Byla N2-1567-213/2013
Dėl laikino tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės rūpybos, nuolatinio rūpintojo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž. D.,

4atsakovui A. B.,

5trečiajam asmeniui A. Š.,

6išvadą teikiančios institucijos Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Lilijai Alimienei,

7išvadą teikiančios institucijos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei L. M.,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. B., trečiajam asmeniui A. Š., institucijoms teikiančioms išvadas Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl laikino tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės rūpybos, nuolatinio rūpintojo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

9ieškovo atstovė prašė laikinai apriboti tėvų valdžią atsakovui A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - )į jo nepilnametę dukrą L. B., priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai L. B. iš jos tėvo A. B., turtu, t.y. ½ dalį tėvui priklausančio namo, adresu ( - ), skaičiuojant išlaikymą po 500 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, kas sudaro iki pilnametystės 6000 Lt bei išlaikymo įsiskolinimą už 14 mėnesių, skaičiuojant nuo 2012-01-23, kas sudaro bendroje sumoje 5600 Lt., nustatyti nuolatinę rūpybą L. B., skirti L. B. nuolatine rūpintoja A. Š. bei nustatyti L. B. nuolatinė gyvenamąją vietą A. Š. gyvenamojoje vietoje. Ieškovo atstovė nurodė, kad nepilnametės dukros tėvas A. B. vedęs, gyvena atskirai. Tarp nepilnametės motinos O. P. ir atsakovo A. B. santuoka nebuvo sudaryta, tėvystę atsakovas pripažino gera valia. Mirus O. P., A. B. su dukra nebendrauja, ryšiai nutrūkę, ja pasirūpinti negali. 2012-02-24 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - )L. B. buvo nustatyta laikinoji rūpyba A. Š. šeimoje. Laikinoji rūpyba nustatyta nuo 2012-01-23. Ieškinyje nurodė, kad A. B. sutinka, kad jam būtų laikinai apribota tėvo valdžią į dukrą L. B. bei kad išlaikymas dukrai būtų priteistas turtu. Nurodė, kad A. B. yra vedęs, su žmona R. B. gyvena žmonai priklausančioje namo dalyje. Jis dirba UAB „Eko bazė“, jo žmona nedirba, registruota darbo biržoje. A. B. turi jam priklausantį turtą – pastatą, gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Šiame name, esant sutikimui gyventi skyrium nuo rūpintojo, gyvena jo dukra L. B.. Iki laikinosios rūpybos nustatymo L. B. šiame name gyveno su motina. Nurodo, kad A. Š. yra ištekėjusi, dirba VšĮ Kaišiadorių ligoninėje. Darbe charakterizuojama teigiamai, jos darbo užmokesčio vidurkis yra 1354 Lt. Jos vyras G. Š. gauna netekto darbingumo pensiją. Jis sutinka, kad žmona A. Š. būtų paskirta L. B. nuolatine rūpintoja. Šeima gyvena A. Š. motinai A. C. nuosavybės teise priklausančiame name. A. C. sutinka, kad L. B. gyventų jai priklausančiame name. Name yra trys kambariai L. B. skirtas erdvus kambarys, kuriame yra visi būtini baldai, sudarytos tinkamos sąlygos pamokų ruošai, poilsiui. Visi šeimos nariai sutaria tarpusavyje, vieni kitais rūpinasi. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti.

10Atsakovas A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka visiškai ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jis pas dukrą atvažiuoja pagal galimybes, kalba su dukra telefonu. Nurodė, kad su dukros motina gyveno 14 metų, vėliau paliko šeimą. Palikęs šeimą, su dukra visai nebendravo, šiuo metu po truputį pradeda su dukra bendrauti. Nurodė, kad prieš pusę metų atsirado ryšys su dukra. Finansiškai dukrai nepadeda. Šeimą paliko prieš tris metus. Sutinka, kad dukros išlaikymas iki jos pilnametystės būtų padengtas jo turtu. Sutinka, kad mergaitei būtų nustatyta rūpyba, o rūpintoja paskirta A. Š..

11Tretysis asmuo A. Š. nurodė, kad atsakovas ir jo nepilnametė dukra mažai bendrauja. Jie buvo susitikę per Velykas. Glaudaus ryšio tarp dukros ir tėvo nėra. Materialinio išlaikymo tėvas neteikia visai. Nurodė, kad nepilnametė susiskambina su tėvu, kartais jie susitinka. Nepilnametė L. B. važiuoja pas savo tėvą. Ji važiuoja pas savo brolius ir ten susitinka su tėvu. Nurodė, kad L. B. pas ją gyvena po jos sesers (L. B. motinos) mirties, nuo pernai metų, L. B. patinka pas A. Š.. L. B. nori pasilikti A. Š. šeimoje. A. Š. turi du sūnus, vienas iš jų vedęs, abu gyvena užsienyje. Turi vyrą ir mamą, jie kartu gyvena ir sutinka, kad ji būtų mergaitės rūpintoja. Mano, jog yra tikslinga apriboti atsakovui tėvo valdžią. Nurodo, kad dukra su tėvu susitinka gal į mėnesį kartą. Prie auklėjimo tėvas neprisideda, prie materialaus išlaikymo taip pat neprisideda.

