Byla 2S-851-661/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. C. atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal I. C. ir G. C. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai I. C. ir G. C. pateikė teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nurodė, kad susituokė 1989-06-17, pareiškėjams 1993-12-28 gimė dukra G. C.. Pareiškėjai daugiau kaip vienerius metus gyvena atskirai, neveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, santuoka faktiškai iširusi, susitaikyti ir gyventi kartu nenori, todėl prašo santuoką nutraukti ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Prašo, nutraukus santuoką, sutuoktiniams palikti santuokines pavardes.

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu šalių prašymą tenkino bei santuoką, įregistruotą 1989-06-17 Švenčionių rajono CM skyriuje (akto įrašo Nr. 99) tarp I. C. ir G. C. nutraukė bei patvirtino šalių sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

6G. C. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011-09-23 sprendimu nutraukė jo ir I. C. santuoką bei patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, tačiau priimtame sprendime teismas nenurodė sutuoktinių aptartos sąlygos, kad iki sutarties sudarymo dienos išlaikymas nepilnametei dukrai sumokėtas. Aplinkybę, kad lėšos išieškomos už laikotarpį ir iki sutarties sudarymo, jis sužinojo tik tuomet, kai I. C. kreipėsi į antstolį dėl skolos išieškojimo, o antstolis 2012-01-04 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį raštą vykdyti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi atsisakė priimti G. C. prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, prašymą grąžino jį padavusiam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimas paskelbtas 2011-09-23, prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti teisme gautas 2012-01-16, t.y. praleidus minėtą įstatymo nustatytą terminą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantas G. C. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas paskelbtas 2011 m. rugsėjo 23 d. t.y. iki įsigaliojant LR CPK pakeitimo ir papildymo įstatymui. Sprendimo paskelbimo momentu galiojo CPK 307 str. 3 d. nuostata nustatanti maksimalų 6 mėnesių terminą apeliaciniam skundui paduoti. Be to, prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą yra pateiktas dėl svarbios priežasties.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacijos teisė skundžiant teismo sprendimą, kuriuo byla yra išspręsta iš esmės, įgyvendinama paduodant apeliacinį skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Tačiau ši teisė įgyvendinama ne bet kokia, o įstatymo nustatyta tvarka, kurios privalo laikytis visi proceso dalyviai. Apeliacinis skundas turi atitikti įstatymo nustatytus reikalavimus (CPK306 str.), o teisė į apeliaciją realizuojama per CPK 307 str. 1 d. nustatytą terminą. Asmens teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus nustatytam terminui (CPK75 str. 1 d.), tačiau apeliacinio skundo padavimo terminas apelianto motyvuotu prašymu gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK78 str., 307 str.). Kita vertus, laikas, per kurį asmuo gali kreiptis dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, negali būti neapibrėžtas. Įstatymų leidėjas, siekdamas teisinių santykių stabilumo, nustatė naikinamąjį terminą, kuriam suėjus asmuo praranda teisę į apeliaciją (CPK307 str. 3 d.).

14Byloje nustatyta, jog apylinkės teismas skundžiama nutartimi apskritai atsisakė priimti prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, prašymą ir apeliacinį skundą grąžino jį padavusiajam. Tokį savo procesinį sprendimą grindė CPK 307 straipsnio 3 dalim. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apylinkės teismo motyvacija ir jos pagrindu priimtu procesiniu sprendimu.

15Pagal bendrą taisyklę civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 8 d.). Iš esmės analogiška taisyklė buvo įtvirtinta ir iki tol galiojusio CPK 3 straipsnio 7 dalyje. Apylinkės teismas nurodė, kad CPK 307 straipsnio 3 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Dėl to buvo priimtas procesinis sprendimas atsisakyti priimti prašymą dėl termino atnaujinimo. Iš tikrųjų, minėta norma skundžiamos nutarties priėmimo metu (CPK redakcijoje, galiojančioje nuo 2011 m. spalio 1 d.) tokią skundžiamoje nutartyje nurodytą taisyklę nustato. Tuo tarpu iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi CPK 307 straipsnio 3 dalis nustatė, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

16Šiuo atveju byloje sprendimas priimtas dar 2011m. rugsėjo 23 d. Taigi, priėmus sprendimą, pagal tuomet galiojančią CPK 307 straipsnio 3 dalies redakciją dalyvaujantys byloje asmenys įgijo teisę ir teisėtą lūkestį teikti prašymą dėl praleisto apeliaciniam skundui paduoti termino atnaujinimo per šešis mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Tuo tarpu, kaip minėta, naujoji minėto straipsnio redakcija sutrumpino šį terminą per pusę, t.y. labiau suvaržė dalyvaujančių asmenų galimybes prašyti atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Apeliacinės instancijos nuomone, asmens jau įgyta teisė ir teisėti lūkesčiai aptariamu aspektu vis tik negalėtų būti atimti/suvaržyti. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime yra konstatavęs, jog „neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas - vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. <....>gali susidaryti tokios faktinės situacijos, kai asmuo, atitinkantis teisės aktuose nustatytas sąlygas pagal šiuos teisės aktus įgijo tam tikras teises ir dėl to jam atsirado lūkesčiai, kuriuos šis asmuo šių teisės aktų galiojimo metu galėjo pagrįstai laikyti teisėtais, taigi, pagrįstai galėjo tikėtis, kad, jeigu jis paklus teisei, vykdys įstatymų reikalavimus, jo lūkesčiai valstybės bus laikomi teisėtais ir bus valstybės ginami ir saugomi.“ Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant apelianto prašymą turėjo būti vadovaujamasi palankesne apeliantui iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusia CPK 307 straipsnio 3 dalies redakcija.

17Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 307 straipsnio 3 dalies nuostatas, dėl ko nepagrįstai atsisakė priimti apelianto prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

18Apeliantas prašo išspręsti klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali nagrinėti šio klausimo iš esmės pirmąja instancija, nes apeliacijos paskirtis yra apeliacinio proceso tvarka įvertinti pirmosios instancijos teismo priimtų procesinių sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą, be to, dalyvaujantys byloje asmenys apskritai prarastų teisę į apeliaciją. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių, reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.).

19Esant tokioms aplinkybėms atskirasis skundas tenkinamas iš dalies - skundžiama nutartis naikinama ir klausimas dėl procesinio termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai I. C. ir G. C. pateikė teismui prašymą dėl santuokos... 5. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimu... 6. G. C. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti terminą apeliaciniam... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliantas G. C. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 13. Apeliacijos teisė skundžiant teismo sprendimą, kuriuo byla yra išspręsta... 14. Byloje nustatyta, jog apylinkės teismas skundžiama nutartimi apskritai... 15. Pagal bendrą taisyklę civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos... 16. Šiuo atveju byloje sprendimas priimtas dar 2011m. rugsėjo 23 d. Taigi,... 17. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas... 18. Apeliantas prašo išspręsti klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo.... 19. Esant tokioms aplinkybėms atskirasis skundas tenkinamas iš dalies -... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336... 21. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti...