Byla TA-556-81-09
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. M. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

22009 m. balandžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. M. prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti dėl neišskirstyto į vienkiemius Šnieriškių kaimo pretendentų į buvusių savininkų žemę susirinkimo sprendimo ir Utenos apskrities viršininko administracijos įsakymo panaikinimo padavimo terminą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 15 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjai R. M. (toliau – ir pareiškėja) termino skundui paduoti dėl

62008 m. sausio 29 d. neišskirstyto į vienkiemius Šnieriškių kaimo pretendentų į buvusių savininkų žemę susirinkimo sprendimo ir Utenos apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 16-124 panaikinimo ir patikslintą skundą atsisakė priimti. Teismas prašymą dėl užtikrinimo priemonės taikymo atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p., 71 str.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus patikslintą skundą grąžinti pareiškėjai.

7Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido ne dėl svarbios priežasties, todėl jo atnaujinti nėra pagrindo. Kadangi terminas skundui paduoti neatnaujintas, patikslintas skundas atsisakytinas priimti, o skundo užtikrinimo priemonės netaikytinos.

8II.

92009 m. liepos 30 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame gautas pareiškėjos R. M. atskirasis skundas dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo

102009 m. balandžio 15 d. nutarties bei prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

11Pareiškėja nurodo, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu neturėjo advokato, tuo metu susitarimas dėl teisinės pagalbos teikimo su advokatu buvo nutrauktas, naujo susitarimo negalėjo ir nebuvo sudariusi. Turėjau prižiūrėti ir slaugyti sunkiai sergančią motiną, kuriai reikalinga nuolatinė slauga ir ji šią pareigą privalo vykdyti. Taip pat turi sveikatos problemų, teko gydytis. Pareiškėja viena nesuprato minėtos nutarties turinio ir įstatymo reikalavimų. Taigi priežastys, objektyviai sukliudžiusios skundą pareikšti laiku, turi būti pripažintos svarbiomis ir terminas atnaujintinas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas netenkintinas.

15Pareiškėja skundžia Panevėžio apygardos administracinio teismo

162009 m. balandžio 15 d. nutartį.

17Vadovaujantis ABTĮ 149 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutarties paduotinas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo.

18Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai skundžiama nutartis buvo paskelbta

192009 m. balandžio 15 d. (b. l. 151), tačiau atskirąjį skundą dėl šios nutarties pareiškėja padavė tik 2009 m. liepos 30 d., t. y. praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo nutarties paskelbimo (praleidusi ABTĮ 149 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą).

20Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Šios priežastys turi būti pagrįstos įrodymais.

21Pareiškėja atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežastis sieja su tuo, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu neturėjo advokato, tuo metu susitarimas dėl teisinės pagalbos teikimo su advokatu buvo nutrauktas, naujo susitarimo negalėjo ir nebuvo sudariusi, kadangi turėjo prižiūrėti ir slaugyti sunkiai sergančią motiną, kuriai reikalinga nuolatinė slauga. Taip pat turi sveikatos problemų, teko gydytis.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad liga svarbia apeliacinio (atskirojo) skundo pateikimo termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo padaryti įtakos sergančiojo asmens valiai ar fizinėms galimybėms paštu ar per atstovą laiku paduoti skundą. Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi.

23Nors byloje esantys invalidumas pažymėjimas (b. l. 182), medicininė pažyma (b. l. 183) patvirtina, jog pareiškėjai diagnozuoti įvairūs sveikatos sutrikimai, o jos motinai reikalinga slauga, pareiškėja teismui nepateikė duomenų, kad atskirojo skundo padavimo laikotarpiu ji būtų gydyta stacionariai ir dėl to būtų buvęs realiai apsunkintas jos sugebėjimas atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su skundo padavimu, bei, jog pareiškėjos ar jos motinos sveikatos būklė būtų staiga, netikėtai pablogėjusi ar pasidariusi kritinė ir dėl to iškiltų papildomos priežiūros ar medicininės pagalbos būtinybė. Pareiškėjai esant aktyviai ir rūpestingai, buvo pakankamas terminas atskirajam skundui paruošti, pareiškėja taip pat turėjo galimybę pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu.

24Atsižvelgiant į tai, kad jokių kitų svarbių atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežasčių pareiškėja nenurodo, prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.), o atskirąjį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 148 str.).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

26134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjos R. M. prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutarties padavimo terminą nepatenkinti.

28Atsisakyti priimti pareiškėjos R. M. atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2009 m. balandžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 15 d.... 6. 2008 m. sausio 29 d. neišskirstyto į vienkiemius Šnieriškių kaimo... 7. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad... 8. II.... 9. 2009 m. liepos 30 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame gautas... 10. 2009 m. balandžio 15 d. nutarties bei prašymas atnaujinti terminą atskirajam... 11. Pareiškėja nurodo, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu neturėjo... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Prašymas netenkintinas.... 15. Pareiškėja skundžia Panevėžio apygardos administracinio teismo... 16. 2009 m. balandžio 15 d. nutartį.... 17. Vadovaujantis ABTĮ 149 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas dėl... 18. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai skundžiama nutartis buvo... 19. 2009 m. balandžio 15 d. (b. l. 151), tačiau atskirąjį skundą dėl šios... 20. Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 21. Pareiškėja atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežastis sieja su... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad liga svarbia apeliacinio (atskirojo) skundo... 23. Nors byloje esantys invalidumas pažymėjimas (b. l. 182), medicininė pažyma... 24. Atsižvelgiant į tai, kad jokių kitų svarbių atskirojo skundo padavimo... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 26. 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148 straipsniu, teisėjų kolegija... 27. Pareiškėjos R. M. prašymo atnaujinti atskirojo skundo... 28. Atsisakyti priimti pareiškėjos R. M. atskirąjį skundą... 29. Nutartis neskundžiama....