Byla eB2-1180-613/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei I. N. individualiai įmonei, atsakovui I. N., dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3ieškovas pateikė pareiškimą atsakovui I. N. individualiai įmonei su prašymu iškelti bankroto bylą įmonei. Pareiškime nurodyta, kad įmonė, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2018-04-13 turimus apskaitos duomenis valstybės biudžetui turi 10509,78 Eur įsiskolinimą. Atsakovas nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. 2018-04-13 VĮ Regitra ir VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. Remiantis VĮ registrų centro duomenimis atsakovo įmonė Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Į atsakovo turimą sąskaitą kredito įstaigoje pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai iki šiol nėra įvykdyti. I. N. individualios įmonės vadovas ir savininkas yra I. N.. Ieškovas išsiuntė pranešimą įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės įsiskolinimas nebuvo sumokėtas ir nesumažėjo.

4Atsakovės įmonės savininkas I. N. atsiliepimo į ieškinį neteikė.

5Ieškinys tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 str. 3 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

8Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų ieškovui. I. N. individualios įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2018-04-13 turimus apskaitos duomenis valstybės biudžetui sudarė 10509,78 Eur įsiskolinimą.

9Aktualių šiai dienai įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie realią įmonės turtinę, ūkinę – finansinę padėtį, įmonės savininkas teismui nepateikė. Įmonėje apdraustųjų nėra. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo, vykdo veiklą ir pan., byloje nepateikta. Atsakovė taip pat nepateikė teismui aktualaus šiai dienai balanso, iš kurio būtų galima bent preliminariai spręsti apie įmonės turimo turto ir kreditinių įsipareigojimų santykį, prievolių dydžius ir kt. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

10Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

12Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

13Bankroto administratoriumi skirtinas V. G., sąrašo eilės Nr.: B-FA553 (ĮBĮ 11 str. 2 d., LITEKO). ĮBĮ 11 str. 4 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nenustatyta.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4 str. 3 p., 10 str. 4 d., 11 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

151. Atsakovei I. N. inividualiai įmonei, įmonės kodas 141810674, buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.

162. Bankrutuojančios I. N. inividualios įmonės bankroto administratoriumi paskirti V. G., sąrašo eilės Nr.: B-FA553.

173. Uždėti atsakovei I. N. inividualiai įmonei, įmonės kodas 141810674, buveinės adresas ( - ), nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

184. Įpareigoti atsakovės I. N. inividualios įmonės savininką I. N. per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, jo turimo turto sąrašą. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam iki 2 896 Eur baudą.

196. Nustatyti, kad atsakovės I. N. inividualios įmonės kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

207. Įpareigoti bankrutuojančios I. N. inividualios įmonės administratorių atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

21Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Gied 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas pateikė pareiškimą atsakovui I. N. individualiai įmonei su... 4. Atsakovės įmonės savininkas I. N.... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla... 7. Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 8. Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes... 9. Aktualių šiai dienai įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų,... 10. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).... 11. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 12. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 13. Bankroto administratoriumi skirtinas V. G., sąrašo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4... 15. 1. Atsakovei I. N. inividualiai įmonei, įmonės kodas 141810674, buveinės... 16. 2. Bankrutuojančios I. N. inividualios įmonės bankroto administratoriumi... 17. 3. Uždėti atsakovei I. N. inividualiai įmonei, įmonės kodas 141810674,... 18. 4. Įpareigoti atsakovės I. N. inividualios įmonės... 19. 6. Nustatyti, kad atsakovės I. N. inividualios įmonės kreditoriai turi... 20. 7. Įpareigoti bankrutuojančios I. N. inividualios įmonės administratorių... 21. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...