Byla 2-6133-291/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo; tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje: (duomenys neskelbtini) vaikų globos namai ir R. K

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. L., tretiesiems asmenims: R. K., ( - ) vaikų globos namų atstovei J. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams L. K. ir A. K. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo; tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje: ( - ) vaikų globos namai ir R. K..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas ieškiniu bei jo atstovė teismo posėdžio metu prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią L. K. vaikų: R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), M. M., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), G. K., gim. ( - ), atžvilgiu; neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K. vaikų: M. K., gim. ( - ), G. K., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti R. M. nuolatinę rūpybą, M. M., M. K., G. K. nuolatinę globą, skiriant rūpintoju (globėju) ir turto administratoriumi ( - ) vaikų globos namus; nustatyti R. M. rūpybos, M. M., M. K., G. K. globos vietą ( - ) vaikų globos namuose; nustatyti R. M. nuolatinę globą, globėju ir turto administratoriumi paskiriant R. K.; nustatyti R. M. gyvenamąją vietą su globėja R. K.; priteisti iš atsakovės L. K. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams: R. M., R. M., M. M., M. K., G. K., kiekvienam po 38,00 eurus kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės; priteisti iš atsakovo A. K. išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams: M. K., G. K., po 102,00 eurus kiekvienam, kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės. Nurodė, kad atsakovai L. K. ir A. K. nesudarė sąlygų vaikams R. M., R. M., M. M., M. K., G. K., augti, vystytis ir tobulėti, atėmė teisę vaikams gyventi kartu ir nėra tikimybės, kad jų šeimoje padėtis gali pasikeisti. Paaiškino, kad L. K., gyv. ( - ), šeimoje augo penki nepilnamečiai vaikai: R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), M. M., gim. ( - ), M. K. (M.), gim. ( - ), G. K. (M.), gim. ( - ). L. K. gyvenusios ( - ), šeima stebima nuo 2002 m. L. ir jos sesuo L. M. su nepilnamečiais vaikais gyveno su tėvais ( - ). Kaimynų teigimu čia dažnai lankydavosi nežinomi asmenys, būdavo girtaujama. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A-51 L. K. šeima įrašyta į rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A-84, L. K. šeima išbraukta iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos, nes per metus šioje šeimoje nebuvo užfiksuota vaiko teisių pažeidimų. Nuo 2009 metų, skyrus šeimai socialinį būstą, L. K. gyveno adresu: ( - ). Lankantis šeimoje pastebėta, kad L. K. trūksta įgūdžių bendraujant su vaikais, ji yra labai grubi, dažnai šaukia ant vaikų. L. K. girtauja, nepakankamai rūpinasi vaikais. L. K. šeima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1248 (8.1) įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, auginant ir auklėjant vaikus, piktnaudžiavimo alkoholiu. Šeimą lankė ( - ) seniūnijos socialinė darbuotoja, buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose socialinės paslaugos. L. K. dažnai girtauja, kaimynų teigimu, savaitgaliais palieka vienus vaikus ir išvyksta. Namuose renkasi nepažįstami žmonės, girtaujama vaikų akivaizdoje. Pranešimus dėl L. K. vaikų netinkamos priežiūros ( - )seniūnija dažnai gauna iš ( - ) bendruomenės, ( - ) l/darželio ir kaimynų. 2011-04-24 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutarimu L. K. paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas, dėl netinkamos vaikų priežiūros. 2011-05-24 iš Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK viešosios tvarkos skyriaus gauta informacija, kad 2011-05-23 L. K. surašytas protokolas pagal LR ATPK 181 str. 1 d., dėl vaikų nepriežiūros, nes penki nepilnamečiai vaikai 2011-05-15 namuose buvo palikti be priežiūros, vaikai žaisdami su degtukais, namuose sukėlė gaisrą. 2011-05-20 dėl nepakankamos vaikų priežiūros L. K. svarstyta Šiaulių rajono savivaldybės vaiko globos organizavimo komisijos posėdyje. Rekomenduota jai gydytis nuo priklausomybės alkoholiui. 2011-10-26 paaiškinime L. K. teigė, kad vaikai vėl buvo palikti vieni ir sukėlė namuose gaisrą, bet užgesino patys. 2011-03-08 apie 13 val. ( - ) seniūnija gavo informaciją iš F kaimo gyventojų apie tai, kad L. K. jau tris dienas girtauja, vaikai palikti vieni namuose. Tą pačią dieną apie 14 val. L. K. šeimą aplankė ( - ) seniūnijos seniūnas ir socialinė darbuotoja. L. K. rasta namuose stipriai išgėrusi ir labai agresyvi. 2012-03-08 16 val. nuvykus į L. K. šeimą namuose jos nerasta, vaikai buvo palikti vieni. Pakviesta dukters R., netrukus ji grįžo. Moteris elgėsi agresyviai ir atrodė išgėrusi. Policijos pareigūnai L. K. nustatė apie 2 promilių girtumą. Atsižvelgiant į vaikų interesus, kad vaikams būti namuose yra nesaugu, jie buvo nuvežti ir apgyvendinti ( - ) lopšelio-darželio ( - ) laikinosios globos grupėje. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo nustatyta visiems 5 vaikams laikinoji globa, globėju paskirta ( - ) lopšelio-darželio ( - ) laikinosios globos grupė. L. K. gydėsi nuo priklausomybės alkoholiui, 2012-03-20 registravosi darbo biržoje. L. K. 2012-03-14 kreipėsi į Šiaulių rajono apylinkės teismą dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo M. ir G. K. (M.). 2012-07-26 A. K. pripažino tėvystę M. ir G. M., jiems suteikė K. pavardes. L. K. 2012-08-07 kreipėsi į Skyrių su prašymu grąžinti vaikus: R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), M. M., gim. ( - ), M. K. (( - )), gim. ( - ), G. K. (( - )), gim. ( - ), iš ( - ) l/d ( - ) laikinosios globos grupės į šeimą. 2012-08-07, apsilankius šeimoje, matyti, kad šeimoje buities ir gyvenimo sąlygos pagerėjo: sutvarkyti kambariai, vaikams yra pakankamai maisto, L. K. įsipareigojo tinkamai rūpintis mažamečiais vaikais, jų ugdymu. R. M., R. M., M. M., M. K., G. K. nori gyventi šeimoje. Jie teigė, kad labai pasiilgo mamos ir namų. Atsižvelgiant į vaikų interesus ir į įvykusius pokyčius šeimoje, vaikams sudarytas tinkamas gyvenimo sąlygas, 2012-08-20 vaikai grąžinti motinai. 2012-12-21 L. M. susituokė su A. K., gim. ( - ), pavardė po santuokos pakeista į ( - ). L. ir A. K. šeimoje nuolat lankėsi ( - ) seniūnijos socialinė darbuotoja, tačiau jokių pokyčių nepastebima. Šeimos buities sąlygos yra skurdžios, trūksta socialinių įgūdžių tvarkantis šeimos biudžetą, turi daug įsiskolinimų už būstą ir komunalinius patarnavimus, šeimoje dažnai girtaujama. 2012-07-05 iš ( - ) k., ( - ) šen. gyventojų gauta informacija, kad L. K. jau keletą dienų girtauja ir vaikai palikti vieni namuose. Nuvykus į namus informacija pasitvirtino. L. K. už vaikų nepriežiūrą 2013-07-05 surašytas administracinis teisės pažeidimo protokolas. 2012-07-08 iš ( - ) k., ( - ) šen. gyventojų gauta pakartotina informacija, kad L. K. vėl girtauja ir neprižiūri vaikų, jie alkani vaikšto kieme. Nuvykus L. K. rasta neblaivi, vaikai alkani ir nešvarūs buvo kieme. Atsižvelgiant į vaikų interesus, kad vaikams pasilikti namuose yra nesaugu M. M., M. K. ir G. K. 2013-07-08 buvo nuvežti ir apgyvendinti ( - ) vaikų globos namuose. R. M. ir R. M. svečiavosi pas giminaičius, atsižvelgiant į vaikų interesus ir į tai, kad vaikų motina negali pasirūpinti vaikais ir jiems geriau gyventi kartu, 2012-07-09 jie taip pat apgyvendini ( - ) vaikų globos namuose, jiems nustatyta laikinoji globa.2013-08-19 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi L. K. skirta administracinė bauda (įspėjimas) už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d. Rugsėjo mėnesį L. K. išsikėlė iš socialinio būsto Šilėnuose, ir apsigyveno pas draugą L. Š., ( - ). L. K. dirba, L. Š. nedirba. Namas mūrinis, nebaigtas įrengti, naudojamasi dviem kambariais ir virtuve. Kadangi laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaikus į šeimą, taip pat siekiant, kad nenutrūktų motinos ir vaikų ryšys bei įsitikinti, kad L. K. sugebės tinkamai pasirūpinti vaikais, buvo leista L. K. nuo 2014-06-06 iki 2014-08-22 pasiimti laikinai - atostogoms vaikus: R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), M. M., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), G. K. gim. ( - ), gyvenančius, ( - ) vaikų globos namuose. Rugpjūčio mėnesį tiek pati L. K. nurodė, kad neturės sąlygų pati prižiūrėti vaikus, tiek L. Š. nurodė, kad jo namuose nėra sąlygų vaikams nuolat gyventi. Spalio mėnesį L. K. dar kartą patvirtino socialinei darbuotojai, kad vaikams į šeimą grįžti sąlygų nėra. Moteris su vaikais bendrauja telefonu, aplanko juos. Tačiau pastangų ir noro susigrąžinti vaikus į šeimą nerodo. A. K. dėl sūnų M. ir G. buvo kreipęsis 2014 metų birželio mėnesį. Vyriškis supažindintas su vykdoma globa, išaiškintos jo teisės ir pareigos. Paaiškinta, jog turi sudaryti sąlygas vaikams gyventi, ir jei tokias sąlygas turi, vaikai gali būti grąžinti tėvui. Tačiau po to karto daugiau A. K. į Skyrių neatvyko, savo nuolatinės gyvenamosios vietos nenurodė, dėl vaikų susigrąžinimo nesikreipė. Kur šiuo metu gyvena A. K. Skyriui nėra žinoma. Vyriškis nedirba, darbo biržoje neregistruotas. Pastangų susigrąžinti vaikus nerodo. Vaikai ( - ) vaikų globos namuose gyvena šeimynos tipo patalpose, gyvenimo sąlygos saugios, pritaikytos vaiko poreikiams. Atskiros, asmens higienai skirtos patalpos. Maitinimas organizuojamas pagal dietologo sudarytą meniu, maistas ir jo paruošimas atitinka amžiaus normą. Maitinimas organizuojamas 5 kartus per dieną. Mokykloje gauna priešpiečius. Nuolat stebima vaikų sveikatos būklė įstaigoje dirbančių specialistų ir BPG V. G. Aprūpinti rūbais, avalyne, patalyne pagal numatytus normatyvus, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sezoną. Organizuojamos kirpimo, rūbų priežiūros paslaugos. Turi reikalingų ugdymuisi priemonių Vaikų auklėjimas vykdomas nepažeidžiant vaiko pamatinių teisių. Už teigiamą elgesį skatinami įvairiais malonumais. Savarankiškų įgūdžių formavimas vyksta kasdienėje vaiko veikloje. Kišenpinigiai vaikams yra skiriami. Vaikai lanko ( - ) pagrindinę mokyklą, G. - vaikų lopšelį-darželį ( - ). Nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio atostogų, savaitgalių ir švenčių dienomis R. M. svečiavosi pas R. K., gyv. ( - ). Moteris ir vaikas labai sutaria, juos sieja stiprus emocinis ryšys. R. K. išreiškė norą tapti berniuko globėja. Pats R. taip pat nori gyventi pas R. K. Atsižvelgiant į vaiko interesą gyventi šeimos aplinkoje, 2015-02-11 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-159, R. M. globėja paskirta R. K., gyv. ( - ). Globos vietą nustatyta su globėja. Ji atitinka LR CK 3.210 ir 3.269 straipsniuose globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. R. K. nėra teista, neturi sveikatos problemų, neserga priklausomybės ligomis. Šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Moteris dirba. Gyvena trijų kambarių su visais patogumais name. Namuose švaru, tvarkinga, skirtas kambarys R. M. Nei L. K., nei A. K. neturi sąlygų patys rūpintis vaikais, nerodo jokių pastangų, kad vaikai galėtų grįžti į šeimą, ir nėra galimybių, kad situacija galėtų pasikeisti. Todėl atsižvelgiant į vaikų poreikį būti aprūpintais tinkamu būstu, sąlygomis, mokytis, ugdytis, ilsėtis, tikslinga L. K. neterminuotai apriboti motinos valdžia vaikų: Robertos, Ronaldo, M. M., M. ir G. K. atžvilgiu. Taip pat A. K. neterminuotai apriboti tėvo valdžią sūnų M. ir G. K. atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams net ir neterminuotai apribojus tėvų valdžią, jie turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. L. K. dirba ( - ), gauna minimalų atlygį, bet vaikų neišlaiko. Saldumynų ir smulkių kišenpinigių skyrimas nelaikomas išlaikymu. Todėl Skyrius mano, kad būtų tikslinga iš L. K. priteisti R. M., R. M., M. M., M. K., G. K. po 38 eurų (bazinės socialinės išmokos dydžio) dydžio išlaikymą kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki pilnametystės. A. K. nedirba, darbo biržoje neregistruotas, duomenų, kad būtų nustatytas neįgalumas nėra. Atsižvelgiant į tai, kad A. K. turi mažiau išlaikomų asmenų, iš jo sūnums M. ir G. K. priteistina po 102 eurų (valstybės remiamų pajamų dydžio) dydžio išlaikymą kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki pilnametystės.

5Atsakovei L. K. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, į teismo posėdį neatvyko (pranešta tinkamai). Teisme negauta jokių pareiškimų, todėl pripažintina, kad atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

6Atsakovui A. K. procesiniai dokumentai (ieškinio kopija su priedais bei teismo šaukimas į teismo posėdį) įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Teisme negauta jokių pareiškimų, todėl pripažintina, kad atsakovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo ( - ) vaikų globos namai ir pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (126 b. l.). Su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį patenkinti. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad visi vaikai ( - ) vaikų globos namuose buvo apgyvendinti nuo 2013-07-08 d., atsakovė vaikus lankė retai. Leidus L. K. nuo 2014-06-06 iki 2014-08-22 pasiimti laikinai, atostogoms, vaikus, vaikai grįžo į ( - ) vaikų globos namus purvini, nešvarūs, nelaimingi, visi sakė, kad namie blogai, nes namie geriama, pas mamą yra dėdė, kuris vaikus skriaudžia, per Kalėdas vaikų atsakovė jau neaplankė. Šiuo metu atsakovė išvykusi gyventi į Airiją, buvo grįžusi, bet vaikų neaplankė, nerodo noro vaikų susigrąžinti.

8Trečiasis asmuo R. K. su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį patenkinti. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad R. nori pas ją gyventi, ji turi dvi suaugusias dukras, kurios gyvena atskirai, Rusijoje. R. į savo motiną reaguoja skaudžiai, vaikas nenori apie ją kalbėti, jam širdyje ir skaudu ir mamos gaila. Dėl reikalavimo priteisti išlaikymą, R. prašo iš atsakovės priteistinus 38 Eur skirti kitiems vaikams.

9Ieškinys tenkintinas.

10Dėl tėvų valdžios apribojimo

11Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3. straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi ginčą įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Pagal šį principą turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvas ar motina vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra išimtinė priemonė ir gali būti taikoma tik tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvas (ar motina) daro žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, kuriame nurodyta, kad tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus, iki pilnametystės juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-492/2005). Nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią, nes vaikų auklėjimas yra prigimtinė tėvų pareiga. Todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas jokiais argumentais.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), ir M. M., gim. ( - ), yra atsakovės L. K. (( - )) vaikai, M. K., gim. ( - ), ir G. K., gim. ( - ) yra atsakovų L. K. ir A. K. vaikai (21-25 b. l.). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-13 įsakymais: Nr. A-319(8.1), Nr. A-320 (8.1), Nr. A-316 (8.1), Nr. A-317 (8.1), Nr. A-318 (8.1) (31-35 b. l.), kaip likusiems be motinos nuo 2012 m. kovo 8 d., G. M., M. M., M. M., R. M., R. M. nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirtas ( - ) lopšelis-darželis ( - ), nes atsakovė piktnaudžiavo alkoholiu, nesirūpino mažamečiais vaikais. 2012-08-20 vaikai grąžinti motinai (2012-08-20 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, 36-40 b. l.), nes buvo matyti, kad šeimoje buities ir gyvenimo sąlygos pagerėjo: sutvarkyti kambariai, vaikams yra pakankamai maisto, L. K. įsipareigojo tinkamai rūpintis mažamečiais vaikais, jų ugdymu, be to, vaikai norėjo gyventi šeimoje. Tačiau 2013-07-11, atsakovei vėl pradėjus girtauti ir neprižiūrint vaikų, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymais: Nr. A-844(3.1), Nr. A-843 (3.1), Nr. A-847 (3.1), Nr. A-846 (3.1), Nr. A-845 (3.1) (41-45), R. M., R. M., M. M., kaip likusiems be motinos, o M. K., G. K., kaip likusiems be motinos ir tėvo, nuo 2013 m. liepos 9 d. nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirtas ( - ) vaikų globos namai. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-11 įsakymu, patikslintu 2015-02-26 įsakymu R. M. globėja skirta R. K. (46-47 b. l.). Nuo 2007-01-19 atsakovė įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (2008-01-24b buvo išbraukta, 2009-10-06 pakartotinai įrašyta), 2013-06-04 jau abu atsakovai įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos (48-52 b. l.). Vykdant laikinosios globos peržiūrą, buvo nustatyta, jog 2013-08-19 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi L. K. skirta administracinė bauda (įspėjimas) už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d. Rugsėjo mėnesį L. K. išsikėlė iš socialinio būsto ( - ), ir apsigyveno pas draugą L. Š., ( - ). L. K. dirba, L. Š. nedirba. Namas mūrinis, nebaigtas įrengti, naudojamasi dviem kambariais ir virtuve. Kadangi laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaikus į šeimą, taip pat siekiant, kad nenutrūktų motinos ir vaikų ryšys bei įsitikinti, kad L. K. sugebės tinkamai pasirūpinti vaikais, buvo leista L. K. nuo 2014-06-06 iki 2014-08-22 pasiimti laikinai - atostogoms vaikus: R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), M. M., gim. ( - ), M. K., gim. ( - ), G. K. gim. ( - ), gyvenančius, ( - ) vaikų globos namuose. Rugpjūčio mėnesį tiek pati L. K. nurodė, kad neturės sąlygų pati prižiūrėti vaikus, tiek L. Š. nurodė, kad jo namuose nėra sąlygų vaikams nuolat gyventi. Spalio mėnesį L. K. dar kartą patvirtino socialinei darbuotojai, kad vaikams į šeimą grįžti sąlygų nėra. Moteris su vaikais bendrauja telefonu, aplanko juos. Tačiau pastangų ir noro susigrąžinti vaikus į šeimą nerodo. A. K. dėl sūnų M. ir G. buvo kreipęsis 2014 metų birželio mėnesį. Vyriškis supažindintas su vykdoma globa, išaiškintos jo teisės ir pareigos. Paaiškinta, jog turi sudaryti sąlygas vaikams gyventi, ir jei tokias sąlygas turi, vaikai gali būti grąžinti tėvui. Tačiau po to karto daugiau A. K. į neatvyko, savo nuolatinės gyvenamosios vietos nenurodė, dėl vaikų susigrąžinimo nesikreipė, kur šiuo metu gyvena A. K. skyriui nėra žinoma. Atsakovas nedirba, darbo biržoje neregistruotas. Pastangų susigrąžinti vaikus nerodo. Vaikai R. M., M. M., M. K., G. K. gyvena ( - ) vaikų globos namuose, gyvenimo sąlygos saugios, pritaikytos vaikų poreikiams, vaikai lanko ( - ) pradinę mokyklą, G. K. lanko vaikų lopšelį-darželį ( - ). R. M. nuo 2015-02-11 auga prižiūrimas ir globojamas R. K., kur jam sudarytos tinkamos sąlygos augti ir vystytis. Atsakovai vaikais nesidomi, jų nelanko, nerodo jokių pastangų, kad vaikai grįžtų į šeimą, kad situacija galėtų pasikeisti.

13Įvertinęs įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog atsakovai jau daugiau nei du metus vengia atlikti savo kaip tėvų pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jų tinkamu auklėjimu, priežiūra ir ugdymu, išlaikymu, ir nėra duomenų, kad padėtis šiai dienai galėtų pasikeisti, netgi priešingai, byloje esančiais duomenimis, atsakovė turėdama visas galimybes susigrąžinti vaikus, to nesiekė, ir toliau veda amoralų gyvenimo būdą, nuolat vartoja alkoholį, nelanko priklausomiems asmenims skirtų specialių užsiėmimų bei nebendradarbiauja su socialiniais darbuotojais. O atsakovo buvimo vieta iš vis nėra žinoma, atsakovas nedirba, neregistruotas darbo biržoje. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovai nesiima aktyvių veiksmų dėl vaikų susigrąžinimo, ilgą laiką savo gyvenimo būdo nepakeičia, neteikia jiems materialinio išlaikymo, konstatuotina, jog atsakovai nėra pajėgūs tinkamai pasirūpinti vaikais, ir yra nusišalinę nuo savo tėvų pareigų ir nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, todėl ieškovo prašymas neterminuotai apriboti motinos valdžią L. K. vaikų R. M., R. M., M. M., M. K. ir G. K. atžvilgiu bei neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K. vaikų M. K. ir G. K. atžvilgiu tenkintinas visiškai. (LR CK 3.180 str.).

14Dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo

15Ieškovas prašo nustatyti R. M. nuolatinę rūpybą, M. M., M. K., G. K. nuolatinę globą, skiriant rūpintoju (globėju) ir turto administratoriumi ( - ) vaikų globos namus; nustatyti R. M. rūpybos, M. M., M. K., G. K. globos vietą ( - ) vaikų globos namuose; nustatyti R. M. nuolatinę globą, globėju ir turto administratoriumi paskiriant R. K.; nustatyti R. M. gyvenamąją vietą su globėja R. K. Pagal CK 3.256 straipsnį nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Iš bylos duomenų nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai, išskyrus R. M., šiuo metu gyvena ( - ) vaikų globos namuose, jie sutinka, kad ši įstaiga juos globotų bei prižiūrėtų. Neterminuotai apribojus motinos valdžią atsakovams L. K. ir A. K. yra pagrindas atsakovų nepilnamečiams vaikams nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) ir globėjo (rūpintojo) bei vaiko turto administratoriaus funkcijas pavesti vykdyti nurodytai institucijai - ( - ) vaikų globos namams (CK 3.252 str. 2 d. 3 p., 3.256 str., 3.261 str.).

