Byla 2S-829-178/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Antakalnio ūkis“ ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 96 487,54 Lt dydžio nuostolių atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies. Iš atsakovo, ieškovo naudai priteista 15 346,46 Lt nuostolių atlyginimo ir 489 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kita ieškinio dalis atmesta. Iš ieškovo valstybės naudai priteistos išlaidos, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu - 16,20 Lt, o iš atsakovo - 3,06 Lt.

6Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti skundžiamąjį teismo sprendimą toje dalyje, kurioje iš atsakovo buvo priteista 15 346,46 Lt nuostolių atlyginimo, 489,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir ieškinį šioje dalyje atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsakovui buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad nors ginčas kilęs iš darbo teisinių santykių, tačiau atsakovas nėra ieškovo darbuotojas, nes darbo teisiniai santykiai su juo buvo nutraukti dar 2009 m. kovo 18 d. Teismo vertinimu, ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti juridiniam asmeniui padarytą žalą vadovaujantis Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo (toliau –ABĮ) normomis, reglamentuojančiomis atsakomybę už žalą, kas pažymėta teismo sprendime. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovo atžvilgiu netaikytina CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, atsakovas buvo įpareigotas iki 2012 m. sausio 23 d. sumokėti 456,77 Lt žyminį mokestį už paduodamą apeliacinį skundą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi atsakovo apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovas nepašalino 2012 m. sausio 9 d. nutartyje nustatytų trūkumų. Todėl apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusias asmeniui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio sumokėjimą. Teigia, kad nežiūrint to, jog ieškinys buvo grindžiamas tiek civilinės teisės normomis (CK 6.246 – 6.249 str.), tiek darbo teisės normomis (DK 255 str. 5 d.), tiek įmonių teisės normomis (ABĮ 37 str. 9 d., 1, 9 p. p.), apylinkės teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas atsakovui netinkamai vykdant pareigas ,,vidiniuose“ santykiuose atlyginimo. Todėl mano, kad šiuo atveju turėjo būti taikomos darbo teisės normos, reglamentuojančios materialinę darbuotojo atsakomybę. Atsakovas apeliacinį skundą teikė būtent dėl reikalavimo atsirandančio iš darbo teisinių santykių. Todėl apylinkės teismo išvada, jog, ginčo šalių darbo teisiniams santykiams nutrūkus 2009 m. kovo 18 d., atsakovui netaikytinos CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, visiškai nepagrįsta.
  2. Atsakovas mano, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos taikytinos tuo atveju, jei reikalavimai kyla iš darbo teisinių santykių, taigi, darbuotojas atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo nepriklausomai nuo to, ar konkretaus procesinio veiksmo atlikimo metu jis susijęs su kita šalimi darbo santykiais ar ne. Teigia, kad priešingu atveju, visi darbuotojai, kurie jau atleisti iš darbo, visose ir bet kokiose bylose, kuriose reikalavimai atsiranda iš darbo teisinių santykių, turėtų mokėti žyminį mokestį, nes darbo santykiai jau yra nutrūkę.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti iš esmės taip pat taikomos šios reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme taisyklės (CPK 338 str.).

15Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinas faktinis bei teisinis atskirojo skundo pagrindas.

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Kaip minėta, apylinkės teismas sprendė, kad apeliantas nepašalino 2012 m. sausio 9 dienos nutartyje nurodyto trūkumo – sumokėti žyminį mokestį už paduodamą apeliacinį skundą, dėl to atsisakė jį priimti. Apylinkės teismo vertinimu, nors ginčas kilo iš darbo teisinių santykių, tačiau darbo teisiniai santykiai tarp ginčo šalių jau buvo nutraukti nuo 2009 m. kovo 18 d., be to, ieškinys pareikštas ne darbo teisės, o CK ir ABĮ normomis. Todėl teismas padarė išvadą, kad apelianto atžvilgiu netaikytina CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio. Atskiruoju skundu apeliantas kelia klausimą dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo.

18Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apylinkės teismo argumentais.

19Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų finansinė padėtis bei būtinybė užtikrinti asmeniui realią teisę į teisminę gynybą (CPK 5 str. 1 d.) sudaro prielaidas įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo institutą. Dalyvaujančio byloje asmens atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinio (priešieškinio), apeliacinio (kasacinio) skundo pareiškimą, prašymą dėl proceso atnaujinimo palengvina asmeniui, teismine tvarka ginančiam pažeistas teises ir teisėtus interesus, įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Dėl to įstatymuose yra nustatyti atvejai, kai asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo už jų pateiktų procesinių dokumentų nagrinėjimą civilinio proceso tvarka (CPK 83 str. 1 d.).

20Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą bylose kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami darbuotojai ir vartotojai – bylose dėl visų reikalavimų atsirandančių iš darbo ir vartojimo teisinių santykių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šio punkto redakcija nuo 2011 m. spalio 1 d. yra pasikeitusi: jei iki tol nuo žyminio mokesčio buvo atleisti tik ieškovai (darbuotojai), tai šiuo metu (ir apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje padavimo metu) nustatyta, kad žyminio mokesčio nereikia mokėti visiems darbuotojams bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių.

