Byla Iv-636-281/2013
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Lukoil Baltija“ ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Philip Morris Baltic“ atstovui advokatui Ignui Dargužui, atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovei Gintarei Mačiulaitytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Lukoil Baltija“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Philip Morris Baltic“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Lukoil Baltija“ 2012-01-05 teismui padavė skundą, prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) 2011-12-19 nutarimą Nr. ATK2-89/11 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7).

4Pareiškėja nesutinka su Departamento nutarimu, kuriuo UAB „Lukoil Baltija“ paskirta 7500Lt bauda už Tabako kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 str. 1 d., 5 d. įtvirtintą tabako gaminių reklamos draudimą. Mano, kad tabako gaminių pakuočių talpinimas pareiškėjo degalinių parduotuvėse nepažeidė teisės aktų ir negali būti vertinamas kaip tabako reklama. Norint konstatuoti Įstatymo 17 str. 1 d. pažeidimą, būtina nustatyti, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, pateikiama informacija, kuri nepatenka į 17 str. 3 d. numatytą išimtį, ši informacija skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius. Atsakovas tokių aplinkybių nepateikė. Pareiškėjos teigimu, Įstatymas leidžia naudoti įrangą, skirtą tabako gaminių išdėstymui, nenustato jokių reikalavimų, kaip turi būti prekiaujama tabako gaminiais. Priešingai, nei aiškina atsakovas, Įstatymas nenustato, kad įranga yra tik tokia, iš kurios pardavėjas ar pirkėjas gali paimti cigaretes, o visos kitos priemonės yra skirtos reklamai. Lingvistiškai aiškinant Įstatymo 17 str. 3 d. vartojamą sąvoką „įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti“, darytina išvada, kad pardavėjo teisė išdėstyti cigaretes pardavėjo pasirinktoje įrangoje ar priemonėmis vartotojui gerai matomoje vietoje nėra ribojama. Dėl to nėra reikšminga aplinkybė, ar įranga skirta prekybai ar tik tabako gaminių išdėstymui. Be to, atsakovas nepagrįstai įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, pripažįsta tik įrangą, kuri skirta ilgalaikei ir pastoviai prekybai tabako gaminiais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-05-27 nutartyje adm. byloje Nr. A444-2159/2011 nurodė, kad Įstatymo 17 str. nenumato apribojimų tabako gaminių prekybos vietoje išdėstymui, o tai, kad iš pasirinktos įrangos gaminius nepatogu išimti, savaime negali būti vertinama kaip Įstatymo 17 str. pažeidimas. Pažymėtina, kad Įstatymas nedraudžia viešai matomoje prekybos vietoje išdėstyti tabako gaminius prekybos vietose. Mano, kad konkretaus prekės ženklo tabako gaminių išskyrimas iš bendro asortimento, patalpinant jį atskirame stovelyje ar lentynėlėje, negali būti traktuojamas kaip tabako gaminių ar jų pakuočių imitavimas.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

6Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 31-38).

7Nurodė, kad Įstatymo 17 str. 1 ir 5 d. aiškinimas turi būti siejamas su įstatymo paskirtimi ir tikslu. Tabako gaminių išdėstymas turi būti suprantamas tabako gaminių reklamos draudimo kontekste. Įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, turi būti vertinama sistemiškai ir tabako gaminių reklamos sampratos kontekste. Byloje nėra ginčo, kad speciali įranga visam tabako gaminių asortimentui išdėstyti yra degalinių parduotuvėse prie sienos. Prekybos tabako gaminių vietoje išdėstomų tabako gaminių paskirtis yra parduoti juos vartotojui, bet kokia kita paskirtis yra tabako gaminių reklama. Todėl atmestini pareiškėjos argumentai, kad gaminių išdėstymas negali būti vertinama kaip jų reklama. Pažymėtina, kad ne vietoje ir netinkamu būdu pateikta informacija, neatitinkanti Įstatymo reikalavimų apie tabako gaminius, yra draudžiama. Atsakovas nustatė, kad šiuo atveju tabako gaminių pateikimas yra jų reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama atitinkamas cigaretes. Šie gaminiai įgyja pranašumą, pastebimumą kitų tabako gaminių atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-06-06 nutartyje adm. byloje Nr. A858-2308/2011, 2011-06-27 nutartyje adm. byloje Nr. A525-2379/2011, 2011-10-06 nutartyje adm. byloje Nr. A261-2468/2011 konstatavo, kad įranga neatitiko įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, paskirties, nes buvo išskiriamos konkretaus prekės ženklo cigaretės, įranga buvo atitinkamai apipavidalinta. Nagrinėjamu atveju vertintinos visos pareiškėjos pateiktos reklaminės priemonės atskirai: prekių ženklo spalviniai, vaizdiniai ir grafiniais sprendimai, stovelyje pateikta nenumatyta informacija, įdėtas tik vienos rūšies cigarečių pakelis, visa tai skatina vartotoją pasirinkti būtent šiuos gaminius. Iš sutarties, sudarytos tarp pareiškėjos ir UAB „Philip Morris Baltic“, matyti, kad buvo vykdoma reklaminė laikinų tabako gaminių produktų prekybos akcija. Pareiškėjas pateikė reklamines priemones ne kaip įrangą tabako gaminiams parduoti, o kaip priemonę reklamuoti tabako gaminius. Įprastai tabako gaminiai ir jų talpinimas įrangoje, skirtoje tabako gaminiams išdėstyti, suprantamas kaip išdėstymas, siekiant tabako gaminiams prekiauti, juos pateikti vartotojams. Pateiktas cigarečių pakelis minėtoje reklaminėje priemonėje yra tiesiog įrėmintas kaip paveikslas, reprodukcija. Iš sutarties turinio matyti, kad stoveliai nėra gaminiams išdėstyti skirta įranga, iš kurios parduodami šie gaminiai. Toks tabako gaminių pateikiamas atlieka išimtinai imitavimo funkciją.

8Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Philip Morris Baltic“ atsiliepime į skundą, palaikydamas pareiškėjos skunde išdėstytus motyvus, prašė jį patenkinti ir panaikinti ginčijamą nutarimą bei priteisti iš atsakovo trečiojo suinteresuoto asmens naudai bylinėjimosi išlaidas (b. l. 23-27).

10Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą tenkinti.

11Skundas netenkintinas.

122011-11-24 patikrinus UAB „Lukoil Baltija“ priklausančią degalinę Raudondvario (duomenys neskelbtini), nustatyta, kad pirkėjų aptarnavimo salėje įrengtas stovas, kuriame sudėtos įvairių pavadinimų cigaretės: „Marlboro“, „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Blue Ice“, „Parliament Aqua Blue“, „Bond Street Fine“, „Bond Street Special“, „L&M Blue Label“, „L&M Silver Blue Label“, „Partner Red“ ir kt. Virš stovo su cigaretėmis įrengta lentyna, kurios viduryje pastatytas apvalus stovelis su gaubtu, jo galinėje žalio fono sienelėje padaryta ertmė, į kurią įdėtas vienas pakelis cigarečių „Marlboro Blue Ice“. Stovelyje įrengtas apšvietimas. Iš kairės ir dešinės stovelio pusių lentynoje išretintai, dviem eilėmis, sustatyti dviejų pavadinimų „Marlboro White Mint“ ir „Marlboro Blue Ice“ pakeliai. Toks pat minėtų cigarečių pateikimas nustatytas 2011-12-02 patikrinus degalinės parduotuvę (duomenys neskelbtini) (b. l. 43-48).

132011-12-05 surašytas protokolas Nr. ATK2-126 dėl draudžiamos tabako gaminių reklamos ir draudžiamo tabako gaminio pakuotės imitacijos pateikimo (b. l. 42).

142011-12-12 pareiškėja paaiškinime nurodė, kad tabako gaminių talpinimas degalinių parduotuvėse negali būti vertinamas kaip tabako gaminių reklama ar informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimo tvarka. Pareiškėjos įsitikinimu, įrangos, skirtos tabako gaminių išdėstymui, naudojimas nėra reklama Įstatymo prasme, tinkamai paženklintas banderole cigarečių pakelis negali atlikti imitacijos funkcijos, todėl toks tabako gaminio išdėstymas nėra draudžiamas (b. l. 76-81).

152011-12-15 Departamento nutarimu Nr. ATK2-89/11 pareiškėjai paskirta 7500 Lt bauda dėl Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 ir 5 d. pažeidimų (b. l. 95-102).

16Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl 2011-12-12 nutarimo taikyti ekonomines sankcijas už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus Nr. ATK2-89/11, kuriuo pareiškėjai skirta 7500 Lt bauda už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d., 5 d. pažeidimus, teisėtumo.

17Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 (redakcija iki 2011-12-14, toliau – Įstatymas) 26 str. 13 d. 2 p. nustatyta, kad valstybės tabako kontrolę pagal kompetenciją, be kitų institucijų, atlieka Departamentas, kuris turi teisę skirti baudas už šio Įstatymo pažeidimus.

