Byla 2-4361-567/2011
Dėl turtines ir neturtines žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Neringa Švediene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi ieškoves R. T. ir atsakovu Viešosios istaigos Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku, UAB DK „PZU Lietuva“, treciuju asmenys T. D., L. J., AAS BTA prašyma patvirtinti taikos sutarti civilineje byloje pagal ieškoves R. T. ieškini atsakovams Viešajai istaigai Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikoms, UAB DK „PZU Lietuva“, tretieji asmenys T. D., L. J., AAS BTA del turtines ir neturtines žalos atlyginimo,

2n u s t a t e:

3Ieškove R. T. 2011-02-01 kreipesi i teisma, pateikdama ieškini ir 2011-03-03, 2011-06-17 ieškinio patikslinimus, prašydama priteisti:

4- iš atsakovo UAB DK PZU Lietuva 14427,17 Lt vienkartine turtines žalos pinigine kompensacija, 30572,83 Lt vienkartine neturtines žalos pinigine kompensacija,

5- iš atsakovo Viešosios istaigos Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos 105000 Lt dydžio vienkartine neturtines žalos pinigine kompensacija ir atlyginti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2005-09-13 Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku Centro filiale, esanciame Žygimantu g. 3, Vilniuje, del itariamo umaus apendicito buvo operuotas ieškoves vyras F. T., gim. ( - ). Praejus 22 val. po operacijos, F. T. mire Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku Centro filiale. Valstybinis patologinis centras, 2005-09-15 atlikes F. T. palaiku autopsija, nustate, kad tiesiogine mirties priežastis - umi pohemoragine anemija ir kardiovaskulinis nepakankamumas, salygoti kraujavimo i pilvo ertme. Pilvo ertmeje rasti trys litrai kraujo. F. T. vartojo krauja skystinanti vaista Verfarina. Gydytojai nei prieš operacija, nei po operacijos neivertino šio vaisto poveikio. Gydytojams L. J., R. D., G. N., T. D. ligonines administracija skyre drausmines nuobaudas, kuriu gydytojai istatymu nustatyta tvarka neskunde. Vilniaus miesto apylinkes prokuratura del ieškoves sutuoktinio mirties atliko ikiteismini tyrima. T. D. bei L. J. buvo pareikšti itarimai, padarius nusikaltima, numatyta LR BK 229 str. Baudžiamaja byla Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2010-10-07 nutartimi nutrauke, suejus baudžiamosios atsakomybes senaties terminui. Pagal profesines civilines atsakomybes draudimo liudijima PCA Nr. 100937 tarp VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku Centro filialo ir minetos draudimo imones laikotarpiu nuo 2005-05-20 iki 2006-05-19 galiojo sutartis, pagal kuria išmoka vienam draudiminiam ivykiui numatyta 50000 Lt (LR Konstitucijos 19 str., 30 str., LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str., 6.250 str., 6.254 str., 6.263 str., 6.264 str., 6.284 str., 6.291 str., 6.987 str., LR Sveikatos priežiuros istaigu istatymas).

6Atsakovas VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas ji palikti nenagrinetu, arba ieškini nepalikus nenagrinetu, ieškini atmesti, priteisti iš ieškoves bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškove nesilaike ginco išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todel ieškoves ieškinys paliktinas nenagrinetu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Ieškoves vyras mire 2005-09-14, civilinis ieškinys, kuriuo prašoma priteisti turtine ir neturtine žala baudžiamojoje byloje pareikštas 2008-09-23, t.y. praleidus senaties termina. 2010-12-22 isiteisejo Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria atmestas ieškoves apeliacinis skundas ir palikta galioti pirmosios instancijos teismo nutartis del baudžiamosios bylos nutraukimo, suejus senaties terminui, ir civilinio ieškinio palikimo nenagrinetu. Ieškove praleido ieškinio senaties termina ieškinyje suformuotiems reikalavimams tiek del neturtines žalos, tiek del turtines žalos atlyginimo. Ieškove vadovavosi atsakovo 2005-10-06 vidaus neplaninio audito grupes ataskaita Nr. 18/5, kurioje nurodytos kai kuriu atsakovo gydytoju veiksmu neatitiktys. Atsakovas neneigia, kad minetos neatitiktys buvo konstatuotos, taciau kategoriškai nesutinka, kad jos galejo salygoti pagrindine F. T. mirti. Papildoma 2005-03-13 VRM Respublikines Vilniaus poliklinikos išraša iš medicinos dokumentu bei Abromiškiu reabilitacines ligonines išraša gydytojai ivertino. Atsakovas atkreipe demesi i tai, jog vienintelis umaus gangreninio apendicito, kuriuo sirgo F. T., gydymo budas yra operacija. Alternatyvaus gydymo metodo nera (LR CPK 1.125 str., 1.130 str. 5 d., 8 d., 6.246 str., - 6.249 str., 6.250 str., 6.284 str., LR CPK 22 str. 1 d., 34 str., 137 str. 2 d. 3 p., 296 str. 1 d.).

7Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateike atsiliepima i patikslinta ieškini, prašydamas ji palikti nenagrinetu, priešingu atveju byla perduoti nagrineti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismui, taikyti praleista ieškinio senati ir ieškini atmesti. Nurode, kad pagal 2005-05-19 tarp UAB DK „PZU Lietuva“ ir VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku Centro filialo sudaryta profesines civilines atsakomybes draudimo sutarti draudimo suma vienam draudiminiam ivykiui 50000 Lt, nustatant, kad besalygine išskaita yra 5000 Lt. Nagrinejamojoje byloje neturima duomenu apie ieškoves kreipimasi i ikiteismine gincu nagrinejimo institucija (LR Pacientu teisiu žalos sveikatai atlyginimo istatymo 24 str. 3 d.). Ieškoves ieškinys turi buti paliktas nenagrinetu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Vadovaujantis LR CPK 34 str. 2 d. 4 p. teismas nutartimi turi perduoti ieškoves R. T. ieškini Vilniaus miesto 1 apylinkes teismui. Atsakovas pažymi, kad šioje byloje turi buti taikomas teismu praktikoje suformuotas civiliniu ieškiniu, išskirtu iš baudžiamuju bylu, nagrinejimo principas. Ieškoves teise reikalauti žalos atlyginimo, atsirado sutuoktinio F. T. mirties diena, t.y. 2005-09-14. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje buvo pareikštas 2008-12-29, t.y. suejus daugiau nei 3 metams ir 3 men. Baudžiamoji byla Nr. 1-19-851/2010 nutraukta, suejus baudžiamosios atsakomybes terminui, isiteisejo 2010-12-22 (LR CK 1.125 str. 8 d.).

8Tretysis asmuo L. J. pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas taikyti ieškinio senati ir ieškini atmesti. Tretysis asmuo T. D. pateike atsiliepima i ieškini, prašydama ieškini atmesti.

9Tretysis asmuo AAS BTA pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas ji atmesti kaip nepagrista. Nurode, kad gydytoja T. D. ivertino paciento bukle, o pooperacinio periodo metu buvo organizuotas paciento F. T. gyvybiniu funkciju rodykliu stebejimas.

102011-08-16 byloje dalyvaujantys asmenys pateike prašyma rašytinio proceso tvarka patvirtinti 2011-07-15 taikos sutarti ir civiline byla nutraukti, nelaukiant teismo posedžio datos (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

11Prašymas patvirtinti taikos sutarti tenkintinas, nes byloje dalyvaujanciu asmenu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia byloje dalyvaujanciu asmenu teisiu ir teisetu interesu, nutraukiant civiline byla (LR CK 6.983 str., 6.985 str., LR CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Byloje dalyvaujantiems asmenims žinoma, kad sudarius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus, bei byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisini pagrinda civiline byla nutraukti.

12Nagrinejant šia byla teisme, susidare 38,25 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos. Pagal taikos sutarties salygas (V p.) atsakovas VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos isipareigojo apmoketas kitas teismo nurodytas bylinejimosi išlaidas, todel iš šio atsakovo priteistina valstybes naudai 38,25 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu ir 300 Lt žyminio mokescio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 3 p., 87 str. 2 d., 92 str., 94 str., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

14Patvirtinti tarp ieškoves R. T. ir atsakovu Viešosios istaigos Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu kliniku, UAB DK „PZU Lietuva“, treciuju asmenys T. D., L. J., AAS BTA 2011 m. liepos 15 d. sudaryta taikos sutarti šiomis salygomis:

15„ I. Ieškovei yra atlyginama turtine ir neturtine žala, išmokant konkrecia vienkartine suma (išmoka) – 40000 (keturiasdešimt tukstanciu litu) ir yra dalinai atlyginamos jos turetos išlaidos advokato pagalbai – 2600 Lt (du tukstanciai šeši šimtai litu). Viso išmokama - 42600 Lt (keturiasdešimt du tukstanciai šeši šimtai litu). Išmokos paskirstomos tokia tvarka:

161.1. Atsakovas UAB DK PZU Lietuva išmoka ieškovei 20000 Lt (dvidešimties tukstanciu litu) turtines ir neturtines žalos atlyginima;

171.2. Tretysis AAS BTA išmoka ieškovei 20000 Lt (dvidešimties tukstanciu litu) turtines ir neturtines žalos atlyginima;

181.3. Atsakovas Viešoji istaiga Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos išmoka ieškovei 2600 Lt (dvieju tukstanciu šešiu šimtu litu) dydžio advokato pagalbos išlaidu daliai atlyginti kompensacija.

19II. 1. – 1.3. punktuose nurodytos išmokos pervedamos i ieškoves atsiskaitomaja saskaita Nr. ( - ) AB Citadele banke ne veliau kaip per 10 (dešimt) dienu nuo Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši sutartis ir nutraukta civiline byla, isiteisejimo dienos.

20III. Ieškove patvirtina, jog gavus šios sutarties I punkte nurodyta suma (keturiasdešimt du tukstancius šešis šimtus litu) nebetures kitoms šios sutarties šalims jokiu pretenziju del ieškoves sutuoktiniui F. T. Viešojoje istaigoje Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos Centro filiale teiktu laikotarpiu nuo 2005-09-13 iki 2005-09-14 asmens sveikatos priežiuros paslaugu ir jo mirties.

21IV. Šalys isipareigoja viešai nekomentuoti, išskyrus istatymu numatytus atvejus, šios civilines bylos ir/ar šios sutarties salygu kitiems asmenims, o ypatingai - visuomenes informavimo priemonese.

22V. Šaliu turetos išlaidos advokatu pagalbai lieka šalims (išskyrus 1.3. punkte nurodytas nuostatas), o kitas teismo nurodytas bylinejimo išlaidas apmoka Viešoji istaiga Vilniaus universiteto ligonine Santariškiu klinikos.

23VI. Pasirašydamos šia sutarti, sutarties šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos salygomis ir reikalavimais bei pasižada ju sažiningai laikytis.

24VII. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka patvirtinti šia sutarti ir civiline byla Nr. 2-4361-567/2011 nutraukti. Šalys nepageidauja dalyvauti teismo posedyje priimant procesinius sprendimus del taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo.

25VIII. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos LR Civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose, t.y. byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama“.

26Nutraukti civiline byla pagal ieškoves R. T. ieškini atsakovams Viešajai istaigai Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikoms, UAB DK „PZU Lietuva“, tretieji asmenys T. D., L. J., AAS BTA del turtines ir neturtines žalos atlyginimo.

27Priteisti iš atsakovo VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos 38,25 Lt (trisdešimt aštuonis litus 25 ct) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu ir 300 Lt (tris šimtus litu) žyminio mokescio valstybes naudai.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti apskusta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskiraji skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Neringa Švediene, rašytinio proceso tvarka... 2. n u s t a t e:... 3. Ieškove R. T. 2011-02-01 kreipesi i teisma, pateikdama... 4. - iš atsakovo UAB DK PZU Lietuva 14427,17 Lt vienkartine turtines žalos... 5. - iš atsakovo Viešosios istaigos Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu... 6. Atsakovas VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu klinikos pateike... 7. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ pateike atsiliepima i patikslinta ieškini,... 8. Tretysis asmuo L. J. pateike atsiliepima i ieškini,... 9. Tretysis asmuo AAS BTA pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas ji atmesti... 10. 2011-08-16 byloje dalyvaujantys asmenys pateike prašyma rašytinio proceso... 11. Prašymas patvirtinti taikos sutarti tenkintinas, nes byloje dalyvaujanciu... 12. Nagrinejant šia byla teisme, susidare 38,25 Lt procesiniu dokumentu iteikimo... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5... 14. Patvirtinti tarp ieškoves R. T. ir... 15. „ I. Ieškovei yra atlyginama turtine ir neturtine žala, išmokant konkrecia... 16. 1.1. Atsakovas UAB DK PZU Lietuva išmoka ieškovei 20000 Lt (dvidešimties... 17. 1.2. Tretysis AAS BTA išmoka ieškovei 20000 Lt (dvidešimties tukstanciu... 18. 1.3. Atsakovas Viešoji istaiga Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu... 19. II. 1. – 1.3. punktuose nurodytos išmokos pervedamos i ieškoves... 20. III. Ieškove patvirtina, jog gavus šios sutarties I punkte nurodyta suma... 21. IV. Šalys isipareigoja viešai nekomentuoti, išskyrus istatymu numatytus... 22. V. Šaliu turetos išlaidos advokatu pagalbai lieka šalims (išskyrus 1.3.... 23. VI. Pasirašydamos šia sutarti, sutarties šalys patvirtina, jog yra atidžiai... 24. VII. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo Civilinio proceso kodekso... 25. VIII. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir... 26. Nutraukti civiline byla pagal ieškoves R. T. ieškini... 27. Priteisti iš atsakovo VšI Vilniaus universiteto ligonines Santariškiu... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti apskusta...