Byla 2-3046-374/2011

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, spręsdama pareiškimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas J. A. Ž. pateikė teismui pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, automobilių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai „Suvalkietis“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – garažo skyrimo - nustatymo.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Pareiškėjas teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1981-12-16 Kapsuko rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 300 J. A. Ž. buvo skirtas garažas automobilių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoje „Suvalkietis“, Marijampolės mieste, Vasaros g. 44, garažo Nr. 17, blokas Nr. 1. Pareiškime nurodoma, kad šis faktas reikalingas pareiškėjui įregistruoti nuosavybės teises į jam priklausantį turtą – garažą.

5Nors pareiškėjas nurodo, kad kreipėsi į VĮ Registrų centro Marijampolės filialą dėl nuosavybės teisę į garažą patvirtinančio dokumento gavimo, tačiau sprendžiant iš pateikto prie pareiškimo VĮ Registrų centro Marijampolės filialo rašto, pareiškėjui buvo tik suteikta informacija apie jį dominantį objektą. Pareiškėjas nepateikia teismui kreipimosi į VĮ Registrų centrą nuorašo, todėl nėra galimybės spręsti, ar tinkamai buvo kreiptasi ir ar buvo tinkamai suformuluotas reikalavimas. VĮ Registrų centras turėjo priimti motyvuotą sprendimą atsisakyti išduoti nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą. Sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniajai organizacijai. Tokių dokumentų pareiškėjas nepateikia. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į VĮ Registrų centro rašte nurodytas pastabas, kad pareiškėją dominančio garažo bloko Nr. 1 kadastro duomenų byla nesudaryta ir filialui nepateikta, nuosavybės teisės į jį nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Esant šioms aplinkybėms ir siekiant neklaidinti pareiškėjo, pareiškėjui išaiškintina, kad jo prašomo fakto – garažo skyrimo - nustatymas nesuteiks jam teisės įregistruoti nuosavybės teisę į jo valdomą garažą.

6Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, spręstina, kad pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, todėl pareiškimas atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

7Vadovaudamasi LR CPK 137, 290-292 str.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti pareiškėjo J. A. Ž. pareiškimą kaip paduotą nesilaikant įstatymų nustatytos šiai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

9Nutartį siųsti pareiškėjui.

10Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą atskirtuoju skundu.

Proceso dalyviai