Byla 2FB-1673-842/2018

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens K. G. bankroto administratoriaus UAB „Audata“ prašymą dėl kreditoriaus išbraukimo iš kreditoriaus sąrašo civilinėje byloje pagal pareiškėjo K. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (kreditoriai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, AB SEB bankas, UAB „Pohjola Finance“, UAB „Dotnuvos projektai“, A. V., G. V. ir R. J. V., ŽŪB „Aptarnavimas“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Gelvora“, R. S., S. K., A. N., UAB „Aliumaras“, , SIA B2 Kapital, UAB „Intrum Lietuva, UAB „Mototecha“, UAB „Sergel“).

3Teismas

Nustatė

42018 m. vasario 22 d. teisme gautas bankroto administratorės UAB „Audata“ prašymas dėl kreditoriaus A. N. pašalinimo iš bankrutuojančio fizinio asmens K. G. kreditorių sąrašo, nurodant, kad su šiuo kreditoriumi yra visiškai atsiskaityta. 2018 m. kovo 9 d. gautuose paaiškinimuose bankroto administratorius nurodė, kad atsiskaitymas su kreditoriumi A. N. vyko ne pagal teismo patvirtintą mokumo atkūrimo planą - su kreditoriumi atsiskaitė asmuo, kuris neįtrauktas į fizinio asmens bankroto bylą, t. y. bankrutuojančio fizinio asmens K. G. tėvas A. G..

5Kreditorius Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bankroto administratoriaus prašymas turėtų būti tenkinamas tik tuo atveju, jei neliktų jokių abejonių, kad atsiskaitymas su A. N. nepadarė neigiamos įtakos kitų kreditorių interesams ir laikomasi bankrutuojančio fizinio asmens K. G. sudaryto mokumo atkūrimo plano.

6Prašymas tenkintinas.

7Utenos rajono apylinkės teismo 2013-12-04 nutartimi K. G. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Audata“. Utenos rajono apylinkės teismo 2014-02-12 nutartimi patvirtintas K. G. kreditorių ir jo neginčijamų finansinių reikalavimų sąrašas. To paties teismo 2014-02-18 nutartimi patvirtinti kreditorių R. S. ir S. K. kreditoriai reikalavimai.

8Utenos rajono apylinkės teismo 2014-10-19 nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens K. G. Kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo patikslintas planas.

9Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančio fizinio asmens K. G. kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, pašalinant iš kreditorių sąrašo AB „Rokiškio sūris“. 2017 m. kovo 7 d. nutartimi pradinius kreditorius AB DNB bankas, pakeistas į kreditorių SIA B2 Kapital. 2018 m. kovo 2 d. nutartimi pradinis kreditorius Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, pakeistas į kreditorę UAB „Intrum Lietuva“.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 7 dalis numato, kad su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai (nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti) tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

11Utenos rajono apylinkės teismo 2014-02-12 nutartimi buvo patvirtintas kreditoriaus A. N. finansinis reikalavimas. Bankroto administratorius teismui pateikė A. N. 2015 m. gruodžio 31 d. pareiškimą, kuriuo šis nurodo, kad K. G. jam neskolingas. UAB ,,Audata“ įgaliotas atstovas E. J. teismui pateikė K. G. paaiškinimą, kad su bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriumi 2015 metais atsiskaitė K. G. tėvas A. G.. Kreditoriui A. N. teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, jis per teismo nustatytą laiką nepateikė atsiliepimo į bankroto administratoriaus prašymą (pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo A. N. įteiktas 2018 m. kovo 7 d. asmeniškai (b. l. 16)).

12FABĮ 24 straipsnio 4 punkte numatyta, kas kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų, pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą fiziniams asmenims atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra.

13Įvertinus tai, kad pagal bylos duomenis su kreditoriumi A. N. yra atsiskaityta, pats kreditorius 2015 m. gruodžio 31 d. yra pareiškęs, kad K. G. jam neskolingas, nesant duomenų, kad būtų pažeisti A. N. ar kitų kreditorių interesai (pagal pateiktą informaciją su kreditoriumi A. N. atsiskaitė bankrutuojančio fizinio asmens artimas giminaitis), A. N. išbraukiamas iš kreditorių sąrašo (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 7 dalis).

14FABĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatytos bankroto administratoriaus teisės ir pareigos, pagal kurias bankroto administratorius nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos <...> atlieka plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Pažymėtina, kad, vadovaujantis FABĮ 24, 26, 29 straipsnių nuostatomis, kreditoriai, gindami savo interesus, turi teisę reikalauti, kad reikalavimai būtų tenkinami plane nustatyta tvarka, ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose, teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti fizinio asmens bankroto proceso metu dėl fizinio asmens ar bankroto administratoriaus kaltės patirtus nuostolius, reikalauti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitų, teikti pasiūlymus dėl plano tikslinimo ir kt. Taigi nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad vieno iš kreditorių išbraukimas kitų kreditorių interesų nepažeis, tačiau kreditoriai turi teisę iš bankrutuojančio fizinio asmens, bankroto administratoriaus gauti informaciją, pagal kurią galėtų patikrinti ir įvertinti ar laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. buvo tinkamai vykdomas Kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo patikslintas planas, ar paskirstant lėšas, atliekant mokėjimus likusiems kreditoriams buvo įvertintas 2015 m. gruodžio 31 d. A. N. pareiškimas.

15Teismas, vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

16prašymą tenkinti.

17Patikslinti bankrutuojančio fizinio asmens K. G., asmens kodas ( - ) kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, išbraukiant iš kreditorių sąrašo A. N., asmens kodas ( - )

18Nutartį siųsti bankroto administratoriui ir kreditoriams.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai