Byla 2-2648/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-268-253/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-268-253/2011.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovui UAB „Oruva motor“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Agenoras“. 2009 m. lapkričio 4 d. teismo nutartimi patvirtintas BUAB „Oruva motor“ kreditorių sąrašas ir jų (kreditorių) 5 757 121,88 Lt finansiniai reikalavimai. 2010 m. gegužės 6 d., 2010 m. spalio 6 d., 2010 m. spalio 11 d., 2010 m. gruodžio 8 d., 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. rugpjūčio 12 d. teismo nutartimis buvo patikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi UAB „Oruva motor“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir įmonės likvidatoriaus funkcijas pavedė atlikti administratoriui UAB „Agenoras“. 2010 m. spalio 6 d. teismas nutartimi atstatydino BUAB „Oruva motor“ administratorių UAB „Agenoras“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Alisanta“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ir perdavė klausimą dėl BUAB „Oruva motor“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

62011 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakyta pripažinti BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduojama, tenkintas bankroto administratoriaus prašymas ir bankrutuojančios įmonės likvidavimo terminas atidėtas iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.

72011 m. rugpjūčio 8 d. teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas atidėti dar kartą BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą iki 2012 m. liepos 1 d. Administratorius nurodė, kad 2011 m. liepos 21 d. įvykęs BUAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą prašyti teismą atidėti bendrovės likvidavimą iki 2012 m. liepos 1 d., kadangi įmonė dirba pelningai, kaupiami rezervai, iš kurių įmonė galės grąžinti skolas, tolesnis įmonės egzistavimas niekam nekelia problemų ir nekenkia, o paskelbus apie įmonės likvidavimą, jos (įmonės) ūkinė – komercinė veikla turėtų būti nutraukta, t. y. nutrauktas elektros tiekimas 13 vartotojų, kurie, kartu ir įmonės kreditoriai, patirtų didelius nuostolius. Operatyviai perorganizuoti alternatyvų elektros energijos tiekimo nėra galimybių (2 t., 114-115 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi netenkino BUAB “Oruva motor“ administratoriaus prašymo atidėti BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminą ir pripažino UAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; įmonės likvidatoriaus funkcijas pavesdamas atlikti administratoriui UAB „Alisanta“. Taip pat patvirtino patikslintus pirmosios eilės kreditorių finansinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad nors įmonės kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką, nes nei CPK, nei ĮBĮ nenumato galimybės atidėti bankrutuojančios įmonės likvidavimo terminą, o tik nustato galimybę pratęsti trijų mėnesių terminą taikos sutarčiai sudaryti (ĮBĮ 30 str. 2 d.). Teismas sprendė, kad šia galimybe atsakovas jau pasinaudojo. Teismas taip pat nurodė, kad įmonės bankroto administratorius nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2009 ir 2010 metus, o jo (administratoriaus) argumentai apie tai, kad nutraukus UAB „Oruva motor“ ūkinę veiklą būtų sutrikdyta kitų 13 juridinių asmenų, gaunančių per UAB „Oruva motor“ elektros energiją, veikla, nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Teismas sprendė, kad atskirų kreditorių, turinčių didžiąją dalį visų patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos, interesai negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtas ar įstatymo nustatytas bankroto procedūras, todėl netenkino bankroto administratoriaus prašymo atidėti įmonės likvidavimo terminą ir ex officio (savo iniciatyva) nusprendė dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Oruva motor“ administratorius prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ir išspręsti klausimą iš esmės – atidėti įmonės likvidavimo terminą iki 2012 m. liepos 1 d. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teisė kreiptis su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, kuris priima atitinkamą sprendimą įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su minėtu prašymu. Šiuo atveju kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priimtas nebuvo. Priešingai, buvo priimtas nutarimas atidėti įmonės likvidavimo terminą iki 2012 m. liepos 1 d. Teismas savo iniciatyva nusprendė pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pažeisdamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Bendrovės vykdoma veikla yra pelninga. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. įmonė gavo 1 087 227,05 Lt pajamų, o išlaidos sudarė 1 084 364,80 Lt. Taigi įmonės veikla stabilizavosi, skolos tiek darbuotojams, tiek valstybinėms institucijoms, tiek verslo subjektams neauga. Iš gautų pajamų padengiamos įmonės išlaikymo išlaidos ir dar kaupiami rezervai, iš kurių įmonė galės grąžinti skolas. 2011 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdos AVMI sugrąžino įmonei 49 312,01 Lt pridėtinės vertės mokestį už 2011 metų I pusmetį. Administratorius tą pačią dieną įvykdė kreditorių susirinkimo nutarimą ir 26 612,78 Lt suma padengė 1-os eilės kreditorių – darbuotojų, kreditinius reikalavimus. Iki 2012 m. liepos 1 d. būtų galima padengti visus įmonės darbuotojų finansinius reikalavimus, todėl ir prašoma atidėti įmonės likvidavimo terminą. Pradėjus įmonės likvidavimo procedūras įmonės veikla bus nutraukta, ji (įmonė) neturės lėšų bent iš dalies tenkinti pirmos eilės kreditorių reikalvimų, nes likęs įmonės turtas – menkavertis. Dėl to skundžiama nutartis pažeidžia pirmos eilės kreditorių interesus.
  2. Visi įmonės kreditoriai pritaria BUAB „Oruva motor“ veiklos tęstinumui iki 2012 m. liepos 1 d., todėl teismo savo iniciatyva priimtas sprendimas pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama, prieštarauja kreditorių prioritetinėms teisėms bankroto procese.
  3. Teritorijoje, kurioje įmonė vykdo veiklą, įmonė naudojasi esama infrastruktūra bei pasirašyta sutartimi su LESTO, alternatyvų nėra. Greitai suorganizuoti alternatyvų elektros energijos tiekimą nėra galimybių, todėl, nutraukus įmonės veiklą, elektros tiekimas būtų nutrauktas penkiolikai vartotojų, t.y apie 1 500 dirbančiųjų, dėl to elektros vartotojai ir bendrovės kreditoriai patirtu didžiulius nuostolius.
  4. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad į 73 771,19 Lt administratoriaus turėtas išlaidas įeina ne tik administratoriaus atlyginimas, bet ir ūkio išlaidos, patvirtintos 2009 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, patirtos per dviejų metų įmonės administravimo laikotarpį. Be to, 2011 sausio 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti papildomą 2 300 Lt + PVM vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmatą nuo 2011 sausio 1 d. iki kito susirinkimo. Taigi administratorius administravimo išlaidų sąmatos neviršijo. BUAB „Oruva motor“ metinė finansinė atskaitomybė už 2009 ir 2010 metus yra pateikta Juridinių asmenų registrui.
  5. Teisėja, spręsdama klausimą dėl BUAB „Oruva motor“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, turėjo nusišalinti, nes nagrinėjamu klausimu jau buvo pasisakiusi 2010 m. liepos 23 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikino ir perdavė klausimą spręsti iš naujo. Kadangi tai nebuvo padaryta, skundžiama nutartis vertintina kaip priimta neobjektyvaus ir šališko teismo, todėl naikintina.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, be kitų spręstų klausimų, pripažino BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Apeliantas, nesutikdamas su šia teismo nutarties dalimi, atskirajame skunde nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nebuvo priimtas, įmonės veikla pelninga, visi įmonės kreditoriai pritarė bendrovės veiklos tęstinumui iki 2012 m. liepos 1 d., todėl teismo sprendimas savo inicatyva pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto prieštarauja kreditorių prioritetinėms teisėms bankroto byloje.