18vykdydamas jam pavestas funkcijas,

19Įstatymo 17 str. 1 d. nustatyta, kad

20reklamos draudimas netaikomas: 1) šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui; 2) leidiniams, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams), taip pat leidiniams, išspausdinamiems ir skelbiamiems valstybėse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei, kai šie leidiniai yra skirti ne Europos Bendrijos rinkai; 3) tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruotiems pavadinimams bei prekių ženklams (jei tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato. Ant įmonių valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai; 4) tabako gaminių gamintojo ar įmonės, kurios pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais, pavadinimo (firmos vardo) pateikimui šių įmonių remiamų renginių metu ir šių renginių rėmėjų sąrašuose, išskyrus tokį pateikimą televizijos ir radijo programose.

21Įstatymo 17 str. 3 d. nustatyta, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: 1) gamintojo, prekybos įmonės pavadinimą ir buveinės adresą; 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas.

22Remiantis Įstatymo 17 str. 5 d., šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.

23Pagal Įstatymo 26 str. 9 d., už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyse nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda.

24Byloje nustatyta ir nėra ginčo dėl to, kad UAB „Lukoil Baltija“ prekiauja cigaretėmis jai priklausančiose degalinėse, tabako gaminių prekybos vietoje naudoja specialų stovelį, skirtą cigaretėms „Marlboro“ demonstruoti. Cigarečių „Marlboro“ pateikimas įrangoje, skirtoje tabako gaminiams išdėstyti, apibūdintas 2011-11-24 ir 2011-12-02 faktų fiksavimo protokoluose (b. l. 43, 46) bei nuotraukose (b. l. 45, 48). Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar tokį cigarečių pateikimo būdą galima vertinti tabako gaminių reklama. Pareiškėjos įsitikinimu, jokių reikalavimų dėl tabako gaminių išdėstymo būdų ir priemonių nenustatyta, todėl neturi reikšmės aplinkybė, ar įranga yra skirta prekiauti tabako gaminiais, ar tik jiems išdėstyti. Atsakovo teigimu, jei įranga naudojama ne tiesiogiai prekiauti, o vien tik tabako gaminiams išdėstyti, apžiūrėti, išskiriant iš kitų tabako gaminių, tai vertintina kaip tabako gaminių reklama.

25Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-17 nutartis adm. byloje Nr. A822-2263/2012, kurioje teismas sprendė, ar padarytas Įstatymo 17 str. 1 ir 5 d. pažeidimas dėl to, kad UAB „Lukoil Baltija“ priklausančiose degalinėse buvo laikoma lentelė su joje priklijuotais cigarečių pakeliais ir stovelis su jame įmontuotu laikikliu, į kurį įdėtas pakelis cigarečių. Teismas padarė išvadą, kad tuo atveju, kai atitinkama informacija, susijusi su tabako gaminiais, pateikiama minėtu būdu išskiriant konkrečius tabako gaminius, tokiu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai skatinant įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, toks informacijos skleidimas patenka į Įstatyme įtvirtintą tabako reklamos sąvoką. Teismas pabrėžė, kad tuo atveju, kai teisės aktai neįtvirtina konkrečių reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti, šios įrangos samprata turi būti atskleista, atsižvelgiant į Įstatymo tikslus, nepagrįstai nesiaurinant tabako reklamos draudimo turinio. Darytina išvada, kad įrangos paskirtis turi būti sudaryti sąlygas tabako gaminius prekybos vietoje išdėstyti taip, kad juos būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui. Teismas konstatavo, kad lentelė, kuria iš kitų tabako gaminių išskiriami konkretūs tabako gaminiai, negali būti suprantama kaip įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti.

26Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjai priklausančiose degalinėse prekiaujama įvairiais tabako gaminiais, patalpintais stove prie sienos. Už šio stovo įrengta specialiai apipavidalinta, tam tikru būdu apšviesta lentyna, kurios viduryje esančioje ertmėje įdėtas vienas pakelis cigarečių „Marlboro Blue Ice“, o iš kairė ir dešinės pusių išretintai, dviem eilėmis, sustatyti „Marlboro White Mint“ ir „Marlboro Blue Ice“ pakeliai. Teismo vertinimu, tokiu būdu lentynoje buvo akivaizdžiai išskirti konkretūs tabako gaminiai, jie įgyja pranašumą, labiau pastebimi, dėl ko potencialūs pirkėjai skatinami įsigyti ir (ar) vartoti atitinkamos rūšies tabako gaminius arba apskritai tabako gaminius. Atsižvelgiant į nurodytą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-17 nutartį adm. byloje Nr. A822-2263/2012, darytina išvada, kad pagrindinė lentynos funkcinė paskirtis nebuvo laikyti ar išdėstyti gaminius prekybos vietoje, joje pateikiami tabako gaminiai išskiriami iš kitų, tai laikytina tabako gaminių reklama ir patenka į Įstatymo 17 str. 1 d. apibrėžtą draudimą.

27Pareiškėja taip pat nesutinka, kad lentynoje pateiktas cigarečių pakelis „Marlboro Blue Ice“ atliko tabako gaminio imitavimo funkciją. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-09-17 nutartyje adm. byloje Nr. A822-2263/2012 konstatavo, kad Įstatymas neįtvirtina draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje eksponuoti cigarečių pakelių, todėl nėra pagrindo teigti, kad pats cigarečių pakelių pateikimas ant lentelės traktuotinas kaip Įstatymo 17 str. 5 d. pažeidimas. Tačiau teismas pažymėjo, kad lentelė, ant kurios buvo išdėstyti konkretūs tabako gaminiai, negali būti vertinama kaip informacija, pateikta su „išdėstytai tabako gaminiais“ Įstatymo 17 str. 5 d. taikymo požiūriu. Taigi, atsižvelgiant į šią išvadą, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ginčo lentyna, pakabinta virš stovo, išskirianti konkrečius tabako gaminius, yra akivaizdžiai ne su išdėstytais tabako gaminiais, ir tai patenka į Įstatymo 17 str. 5 d. taikymo apimtį.

28Dėl nurodytų motyvų, ginčijamas nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti ar keisti nėra pagrindo.

29Dėl išlaidų atlyginimo

30Pareiškėja ir trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Philip Morris Baltic“ pareiškė prašymus priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7, 23-27).

31Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Netenkinus pareiškėjos skundo, priteisti jai bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo.

32Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 5 d., kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, jie turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas, kurį trečiasis suinteresuotas asmuo palaikė, atmestas, todėl priteisti bylinėjimosi išlaidas UAB „Philip Morris Baltic“ nėra pagrindo.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

34pareiškėjos UAB „Lukoil Baltija“ skundą atmesti.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Lukoil Baltija“ 2012-01-05 teismui padavė skundą,... 4. Pareiškėja nesutinka su Departamento nutarimu, kuriuo UAB „Lukoil... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 6. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį... 7. Nurodė, kad Įstatymo 17 str. 1 ir 5 d. aiškinimas turi būti siejamas su... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Philip Morris Baltic“ atsiliepime į... 10. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą... 11. Skundas netenkintinas.... 12. 2011-11-24 patikrinus UAB „Lukoil Baltija“ priklausančią degalinę... 13. 2011-12-05 surašytas protokolas Nr. ATK2-126 dėl draudžiamos tabako gaminių... 14. 2011-12-12 pareiškėja paaiškinime nurodė, kad tabako gaminių talpinimas... 15. 2011-12-15 Departamento nutarimu Nr. ATK2-89/11 pareiškėjai paskirta 7500 Lt... 16. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl 2011-12-12 nutarimo... 17. Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 (redakcija iki 2011-12-14, toliau –... 18. vykdydamas jam pavestas funkcijas,... 19. Įstatymo 17 str. 1 d. nustatyta, kad... 20. reklamos draudimas netaikomas: 1) šio straipsnio 3 dalyje nurodytai... 21. Įstatymo 17 str. 3 d. nustatyta, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant... 22. Remiantis Įstatymo 17 str. 5 d., šio straipsnio 3 dalyje nurodytą... 23. Pagal Įstatymo 26 str. 9 d., už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyse... 24. Byloje nustatyta ir nėra ginčo dėl to, kad UAB „Lukoil... 25. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga Lietuvos vyriausiojo administracinio... 26. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjai priklausančiose degalinėse... 27. Pareiškėja taip pat nesutinka, kad lentynoje pateiktas cigarečių pakelis... 28. Dėl nurodytų motyvų, ginčijamas nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas,... 29. Dėl išlaidų atlyginimo... 30. Pareiškėja ir trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Philip Morris... 31. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1d., proceso šalis,... 32. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 5 d., kai... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. pareiškėjos UAB „Lukoil Baltija“ skundą atmesti.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...