Byla 2A-1265-123/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo S. A. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Murasta“ ieškinį atsakovui S. A., trečiasis asmuo atsakovo pusėje A. M., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo iš atsakovo priteisti 63 267,78 Lt žalos atlyginimo. Nurodo, kad šią sumą atsakovas, būdamas UAB „Murasta“ vadovu, nepagrįstai išmokėjo kaip skolą sau ir trečiajam asmeniui, kai jo vadovaujama įmonė jau buvo faktiškai nemoki. Nurodo, kad

32012-03-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Murasta“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratorius pagal 2012-03-29 Valstybinės mokesčių inspekcijos užbaigtą patikrinimą nustatė, kad UAB „Murasta“ jau nuo 2009 m. buvo faktiškai nemoki. Tačiau atsakovas lėšas, gautas iš įmonės skolininkų, skirstė nepaisydamas įmonės ir jos kreditorių interesų: 2011-07-27 UAB „Murasta“, atstovaujama direktoriaus S. A., sumokėjo A. M., kuri buvo UAB „Murasta“ akcininko P. M. sutuoktinė, 22 680 Lt įsiskolinimui, priteistam 2010-03-30 teismo įsakymu, padengti, o 2011-08-23 išmokėjo sau 40 587,78 Lt paskolos grąžinimo. Ieškovės manymu, atsakovas pažeidė jam, kaip įmonės vadovui, nustatytą lojalumo įmonei reikalavimą ir pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai bei bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai bei padarė žalą BUAB „Murasta“ ir jos kreditoriams, sumažindamas įmonės turtą ir kreditorių galimybę gauti didesnę dalį savo reikalavimams patenkinti.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-04-10 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Iš atsakovo S. A. priteisė 40 587,78 Lt žalos atlyginimo ieškovei BUAB „Murasta“, kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad byloje pateikta VMI Operatyvinė pažyma pakankamai pagrindžia tą faktą, kad 2011 m. vasarą UAB „Murasta“ turėjo didelių finansinių sunkumų ir kitų kreditorių. S. A., būdamas jos vadovas, nevykdė pareigos būti lojaliam juridiniam asmeniui, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir išimtinai įmonės interesais, todėl konstatavo vadovo atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, t. y. pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą. Nustatė, kad byloje nėra pagrįsta, jog S. A. iš tikrųjų būtų paskolinęs UAB „Murasta“ 40 587,78 Lt sumą (nepateikti įmonės buhalteriniai dokumentai, paskolos sutartis ir kt.), todėl konstatavo, jog atsakovas nėra įrodęs šios paskolos sudarymo. Pripažino atsakovo veiksmus išsimokant sau 40 587,78 Lt sumą įmonei esant faktinio nemokumo būklėje neteisėtais, ir nustatė, kad atsakovo veiksmais įmonei padaryta žala, o atsakovas nevykdė savo kaip vadovo fiduciarinių pareigų juridiniam asmeniui, elgėsi nesąžiningai, todėl ieškovo reikalavimą dėl 40 587,78 Lt žalos atlyginimo patenkino. Ieškovės reikalavimą iš atsakovo priteisti 22 680 Lt sumą, išmokėtą kreditorei A. M., atmetė kaip nepagrįstą.

5Apeliaciniu skundu atsakovas S. A. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą pakeisti – sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovei priteista 40 587,78 Lt žalos atlyginimo panaikinti, ir šią ieškinio dalį atmesti. Nurodo, kad nepateikus įrodymų, jog UAB „Murasta“ buvo nemoki 2011-08-23 dieną, ieškovė neįrodė esminio teiginio, t. y., kad mokėjimai buvo atlikti įmonei esant nemokiai. Ieškovės bankroto administratorius nekėlė klausimo, ar atsakovas įmonei buvo paskolinęs ginčo sumą, ir šios aplinkybės neginčijo, todėl teismas nepagrįstai nereikalavo iš šalių pateikti įrodymų, patvirtinančių paskolos sutarties sudarymą, neatnaujino bylos nagrinėjimo iš esmės ir nepagrįstai nustatė, kad paskolos sutartis apskritai nebuvo sudaryta. Paaiškino, kad nuo 2010-01-01 iki 2011-02-01 į UAB „Murasta“ kasą įnešė 53 314,78 Lt sumą, todėl 2011-08-23 iš įmonės išmokėjus 40 587,78 Lt sumą, įmonė atsakovui liko skolinga 10 000 Lt sumą. Mano, kad teisėtai atsiėmė įmonei paskolintas lėšas, todėl teismo sprendimo dalis turi būti panaikinta.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB „Murasta“ prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Mano, kad apelianto apeliacinis skundas yra nepagrįstas. Nurodo, kad apelianto S. A. veiksmai, kuriais jis iš UAB „Murasta“ kasos, įmonei negalint patenkinti visų kreditorių reikalavimų, išmokėjo pinigines lėšas pirmiausia sau ir susijusiam asmeniui, turi būti vertinami pagal analogiją taikant CK 6.923 straipsnio nuostatą dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais eiliškumo, taikant bendruosius teisės principus, CK 2.87 straipsnio ir Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio nuostatas dėl įmonės vadovo atsakomybės ir pareigų. Mano, kad šioje byloje teismas turėtų nagrinėti bylą peržengdamas apeliaciniame skunde nustatytas ribas ir priimti naują sprendimą. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad UAB „Murasta“ 2011-07-27 ir 2011-08-23 buvo moki. Nurodo, kad apelianto naujai teismui teikiami įrodymai, kurie nebuvo teikti pirmosios instancijos teismui, turi būti atmesti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovo (buvusio įmonės vadovo) priteistas žalos atlyginimas bankrutavusiai įmonei atsakovui išsimokėjus sau 40 587,78 Lt sumą kaip suteiktos paskolos grąžinimą, įmonei esant faktinio nemokumo būklėje, pagrįstumo ir teisėtumo.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-30 nutartimi UAB „Murasta“ iškelta bankroto byla (b. l. 7–8). Pagal juridinių asmenų registro duomenis, šios įmonės direktoriumi 2009-11-13–2011-11-04 laikotarpiu ir nuo 2012-03-21 buvo atsakovas S. A. (b. l . 9–12). 2011-07-27 pinigų priėmimo kvitu serija MUR Nr. 1 UAB „Murasta“ pagal teismo įsakymą byloje Nr. L2-858-838/2010 sumokėjo A. M. 22 680 Lt sumą (b. l. 28). Iš 2011-08-23 kasos išlaidų orderio Nr. 23 nustatyta, kad juo paskolos grąžinimui UAB „Murasta“ pervedė S. A. 40 587,78 Lt (b. l. 15). 2012-03-29 Klaipėdos apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažymoje, vadovaujantis įsiskolinimo, trumpalaikio įsiskolinimo, bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo koeficientais, absoliutaus mokumo ir grynojo apyvartinio kapitalo kriterijais, daroma išvada, kad jau nuo 2009 metų UAB „Murasta“ buvo nemoki. 2010-12-31 jos nepriemoka biudžetui buvo 34 233,77 Lt, 2011-12-31 duomenimis – 118 236,77 Lt (b. l. 16–27).

10Byloje sprendžiamas S. A., kaip UAB „Murasta“ vadovo, civilinės atsakomybės klausimas (CK 2.87, 2.50 str.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK

116.245 str. 4 d., 6.246 str.). Deliktinės atsakomybės sąlygos yra: 1) neįvykdymas įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas, 2) turtinės ir neturtinės žalos padarymas; 3) priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padariusio asmens kaltumas.

12Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 37 str. 1 d.), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitas nustatytas pareigas. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę–ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

132009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

142012-03-29 Klaipėdos apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažymoje, vadovaujantis įsiskolinimo, trumpalaikio įsiskolinimo, bendrojo ir greitojo trumpalaikio mokumo koeficientais, absoliutaus mokumo ir grynojo apyvartinio kapitalo kriterijais, daroma išvada, kad jau nuo 2009 metų UAB „Murasta“ buvo nemoki. Pagal UAB „Murasta“ 2011 m. balansą bendrovės turtas sudarė 46 310 Lt, o įsipareigojimai kreditoriams – 199 427 Lt. 2010-12-31 jos nepriemoka biudžetui buvo 34 233,77 Lt, 2011-12-31 duomenimis – 118 236,77 Lt (b. l. 16–27). Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-30 nutartimi UAB „Murasta“ iškelta bankroto byla pagal kreditorės UAB „Inkaso Lietuva“ pareikštą ieškinį (b. l. 7–8). Iš nurodytų aplinkybių yra pagrindo išvadai, kad UAB „Murasta“ buvo faktiškai nemoki ir skolinga valstybei jau nuo 2009 m., taigi ir 2011-08-23, kai atsakovas S. A. paskolos grąžinimui iš UAB „Murasta“ pervedė sau 40 587,78 Lt sumą. Apeliantas nepateikė įrodymų, paneigiančių faktinį įmonės nemokumą 2011-08-23 (CPK 178 str.).

15Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymas (1999-12-02 įstatymas Nr. VIII-1463; neteko galios 2009-06-16 įstatymu Nr. XI-293 nuo 2009-07-01), nustatantis mokėjimų eilės tvarką, kuri taikoma, kai mokėtojas visiems atsiradusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti neturi pakankamai pinigų, ginčo sumų pervedimo metu negaliojo, todėl šio ginčo atveju pagal analogiją taikytinos CK 6.923 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios atsiskaitymų negrynaisiais pinigais eiliškumą (redakcija, galiojusi iki 2013-10-01). CK 6.923 straipsnio 2 dalis nustatė, kad jeigu visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti lėšų sąskaitoje nepakanka, skolininkas privalo nurodyti lėšas nurašyti iš sąskaitos šia eile:

161) pirmąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, kylančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile nurašomos lėšos pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės ar socialinio draudimo); 4) ketvirtąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile nurašomos lėšos pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Pažymėtina, kad nuo 2013-10-01 įsigaliojo CK 6.930¹ straipsnis, nustatantis atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, kuris vienodai reglamentuoja atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą.

17Minėtos prievolės įvykdymas – atsiskaitymas su atsakovu S. A., penktos eilės kreditoriumi CK 6.923 straipsnio 2 dalies prasme (CK 6.930¹ str. 1 d. 5 p. nuo 2013-10-01), prieš pirmesnės eilės kreditorius, prieštarauja CK 6.923 straipsniui, bendriesiems teisės principams, CK 2.87 straipsniui ir Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio nuostatoms dėl įmonės vadovo atsakomybės ir pareigų, todėl atsakovui pagrįstai taikyta deliktinė atsakomybė. Atsakovas S. A., būdamas įmonės vadovu, priimdamas ginčo sumas ir gaudamas finansinio reikalavimo patenkinimą pagal paskolos sutartį anksčiau už kitus pirmesnės eilės kreditorius, ir įmonei esant faktiškai nemokiai, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, tyčiniais veiksmais padarė turtinės žalos kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams, todėl privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 6.263 str. 2 d.).

18Apeliantas S. A. apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – apyvartos žiniaraščius, paskolos sutartis, kasos pajamų orderius, sąskaitos išrašus, apelianto nuomone patvirtinančius, kad paskolos sutartys tarp UAB „Murasta“ ir S. A. buvo sudarytos. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 306 straipsnio 2 dalis nustato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Atsakovo teismui pateikti įrodymai nebuvo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, be to, nebuvo perduoti bankroto administratoriui, kaip tai numato Įmonių bankroto įstatymo nuostatos. Apelianto pateiktos paskolos sutartys yra sudarytos atsakovo S. A., kaip direktoriaus, su pačiu savimi, nėra patvirtintos įmonės antspaudu. Su apeliaciniu skundu atsakovo teikiami kasos pajamų orderiai, apyvartos žiniaraščių kopijos yra nepasirašyti ir nepatvirtinti. Konstatuotina, kad apelianto teismui pateikti įrodymai neatitinka CPK 114 straipsnio 1 dalies, 198 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl atmestini kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad iš atsakovo pateiktų sąskaitos išrašų negalima daryti išvadų apie piniginių lėšų įnešimo į ieškovės sąskaitą paskirtį. Be to, iš sąskaitos išrašo negalima nustatyti, kad į įmonės banko sąskaitą būdavo įnešamos asmeninės apelianto S. A. lėšos, o ne iš įmonės kasos išimtos ir į įmonės banko sąskaitą atsakovo, kaip įmonės direktoriaus, įnešamos piniginės lėšos.

19BUAB „Murasta“ bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo centro įgaliotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, t. y. nagrinėti bylą peržengiant apeliaciniame skunde nustatytas ribas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas nustato, kad bankroto administratorius gina kreditorių bei bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Bankroto administratorius nepateikė apeliacinio skundo dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimo dalies, kuria buvo atmesta BUAB „Murasta“ ieškinio dalis dėl 22 680 Lt priteisimo iš atsakovo, todėl nėra pagrindo išvadai, kad peržengti skundo ribas reikalauja viešasis interesas, o neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

20Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK

21328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo iš atsakovo priteisti... 3. 2012-03-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Murasta“ buvo... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-04-10 sprendimu ieškinį tenkino iš... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas S. A. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė BUAB „Murasta“ prašo... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovo (buvusio... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-30... 10. Byloje sprendžiamas S. A., kaip UAB „Murasta“ vadovo, civilinės... 11. 6.245 str. 4 d., 6.246 str.). Deliktinės atsakomybės sąlygos yra: 1)... 12. Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra... 13. 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).... 14. 2012-03-29 Klaipėdos apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažymoje,... 15. Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymas (1999-12-02 įstatymas Nr.... 16. 1) pirmąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos,... 17. Minėtos prievolės įvykdymas – atsiskaitymas su atsakovu S. A., penktos... 18. Apeliantas S. A. apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus –... 19. BUAB „Murasta“ bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo centro... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su... 21. 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.... 22. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 23. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti...