Byla 2VP-769-832/2017
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-4125-636/2016, kurioje buvo patvirtinta ieškovės bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Balėnų medis“ sudaryta taikos sutartis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-4125-636/2016, kurioje buvo patvirtinta ieškovės bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Balėnų medis“ sudaryta taikos sutartis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

32017-02-03 teisme gautas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiaulių apželdinimas“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą.

4Prašymas motyvuojamas tuo, jog atsakovė UAB „Balėnų medis“ nesilaiko taikos sutarties sąlygų ir nemoka pareiškėjai skolos pagal sudarytą taikos sutartį.

5Prašymas tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 3 dalimi, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Teismui pripažinus, kad tai yra būtina, šioje dalyje nurodytas prašymas išduoti vykdomąjį raštą gali būti nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

7CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 5 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4125-636/2016 patvirtinta ieškovės UAB „Šiaulių apželdinimas“ ir atsakovės UAB „Balėnų medis“ taikos sutartis, kuria šalys susitarė, jog atsakovė sumokės įsiskolinimą ieškovei sutartyje nustatytomis dalimis pagal patvirtintą grafiką. Atsakovė UAB „Balėnų medis“ taikos sutartimi įsipareigojo 16872,88 € įsiskolinimo sumą sumokėti ieškovei tokiomis dalimis ir terminais: 4543,50 € iki 2016 m. gruodžio 27 d., 6164,69 € iki 2017 m. sausio 31 d., 6164,69 € iki 2017 m. vasario 28 d.

9Ieškovės teigimu atsakovė taikos sutarties sąlygų nesilaiko ir iki ieškovės pareiškimo padavimo teismui dienos nėra sumokėjusi 6164,69 € sumos, kurią turėjo sumokėti iki 2017 m. sausio 31 d. Byloje nėra duomenų apie 2016 m. gruodžio 5 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymą. Esant tokioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad taikos sutartis nevykdoma, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo, dėl 6164,69 € skolos bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos tenkintinas, išduodant vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties sąlygos (CPK 646 str. 3 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

11Ieškovės UAB „Šiaulių apželdinimas“, j. a. k. 144127089, prašymą patenkinti.

122016 m. gruodžio 5 d. teismo nutarties pagrindu išduoti pareiškėjai UAB „Šiaulių apželdinimas“, j. a. k. 144127089, vykdomąjį raštą dėl nesumokėtos 6164,69 € (šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt keturių eurų 69 ct) skolos bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos priverstinio išieškojimo iš atsakovės UAB „Balėnų medis“, j. a. k. 267245140.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai