Byla 2-14-399/2012
Dėl pareiškimo atsiėmimo. Suinteresuoti asmenys sutinka, kad pareiškėjas atsiimtų pareiškimą. Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis teisminės gynybos nustatyta tvarka pateikiant ieškinį ar pareiškimą (LR CPK 5 str.). Šalys ir kiti proceso dalyviai turi teisę laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.)

Nustatė

1byla iškelta pagal pareiškėjo AB “Lietuvos dujos” pareiškimą, kuriuo prašoma nustatyti, kad AB “Lietuvos dujos” įmonės kodas 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus (polietileniniai 40mm diametro vamzdžiai, dujoms tiekti) Ašmenos g. Marijampolė (unikalus Nr. 4400-2211-8256), kurių ilgis yra 143,26 m.

2Pareiškėjas 2012-03-07 pateikė prašymą raštu, kad atsiima pareiškimą ir prašo jį palikti nenagrinėtu bei išspręsti žyminio mokesčio grąžinimo klausimą.

3Suinteresuoti asmenys G. G., V. J. ir suinteresuoto asmens A. B. atstovė advokato padėjėja Ž.Žukaitienė parengiamojo teismo posėdžio metu sutiko, kad pareiškėjas atsiimtų pareiškimą.

4Kiti suinteresuoti asmenys į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, jų dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

5Prašymas atsiimti pareiškimą tenkintinas.

6Ieškovas, esant atsakovo sutikimui, turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį jeigu jo nuorašai jau yra išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims (LR CPK 139 str. 1d.). Byla nagrinėjama ypatingąja teisena (LR CPK 442 str. 443str.1 d.) ir taikomos bendros LR CPK nuostatos, kadangi CPK V dalyje nenumatyta išimčių dėl pareiškimo atsiėmimo. Suinteresuoti asmenys sutinka, kad pareiškėjas atsiimtų pareiškimą. Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis teisminės gynybos nustatyta tvarka pateikiant ieškinį ar pareiškimą (LR CPK 5 str.). Šalys ir kiti proceso dalyviai turi teisę laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.).

7Nustačius, kad pareiškimo atsiėmimas yra galimas, sutinkant suinteresuotiems asmenims, nenustačius, kad pareiškimo atsiėmimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, pareiškėjo prašymas tenkintinas. Pareiškėjui atsiėmus pareiškimą, jis paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 139 str.2 d., 296 str. 1d. 10 p.).

8Pareiškėjui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis, nes pareiškimas atsiimamas nepradėjus nagrinėti bylos iš esmės (LR CPK 87 str. 2 d.).

9Iš pareiškėjo priteisiamos bylinėjimosi

10išlaidos, turėtos ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 94str. 1d., 96 str..).

11Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 139 str., 296 str. 1d. 10 p., 290 str. -292 str. teismas

Nutarė

12Pareiškėjo prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo tenkinti.

13Pareiškėjui, atsiėmus pareiškimą, palikti jį nenagrinėtu.

14Priteisti iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, 29,45 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

15Grąžinti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, 2011-12-01 sumokėtą, paduodant pareiškimą, žyminį mokestį 139 Lt

16Nutarties kopijas siųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims nedalyvavusiems parengiamajame teismo posėdyje .

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai