Byla 2A-128-357/2007

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovei D. R., nedalyvaujant atsakovui G. R., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. R. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2006-12-29 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovui G. R. ir trečiajam asmeniui Kelmės rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė D. R. kreipėsi ieškiniu į Kelmės rajono apylinkės teismą, prašydama pakeisti 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo G. R. priteisto išlaikymo vaikams R. ir S. dydį nuo 180 litų padidinant išlaikymą iki 500 litų kiekvienam vaikui kas mėnesį.

5Kelmės rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime teismas nurodė, kad surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas G. R. nuo 2006 m. birželio 27 d. dirba ( - ) betonuotoju, jo darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių yra 800 litų. Atsakovas G. R. nekilnojamųjų daiktų neturi, indėlių neturi, jo vardu yra registruota tik viena 1980 m. laidos, t. y. nedidelės vertės, ir įregistruota dar 1998 m. transporto priemonė. Dienpinigiai atsakovui G. R. mokami įstatymo nustatyta tvarka už darbą užsienio valstybėje. Dienpinigiai nėra laikomi pajamomis, prilyginamomis darbo užmokesčiui, išieškojimas iš kompensacinių sumų yra draudžiamas, todėl sprendžiant išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo klausimą į atsakovui mokamų dienpinigių dydį neatsižvelgiama. Tai, kad atsakovas gautus dienpinigius perveda kitam asmeniui, teismas pripažino neturint įtakos ginčo sprendimui. Nurodė, kad dabartiniu metu atsakovo G. R. darbo užmokestis yra padidėjęs nežymiai (nuo 600 litų iki 800 litų), pačios ieškovės D. R. darbo užmokestis nuo 1200 litų padidėjo beveiki iki 1500 litų, todėl nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra iš esmės pagerėjusi. Teismas atsižvelgė, kad ir mokant 2003 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimu nustatyto dydžio išlaikymą vaikams po 360 litų kas mėnesį, atsakovui G. R. lieka tik apie 260 litų. Nurodė, kad vaikų amžiaus pasikeitimas savaime negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas pripažinti atsiradus papildomų jų priežiūros išlaidų, kurios turėtų būti ekstraordinarios ir kurių nebūtų įprastomis sąlygomis. Išlaidas krepšinio treniruočių lankymui ir sūnaus R. gydymui dėl ligos teismas nepripažino būtinomis papildomomis vaikų priežiūros išlaidomis. Nurodė, kad ieškovė nepagrindė įrodymais būtinų išlaidų dydžio padidėjimo, o jos materialinė padėtis pasikeitė. Per laikotarpį po 2003 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimo priėmimo ieškovė D. R., viena gyvendama su dviem nepilnamečiais vaikais, įsigijo automobilį, eilę metų moka santykinai didelio dydžio įmokas už studijas, atliko buto dalinį remontą, paėmė kreditą. Atsižvelgiant į tai, teismas ieškovės nurodomas išlaidas vertino kaip akivaizdžiai neatitinkančias vaikų išlaikymui skirtinas būtinas išlaidas ir neatitinkančias ilgalaikių ieškovės pajamų.

6Apeliaciniu skundu ieškovė D. R. prašo Kelmės rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti.

7Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

81. Bylą nagrinėjantis teismas turėjo teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, teismo nuomone, yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą, kad būtų apsaugotos vaikų teisės ir teisėti interesai. Kelmės rajono apylinkės teismas nesivadovavo, netaikė minėto skyriaus straipsnių reikalavimų ir gynė, neapsaugodamas vaikų interesų, atsakovo interesus. Atsakovo G. R. turtinė padėtis yra žymiai pasikeitusi: turi pastovų darbą, du metus dirbo užsienyje – Jungtinėje Anglijos Karalystėje. Sugyventinė V. A. ir atsakovas G. R. yra įsigiję per paskutinį laikotarpį tris automobilius – du pardavę, turi prabangiai suremontuotą butą. Teismas neišreikalavo atsakovo G. R. turto deklaracijų ir yra nesuprantama, kaip padarė išvadą, kad pastarojo turtinė padėtis nėra pagerėjusi.

92. Atsakovas G. R. vengia išlaikyti vaikus, tris mėnesius slėpė darbovietę, slėpė pajamas, pervesdamas jas V. A. į jos asmeninę sąskaitą, pirko jos vardu automobilius, baldus ir kitą turtą. Teismas, gautus atsakovo G. R. dienpinigius, pervestus kitam asmeniui, turėjo pripažinti kaip pajamas ir tai turėjo būti svarbu priimant sprendimą.

103. Atsirado vaikų priežiūros papildomos išlaidos – sūnūs R. ir S. nuo 2000 metų lanko krepšinio treniruotes, todėl jiems reikalinga speciali sportinė avalynė, apranga, vitaminai bei papildomos lėšos kelionėms į varžybas. Taip pat sūnui R. R. diagnozuotas skydliaukės veiklos sutrikimas, dėl ko būtina periodiškai lankytis pas gydytoją endokrinologą Šiauliuose. Žymiai pabrango paslaugų, eksploatacinės ir maitinimosi kainos – šilumos, elektros energija, dujos, vietinio ūkio paslaugos. Pabrangus minėtoms paslaugoms, žymiai pabrango ir maisto produktai. Kelmės rajono apylinkės teismas nesivadovavo bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jau suformuluotos teisinės praktikos, sprendžiant nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas G. R. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir Kelmės rajono apylinkės teismo 2006-12-29 sprendimą palikti nepakeistą.

12Atsiliepime nurodoma, kad teismas aktyviai dalyvavo įrodymų rinkime. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsirado būtinybė padidinti vaikams priteisto išlaikymo dydį. Atsakovui nepavyko nuolatinai įsidarbinti užsienyje, dabar atsakovas gyvena subnuomininko teisėmis draugės nuomojamame bute. Darbdavys, mokėdamas atsakovui dienpinigius, kompensuoja ieškovo komandiruotės išlaidas. Atsakovui pildyti turto deklaraciją nebūtina. Ieškovės nurodyti paslaugų pabrangimai palietė ir atsakovą.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis reglamentuoja nepilnamečio vaiko išlaikymo formos ir dydžio pakeitimo pagrindus, kuomet priteistas išlaikymas gali būti keičiamas esant svarbioms aplinkybėms, patvirtinančioms tėvų turtinės padėties pagerėjimą ar pablogėjimą, arba vaiko poreikių pasikeitimą. Byloje nustatyta, kad 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo G. R. buvo priteistas išlaikymas vaikams R. ir S. po 180 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (b. l. 5-7). Šio sprendimo priėmimo metu buvo nustatyta, kad ieškovė D. R. vidutiniškai kas mėnesį uždirba 883,85 Lt, o atsakovas G. R. – 453,13 Lt (b. l. 5). Vertinant bylos šalių turtinės padėties pasikeitimą, nustatyta, kad pagal byloje esančią medžiagą šiuo metu ieškovė vidutiniškai uždirba 1231,78 Lt kas mėnesį (b. l. 96), atsakovui pagal darbo sutartį nustatytas 800 Lt mėnesio atlyginimas, be to, kas mėnesį išmokami maždaug 2000 Lt dydžio dienpinigiai (b. l. 42, 69, 70). Kitokių gaunamų pajamų ar kito vertingo turto, kurį šalys būtų įsigijusios po Kelmės rajono apylinkės teismo 2003 m. gruodžio 16 d. priimto sprendimo, bylos duomenimis nenustatyta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagrindinis kriterijus vertinant bylos šalių turtinės padėties pasikeitimą laikytinas šalių gaunamo darbo užmokesčio pokytis, įvykęs nuo 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimo priėmimo. Vertinant procentine išraiška, matyti, kad atsakovui šiuo metu mokamo atlyginimo (800 Lt) ir 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimo priėmimo laikotarpiu gauto atlyginimo (453,13 Lt) skirtumas sudaro 43,36 procentus, t. y. gaunamas atlyginimas yra padidėjęs beveik dvigubai. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, pagrįstai nurodė, kad atsakovui mokami dienpinigiai nėra laikomi pajamomis, prilyginamomis darbo užmokesčiui, o išieškojimas iš kompensacinių sumų yra draudžiamas. Tačiau vertinant atsakovo galimybę teikti vaikams išlaikymą, į šias papildomas išmokas reikėtų atsižvelgti, kadangi mokami dienpinigiai visiškai padengia atsakovo pragyvenimo išlaidas (išlaidos būstui, maistui bei kitoms reikmėms), todėl atsakovui iš gaunamo atlyginimo šių išlaidų jau nereikės dengti. Nustatytos aplinkybės, jog atsakovo atlyginimas yra žymiai padidėjęs, jis gauna dienpinigius, net 3-4 kartus viršijančius darbo sutartyje nustatytą atlyginimo dydį ir šios pajamos yra pastovios, leidžia teigti, kad atsakovo turtinė padėtis yra pagerėjusi ir atsakovas turi galimybę teikti vaikams didesnės vertės materialinį išlaikymą.