15Pagal ĮBĮ nuostatas teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė (ĮBĮ 30 str. 2 d.). Taikos sutarties sudarymo ar nesudarymo klausimo sprendimo teisė bei teisė kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, kuris priima atitinkamą sprendimą įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su minėtais prašymais. Taigi iš esmės prašymo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimo pagrindas yra kreditorių susirinkimo nutarimas dėl to kreiptis į teismą. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas neneigia, kad teisė kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, tačiau nurodo, kad bankrutuojančios įmonės statusas negali tęstis neapibrėžtą laiką, nes vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvus bankroto procedūrų užbaigimas, nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro. Teisėjų kolegijos nuomone, operatyvumo principas šiuo atveju negali būti suabsoliutinamas. ĮBĮ normų analizė leidžia daryti išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas yra patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių turtinius interesus ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius ir kitus teisėtus interesus. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2011 m. liepos 21 d. įvykusiame BUAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkime vienbalsiai pritarta atidėti bankrutuojančios bendrovės likvidavimo terminą iki 2012 m. liepos 1 d. (2 t., b. l. 116-119). Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „Oruva motor“ vykdo veiklą, yra sudariusi elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartis su vartotojais, kuriems tiekia elektros energiją. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartyje, panaikindamas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nurodė, kad nesant iki galo išspręstam klausimui dėl elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui, įmonės pripažinimas likviduota dėl bankroto sukeltų sunkius padarinius tretiesiems asmenims, t. y. elektros vartotojams su kuriais pasirašytos elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartys. Byloje nėra duomenų, kad iki galo išspręstas klausimas dėl elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. bendrovė veikė ir veikė pelningai, gaudama 1 087 227,05 Lt pajamų, patirdama 1 084 364,80 Lt išlaidų (2 t., b. l. 150-152). Taigi bendrovės pajamos viršija išlaidas ir iš to daroma išvada, kad bendrovės vykdoma veikla nėra nuostolinga, skolos pirmos eilės kreditoriams mažinamos (2 t., b. l. 153-156). Administratorius nurodė, kad iki 2012 m. liepos 1 d. galima padengti visus įmonės darbuotojų finansinius reikalavimus. Ši aplinkybė nepaneigta. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, spręsdamas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, turėjo įvertinti ar išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva pripažinęs įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, paneigė kreditorių prioritetines teises bankroto procese ir nepagrįstai netenkino bankroto administratoriaus prašymo atidėti bankrutuojančios įmonės likvidavimo terminą, todėl skundžiama teismo nutarties dalis, kuria BUAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, naikintina ir šis klausimas išsprendžiamas iš esmės – BUAB „Oruva motor“ likvidavimo terminas atidedamas iki 2012 m. liepos 1 d.

16Apeliantas skunde nurodė, kad skundžiama nutartis vertintina kaip priimta neobjektyvaus ir šališko teismo, nes teisėja nagrinėjamu klausimu jau buvo pasisakiusi 2010 m. liepos 23 d. nutartyje, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikino ir perdavė klausimą spręsti iš naujo. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2011 m. vasario 10 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė patenkino administratoriaus prašymą dėl teisėjos nušalinimo, sprendžiant klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir 2011 m. vasario 10 d. patvarkymu minėtą klausimą perdavė nagrinėti kitai teisėjai (2 t., b. l. 98-99), kuri 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakė pripažinti BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduojama ir įmonės likvidavimo terminą atidėjo iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. (2 t., b. l. 112-113). Skundžiama nutartis priimta nagrinėjant bylą pagal naują administratorius prašymą. Atsižvelgiant į tai, kad prašymas adresuotas bankroto bylą nagrinėjančiai teisėjai, kuri buvo nušalinta nuo konkretaus klausimo nagrinėjimo, o ne nuo visos bylos nagrinėjimo, naujas nušalinimas jai nebuvo nepareikštas, be to administratoriaus prašymas suformuluotas naujų faktinių aplinkybių pagrindu, todėl teisėjai nebuvo kliūčių nagrinėti administratoriaus naują prašymą ir spręsti dėl jo pagrįstumo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ administratoriaus prašymą ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ likvidavimo terminą atidėti iki 2012 metų liepos 1 d.

Proceso dalyviai