16R. M. nuo 2015-02-11 gyvena pas globėją R. K. Vaiko globėja R. K. nori ir sutinka rūpintis bei prižiūrėti R. M. iki jo pilnametystės. Kitų asmenų, norinčių globoti vaikus, nėra. R. K. atitinka įstatymų keliamus reikalavimus vaikų globėjui, yra neteista, nebausta administracine tvarka (19-20 b. l.). Todėl ieškovo reikalavimas dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo bei R. M. gyvenamosios vietos nustatymo kartu su globėja tenkintinas, nustatant nuolatinę globą ir globėjo bei vaiko turto administratoriaus funkcijas pavedant vykdyti R. K. (CK 3.252 str. 2 d. 3 p., 3.256 str., 3.261 str.).

17Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 14 d. įsakymais Nr. A-844(3.1), Nr. A-843 (3.1), Nr. A-847 (3.1), Nr. A-846 (3.1), Nr. A-845 (3.1) (41, 43-45 b. l.) dėl laikinųjų globų R. M., R. M., M. M., M. K., G. K. nustatymo, buvo nustatyta laikinoji globa, jų globėju paskiriant ( - ) vaikų globos namus. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-159, pakeistu 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-219, R. M. globėja skirta R. K. CK 3.255 straipsnis numato, jog vaiko laikinoji globa baigiasi, kai jam nustatoma nuolatinė globa, todėl panaikintini įsakymai dėl vaikų laikinosios globos nustatymo.

18Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

19Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovų L. K. ir A. K. priteistinas materialinis išlaikymas nepilnamečių vaikų atžvilgiu (CK 3.192 str.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės L. K. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams: R. M., R. M., M. M., M. K., G. K., kiekvienam po 38,00 eurus kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės; priteisti iš atsakovo A. K. išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams: M. K., G. K., po 102,00 eurus kiekvienam, kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis (CK 3.192 str. 2 d.). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Jei tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikams vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas turi būti priteisiamas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė šiuo metu gyvena Airijoje, oficialaus pragyvenimo šaltinio neturi, neturi jokio nekilnojamojo turto, daro išvadą, kad iš atsakovės priteistinas ieškovo prašomas išlaikymo dydis. Taip pat yra pagrindas priteisti analogišką mažo dydžio išlaikymą vaikams ir iš atsakovo, kuris šiuo metu niekur nedirba, taip pat neturi jokio nekilnojamojo turto, tačiau turi mažiau išlaikomų asmenų. Teismo nuomone, tik būtiniausių vaikų poreikių tenkinimui nepilnamečiams vaikams: R. M., R. M., M. M., M. K., G. K., iš atsakovės L. K. priteistinas išlaikymas po 38,00 eurus kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2015-06-15) iki vaikų pilnametystės. Iš atsakovo A. K. nepilnamečiams vaikams: M. K. ir G. K. priteistinas išlaikymas po 102,00 eurus kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2015-06-15) iki vaikų pilnametystės (CK 3.192 str. 1 d., 3.195 str.).

20Skirtinas išlaikymas pavestinas tvarkyti uzufrukto teise vaikų globėjams (CK 3.275 str.). Vaikams skirtas išlaikymas indeksuojamas LR vyriausybės nustatyta tvarka, atžvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Nepilnamečių vaikų R. M., M. M., M. K., G. K. gaunamų lėšų administratoriumi skirtini ( - ) vaikų globos namai. Nepilnamečio R. M. gaunamų lėšų administratore skirtina R. K.

21Sprendimas išlaikymo priteisimo, dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Remiantis CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš atsakovo turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad prioritetas teiktinas jo turtinės pareigos vaikui, o ne valstybės atžvilgiu, vykdymui, bylinėjimosi išlaidos atlygintinos valstybės lėšomis.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti visiškai.

26Neterminuotai apriboti motinos valdžią L. K., a. k. ( - ) vaikų R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

27Neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K., a. k. ( - ) M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

28Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ).

29Paskirti R. K., a.k. ( - ) R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatine globėja ir vaikui priklausančio turto administratore.

30Paskirti ( - ) vaikų globos namus, į.k. ( - ), R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatiniu globėju (rūpintoju) ir vaikams priklausančio turto administratoriumi.

31Nustatyti R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su globėja R. K., a.k. ( - )

32Nustatyti R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose, į.k. ( - ).

33Priteisti iš atsakovės L. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), kiekvienam vaikui po 38,00 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) periodinių išmokų, mokamų kas mėnesį, nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2015-06-22, iki vaikų pilnametystės.

34Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), kiekvienam vaikui po 102,00 Eur (vieną šimtą du eurus) periodinių išmokų, mokamų kas mėnesį, nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2015-06-22, iki vaikų pilnametystės.

35Pavesti globėjai R. K., a.k. ( - ) tvarkyti uzufrukto teise globotinio R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

36Pavesti globėjui (rūpintojui) ( - ) vaikų globos namams, į.k. ( - ), tvarkyti uzufrukto teise globotinių (rūpintinių) R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

37Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 14 d. įsakymai Nr. A-844(3.1), Nr. A-843 (3.1), Nr. A-847 (3.1), Nr. A-846 (3.1), Nr. A-845 (3.1) dėl laikinųjų globų R. M., R. M., M. K., M. M., G. K. nustatymo, bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-159, pakeistu 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-219, dėl laikinosios globos R. M. nustatymo.

38Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjų (rūpintojų) paskyrimo vykdoma skubiai.

39Sprendimo kopiją po jo įsiteisėjimo per 3 d. išsiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

40Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas ieškiniu bei jo atstovė teismo posėdžio metu prašo neterminuotai... 5. Atsakovei L. K. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, atsiliepimo į... 6. Atsakovui A. K. procesiniai dokumentai (ieškinio kopija su priedais bei teismo... 7. Trečiasis asmuo ( - ) vaikų globos namai ir pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Trečiasis asmuo R. K. su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Dėl tėvų valdžios apribojimo... 11. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad R. M., gim. ( - ), R. M., gim. ( - ), ir M.... 13. Įvertinęs įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog atsakovai jau daugiau... 14. Dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo... 15. Ieškovas prašo nustatyti R. M. nuolatinę rūpybą, M. M., M. K., G. K.... 16. R. M. nuo 2015-02-11 gyvena pas globėją R. K. Vaiko globėja R. K. nori ir... 17. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 14... 18. Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 19. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 20. Skirtinas išlaikymas pavestinas tvarkyti uzufrukto teise vaikų globėjams (CK... 21. Sprendimas išlaikymo priteisimo, dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279... 25. ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Neterminuotai apriboti motinos valdžią L. K., a. k. ( - ) vaikų R. M., a.k.... 27. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią A. K., a. k. ( - ) M. K., a.k. ( - )... 28. Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. M.,... 29. Paskirti R. K., a.k. ( - ) R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatine globėja ir... 30. Paskirti ( - ) vaikų globos namus, į.k. ( - ), R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ),... 31. Nustatyti R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su... 32. Nustatyti R. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), M. K.,... 33. Priteisti iš atsakovės L. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams... 34. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams... 35. Pavesti globėjai R. K., a.k. ( - ) tvarkyti uzufrukto teise globotinio R. M.,... 36. Pavesti globėjui (rūpintojui) ( - ) vaikų globos namams, į.k. ( - ),... 37. Panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.... 38. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis, dėl... 39. Sprendimo kopiją po jo įsiteisėjimo per 3 d. išsiųsti valstybinei vaiko... 40. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per...