15Apeliacinio skundo motyvas, nurodant, kad pabrango paslaugų, eksploatacinės ir maitinimosi kainos, yra nepagrįstas. Ieškovės nurodytas šilumos, elektros energijos, dujų, vietinio ūkio kainų padidėjimas (b. l. 109-114) nelaikytinas pagrindu padidinti atsakovo teikiamą nepilnamečiams vaikams išlaikymą: nurodytų kainų padidėjimas nulemia didesnes išlaidas tiek ieškovei, tiek ir atsakovui, tokiu būdu, netiesiogiai pablogėja ne vienos šalies, bet abiejų šalių turtinė padėtis.

16Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senatas 2005 m. birželio 23 d. nutarime Nr. 54 formuodamas teismų praktiką išaiškino, kad nustatant vaiko poreikių turinį, reikia atsižvelgti į tai, kad nustatytas išlaikymas būtų pakankamas ir atitiktų būtinas vaiko vystymosi sąlygas. Vaiko teisių apsaugos konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, LR CK 3.155 str., 3.165 str. reglamentuoja, kad būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai ne tik maistui, būstui, sveikatai, bet ir mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vertinant nepilnamečių vaikų R. ir S. poreikius, nustatyta, kad be bendro pobūdžio išlaidų jiems reikalingos ir papildomos išlaidos, kadangi vaikai Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykloje lanko krepšinio treniruotes, todėl jiems reikia pirkti specialią sportinę avalynę ir aprangą, reikalingos lėšos, susijusios su kelionėmis į varžybas (b. l. 66, 82). Be to, R. diagnozuotas skydliaukės sutrikimas, dėl ko patiriamos nors ir nedidėlės, tačiau būtinos išlaidos (b. l. 60-65, 87). Individualizuojant vaikų R. ir S. poreikius reikėtų įvertinti ir jų amžių: vyresnio amžiaus vaikų išlaikymui dažniausiai reikalingos didesnės išlaidos.

17Atsakovo pajamų žymus padidėjimas bei iš dalies padidėję vaikų poreikiai sudaro pagrindą padidinti vaikams atsakovo teikiamą išlaikymą. Įstatymas nustato, kad materialinį išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti LR CK 6.461 straipsnio 2 dalis, kuri nustato, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA). Nuo 2006 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga yra 600 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 1.1 punktas), ieškovė nurodo, kad vaikų išlaikymui būtina skirti po 500 Lt kiekvienam. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes pripažintina, kad ieškovės bei atsakovo turtinė padėtis nėra vienoda: ieškovė gauna didesnį atlyginimą nei atsakovas, be to, gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame bute, tuo tarpu atsakovas nekilnojamojo turto neturi (b. l. 54), todėl šalių galimybės teikti vaikams tam tikro dydžio materialinį išlaikymą vertintinos taip pat skirtingai - atsakovo teikiamo išlaikymo vaikams dalis turėtų būti proporcingai mažesnė, negu ieškovės.

18Teisėjų kolegijos nuomone, iš atsakovo priteistas išlaikymas didintinas, priteisiant po 250 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui mokamas periodines išmokas, kitą vaikų išlaikymui būtiną lėšų dalį (250-350 Lt) paliekant mokėti ieškovei. Toks išlaikymas, lyginant su pirmosios instancijos teismo sprendimu paliktu 180 Lt dydžio išlaikymu, vertintinas kaip labiau atitinkantis proporcingumo tarp vaikų poreikių ir atsakovo turtinės padėties principą (LR CK 3.192 str. 2 d.) bei teismų praktikoje pripažįstamą orientacinį išlaikymo dydį - nemažesnį už vieną minimalią mėnesinę algą.

19Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 230,40 Lt (ieškiniu reikalaujama išlaikymą padidinti nuo 180 Lt iki 500 Lt kiekvienam vaikui, todėl ieškinio suma apskaičiuojama taip: (500 – 180) x 2 x 12 = 7680 ). Patenkinta ieškinio reikalavimų dalis sudaro 21,88 % ( (250 - 180) / (500 – 180) x 100 % = 21,88 % ). Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį, iš atsakovo valstybei priteistinas 50,41 Lt žyminis mokestis bei 1,55 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į atmestų reikalavimų dalį atsakovui iš ieškovės priteistinos 312,48 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, o valstybei iš ieškovės priteistinos 5,53 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

21Kelmės rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą pakeisti ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Pakeisti 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu iš G. R. priteistą išlaikymą sūnums R. ir S..

24Priteisti iš G. R. sūnums R. R., gim. 1989-04-21, ir S. R., gim. 1990-08-18, išlaikymą kiekvienam po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2006 m. rugsėjo 27 d. iki R. ir S.pilnametystės.

25Priteisti iš atsakovo G. R. valstybei 50,41 Lt (penkiasdešimties litų, 41 cento) žyminį mokestį ir 1,55 Lt (vieno lito, 55 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

26Priteisti iš ieškovės D. R. atsakovui G. R. 312,48 Lt (trijų šimtų dvylikos litų, 48 centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

27Priteisti iš ieškovės D. R. valstybei 5,53 Lt (penkių litų, 53 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, ... 4. Ieškovė D. R. kreipėsi ieškiniu į Kelmės rajono apylinkės teismą,... 5. Kelmės rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovė D. R. prašo Kelmės rajono apylinkės teismo 2006... 7. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 8. 1. Bylą nagrinėjantis teismas turėjo teisę savo iniciatyva rinkti... 9. 2. Atsakovas G. R. vengia išlaikyti vaikus, tris mėnesius slėpė... 10. 3. Atsirado vaikų priežiūros papildomos išlaidos – sūnūs R. ir S. nuo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas G. R. prašo ieškovės... 12. Atsiliepime nurodoma, kad teismas aktyviai dalyvavo įrodymų rinkime.... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis reglamentuoja... 15. Apeliacinio skundo motyvas, nurodant, kad pabrango paslaugų, eksploatacinės... 16. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senatas 2005 m. birželio 23 d. nutarime Nr. 54... 17. Atsakovo pajamų žymus padidėjimas bei iš dalies padidėję vaikų poreikiai... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, iš atsakovo priteistas išlaikymas didintinas,... 19. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3... 21. Kelmės rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą pakeisti ir... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Pakeisti 2003 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu iš... 24. Priteisti iš G. R. sūnums R. R., gim. 1989-04-21, ir S. R., gim. 1990-08-18,... 25. Priteisti iš atsakovo G. R. valstybei 50,41 Lt (penkiasdešimties litų, 41... 26. Priteisti iš ieškovės D. R. atsakovui G. R. 312,48 Lt (trijų šimtų... 27. Priteisti iš ieškovės D. R. valstybei 5,53 Lt (penkių litų, 53 centų)...