21Kaip matyti iš bylos duomenų, apeliantas 2006 m. lapkričio 17 d. darbo sutarties Nr. 366 pagrindu buvo priimtas į darbą UAB ,,Antakalnio ūkis“ gen. direktoriaus pavaduotojo pareigoms, o nuo 2007 m. vasario 28 d. UAB ,,Būsto investicijų valdymas“ direktoriaus įsakymu Nr. 07-02/32-Į paskirtas UAB ,,Antakalnio ūkis“ direktoriumi (t. 1 b.l. 8-11). Vykdydamas įmonės direktoriaus pareigas, apeliantas 2008 m. gruodžio 3 d. priėmė įsakymą Nr. 65-P, kuriuo iš pareigų atleido A. Š. (b.l. 12). A. Š., nesutikdamas su įsakymu ir jo atleidimu, jį apskundė, ko pasėkoje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimu UAB ,,Antakalnio ūkis“ direktoriaus 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 65-P panaikintas, o A. Š. priteista už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008 m. gruodžio 3 d iki 2009 m. gruodžio 14 d. – 32 363,35 Lt ir po 124,955 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 000 Lt neturtinės žalos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1 b.l. 14-23). Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi, apylinkės teismo sprendimas iš dalies pakeistas, pripažįstant nepagrįstai panaikintu UAB ,,Antakalnio ūkis“ direktoriaus 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 65-P. Kita teismo sprendimo dalis palikta nepakeista. Apeliantas iš UAB ,,Antakalnio ūkis“ direktoriaus pareigų atleistas akcininko įgalioto asmens 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 9-P ( t. 1 b.l. 13).

22Taigi, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas veiksmus (įsakymo Nr. 65-P priėmimą), kurių pagrindu atsirado materialinė žala ieškovui, atliko būdamas ieškovo įmonės vadovu – administracijos direktoriumi, kuriam įstatymai suteikė teisę organizuoti kasdienę bendrovės veiklą, priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti nuobaudas (ABĮ 37 str. 6 d.). Nepaisant to, kad teisminėje praktikoje, kaip pagrįstai atskirajame skunde nurodo apeliantas, bendrovės ir jos vadovo santykiai yra vertinamai kaip dualistiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009), teigti, kad įmonės vadovas nėra bendrovės darbuotojas bet kuriuo atveju nėra jokio pagrindo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šio statuso negali paneigti (o taip pat įtakoti žyminio mokesčio (ne)mokėjimo klausimo sprendimą) ir ieškinio teisinis pagrindas, nes ieškovas ieškinyje gali jį nurodyti vienokį, tuo tarpu teismas galutiniame sprendime gali nustatyti esant kitokį teisinį pagrindą (kaip šiuo atveju ir padarė apylinkės teismas).

23Taigi, materialinės žalos padarymo metu apeliantas buvo saistomas darbo teisiniais santykiais su ieškovu. Ta apylinkės teismo skundžiamoje nutartyje nurodyta aplinkybė, jog darbo teisiniai santykiai su apeliantu buvo nutraukti 2009 m. kovo 18 d., apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesuteikia pagrindo išvadai, kad tarp šalių kilus ginčui dėl materialinės atsakomybės, kilusios šalims esant darbo teisiniuose santykiuose, apeliantas, siekdamas pasinaudoti apeliacijos teise, turi sumokėti žyminį mokestį, nes tokia išvada neatitiktų CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų: apeliantas pagrįstai nurodo, kad sutikimas su tokia išvada reikštų, kad visi darbuotojai, su kuriais darbo sutartys buvo nutrauktos, tiek gindami savo teises būdami ieškovais, tiek būdami atsakovais turėtų mokėti žyminį mokestį. Šiuo atveju lemiamą reikšmę turi ne tai, ar bylos iškėlimo metu asmuo yra darbuotojas, o ar ginčo pagrindu yra aplinkybės, atsiradusios esant šalims darbo santykiuose.

24Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, susijusias su atleidimu nuo žyminio mokesčio, dėl ko nutartis negali būti pripažįstama teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama (CPK 329 str. 1 d.).

25Iš bylos duomenų matyti, kad dėl skundžiamo teismo sprendimo yra priimtas ir apeliacinės instancijos teismui perduotas ieškovo apeliacinis skundas. Atsakovo apeliaciniam skundui pirmosios instancijos teismas kitokių, negu virš minėtas, trūkumų nebuvo nustatęs. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismui atitinkamais atvejais yra suteikta kompetencija spręsti dėl apeliacinio skundo priėmimo (CPK 316 str. 2, 3 d., 307 str. 2 d.), vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais (CPK 7, 8 str.) bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, kaip įstatymo analogija (CPK 3 str. 6 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2104/11). Todėl atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimas išspręstinas neperduodant jo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį, o atsakovo A. B. apeliacinį skundą priimti.

28Išsiųsti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Antakalnio ūkis“ pranešimą dėl atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą pateikimo apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 96 487,54 Lt dydžio... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinys... 6. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti skundžiamąjį... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartimi atsakovui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:
  1. Teismas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo... 15. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Kaip minėta, apylinkės teismas sprendė, kad apeliantas nepašalino 2012 m.... 18. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apylinkės teismo... 19. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų finansinė padėtis bei būtinybė... 20. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą bylose kurias nagrinėja teismai,... 21. Kaip matyti iš bylos duomenų, apeliantas 2006 m. lapkričio 17 d. darbo... 22. Taigi, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas veiksmus (įsakymo Nr.... 23. Taigi, materialinės žalos padarymo metu apeliantas buvo saistomas darbo... 24. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 25. Iš bylos duomenų matyti, kad dėl skundžiamo teismo sprendimo yra priimtas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-338... 27. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį, o... 28. Išsiųsti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Antakalnio ūkis“...