12Institucijos teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Lilija Alimienė nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Prašo apriboti laikinai atsakovui tėvo valdžią į jo nepilnametę dukrą L. B., priteisti išlaikymą nepilnametei atsakovo dukrai turtu, nustatyti nuolatinę rūpybą L. B., skirti A. Š. nuolatine rūpintoja bei nustatyti L. B. nuolatinę gyvenamąją vietą A. Š. gyvenamojoje vietoje. Nurodo, kad yra pagrindas riboti atsakovui tėvo valdžią. Mirus L. B. motinai, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo elektroninį laišką iš A. Š., o atsakovas į juos nesikreipė. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai kreipėsi į atsakovą ir jis jiems nurodė, kad dukra pasirūpinti negali, todėl buvo nustatyta laikina rūpyba, rūpintoja paskirta – A. Š.. Laikinoji rūpyba nustatyta buvo pusei metų. Tuo laikotarpiu su atsakovu bendravo socialinė darbuotoja, tačiau situacija nepasikeitė. Praėjus pusei metų atsakovas nurodė, kad su dukra retsykiais susitinka ir pasikalba telefonu. Prie išlaikymo atsakovas neprisideda, prie auklėjimo taip pat neprisideda. Tarp tėvo ir dukros nėra ryšio, jie labai retai bendrauja. Tėvas nesidomi kaip dukrai sekasi mokytis. Pakalbėjus su L. B. susidarė įspūdis, kad susitikimai su tėvu vyksta jos iniciatyva. Nepilnametei L. B. turi būti paskirtas rūpintojas ir tėvui apribota tėvų valdžia. Sutiko, kad išlaikymas nepilnametei būtų priteistas turtu.

13Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad palaiko skyriaus išvadą ir neprieštarauja, kad atsakovui būtų laikinai apribota tėvo valdžia, kad vaikui būtų nustatyta rūpyba ir rūpintoja paskirta A. Š. bei kad mergaitės gyvenamoji vieta būtų nustatyta su A. Š.. Taip pat neprieštarauja, kad mergaitei būtų priteistas išlaikymas turtu, toks išlaikymą atitiks mergaitės interesus. Nurodo, kad rūpintoja tinkamai atlieka savo pareigas, jokių blogų atsiliepimų apie ją nėra gauta. Kolegės lankėsi A. Š. gyvenamojoje vietoje ir jokių nesklandumų nebuvo.

14Nepilnametė L. B. posėdžio metu parodė, kad yra 17 metų, yra baigusi 11 klasių, mokosi Elektrėnų gimnazijoje, kurią ir nori baigti. Nurodė, kad K. J. kaime gyveno iki motinos mirties. Su tėvu bendrauja. Su tėvu gyveno iki tol, kol jai sukako 12 metų. Liko tada gyventi su motina ir broliais. Broliai yra pilnamečiai, jie gyvena tame name kur gyveno su motina. Nurodo, kad namas priklauso tėvui. Tėvas kartais pinigų duoda, paskutinį kartą davė 50 litų. Susitinka su tėvu į mėnesį porą kartų. Pati pas jį važiuoja. Nurodo, kad nenori su tėvu gyventi, su teta A. Š. jos santykiai yra geresni. Tėvas mažai ja rūpinasi. Ji dažniau važiuoja pas tėvą, o ne jis pas ją. Su teta gyvena pusantrų metų. Nurodo, jog kartu gyvena močiutė, teta ir krikštatėvis, su jais sutaria gerai. Nori, kad jos rūpintoja būtų teta A. Š.. Nurodė, kad pas A. Š. turi atskirą kambarį, visko pakanka.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Gimimo liudijimas Nr. ( - ) (b.l. 5) bei 1996-04-25 gimimo įrašas Nr. ( - )(b.l. 6) patvirtina, kad nepilnamečio vaiko L. B., gimusios ( - ), tėvai yra O. P. ir A. B.. Nepilnametės L. B. motina O. P. mirė ( - )(b.l. 61). 2012-02-24 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl vaiko laikinosios rūpybos nustatymo Nr. ( - )(b.l. 8, 13-14), A. Š. paskirta L. B. laikinąja globėja bei nustatyta vaiko rūpybos vieta ( - )2012-08-23 laikinosios rūpybos peržiūros metu konstatuota, kad tėvas su dukra nebendrauja, neprisideda prie jos išlaikymo, todėl nuspręsta tęsti L. B. laikinąją rūpybą, A. B. buvo įpareigotas bendrauti su dukra. (b.l. 17-19) 2013-02-2( - )laikinosios rūpybos peržiūros metu nustatyta, kad situacija nepasikeitusi – A. B. su dukra bendrauja labai retai, prie išlaikymo neprisideda. Buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl tėvo valdžios apribojimo. (b.l. 24-27)

17Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. LR CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Pažymėtina, kad Konstitucijos 3 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

18Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, paaiškinimus, daro išvadą, kad L. B. teisės ir interesai yra pažeisti, o būtent: atsakovas A. B. vengia pareigos auklėti savo dukrą, t.y. neaugina dukros, nebendrauja su ja ar bendrauja itin retai. Ką patvirtina ieškovo atstovės, paties atsakovo, institucijų, duodančių išvadą bei nepilnametės dukters paaiškinimai bei byloje esantys rašytiniai įrodymai: L. B. charakteristika (b.l. 9), 2012-02-2( - )Vaiko globos (rūpybos) planas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) sprendimų Nr. ( - )(b.l. 13-14), 2012-08-23 Vaiko globos (rūpybos) planas dėl vaiko globos (rūpybos) peržiūros Nr. ( - ) (b.l. 17-19),2013-02-2( - )vaiko globos (rūpybos) peržiūros aktas Nr. ( - )(b.l. 24-27), 2013-03-25 sutikimas (b.l. 35-36), 2012-01-23 A. B. paaiškinimas (b.l. 63), 2012-08-23 Įspėjimas Nr. ( - )(b.l. 65) Buities tyrimo aktas Nr. ( - )(b.l. 67-68), Buities tyrimo aktas Nr. ( - )(b.l. 70-71). Atsakovas visiškai nusišalino nuo savo dukters L. B. auklėjimo, rūpinimosi ir išlaikymo ir tai daro žalą jos psichofizinei raidai. Vaikas auga nepatirdamas tėvo meilės, dėmesio, šilumos. Atsižvelgiant į tėvo kaltės pobūdį teigtina, kad A. B. savo veiksmais neįgyvendina tėvo valdžios, nusišalino nuo savo vaiko auklėjimo, nesudaro sąlygų susigrąžinti jo į šeimą. Tokiu neveikimu ir abejingumu atsakovas daro ypatingą žalą vaiko harmoningai raidai. Šiuo metu nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Atsižvelgus į tai, yra tikslinga apriboti A. B. valdžią jo nepilnametės dukters atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad A. B. pradėjo bendrauti su dukra, turi norą užmegzti emocinius ryšius su dukra, teismas daro išvadą, kad tėvų valdžia turi būti ribojama laikinai, nes yra tikimybė, kad ateityje padėtis gali pasikeisti.

19Pagal CK 3.256 str. nuostatas nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Nepilnametė L. B. liko be tėvų globos, tai matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų.

20Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad yra kitų asmenų, norinčių globoti L. B.. Prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas įpareigoja atsižvelgti į vaiko interesus imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų. Todėl, atsižvelgus į ši principą bei nepilnametės norą gyventi A. Š. šeimoje (b.l. 35-36), įvertinus byloje esančius įrodymus, ieškovo atstovės, trečiojo asmens teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, nepilnametei L. B. nustatytina nuolatinė rūpyba šeimoje (LR CK 3.256 str., 3.259 str.).

21Įvertinus būsimosios nuolatinės rūpintojos galėjimo būti vaiko nuolatine rūpintoja reikalavimų atitikimą (b.l. 33, 38, 48, 49-51,52, 54-58, 60), konstatuojama, kad A. Š. gali būti skirta nepilnametės L. B. nuolatine rūpintoja. Tokiu būdu nepilnametės L. B. auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas pavedamas A. Š., kuri ir skirtina nepilnametės L. B. nuolatine rūpintoja. Siekiant kad paskirta rūpintoja A. Š. tinkamai vykdytų savo kaip rūpintojos pareigas, nepilnametės L. B. nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatoma A. Š. gyvenamoje vietoje, t.y. Graužų k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

