Byla 2-1720-835/2015
Dėl baudos skyrimo UAB ,,(duomenys neskelbtini)“ vadovui R. L

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio G. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB ,,( - )“ vadovui R. L.,

Nustatė

2antstolis G. S. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas skirti UAB „( - )“ vadovui R. L. baudą už vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/01902//DBAUD priimto 2014-10-17 antstolio patvarkymo dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko R. L. darbo užmokesčio nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 str. 1 d.). CPK 733 straipsnis numato, kad išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas, bei atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą.

5Iš antstolio G. S. pareiškimo ir pateiktos medžiagos matyti, kad antstolis vykdo Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro 2014-09-08 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DB-5369 dėl 7281,79 Eur (25142,57 Lt) skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko R. L., asmens kodas ( - ), išieškotojos UAB „Eproma“ naudai. Antstolis 2014-10-17 priėmė patvarkymą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, nurodant skolininko darbovietei UAB „( - )“ išskaičiuoti skolą ir vykdymo išlaidas, iš viso 29099,60 Lt (8427,83 Eur) antstoliui iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų, atliekant įstatymo nustatyta tvarka išskaitas reguliariai kiekvieną mėnesį iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. Šis patvarkymas UAB „( - )“ išsiųstas 2014-10-17 ir įteiktas 2014-10-22. Duomenų, kad UAB „( - )“ įvykdė ar vykdo išskaitas iš skolininko R. L. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų, byloje nėra.

6Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB ,,( - )“ vadovas yra R. L., asmens kodas ( - ). Būtent juridinio asmens vadovas privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje tinkamai ir laiku būtų vykdomi antstolio patvarkymai bei vykdomieji dokumentai. Duomenų, kad R. L. ėmėsi kokių nors veiksmų, pats vykdydamas antstolio reikalavimą arba pavesdamas jį vykdyti pavaldžiam asmeniui, nėra. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad jis informavo antstolį apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negali laiku vykdyti antstolio patvarkymo.

7Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad UAB „( - )“ vadovas R. L., be svarbių priežasčių nevykdydamas antstolio patvarkymo, apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tuo pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Atsižvelgiant į išieškojimo ir reikalavimo neįvykdymo trukmę, aplinkybę, kad pagal teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis R. L. už antstolio reikalavimų nevykdymą baudžiamas ne pirmą kartą, siekiant užtikrinti antstolio teisėtų reikalavimų privalomumą ir teismo sprendimo įvykdymą, yra pagrindas skirti baudą (CPK 585 str. 3 d., 733 str.). Teismo vertinimu, vienkartinė 50 eurų dydžio bauda atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei prevencinius baudos tikslus.

9Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 585 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585, 593, 616 straipsniais,

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Skirti UAB ,,( - )“ vadovui R. L., a. k. ( - ) 50,00 Eur baudą už antstolio patvarkymo nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0182/14/01902/DBAUD.

13Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 6800. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai