Byla 2-411/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Vinco Versecko (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „IF draudimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-1379-51/2007 pagal ieškovo UAB „IF draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus tranzitas“, tretiesiems asmenims UAB draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, UAB „Cargo Via“, UAB „TD Baltic“, Vilniaus teritorinei muitinei dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „IF draudimas“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus tranzitas“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 202 016,01 Lt nuostolių atlyginimui, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir UAB „TD Baltic“ 2005 m. spalio 18 d. sudarė draudimo sutartį dėl UAB „TD Baltic“ priklausančių atsargų, esančių Metalo g. 2A/7 ir Žirmūnų g. 66, Vilniuje, draudimo nauja atkuriamąja verte nuo draudimo sutartyje numatytų rizikų. 2006 m. liepos 20 d. atsakovo valdomoje teritorijoje, esančioje Metalo g. 2A/7, Vilniuje, naikinant muitinės prižiūrimas prekes – kosmetinius dezodorantų balionėlius su pasibaigusiu galiojimo laiku, kilo gaisras, kurio metu nukentėjo devyni asmenys bei dalis UAB „TD Baltic“ priklausančių prekių. Ieškovas 2006 m. liepos 20 d. gaisro faktą pripažino draudiminiu įvykiu ir išmokėjo UAB „TD Baltic“ 184 311,29 Lt draudimo išmoką. UAB „TD Baltic“ ir atsakovas 2004 m. gegužės 25 d. buvo sudarę logistikos paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurios 5.4 punktą atsakovas įsipareigojo pilna deklaruota verte atlyginti visą UAB „TD Baltic“ patirtą žalą ir nuostolius, jei jie atsirado dėl jam perduotų prekių praradimo ar jų sugadinimo. Teigė, jog šiuo atveju atsirado atsakovo atsakomybė be kaltės, kuri turi būti taikoma esant vien turto neišsaugojimo faktui. Todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius (išmokėjus draudimo išmoką), nes privalėjo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti perduoto turto išsaugojimą (CK 6.832 str. 1 d.). Laikė, jog atsakovo sutartinė civilinė atsakomybė kyla iš Sutarties pažeidimo ir nėra siejama nei su atsakovo ar kitų asmenų nusikalstamų veikų požymių jų veikose ar atsakovo kaltės baudžiamosios atsakomybės prasme konstatavimu.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį, o trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ teiktais procesiniais dokumentais prašė stabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla (CPK 163 str. 3 p.). Nurodė, kad dėl minėto įvykio yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 14-1-02495-06, kurio nebaigus, negali būti tinkamai išspręstas civilinės atsakomybės klausimas dėl įvykio ir dėl reikalaujamo atlyginti nuostolio dydžio.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 4 d. nutartimi sustabdė bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 14-1-02495-06 ir priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje (CPK 164 str. 4 p.). Teismas nurodė, jog iš šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių bei pateiktų priedų matyti, kad dėl įvykio yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Teismo nuomone, baudžiamoje byloje turės būti ištirtos tiek įvykio priežastys bei pasekmės, tiek atsakingi už įvykio kilimą asmenys, tiek ir kilusios žalos dydis, o priimti procesiniai sprendimai gali įtakoti ir dalyvaujančių nagrinėjamoje byloje asmenų ratą – jei būtų nustatyti konkretūs kalti dėl įvykio asmenys, šioje byloje priimtas procesinis sprendimas galėtų turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms (CPK 47 str.). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad, nors ieškovas savo reikalavimą kildina iš sutartinių santykių pažeidimo, tačiau baudžiamojoje byloje tiriamos aplinkybės yra reikšmingos, o galimai ir turėsiančios prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje, todėl bylą būtina sustabdyti.

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutartį. Nurodo, kad ieškinio reikalavimai kyla iš sutartinių civilinių prievolių pažeidimo, todėl baudžiamosios bylos išnagrinėjimas negali turėti reikšmės šios bylos išnagrinėjimui, kadangi baudžiamojoje byloje nustatinėjamos konkrečių asmenų (atsakovo ar trečiųjų asmenų darbuotojų), už kuriuos atsakingas darbdavys, nusikalstamos veikos. Pažymi, jog ieškinio reikalavimų teisiniai pagrindai yra CK 6.1015 straipsnio 1, 3 dalys, bylos dalyvių sudarytos logistikos paslaugų sutarties Nr. LTC-0405-01 5.2, 5.4 punktai, pagal kuriuos atsakovas įsipareigojo atlyginti UAB „TD Baltic“ (draudėjui, apsidraudusiam pas ieškovą atsargas nuo sunaikinimo ir sužalojimo) visą žalą dėl perduotų prekių praradimo ar jų sugadinimo, CK 6.845 straipsnio 2 dalis, pagal kurią atsiranda saugotojo (atsakovo) atsakomybė be kaltės ir kuri taikoma patikėto turto neišsaugojimo atveju (išskyrus nenugalimos jėgos nustatymo atveju). Mano, jog UAB „TD Baltic“ turto, kuris buvo atsakovui patikėtas saugoti, neišsaugojimo priežastys nėra reikšmingos nagrinėjant šią bylą. Teigia, jog nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas gali pažeisti šalių teises ir teisėtus interesus, lemti nepagrįstą proceso vilkinimą ir prieštarauja civilinio proceso ekonomiškumo, koncentracijos reikalavimams. Laiko, jog tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir baudžiamosios bylos nėra tokio ryšio, kad šios bylos nebūtų galima išnagrinėti be baudžiamosios bylos išnagrinėjimo. Be to, nurodo, jog pagal teismų praktiką laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje sprendžiamas konkrečių asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimas, kuris nesusijęs su iš sutartinių santykių atsiradusios civilinės atsakomybės taikymu, negali būti konstatuojamas prejudicinis ryšys ir stabdoma civilinė byla.

6Atsakovas ir tretieji asmenys UAB DK „PZU Lietuva“, UAB „Cargo Via“, Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad baudžiamojoje byloje nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su 2006 m. liepos 20 d. įvykio priežastimis, todėl byloje priimtas sprendimas turės tiesioginės įtakos šios civilinės bylos teisingam išnagrinėjimui. Teigia, jog baudžiamojoje byloje surinkti įrodymai leistų spręsti apie trečiųjų asmenų kaltę dėl įvykio ir atsižvelgiant į tai, ieškovo išmokėta draudimo išmoka galėtų būti priteista tiesiogiai iš atsakingų už žalą asmenų. Mano, jog teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė civilinę bylą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, konstatavęs, jog baudžiamojoje byloje priimti sprendimai turės įtakos civilinėje byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas dėl įstatyme numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išspręsti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Įstatymas išskiria privalomuosius ir fakultatyvinius civilinės bylos sustabdymo pagrindus (CPK 163, 164 str.). Klausimą dėl bylos sustabdymo gali iškelti tiek byloje dalyvaujantys asmenys, tiek teismas savo iniciatyva.

9Pirmosios instancijos teismas stabdė civilinę bylą dėl kitos baudžiamąja tvarka nagrinėjamos bylos, remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytu fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą tais atvejais, kai pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Pažymėtina, kad bet kuriuo pagrindu stabdant bylą dėl kitos bylos, nagrinėjamos bet kokia tvarka, teismas turėtų įsitikinti ir nustatyti, ar kitoje byloje (civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje) nustatytos aplinkybės gali būti reikšmingos nagrinėjamos bylos išsprendimui, ypač kai remiamasi neprivalomaisiais civilinės bylos sustabdymo pagrindais, įtvirtintais CPK 164 straipsnyje. Nors CPK 164 straipsnio 4 punkto nuostata suteikia teismui diskrecijos teisę sprendžiant civilinės bylos sustabdymo klausimą, teismas, stabdydamas bylą šiuo pagrindu, turi įsitikinti, ar nėra galimybių bylą tinkamai išnagrinėti jos nesustabdžius ir ar sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo, nepažeis byloje dalyvaujančių asmenų teisių, civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų, t. y. ar stabdyti civilinę bylą yra būtina, ar neįmanoma jos išnagrinėti be sustabdymo.

10Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „IF draudimas“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus tranzitas“ dėl išmokėtos trečiajam asmeniui UAB „TD Baltic“ 202 016,01 Lt draudimo išmokos priteisimo. Ieškovas savo reikalavimus kildina iš sutartinių teisinių santykių. Ieškinio pagrindu nurodo UAB „TD Baltic“ ir atsakovo 2004 m. gegužės 25 d. logistikos paslaugų sutartį ir, vadovaudamasis CK 6.1015 straipsnio 1, 3 dalių, 6.832 straipsnio 1 dalies, 6.845 straipsnio 2 dalies nuostatomis, prašo priteisti išmokėtą UAB „TD Baltic“ draudimo išmoką iš atsakovo. Tuo tarpu pagal Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2006-12-05 pranešimą Nr. K.2-905 baudžiamoji byla Nr. 14-1-02495-06 iškelta UAB DK „PZU Lietuva“ prašymu, joje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl 2006-07-20 įvykio, kurio metu įvyko sprogimas ir kilo gaisras, įtarimai konkretiems asmenims nepareikšti (3 t., b. l. 48), t. y. ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl trečiųjų asmenų darbuotojų veiksmų (neveikimo) ir kaltės sukeliant gaisrą. Ieškovas šioje byloje nėra pareiškęs reikalavimų tretiesiems asmenims ar jų darbuotojams ir jų atsakomybės klausimas šioje byloje nesprendžiamas. Todėl nepagrįsti atsakovo ir trečiųjų asmenų argumentai, jog šioje byloje, sprendžiant klausimą dėl atsakovo sutartinės civilinės atsakomybės ieškovui, yra reikšminga nustatyti atsakingus už įvykį trečiuosius asmenis bei jų deliktinės civilinės atsakomybės dydį.

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys kildinamas iš sutartinių teisinių santykių, faktinių gaisro kilimo priežasčių ir deliktinės atsakomybės pagrindų nustatymas šios bylos išsprendimui tiesioginės įtakos ir prejudicinės reikšmės neturės, todėl nebuvo ir nėra būtinumo šią bylą stabdyti nei CPK 164 straipsnio 4 dalies fakultatyviu pagrindu, nei dalyvaujančių byloje asmenų nurodomu CPK 163 straipsnio 3 punkto privalomu pagrindu. Juo labiau kad ikiteisminis tyrimas gali užtrukti ir bylos sustabdymas ilgesniam laikui gali pažeisti galimai teisėtus ieškovo interesus, lūkesčius. Pažymėtina, kad toks bylos sustabdymas neatitinka bendrųjų civilinio proceso principų: operatyvumo, ekonomiškumo, koncentracijos (CPK 3 str. 1 d., 7 str.).

12Dėl to, kas aukščiau pasakyta, kolegijos nuomone, neteisėta ir nepagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o prašymai dėl civilinės bylos sustabdymo iki baudžiamosios bylos (ikiteisminio tyrimo Nr. 14-1-02495-06) išnagrinėjimo išspręstini iš esmės, juos atmetant (CPK 338 str., 329 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

14panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

15Atmesti prašymus sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki baudžiamosios bylos (ikiteisminio tyrimo Nr. 14-1-02495-06) išnagrinėjimo.

Proceso dalyviai