsakovas UAB „Didneriai“ pagal pateiktus byloje kvitus turėjo 5000 litų advokato atstovavimo išlaidų. Jos yra priteisiamos atlyginti, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą bei advokato darbo sąnaudas ir vadovaujantis teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 rekomendacijomis. Advokatas šioje byloje yra surašęs du atsiliepimus, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, taip pat parengiamajame posėdyje. Atsižvelgiant į tai nustatoma, kad atlyginamos nuo 2300 litų 80 procentų – 1840 Lt išlaidų.

12Ieškovas pateikė duomenis, kad permokėjo žyminį mokestį 559,35 Lt(b.l 84). Pagal CPK 87 str. 1 dalies 1 punktą, kai sumokėta daugiau, negu numato įstatymai, gražinama permokėta žyminio mokesčio dalis.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str.,270 str..

Nutarė

14Priteisti iš atsakovo UAB „Didneriai“ ieškovui UAB „BQ Solutions“ 2 088,94 Lt(6482,63 Lt) nuostoliams atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 07 01 iki visiško sprendimo įvykdymo dienos, 72 Lt žyminio mokesčio, taip pat kitų bylinėjimosi išlaidų 226,69 Lt.. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti iš UAB „BQ Solutions“ UAB „Didneriai“ atlyginti turėtoms advokato išlaidoms 1840 Lt(vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt).

16UAB „BQ Solutions“ ieškinį UAB „Krištodulos transportas“ atžvilgiu atmesti.

17Priteisti iš UAB „Didneriai“ valstybei 41,31 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

18Grąžinti UAB „BQ Solutions“ permokėtą žyminį mokestį 559,35 Lt. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

19Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teimui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismą priteisti solidariai iš... 4. Atsakovas UAB „Didneriai“ su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo... 5. Atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ su ieškovo ieškiniu nesutiko ir... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Krištodulos transportas“ vežė... 8. Iš sutarties su krovinio siuntėju matyti, kad ieškovas atsako siuntėjui... 9. Pagal CPK 93 str. šaliai, kurios naudai yra priimamas sprendimas, jos turėtos... 10. Ieškovas turėjo 559,35 Lt žyminio mokesčio, vertimo paslaugų 383,48 lt,... 11. Atsakovas UAB „Didneriai“ pagal pateiktus byloje kvitus turėjo 5000 litų... 12. Ieškovas pateikė duomenis, kad permokėjo žyminį mokestį 559,35 Lt(b.l... 13. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str.,270 str..... 14. Priteisti iš atsakovo UAB „Didneriai“ ieškovui UAB „BQ Solutions“ 2... 15. Priteisti iš UAB „BQ Solutions“ UAB „Didneriai“ atlyginti turėtoms... 16. UAB „BQ Solutions“ ieškinį UAB „Krištodulos transportas“ atžvilgiu... 17. Priteisti iš UAB „Didneriai“ valstybei 41,31 Lt procesinių dokumentų... 18. Grąžinti UAB „BQ Solutions“ permokėtą žyminį mokestį 559,35 Lt.... 19. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teimui, skundą...