22Iš byloje esančios medžiagos (ieškovo atstovės, paties atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimų duotų teismui, 2012-008-23 Įspėjimo Nr. ( - )(b.l. 65)) matyti, kad atsakovas neteikia išlaikymo savo nepilnametei dukrai L. B.. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, ši pareiga išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui (CK 3.192 str. l d., 3.194 str. l, 3 d., 3.195 str.). Teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus tokais būdais: kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis, konkrečia pinigų sumą, priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas iki nepilnametės dukters pilnametystės turėtų skirti jai 500 Lt išlaikymą kas mėnesį mokomis periodinėmis išmokomis (iš viso 6000 Lt), taip pat turėtų padengti įsiskolinimą nuo 2012-01-23, t.y. nuo rūpybos nustatymo dienos, skaičiuojant periodinę išmoką po 400 litų kas mėnesį, iš viso 14 mėnesių, t.y. 5600 Lt., o iš viso - 11600 Lt., taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovo A. B. šeimos materialinė padėtis yra sunki: jo žmona nedirba, yra registruota darbo biržoje, jis turi skolinių įsipareigojimų, todėl teismo nuomone, išlaikymu priteisiant nepilnametei tam tikrą turtą bus geriausiai patenkinti jos poreikiai, atsižvelgiant į vaiko interesus ir tėvų turtinę padėtį. Iš 2013-02-01 Nekilnojamojo turto registro pažymos (b.l. 73-74) matyti, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ). nuosavybės teise priklauso A. B.. ½ namo vertės yra 10900 Lt. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta yra priteisiamas išlaikymas nepilnametei L. B. iš jos tėvo A. B. priteisiant nepilnametei jo dukrai ½ dalį namo nuosavybės teise priklausančio A. B., esančio ( - )., u/n ( - ).

23Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. l d.). Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovo A. B. valstybei priteistina 471,00 Lt žyminio mokesčio (144,00 Lt už reikalavimą terminuotai apriboti tėvų valdžią; reikalavimas dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo yra susijęs su reikalavimu dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, todėl papildomai neapmokestinamas; 327,00 Lt už reikalavimą dėl išlaikymo vaikui ir įsiskolinimo už išlaikymą priteisimo į valstybės biudžetą (CPK 80 str. l d. 2 p., 85 str. l d. 3, 10 p., 8 str. 1 d. 3 p.). Taip pat iš atsakovo priteistina 25,36 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

24Vadovaudamasis LR CK 3.180 str., 3.183 str., 3.195 str., 3.196 str., 3.256 str., 3.263 str. ir CPK 5, 259, 268-270, 400-407 str., teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai

26A. B., a.k. ( - ) laikinai apriboti tėvo valdžią į jo nepilnametę dukrą L. B., gim ( - ).

27Nustatyti nepilnametei L. B., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą šeimoje.

28Skirti A. Š., a.k. ( - ) nepilnametės L. B., gim. ( - ), nuolatine rūpintoja.

29Nustatyti nepilnametės L. B., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su A. Š. jos gyvenamojoje vietoje.

30Priteisti išlaikymą nepilnametei L. B., gim. ( - ) iš A. B., a.k. ( - ) priteisiant ½ dalį A. B., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo, esančio ( - )., unikalus Nr. ( - ).

31Priteisti iš A. B. 471,00 Lt žyminį mokestį ir 25,36 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso priteisti 496,36 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Ž. D.,... 4. atsakovui A. B.,... 5. trečiajam asmeniui A. Š.,... 6. išvadą teikiančios institucijos Elektrėnų savivaldybės administracijos... 7. išvadą teikiančios institucijos Kaišiadorių rajono savivaldybės... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 9. ieškovo atstovė prašė laikinai apriboti tėvų valdžią atsakovui A. B.,... 10. Atsakovas A. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka... 11. Tretysis asmuo A. Š. nurodė, kad atsakovas ir jo nepilnametė dukra mažai... 12. Institucijos teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės... 13. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 14. Nepilnametė L. B. posėdžio metu parodė, kad yra 17 metų, yra baigusi 11... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Gimimo liudijimas Nr. ( - ) (b.l. 5) bei 1996-04-25 gimimo įrašas Nr. ( -... 17. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų LR CK... 18. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, paaiškinimus,... 19. Pagal CK 3.256 str. nuostatas nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 20. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad yra kitų asmenų, norinčių... 21. Įvertinus būsimosios nuolatinės rūpintojos galėjimo būti vaiko nuolatine... 22. Iš byloje esančios medžiagos (ieškovo atstovės, paties atsakovo, trečiojo... 23. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 24. Vadovaudamasis LR CK 3.180 str., 3.183 str., 3.195 str., 3.196 str., 3.256... 25. ieškinį tenkinti visiškai... 26. A. B., a.k. ( - ) laikinai apriboti tėvo valdžią į jo nepilnametę dukrą... 27. Nustatyti nepilnametei L. B., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą šeimoje.... 28. Skirti A. Š., a.k. ( - ) nepilnametės L. B., gim. ( - ), nuolatine... 29. Nustatyti nepilnametės L. B., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su A.... 30. Priteisti išlaikymą nepilnametei L. B., gim. ( - ) iš A. B., a.k. ( - )... 31. Priteisti iš A. B. 471,00 Lt žyminį mokestį ir 25,36 Lt išlaidų... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...