Byla 2S-94-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-18362-734/2008 pagal ieškovo UAB „Švarus miestas“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl uždraudimo nutraukti sutartį.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Švarus miestas“ 2008-10-21 pateikė prevencinį ieškinį, prašydamas pripažinti UAB „Šnipiškių ūkis“ 2008-09-25 pranešimą Nr. 02-11-486 dėl 2007-08-28 sutarties „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų“ Nr. 24 nutraukimo nepagrįstu ir neteisėtu ir įpareigoti atsakovą vykdyti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24, sudarytą tarp UAB „Švarus miestas“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

41) Uždrausti atsakovui nuo 2008-11-01 nutraukti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24, sudarytą tarp UAB „Švarus miestas“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“;

52) Įpareigoti atsakovą vykdyti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24 ir nesudarinėti naujų sutarčių dėl atliekų vežimo paslaugų teikimo 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartyje Nr. 24 numatytuose objektuose iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, kad prevencinio ieškinio tikslas yra apsaugoti ieškovo teisėtus interesus, kylančius iš sutarties. Dėl šios priežasties tikslinga taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra neįmanomas galimai teigiamo teismo sprendimo įvykdymas, o tuo pačiu ir efektyvi ieškovo teisių apsauga. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas nuo 2008-11-01 nutrauktų sutartį su ieškovu ir turėtų galimybę sudaryti sutartis su kitais atliekų išvežimo operatoriais, kurie užimtų ieškovo vietą. Esant teigiamam teismo sprendimui, jo įvykdymas taptų neįmanomas. Šios bylos nagrinėjimo metu, kol bus išspręstas prevencinio ieškinio tenkinimo klausimas, ieškovas ir toliau tinkamai vykdys sutartinius įsipareigojimus bei užtikrins tinkamą buitinių atliekų išvežimą, tokiu būdu tenkindamas ne tik atsakovo, bet ir gyventojų poreikius (LR CK 1.138 str. 1 d. 3 p., 6.255 str., CPK 144 str.).

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-10-22 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies. Teismas nutarė uždrausti atsakovui 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas. Likusioje dalyje teismas prašymą atmetė. Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu, bei prie ieškinio pateiktais priedais, padarė išvadą, kad tarp šalių kilo ginčas dėl 2007-08-28 sutarties „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, vykdymo. Atsakovas 2008-09-24 įspėjime Nr. 02-11-486 nurodė, kad nuo 2008-11-01 nutraukia minėtą sutartį, nes ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl netinkamo sutarties vykdymo, teigė, jog jis nepažeidė sutarties sąlygų ir nėra pagrindo sutarčiai nutraukti, o sutarties nutraukimas, nesant tam teisinio pagrindo, sukels jam žalą. Teismas padarė išvadą, jog būtina sustabdyti minėtos sutarties nutraukimą atsakovo 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų teisę nutraukti tarp šalių sudarytą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų 2007-08-28 sutartį Nr. 24 nuo 2008-11-01. Teismas pažymėjo, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų būsimo teismo sprendimo įvykdymas arba pasidarytų nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, jog atmestinas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigojant atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti, t.y. įpareigoti vykdyti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24, sudarytą tarp UAB „Švarus miestas“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“ ir nesudaryti naujų sutarčių dėl atliekų vežimo paslaugų teikimo 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartyje Nr. 24 numatytuose objektuose, kadangi jis yra tapatus ieškinio reikalavimui įpareigoti atsakovą vykdyti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24. Teismas konstatavo, kad tenkinus tokio turinio, koks yra pareikštas ieškovo prašymas šioje dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių, teismas iš esmės pasisakytų ir dėl minėto ieškinio reikalavimo (CPK 145 str., 152 str. 1 d.).

7Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-22 nutartį ir atmesti kaip nepagrįstą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, kadangi pirmosios instancijos teismas pažeidė teisingumo principą ir nepagrįstai atsižvelgė tik į ieškovo interesus, visiškai nevertindamas, kokią įtaką tolimesnis 2007-09-28 sutarties „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ galiojimas ir vykdymas turės atsakovo bei su juo susijusių asmenų interesams. Atsakovas minėtą sutartį nutraukia pagal šios sutarties 26.2.1 p. ir CK 6.217 str. dėl to, jog ieškovas netinkamai teikė šioje sutartyje numatytas atliekų tvarkymo paslaugas ir tokiu būdu pažeidė esminius minėtoje sutartyje numatytus savo įsipareigojimus. Pagrindinis atsakovo interesas, kylantis iš minėtos sutarties, buvo gauti kokybiškas ir laiku teikiamas atliekų tvarkymo paslaugas. Teismui pritaikius ginčijamas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas privalo toliau naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už jas, nepaisant to, jog jų atsisakė kaip nekokybiškų ir neatitinkančių sutarties reikalavimų. Be to, atsakovas ne tik privalės visą bylinėjimosi laikotarpį naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis, bet ir paaiškėjus, jog šios paslaugos vėl teikiamos netinkamai, negalės imtis jokių priemonių 2007-09-28 sutarčiai nutraukti, kadangi tokie atsakovo veiksmai nedelsiant būtų įvertinti kaip teismo nustatytų suvaržymų nesilaikymas. Atsižvelgiant į tai, kad praktiškai per visą sutarties galiojimo laikotarpį pastoviai buvo fiksuojami netinkamai suteiktų atliekų tvarkymo paslaugų atvejai, todėl tikėtina, kad paslaugos ir toliau bus netinkamai teikiamos šių laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo metu. Minėtą sutartį atsakovas su ieškovu sudarė, veikdamas kaip daugiabučių namų bendrųjų objektų administratorius, t.y. ieškovo teiktų paslaugų galutiniais vartotojais buvo ne atsakovas, o daugiabučių namų gyventojai, kurie ir turi atsiskaityti už ieškovo teiktas paslaugas. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismui nepagrįstai uždraudus nutraukti 2007-09-28 sutartį, visų pirma nukenčia gyventojų interesai, kadangi visą tolimesnį bylinėjimosi laikotarpį jie bus priversti ir toliau naudotis ieškovo netinkamai teikiamomis paslaugomis. Atsakovas, veikdamas kaip daugiabučių namų administratorius ir gindamas minėtų gyventojų interesus, negali pasinaudoti CPK 147 str. numatyta teise prašyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi šiuo atveju sutarties esminis pažeidimas susijęs ne su kokiais nors atsakovo ar gyventojų turtiniais nuostoliais, o su netinkamu atliekų tvarkymo paslaugų teikimu, todėl galimą žalos dydį įvertinti konkrečia pinigine išraiška iš esmės neįmanoma.

8Ieškovas UAB „Švarus miestas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį netenkinti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-22 nutartį palikti nepakeistą.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo. Šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti šį klausimą iš esmės, atmetant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių - uždraudimo atsakovui 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas – taikymo, bei paliekant kitą nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo prašymas likusioje dalyje, nepakeistą.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad negalima taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant atsakovui 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, nes tai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo ir sutarčių laisvės principams. Šiuo atveju paties prevencinio ieškinio tikslas yra užkirsti kelią atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalą ieškovui.

12Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Uždraudus atsakovui 2008-09-25 pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007-08-28 sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas, susidarė tokia teisinė situacija, kad atsakovas teismo nutarties pagrindu turi besąlygiškai priimti atsakovo teikiamas paslaugas, nerevizuodamas tų paslaugų kokybės, o ieškovas nėra suinteresuotas operatyviu procesu byloje, nes laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas išsprendžia patį ginčą.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Ieškovas byloje pareiškė tik neturtinio pobūdžio prevencinius reikalavimus, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra apriboti atsakovo turtiniai interesai ir pažeidžiamas šalių interesų pusiausvyros ir sutarčių laisvės principas.

14Siekiant įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų kolegija išsprendžia klausimą iš esmės - atmeta ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima išspręsti byloje pareikštus reikalavimus, neišnagrinėjus bylos iš esmės. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų skundžiamai nutarčiai, nes juos įvertins teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 12 str., 17 str., 144 str. –152 str., 320 str., 313 str., 314 str., 328 str., 329 str. 1 d., 334 str., 338 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ 2008 m. rugsėjo 25 d. pranešimo Nr. 02-11-486 pagrindu nutraukti 2007 m. rugpjūčio 28 d. sutartį „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. 24“ iki įsiteisės šioje byloje priimtas teismo sprendimas ir pavesta ieškovo pasirinktam antstoliui vykdyti nutartį skubiai, ir išspręsti klausimą iš esmės.

17Atmesti ieškovo UAB „Švarus miestas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių -draudimo atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ nuo 2008-11-01 nutraukti 2007-08-28 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 24, sudarytą tarp UAB „Švarus miestas“ ir UAB „Šnipiškių ūkis“ - taikymo.

18Kitą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo UAB „Švarus miestas“ prašymas likusioje dalyje, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai