Byla Ik-655-505/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Rimanto Giedraičio ir Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, nedalyvaujant pareiškėjui A. R. ir atsakovo atstovui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. R. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ Kauno filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu prašė teismo panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo Raseinių grupės 2013-01-09 sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta įregistruoti Lietuvos Respublikoje automobilį „FORD GALAXY“ (identifikacinis Nr. ( - ) ) bei įpareigoti VĮ „Regitra“ Kauno filialo Raseinių grupę įregistruoti automobilį „FORD GALAXY“ (identifikacinis Nr. ( - )).

3Pareiškėjas prašymu atsisakė nuo pareikšto skundo, nes su atsakovo pavyko taikiai išspręsti kilusį ginčą, todėl prašo bylą nutraukti bei prašo teismo grąžinti šioje administracinėje byloje sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (b.l. 31).

4Atsakovas sutiko, jog būtų patenkintas pareiškėjo prašymas dėl atsisakymo nuo pareikšto skundo (b.l. 32).

5Prašymas tenkintinas iš dalies.

6Pareiškėjo atsisakymas nuo pareikšto skundo pateiktas iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ 52 str.), neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nepažeidžia pareiškėjo ir kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų interesų, pareiškėjui skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės žinomos (ABTĮ 102 str. 3 d.), todėl atsisakymas nuo skundo priimtinas, o administracinė byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

7Pareiškėjas taip pat prašo teismo grąžinti šioje administracinėje byloje sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį. Pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktą, teismas žyminį mokestį grąžina kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima. Pagal ABTĮ 52 straipsnį pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo. Priėmus skundą jis turi teisę bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje skundo atsisakyti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nuo skundo atsisakė, o ne jį atsiėmė. Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnyje yra nustatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas. ABTĮ 42 straipsnis nenustato, jog mokestis grąžinamas bylą nutraukus, jeigu pareiškėjas atsisakė nuo skundo. Todėl esant minėtam teisiniam reglamentavimui pareiškėjo prašymas grąžinti žyminį mokestį- netenkintinas.

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

9Priimti pareiškėjo A. R. atsisakymą nuo pareikšto skundo ir administracinę bylą Nr. I-655-505/2013 (teisminio proceso Nr. 3-62-3-00053-2013-8) nutraukti.

10Prašymo dėl žyminio mokesčio grąžinimo netenkinti.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai